Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Chytré systémy pro řízení výroby se postarají o bezpečnější potraviny

Systémy pro řízení a sledování výroby, MES, průběžně generují přesné záznamy o původu surovin, které poslouží k důslednému vysledování příčiny případného problému. Díky inteligentním systémům MES je možné připojit sr k zařízení pro měření kvality a analýzu potravin, např. k systému automatického odběru vzorků, a zajistí okamžitý přenos dat. Tím dovolují snáze sledovat pohyb složek potravin v dodavatelském řetězci

V uplynulých letech bylo nutné v mnoha případech stáhnout potravinářské výrobky z trhu. V roce 2016 americký Úřad pro potraviny a léčiva (FDA) nařídil stažení z trhu celkem u 764 výrobků – což je oproti předchozímu roku nárůst o 22 %. Ztráta za stažení závadného výrobku přišla formu i navíce než 100 milionů dolarů. Většina z těchto závadných výrobků je kontaminována patogenními organismy, obvykle bakteriemi rodu Listeria a Salmonella nebo bakteriemi Escherichia coli.

I v případě stahování výrobků z trhu opět pomohou informační systémy pro řízení výroby, MES. Umožní zjistit zdroje kontaminace a přijmout příslušná opatření. Pomocí MES se navíc snadno identifikovat šarže, které jsou bakteriemi kontaminovány, a díky tomu lze vysledovat původ kontaminace zpětně v celém řetězci. Příslušné informace se přenášejí do externích systémů a umožňují pohotově informovat zodpovědné zaměstnance výrobního závodu.

Vedoucí výroby mohou veškerá data vzájemně srovnávat, a díky tomu zjistit, zda příčina kontaminace tkví ve zdroji surovin nebo v kontaminovaném zařízení. Ačkoli stále více výrobních závodů využívá k zajištění maximální hygieny a obraně proti kontaminaci antimikrobiální potravinářské roboty, v některých výrobních závodech jsou stále v provozu zařízení, na kterém může dojít k bakteriální kontaminaci. Přesné informace jsou důležitým krokem k náležitému řešení problému.

Obr. 1. K zamezení kontaminace se v potravinářství používají speciální antimikrobiální roboty

(ev)