Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Nový modul umělé inteligence od Rockwell Automation pro diagnostiku průmyslových provozů

Diagnostická analýza rozsáhlých průmyslových provozů jsou založena na velkém množství dat, která musí odborníci prozkoumat, aby dokázali celý provoz modelovat. To jim často zabere celé týdny, měsíce, nebo dokonce roky. Tuto zdlouhavou práci zastane nyní modul umělé inteligence (AI) nazvaný Project Sherlock, který společnost Rockwell Automation představila  na své akci Automation Fair v Houstonu (USA).

Obr. 1. Blake Moret ze společnosti Rockwell Automation

Project Sherlock je algoritmus na analýzu dodávaný v podobě modulu, který lze instalovat přímo do šasi procesoru. Jakmile je nainstalován, začne se algoritmus Project Sherlock na základě nového modelování „učit“ chodu zařízení, který procesor řídí. Algoritmus prochází tagy procesoru, podle nichž identifikuje chod zařízení či provozu, nebo umožňuje uživatelům zvolit, co by si přáli modelovat, výběrem vstupů a výstupů prostřednictvím příslušné Add-On instrukce (AOI). Algoritmus umělé inteligence modulu Project Sherlock se poté rychle učí z toku dat procházejících procesorem a začne budovat model. Tuto práci vykoná za několik minut. Nejsou potřeba velká množství historických dat ani příslušná data nemusí opustit automatizační vrstvu.

Jakmile je model dokončen, sleduje algoritmus Project Sherlock nepřetržitě provoz a hledá anomálie od jeho korektního chodu, který si z toku dat odvodil. Pokud objeví problém, může spustit alarm. Budoucí verze postoupí až za úroveň diagnostiky a budou instruovat uživatele, jak zjištěný problém vyřešit, nebo budou automaticky upravovat parametry provozu pro nápravu problému bez nutnosti lidského zásahu.

Project Sherlock je navržen speciálně pro diagnostiku průmyslových provozů a vytváří modely na bázi fyzikálních veličin, a díky tomu se při jeho užití výrazně sníží počet falešných poplachů ve srovnání s jinými řešeními umělé inteligence. Umělá inteligence modulu Project Sherlock může například zjistit, zda je posun teploty v kotli způsoben záměrnou změnou provozních parametrů, nebo s abnormalitou, jež vyžaduje nápravu.

Počáteční verze modulu AI Project Sherlock bude obsahovat hotové šablony pro provozy kotlů, čerpadel a chladičů a další zařízení mohou uživatelé modelovat prostřednictvím průvodců.

Priority a intervaly při komunikaci s modulem určuje procesor, takže uživatelé mohou volit, kolik dat je přenášeno. Modul nenavyšuje ani zátěž procesoru, ani síťový provoz. Project Sherlock se již 18 měsíců zkouší v pilotních provozech a od poloviny roku 2018 bude nabízen zákazníkům.

Tento nový nástroj umělé inteligence rozšiřuje nabídku analytických řešení společnosti Rockwell Automation v oblasti analytiky strojů a zařízení v celých výrobních halách a rovněž v celopodnikovém rozsahu. Uživatelé nástrojů FactoryTalk Analytics for Devices, mohou s modulem AI Project Sherlock komunikovat přes rozhraní komunikačního robotu, chatbotu Shelby a akčních karet. Analytiku z modulu AI Project Sherlock bude snadné integrovat do platformy FactoryTalk Analytics, a tím začlenit data z výrobní haly do podnikových informačních strategií.

(ed)