Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Semináře FCC Public na veletrhu Amper

Jako součást doprovodného programu se na veltrhu Amper 2018 uskuteční dva semináře pořádané nakladatelstvím FCC Public. Hned první den 20. března se můžete seznámit s novými směry a trendy vývoje vozidel, infrastruktury a legislativy. Druhý seminář se zaměří na efektivní nakládání s energií při jejím transportu a užití a bude se konat 21. března. Oba semináře začínají od 9:30 hod.

Perspektivy  e-mobility X

Konference přiblíží posluchačům současný stav vývoje techniky v e-mobilitě a její reálné rozšíření v ČR, v Evropě i ve světě. Hodnotí společenskou připravenost a postoj státu k alternativním pohonům v automobilové dopravě, trendy e-mobility z technických a ekonomických hledisek (objem výroby a prodeje, konstrukce, materiály, energetika, řídicí a automatizační technika.

Budou prezentována a diskutována následujicí témata:

 • akumulace energie pro pohon vozidel,
 • elektrovozidla a infrastruktura pro jejich provoz jako další elementy v energetické soustavě,
 • koncept tzv. Chytrých sítí a Chytrých měst,
 • e-mobilita a její vliv na městský život i společenské vztahy,
 • směry a trendy vývoje ve veřejné přepravě osob a nákladní dopravě,
 • e-mobilita pro volný čas – turistika, zahrada, něco pro děti.

Konference je určena širokému spektru posluchačů a zájemců z řad odborné a zainteresované veřejnosti a zájemcům o alternativní způsoby dopravy k pracovnímu a osobnímu využití. Jsou zváni provozovatelé profesních flotil vozů ve městech, současní a potenciální majitelé a uživatelé vozů s elektrickým pohonem, pracovníci odborů dopravy místních samospráv, společnosti sdružené v hospodářských komorách a návštěvníci i vystavovatelé veletrhu AMPER 2018.

Energie pro budoucnost XXIII

Na programu konference jsou otázky transportu energie z místa výroby do místa spotřeby s důrazem na úsporná řešení ve stadiu přenosu i spotřeby.

V programu jsou dále zařazena tato témata:

 • možnosti snižování ztrát energie v přenosových a distribučních sítích,
 • technická zařízení přenosových a distribučních soustav,
 • úloha elektroenergetických sítí v integraci obnovitelných zdrojů a rozvoje inovací,
 • měření, monitorování a zajištění kvality elektřiny během přenosu a na straně spotřebitele,
 • management energií,
 • zkoušky elektroenergetických zařízení,
 • úsporná řešení při nakládání s energiemi na straně uživatele (pohony, osvětlování, klimatizace apod.).

Konference je určena širší odborné a zainteresované veřejnosti pro přiblížení témat souvisejících se zásobováním energií. Mezi zvanými posluchači jsou odborníci, jejichž profesí je tato témata uvádět do praxe, dále zástupci veřejné správy, společnosti sdružené v hospodářských komorách a návštěvníci a vystavovatelé veletrhu AMPER 2018.

 Účast na konferencích je bezplatná na základě registrace na http://www.odbornecasopisy.cz/seminare-konference, registrovaní mají volný vstup na veletrh.

(ed)