Město Stříbro podpořilo záměr výstavby polygonu pro autonomní vozy

Zastupitelstvo města Stříbra podpořilo záměr skupiny Accolade (www.accolade.cz) založit na sever od města, u městské části Těchlovice, polygon zaměřený na vývoj a certifikování vozidel s autonomním řízením. Zastupitelstvo souhlasilo se záměrem upravit územní plán města tak, aby stavbu v budoucnu umožnil.

„Děkuji městu Stříbru za takto širokou podporu. Jakmile bude polygon v provozu, přivede do Stříbra špičkové automobilové vývojáře z celé Evropy; najde v něm zaměstnání celá řada vysokoškolsky vzdělaných odborníků,“ řekl Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.

Zastupitelstvo města pověřilo jednáním s investorem místostarostu Martina Záhoře. „Výstavba polygonu by Stříbru jen na dani z nemovitosti přinesla každoročně přes pět milionů korun navíc do městského rozpočtu. Zásadní samozřejmě je najít takovou podobu projektu, která bude pro občany města výhodná. O tom s investorem jednáme,“ řekl Martin Záhoř.

Na projektu polygonu již nyní skupina Accolade spolupracuje s Českým institutem informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze i s Vysokým učením technickým v Brně. VUT Brno se věnuje optimalizaci povrchů na polygonu; ČVUT se zabývá kybernetikou. Zájem o rozvoj polygonu už projevilo např. také Centrum aplikovaného výzkumu Nevadské univerzity z USA a někteří výrobci komponentů.

(ed)