Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Digitalizace ve fotbalové hale FC Bayern v Mnichově

Společnost Siemens jako partner fotbalového klubu FC Bayern uplatňuje svou techniku v řízení provozu fotbalové haly Allianz Arena v Mnichově. Provoz haly je nárazový, mezi zápasy je v udržovacím režimu, ovšem v den zápasu přijde až 75 000 diváků a je potřeba postarat se o to, aby se diváci dostali na svá místa a po zápase zase co nejpohodlněji do svých domovů. Technika firmy Siemens pro řízení dopravy reguluje provoz silnic a dálnic v blízkosti stadionu. Digitální systém předvídá intenzitu provozu, upravuje dopravní signalizaci, a tím usměrňuje obrovský příliv fanoušků na parkovacích místa. Po skončení zápasu zase odkloní dopravní provoz tak, aby se fanoušci dostali domů. Přímo na stadionu se diváci orientují podle světelných proužků v podlaze. Dopravní systém zajistí také posílení veřejné železniční dopravy a provozu metra.

Stejně nárazová je také spotřeba energie v hale Allianz Arena V průběhu zápasu není myslitelný výpadek proudu nebo poruchy v osvětlení. Siemens používá pro řízení napájení a zajištění nouzových napájecích zdrojů decentralizovaný systém tzv. mikrosítí (microgrids). Tento systém pokrývá celý energetický řetězec od generování a ukládání energie přes distribuci a monitorování. Mezi zápasy se technika Siemens řídí provoz postřikovačů trávy.

Operační IoT systém MindSphere řídí celou infrastrukturu stadionu, která propojuje mnoho variabilních systémů a je řízena podle hodnot získaných při monitorování napájení, vytápění, ventilace a klimatizace. Na základě operačního systému Mindsphere si FC Bayern vytváří vlastní aplikace pro řízení provozu stadionu s cílem zlepšit jeho provozuschopnost a zvýšit efektivitu údržby i bezpečnost a snížit náklady.

(ev)