Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Strojařský knír 2017

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně se letos poprvé připojuje k Movemberu. Movember (https://cz.movember.com/) je celosvětová každoročně se opakující charitativní akce, která probíhá v listopadu. Listopad je totiž měsícem mužské solidarity. Účelem akce je získání finančních prostředků a zvyšování povědomí o zdraví mužů se zaměřením především na prevenci mužských onemocnění, kterými jsou rakovina prostaty a varlat. Věnuje se také péči o duševní zdraví mužů a prevenci mužských sebevražd.

Název charity vznikl jako složenina dvou anglických slov, knír: (moustache) – vyjadřující typický mužský znak – a listopad (November). Akce bývá zahájen na začátku listopadu, kdy se muži oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek. Zároveň se snaží vybrat co nejvíce financí na výzkum a nákup přístrojů do nemocnic.

Do akce Movember se mohou zapojit jednotlivci i celé kolektivy. Program akce Movember na FSI VUT je na http://www.fme.vutbr.cz/clanek.html?zid=58064. Další zájemci, kteří by se chtěli do akce zapojit, najdou informace na https://cz.movember.com/get-involved/moustaches. Můj účet najdete na https://mobro.co/13503323?mc=1.

(Bk)