Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Siemens podporuje OPC Foundation s cílem rozšířit OPC UA včetně TSN na provozní úroveň řízení

Siemens vítá iniciativu, kterou již dříve publikovalo sdružení OPC Foundation a jejímž cílem je zavést OPC UA jako jednotný standard v průmyslové automatizaci. OPC Foundation k tomu posiluje svoje aktivity v oblasti standardizace a harmonizace, včetně rozšíření ethernetových sítí TSN na provozní úroveň řízení. Siemens, jako jeden ze zakládajících členů a člen výboru OPC Foundation, silně podporuje OPC UA a je již několik let aktivní v pracovní skupině, která se zabývá standardizací tohoto protokolu.

Siemens má ve vývoji a standardizaci průmyslových komunikačních systémů dlouholeté zkušenosti. Aktivně se podílí na činnosti všech souvisejících standardizačních orgánů a asociací, jako jsou IEEE, IEC, IETF, PI, OPC Foundation a další, a to nejen jako člen a editor, ale také jako koordinátor a vedoucí pracovních skupin.

Příkladem z nedávné doby je založení mezinárodní standardizační slupiny IEC/IEEE 60802. Tato skupina bude vytvářet standard pro profily TSN pro průmyslovou automatizaci (profily TSN-IA), jehož cílem je zajistit provoz ethernetových sítí TSN s komponentami od různých dodavatelů, kde protokoly jako OPC UA, Profinet, EtherNet/IP a další mohou sdílet společnou síťovou infrastrukturu TSN. Navíc bude vybrána vhodná sada základních standardů IEEE umožňujících běh různých protokolů na stejné hardwarové základně.

Siemens sdílí vizi OPC Foundation rozšířit záběr OPC UA dolů na úroveň provozního řízení a těší se, že bude moci přispět ke standardizačním aktivitám ve vznikající pracovní skupině OPC Foundation, která se bude zabývat informačními modely zařízení, potřebnými přizpůsobeními základních standardů OPC UA, aplikačními profily atd.

Případy, s nimiž se současné průmyslové komunikační systémy dosud nedokázaly uspokojivě vypořádat, jako jsou komunikace řídicích modulů od různých dodavatelů nebo vertikální komunikace provozních zařízení a nadřazených systémů prostřednictvím OPC UA, budou trhem přijaty jako první. Proto před několika měsíci vznikla společná pracovní skupina členů PI a OPC Foundation. Tato pracovní skupina se zabývá tématy, jako jsou standardizace protokolu Safety over OPC UA, založeného na mechanismu Profisafe pro komunikaci mezi řídicími moduly, nebo mapování protokolu Profinet do informačního modelu OPC UA pro využití např. ve správě výrobních prostředků nebo diagnostice. Zákazníci společnosti Siemens zakrátko ocení tyto funkce jednoduše využitím protokolů OPC UA ve stávající komunikační sítí Profinet, bez čekání na TSN. PI přispívá OPC Foundation např. zpřístupněním mechanismů Profisafe, aby mohly být použity v OPC UA, a rozšířením příslušných práv na členy OPC Foundation.

Cyklická komunikace IO na úrovni provozních zařízení, řízení polohy a pohybu nebo bezpečnostní systémy vyžadují vytvoření uzavřeného systému stacků, certifikačních procedur, nástrojů a mnohého dalšího. Organizace jako PI, ODVA aj. vyvíjejí nemalé úsilí při vytváření kompletních a kvalitních specifikací a postupů testování shody a při péči o komunitu dodavatelů a uživatelů, a od OPC Foundation se očekává totéž.

Společnost Siemens se chová velmi odpovědně k instalované základně svých zařízení, a proto bude pokračovat také v inovacích systému Profinet, aby ochránila investice svých zákazníků a pozdvihla Profinet založený na TSN na novou úroveň. Konvergované sítě TSN a společné hardwarové platformy pro Profinet a OPC UA umožní hladký přechod do světa TSN. Siemens navíc zaručuje, že OPC UA over TSN nijak nenaruší základní principy komunikace provozních zařízení, postupu projektových prací, testování shody, diagnostiky atd.

Zákazníci firmy Siemens se tak nakonec budou moci rozhodnout, zda pro danou úlohu využijí Profinet nebo OPC UA.

[Tisková zpráva Siemens, 27. 11. 2018.]

(Bk)