Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Siemens a jeho příspěvek k ekonomickému a společenskému rozvoji ČR

Společnost Siemens Česká republika vydala zprávu Business to Society o tom, jak firma přispívá k ekonomickému a společenskému rozvoji České republiky. Přínos svých aktivit poměřuje Siemens prostřednictvím cílů udržitelného rozvoje OSN. Zpráva vychází z toho, jaké má Česká republika potřeby a priority a kvantifikuje, jak k jejich naplnění Siemens přispívá, a to v šesti oblastech: ekonomický růst, rozvoj pracovního trhu a kvalifikace, podpora inovací, podpora životního prostředí, zvyšování kvality života a podpora transformace.

Hlavními body této zprávy jsou

•             Siemens se podílí na hrubém domácím produktu České republiky částkou 32 miliard.

•             Pro období 2017 až 2014 vynaloží Siemens 7 Korun na investice.

•             Téměř 300 milionů zaplaceno Siemens na dani z příjmu v ČR (2016).

•             Siemens zaměstnává 11 tisíc lidí v obchodních organizacích, v sedmi závodech, šesti vývojových centrech a dvou centrech sdílených služeb. Dalších 35 000 pracovních míst v ČR je spojeno s aktivitami Siemens.

•             40 % zaměstnanců tvoří ženy a více než 900 zaměstnanců pracuje ve vývoji.

•             Siemens usiluje také o snižování emisí CO2 a cílem je být do roku 2030 CO2 neutrální.

•             34 milionů korun darováno neziskovým organizacím od roku 2004

Příkladem společensky odpovědného chování společnosti je projekt Restart@Siemens zaměřený na pomoc lidem bez domova. Ve spolupráci s partnerskými neziskovými organizacemi (Charita ČR, Armáda spásy a Naděje) vybírají zástupci firmy Siemens jednotlivce, kteří přišli o svůj domov, ale mají předpoklady vrátit se do běžného života. Siemens jim nabízí pracovní místa ve výrobních závodech a prodejnách spolu s roční pracovní smlouvou i zajištěním ubytování.

Siemens se stará také o vzdělávání – každoročně vyhlašuje soutěž o  Ceny Wernera von Siemens, do které mohou přihlásit své diplomové a bakalářské práce studenti a pedagogové přírodovědných a technických oborů  technických a přírodovědných oborů vysokých škol.

(ev)