Aktuální vydání

celé číslo

04

2019

Plnicí a balicí stroje, výrobní logistika a správa skladových zásob

Průmyslové počítače, PLC

celé číslo

Nejistoty měření ve strojírenství – způsoby výpočtu nejistoty

Dne 1. dubna 2019 se v Praze uskuteční kurz pořádaný Českou metrologickou společností na téma výpočtů nejistoty měření, ať už v souvislosti s kalibrací měřidel, nebo vlastním měřením v průmyslu a ve službách. Výpočet nejistot je stále ve středu zájmu a pozornosti odborníků různých oborů, kteří měří fyzikální veličiny nebo kalibrují měřidla.

Předkládaný kurz nabízí možnost získání informací, zkušeností i praktické dovednosti při výpočtu nejistot měření délky a úhlu ve strojírenství. Nabídka je určena všem, kteří mají zájem v této činnosti získat nové informace. Stanovení způsobilosti měřidel a procesů měření, resp. kontrolních procesů patří v průmyslových organizacích k významným metrologickým operacím, které mají určit, zda dané měřidlo nebo proces je vhodný pro konkrétní kontrolní operaci, tj. lze-li spolehlivě určit, zda kontrolovaná výrobní tolerance je nebo není překročena. Vzhledem k tomu, že zkouška způsobilosti měřidla a způsobilosti procesu měření se na rozdíl od kalibrace provádí přímo na místě, kde se měřidlo používá, podílejí se na ní nejen metrologové, ale také techničtí kontroloři, resp. další pracovníci, kteří příslušnou kontrolní operaci provádějí.

V rámci kurzu budou současně poskytnuty informace o nových a revidovaných kalibračních postupech, které byly zpracovány a zveřejněny na webových stránkách ČMS v rámci Programu rozvoje metrologie ÚNMZ v roce 2017 a rozšířily tak soubor více než 150 titulů vzorových kalibračních postupů zpracovaných v ČMS. Posluchači obdrží při prezentaci texty jednotlivých referátů a seznam dosud vydaných vzorových kalibračních postupů ČMS. Na závěr kurzu bude předáno posluchačům potvrzení o absolvování kurzu, kterým budou moci doložit získané poznatky z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001.

Přihlášky prosím zašlete do 22. 3. na sekretariát společnosti, cms-zk@csvts.cz, kde získáte podrobný program a informace k platbě vložného.

(ed)