Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

PR electronics představuje dvouvodičový převodník teploty s duálním vstupem a komunikací HART

Nový převodník PR 5437 (https://youtu.be/sv6IAS3iDzU) určený pro snímače teploty se vyznačuje velkou flexibilitou, novými funkcemi a unikátní hustotou sedmisvorkového převodníku. Poskytuje nejširší výběr kombinací vstupů duálních snímačů na trhu – od 2´ čtyřvodičového RTD po potenciometrické vstupy.

Vzhledem k ochraně vysoké integrity signálu je převodník vhodný pro nejnáročnější úlohy: např. polní hořáky (fláry), chemické reaktory apod. Jestliže primární senzor snímače selže, měření se automaticky přepne na záložní. Přínosem jsou také vynikající přesnost, stabilita a spolehlivost v rozsahu pracovních teplot -50 až +85 °C.

Redundance senzoru a detekce driftu zajišťují maximální provozuschopnost a validitu procesu a soulad s doporučením NAMUR NE107 usnadňuje diagnostiku a plánování preventivní údržby. Převodník vyhovuje normě IEC 61508 pro úroveň integrity bezpečnosti až SIL 3, to znamená, že převodník PR 5437 může být používán i v kritických úlohách.

S převodníkem se můžete seznámit ve stánku PR electronics na veletrhu Achema ve Frankfurtu nad Mohanem (11. až 15. června 2018, hala 11.0, stánek C27). Na český trh převodníky PR electronics dodává firma JSP.

(Bk)