Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Odsíření v Elektrárně Mělník I bude řídit systém SandRA firmy ZAT

Zakázku na modernizaci řídicího systému odsíření kouřových spalin v Elektrárně Mělník I za 20 mil korun získala společnost ZAT. Elektrárna Mělník I nyní zavádí u šesti kotlů nové odsíření kouřových spalin. Metoda mokré vápencové vypírky kouřových plynů (BNG) bude vyhovovat novým ekologickým požadavkům lépe než stávající technologie. Řízení odsiřovacího procesu bude mít na starosti systém SandRA (Safe and Reliable Automation) od společnosti ZAT. Systémy této příbramské firmy řídí většinu provozních souborů v Elektrárnách Mělník už téměř dvacet let.

 „V současné době jsme ve fázi akceptačních zkoušek v naší zkušebně v Příbrami za přítomnosti zákazníka, předání celé zakázky se plánuje na březen 2020,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a.s.

„Zároveň budeme pro společnost AF-Consult Czech Republic, se kterou zakázku realizujeme, vyrábět rozvaděče nízkého napětí,“ upřesňuje František Kural, ředitel divize Energetika společnosti ZAT. Projekt se uskuteční ve dvou etapách, konečné předání je plánováno na březen 2020.

Obr. 1. Akceptační zkoušky řízení odsíření v ZAT Příbram 

„Nová architektura řídicího systému naší společnosti obsahuje HMI operátorskou úroveň zajišťující kontakt operátora s řízenou technologií a její ovládání díky platformě Wonderware. Procesní úroveň je realizována řídicím systémem SandRA Z200. Každý z provozních souborů, jako jsou vykládka vápence, příprava vápenné suspenze, řízení reaktorů a společné části, úprava výchozích produktů sádrovce a jeho odvodnění atd., bude obsahovat vlastní automatiku systému ZAT Z200,“ říká František Kural. Jednotlivé řídicí systémy jsou komunikačně propojené pomocí redundantní sběrnice Ethernet. Data budou ukládána v SQL serveru pro potřeby dalšího zpracování, např. analýz či zjišťování trendů. Životnost nového řídicího systému pro odsíření je plánována minimálně na dalších 15 let. ZAT bude mít na starosti i servis řízení.

Společnost ZAT dodává řídicí systémy do Elektrárny Mělník od sedmdesátých let minulého století a dodala řídicí systémy na většinu provozovaných souborů v elektrárně včetně řízení bloků B1 až B6. „Výhodou pro elektrárnu je naše dlouhodobá zkušenost s jejich provozy a systémy, které budeme postupně nahrazovat za plného provozu, i znalost všech typů odsiřovacích procesů,“ doplňuje František Kural.

Velké zkušenosti s odsířením

ZAT se zaměřuje na vývoj, výrobu a implementaci řídicích systémů pro energetiku a průmyslu. V oblasti odsíření firma v poslední době realizovala dvanáct projektů v elektrárnách Mělník II a III, v Elektrárnách Opatovice, teplárnách Strakonice, Příbram, Elektrárny Vřesová a dalších.

Pro tepelné i vodní elektrárny dodává ZAT řídicí systémy blokových a neblokových provozních souborů, přístrojové vybavení, elektro vlastní spotřeby a vyvedení výkonu i poradenství. Firma garantuje spolupráci při uvádění do provozu i následný dlouhodobý servis. 

Zájem především ze zahraničí

ZAT vyvíjí a nasazuje vlastní řídicí systémy. Čtvrtou generaci řídicího systému SandRA firma uvedla na trh v roce 2011. Na jeho vývoji pracovali projektanti a vývojáři firmy více jak pět let. Jde o sofistikovaný řídicí systém s důrazem na bezpečnost, bezporuchovost a dlouhou dobu životnosti s délkou provozu 15 až 20 let. „Po uvedení nové generace řídicího systému SandRA na trh nás příjemně překvapil velký zájem zahraničních firem, většina zakázek v klasické energetice aktuálně směřuje mimo naše území na trh EU i mino něj,“ dodává Ivo Tichý. V současné době firma exportuje téměř 70 procent produkce a dodává do 60 zemí světa.

Společnost ZAT a.s. je nejstarší českou firmou v oboru automatizace technologických procesů s více než 55letou historií. Je uznávaným dodavatelem zejména v oborech jaderné, tepelné a vodní energetiky, kolejové dopravy, plynárenství a průmyslových procesů. Firma sídlí v Příbrami s pobočkami v Plzni, na Slovensku a Kubě. Má vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent. Je také certifikovaným výrobcem zdravotnických přístrojů.

(ed)