Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

DIAGO 2018 – lednová konference o technické diagnostice

Technická diagnostika strojů a zařízení bude tématem již mezinárodní vědecké konference DIAGO 2018, která se uskuteční ve dnech 30. a 31. ledna v rekreačním středisku Orea Resort Devět Skal ve Sněžném – Milovech. Asociace technických diagnostiků ČR a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava jako pořadatelé již 37 ročníku konference připravili odborný program zaměřený na měřicí metody a přístroje a prostředky používané v údržbě k objektivnímu zajišťování technického stavu, ale také na provozní zkušenosti z údržby strojů a zařízení. Do tematických okruhů patří teorie systémů údržby, tribotechnické a vibrační diagnostické metody, termodiagnostika a diagnostika elektrických točivých strojů. Posluchači se seznámí s modálními a strukturálními analýzami objektů a informačními a řídicími systémy údržby

V předvečer konference, tedy 29. ledna 2018 proběhne odborné setkání účastníků v prostorách hotelu Orea Resort Devět skal. Tradiční odborné diskusní fórum bude zahájeno 30. ledna v 19:30 h. Podobnosti o programu, vložném a přihláškách najdou zájemci na http://www.atdcr.cz/web/structure/119.html.

(ev)