Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Měřicí technika pro kontrolu jakosti

Česká metrologická společnost, z. s., pořádá 6. a 7. března 2018 v kongresovém centru Primavera Plzeň pod záštitou předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Viktora Pokorného 27. mezinárodní konferenci Měřicí technika pro kontrolu jakosti. Na konferenci se účastníci seznámí s novými poznatky v oblasti měřicí a zkušební techniky. Jako každým rokem bude i letos konference doprovázena výstavou měřicí techniky.

Konference je dvoudenní, na závěr konference je zařazen workshop a pro zájemce jsou připraveny čtyři exkurze podle vlastního výběru účastníků: do plzeňské pobočky ČMI, pobočka Plzeň (akreditovaná kalibrační laboratoř pro obory hmotnost, tlak, objem a průtok), firmy Energize Group (akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci měřidel elektrických veličin, frekvence, tlaku a teploty) nebo VZÚ Plzeň (zkušební laboratoře akreditované ke zkouškám v oblasti chemického, metalografického a mechanického zkoušení materiálů nebo akreditovaná kalibrační laboratoř pro kalibraci měřidel pro měření geometrických veličin a drsnosti povrchu).

Konference je určena metrologům, pracovníkům útvarů managementu kvality, technických kontrol a zkušeben, dále technologům, konstruktérům měřidel, pracovníkům investičních útvarů, technické obsluhy výroby a vedoucím pracovníkům výrobních jednotek. Potřebné informace pro svou práci získají i pracovníci ČMI, autorizovaných metrologických středisek, akreditovaných kalibračních a zkušebních laboratoří, akreditačních, popř. certifikačních orgánů a pedagogové odborných vysokých a středních škol. Více informací, program a přihlášku najdete na http://www.csvts.cz/spolky/cms/content/merici-technika-pro-kontrolu-jakosti.

(ed)