Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Chytré brýle Microsoft HoloLens ve Výrobní buňce 4.0 ve středisku INTEMAC v Kuřimi

Už jste si vyzkoušeli využití chytrých brýlí, např. Microsoft HoloLens, v rozšířené realitě v průmyslovém provozu? Různé ukázky bývají atrakcí ve veletržních stáncích, ale v praxi – no, já osobně příliš nadšený nejsem. Brýle jsou nepohodlné, úplně si neumím představit jejich použití současně s ochrannou helmou, ovládání rozšířené reality je třeba chvíli cvičit a navíc mám obavu, že by mi po chvíli začala splývat virtuální realita, která mě nemůže ohrozit, se skutečnými předměty, o něž můžu klopýtnout, do nichž mohu narazit, nebo mě mohou svým pohybem ohrozit. Více se mi líbí využití kamery na tabletu nebo mobilním telefonu: sice nemám volné ruce, ale oddělení virtuální reality od skutečnosti je jednoznačnější. Ale to je jen můj dojem, a navíc vývoj postupuje kupředu a za čas jistě vzniknou náhlavní displeje použitelné nejen pro počítačové hry, ale i v průmyslové praxi.

Rozšířenou realitu (AR – Augmented Reality) prostřednictvím chytrých brýlí i kamery na tabletu si zájemci mohou vyzkoušet díky společnosti Unicorn, která ji implementovala do Výrobní buňky 4.0 v centru INTEMAC. Videa s ukázkami rozšířené reality ve Výrobní buňce 4.0 jsou k dispozici na http://bit.ly/2JNIZsJ, naživo je možné si rozšířenou realitu vyzkoušet na některé z akcí centra (www.intemac.cz) nebo lze v rámci nabízených expertních služeb prokonzultovat možnost využití AR v konkrétním projektu.

(Bk)