Aktuální vydání

celé číslo

10

2017

Systémy pro řízení výroby, PLM, SCADA

celé číslo

Do konce října se mohou začínající podnikatelé hlásit do podnikatelského inkubátoru ČVUT Inqbay

Podnikatelský inkubátor ČVUT Inqbay byl otevřen 10. října 2016 s cílem podporovat začínající podnikatele z řad studentů, výzkumníků a absolventů ČVUT v Praze, ale i všechny další nové a perspektivní podnikatelské subjekty. Výběr firem pro zařazení do inkubátoru probíhá dvakrát za rok: na jaře a na podzim. Právě nyní je možné přihlásit se do podzimní výzvy. Stačí stáhnout přihlášku,vyplnit ji a do 31. října 2016 zaslat e-mailem na adresu: ivo.stancek@cvut.cz.

Studenti technických oborů vstupují často do podnikání s vizí a nápadem, ale chybí jim podnikatelské dovednosti. V tom jim poskytne inkubátor systematickou pomoc. Pomůže jim rozvíjet jejich nápady, produkty či řešení a uvádět je na trh. Zkušení mentoři provedou začínající podnikatele podnikatelskými začátky a zprostředkuje také pracovní kontakty. Inkubátor ČVUT Inqbay spolupracuje s domácími i zahraničními partnerskými inkubátory, univerzitami a investory. Podporuje přenos výsledků vědy a výzkumu do praxe. Podrobnosti jsou na www.inqbay.cz.

(ev)