KYBER STOČ 2018

Soutěž studentských prací Kyber STOČ 2018 v Ostravě Českomoravská společnost pro automatizaci, z. s., a katedra automatizace a počítačové techniky v metalurgii Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava zvou na třetí ročník soutěžních prezentací tvůrčích činností studentů v oblasti automatizace, kybernetiky, mechatroniky a softwarových systémů Kyber STOČ 2018.

Přehlídka se koná 13. března 2018 od 9:30 na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava v posluchárně B4.

V rámci doprovodného programu bude ukázka virtuální reality firmy Continental Automotive Czech Republic.

Partnery přehlídky jsou Statutární město Ostrava, firma Siemens, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU Ostrava a Centrum projektové podpory VŠB-TU Ostrava. Mediálním partnerem přehlídky je časopis Automa.

Podrobné informace zájemci najdou na www stránkách: http://kyberstoc.vsb.cz/cs/

(ed)