Aktuální vydání

celé číslo

04

2019

Plnicí a balicí stroje, výrobní logistika a správa skladových zásob

Průmyslové počítače, PLC

celé číslo

Seminář společnosti EGÚ Praha Engineering o konceptech smart grids a smart metering

Dne 26. 9. 2018 se v Praze v budově ÚTIA v areálu AV ČR v Kobylisích uskuteční seminář pořádaný společností EGÚ Praha Engineering na téma smart grids, smart metering a smart city. Hovořit se bude zejména o procesu realizace a perspektivách rozvoje v podmínkách České republiky.

Na semináři vystoupí zástupci společnosti ČEZ Distribuce, ERU ČR nebo České asociace provozovatelů lokálních a distribučních soustav, kteří zde představí své pohledy na smart grids a smart metering a na úlohu agregátora v energetice. Odpolední část bude věnována prezentaci výzkumných projektů „optimalizace provozu elektroenergetické inteligentní sítě podle konceptu smart grids z pohledu jeho hospodárnosti a bezpečnosti“ (Smart Grid Optimizer), řešeného za podpory TA ČR na VUT v Brně, a projektu Secureflex kolektivu autorů z CIIRC ČVUT, který cílí na vytvoření analytických, výpočetních a optimalizačních nástrojů a cílených studií, jež přispějí k systémovému energetickému řešení pro bezpečné využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR. Na závěr zazní přednáška Petra Pokory z firmy Elpramo na téma „od ostrovního domu k vlastnímu řešení energetické soběstačnosti“.

Další informace a přihlášky: www.egu-prg.cz

(Bk)