Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Technické vzdělávání dětí a mládeže – téma konference v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek, 9. listopadu, pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích konferenci s názvem Technické vzdělávání dětí a mládeže. Od 9:30 do 15 hodin budou v aule pedagogické fakulty přednášet a diskutovat o technickém vzdělávání odborníci ze státní správy, vzdělávacích institucí a firem, které přijímají absolventy škol do praxe. Budou se zabývat mimo jiné otázkou, jak vzbudit v dětech zájem o technické obory a jak dosáhnout toho, aby měly školy technické vybavení na takové úrovni, aby se studenti vzdělávali v podmínkách korespondujících s rychle se měnící praxí.

Tyto otázky jsou důležité vzhledem k tomu, že Česká republika je v rámci Evropské unie zemí s největším podílem průmyslové výroby na obyvatele, přitom je však zájem o technické vzdělávání nedostatečný. Vzdělávací systém je třeba nastavit i s ohledem na to, že 65 % současných absolventů škol se bude muset rekvalifikovat. Budou se totiž muset adaptovat na nové formy práce s tím, jak budou firmy zavádět nové systémy automatizace a robotizace.

Na konferenci je možné se zaregistrovat zde: http://www.digitalnibudoucnost.cz/technicke-vzdelavani/ 

(ev)