Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

Směrnice EPBD urychlí zavádění pokročilé řídicí techniky do budov

Danfoss Drives ve své zprávě z 26. července 2018 upozorňuje na velké možnosti úspor energie v budovách uplatňováním nové evropské směrnice EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Směrnice, která vstoupila v platnost 9. července 2018, urychlí renovace stávajících budov s výhledem docílit do roku 2025 takového provozu budov, který bude z hlediska CO2 neutrální. Členské státy Evropské unie mají do 10. března 2020 přenést do své národní legislativy nová ustanovení této směrnice o pokročilých a chytrých technologiích a technických zařízeních budov. To znamená, že vlády evropských zemí mají dvacet měsíců na to, aby odkryly potenciál tří pilířů snižování energetické náročnosti budov:

-             optimalizace technických zařízení budov

-             kvalita pláště budov

-             efektivní dodávky tepla a chladu.

Společnost Danfoss považuje směrnici EPBD za základní normu pro své budovy a pomocí digitalizace je připraví i na budoucí požadavky zapojení do širších energetických systémů.

Celá zpráva společnosti Danfoss o směrnici EPBD: http://drives.danfoss.cz/newsstories/drives/july-news-sm%C4%9Brnice-epbd/?ref=17179947678#/

(ev)