Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Compas automatizace, s. r. o. na MSV v Brně ve stánku G1 101

Inženýrsko-dodavatelská společnost COMPAS dodává řešení automatizace, robotiky a řízení výroby MES/MOM systémem COMES. Dlouholetou specializací společnosti je automatizace technologií s pohony strojů a linek na platformách Siemens a Beckhoff, především pro odvětví strojírenství a výroby automobilů. Letošní novinkou budou ukázky simulace výrobních linek s roboty softwaru pro digitální továrnu Tecnomatix. 

Obr.1. Simulace výrobní linky s roboty

S partnery specializovanými v daném odvětví dodáváspolečnost Compas automatizace kompletní technologická zařízení.

Návštěvníci budou mít rovněž možnost konzultovat své nové projekty v oblasti průmyslové automatizace, řízení a plánování, vyhodnocování výroby i budoucí vize např. Industry 4.0. Tuto vizi již naplňujeme u našich klientů konceptem Elektronického řízení výroby. Výrobní informační systém COMES byl uživateli vybrán již pro stovky aplikací řízení výroby a údržby.

Vystavené exponáty:

Digitální továrna            simulace automatizované výrobní linky s roboty

COMES MOM                  flexibilní řízení výrobních/montážních operací ve vizi Industry 4.0

COMES koncepty            pro plánování a elektronické řízení diskrétní výroby

COMES OEE                     monitoring a vyhodnocování efektivity výroby

COMES Historian           sběr procesních veličin v cloudu

COMES Maintenance     systém CMMS řízení údržby podniku

Pozvánka MSV 2017 ke stažení ZDE.

Na setkání s Vámi se těší Compas automatizace, spol. s r.o. - pomáháme Vám k úspěchu.

www.compas.cz , www.oee.cz,  www.comes.eu .