Aktuální vydání

celé číslo

04

2019

Plnicí a balicí stroje, výrobní logistika a správa skladových zásob

Průmyslové počítače, PLC

celé číslo

Kurz o měření momentu síly

Dne 27. března 2019 se v Praze uskuteční kurz pořádaný Českou metrologickou společností, který je určený všem, již se zabývají problematikou správného měření momentu síly v průmyslové praxi, kalibrací měřidel momentu síly nebo při souvisejícími činnostmi.

Obsahem kurzu bude seznámení posluchačů s ucelenou problematikou měření momentu síly v oblasti státních etalonů, metrologické legislativy, správné terminologie a požadavků norem. Dále budou účastníci kurzu seznámení se základními postupy a pravidly měření momentu síly a nejistoty měření. Posluchači budou také seznámení se základními typy snímačů a jejich kategorizací.

Nedílnou součástí kurzu budou také poznatky z praxe měření momentu síly, měření momentu síly v reálných podmínkách, nejrozšířenější používané typy snímačů a jejich metrologické vlastnosti, výběr příslušného snímače v návaznosti na účel použití, vyhodnocení výsledků měření a kalibrace a hlavní příspěvky mající vliv na přesnost měření momentu síly a nejistotu měření jak při kalibraci, tak při měření v provozních podmínkách.

Součástí kurzu bude i dostatečný prostor pro diskuzi a možnost konzultovat s přednášejícími konkrétní problematiku vztahující se k měření momentu síly.

Posluchači obdrží při prezentaci texty referátů. Na závěr kurzu obdrží posluchači rovněž potvrzení o účasti, které může sloužit jako doklad o zvýšení kvalifikace (viz např. ČSN EN ISO 9001).

Přihlášky je třeba poslat do 20. března na sekretariát společnosti, cms-zk@csvts.cz.

(ed)