Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Přehled novinek

Správa a monitorování průmyslových sítí podle požadavků průmyslu 4.0

Pro spolehlivé sledování rozsáhlých sítí ve všech průmyslových odvětvch uvádí společnost Siemens systém Sinec NMS (Network Management System). Tímto nástrojem lze konfigurovat síťovou infrastrukturu podle definovaných pravidel a centrálně spravovat firmware na základě topologie dané sítě. Sinec NMS díky svým funkcím umožní podnikům udržet krok se stupňujícími se požadavky na průmyslové komunikační sítě, především se zvyšující se komplexností průmyslových sítí, velkého objemu dat nebo složitostí síťové struktury. Pomocí platformy Sinec NMS lze centrálně konfigurovat, spravovat a monitorovat sítě s 50 až 12 500 zařízeními, a to 24 hodin denně. Zjednodušuje tak plánování údržby a zároveň umožňuje účinně předcházet možným selháním, nebo na ně rychle reagovat. Sinec NMS dokáže zvýšit dostupnost celé průmyslové sítě a propojit ji s nadřazenými systémy (northbound interface). Sinec NMS zajišťuje transparentnost průmyslové sítě. Nové komponenty mohou být do sítě snadno integrovány a stávající komponenty konfigurovány a servisovány. Síťové komponenty jsou konfigurovány na základě pravidel a zásad, které jsou definovány vždy pro určitý typ komponent, jako jsou switche, routery, PLC, periferie apod. Změny nastavení jednotlivých komponent jsou pak distribuovány přes průmyslovou výrobní síť a zároveň implementovány do nastavení jednotlivých síťových zařízení. Uživatelé také mohou jednoduše měnit hesla pro přístup k jednotlivým zařízením. Distribuovaný přístup zvyšuje flexibilitu platformy Sinec NMS, která se tak dokáže přizpůsobit požadavkům všech typů sítí. Platforma Sinec NMS je rozdělena do dvou úrovní monitorování a parametrizování, díky tomu lze spravovat a monitorovat rozsáhlé průmyslové sítě. Při monitorování se přehledně zobrazuje celkový stav a zapojení průmyslové sítě.(ev)

Optimalizovaný tok informací zvyšuje produktivitu: Syngineer propojuje světy

V době průmyslu 4.0 by se měly technické obory rozvíjet společně. Avšak jak překonat současné hranice mezi obory? Software Syngineer (obr. 1) zaručí, že se elektrokonstruktéři mnohem snadněji domluví se strojními inženýry, technology a pracovníky dalších oddělení při přípravě digitální podoby výrobku. Cloudový nástroj se postará o lepší komunikaci a současně optimalizuje mezioborovou spolupráci při navrhování strojů a systémů. Obr. 1. Syngineer dokumentuje stav projektu – zde je znázorněn příklad elektrického schématu, kde jsou informace oboustranně sdíleny mezi elektrokonstruktéry a strojními konstruktéry Pro mnoho konstruktérů je nejdůležitějším a každodenním úkolem nejen konstruovat podle požadavků zákazníků, ale současně i přijímat a předávat informace mezi odděleními v podniku i mimo něj. Syngineer, inovativní cloudové řešení, jim pomáhá se s tímto úkolem vypořádat. Software urychluje a zjednodušuje koordinování vývojových prací – zvláště návrhu mechanické konstrukce, elektrokonstrukce, programování PLC a tvorby softwaru. Systém zaručuje lepší spolupráci tím, že podporuje výměnu informací mezi jednotlivými odděleními. Tak také redukuje množství manuální práce, jež se často objeví na poslední chvíli, a je proto obzvlášť nákladná.  Jednoduchý systém zajistí lepší přehled při navrhování strojů a systémů Syngineer poskytuje uživatelům projektový přístup a jeho implementace je jednoduchá. „Propojení mezi softwarem MCAD a systémem EPLAN Electric P8 prostřednictvím aplikace Syngineer je jednoduché a snadno se používá,“ říká Max Lützel, Team Lead Consulting Syngineer firmy Eplan. „Už po velmi krátké době jsou kolegové schopni zjistit například to, zda byl motor původně navržený v projektu později vyměněn za jiný.“Obr. 2. Změny provedené strojními konstruktéry v prostředí CAD jsou nyní transparentní a srozumitelné i pro elektrokonstruktéry V systému Syngineer dostanou elektrokonstruktéři nejprve ve svém známém pracovním prostředí dodatečný navigátor. Tento navigátor je propojuje napříč odděleními s jejich kolegy strojními inženýry. Tato dvě konstrukční oddělení si nyní mohou obousměrně vyměňovat informace. Po této integraci konstruktéři obou oddělení pohodlně pokračují ve své práci, ale mohou postup svých prací koordinovat např. prostřednictvím integrované funkce chatu. Alternativně mohou být o změnách informováni také prostřednictvím e-mailu. Nastavení lze při použití systému správy notifikací snadno přizpůsobit konkrétním požadavkům.  Centrální přehled o stavu vývoje Syngineer označuje aktuální stav zpracování úloh nebo požadavků. Všichni oprávnění pracovníci také mohou vidět následné změny v procesu vývoje a jejich stav. Systém dále poskytuje informace o tom, kteří pracovníci změny udělali. Vedoucí projektu má celkový přehled o stavu svého projektu a rovněž může centrálně zadávat změny, které zákazník dodatečně požaduje. Software je v současné době dostupný v němčině a angličtině – další jazykové verze budou následovat. Je podporován také přístup prostřednictvím internetového prohlížeče, chytrých telefonů a tabletů – to je v době globalizace nutnost.  Škálovatelný systém Další významnou a praktickou předností je, že jde o systém využívající cloud, čímž se otevírá možnost zapojit do procesu vývoje též externí partnery, zákazníky a dodavatele. Další výhodou cloudové architektury je flexibilní škálovatelnost podle potřeb uživatele. Počet uživatelů se v čase může měnit a podniky mohou požadovat, aby do systému získala přístup i další oddělení, včetně řízení výroby, servisu a údržby.  Závěr Syngineer zaručuje efektivní výměnu dat, šetří čas a současně zvyšuje kvalitu produktu. Automatická tvorba seznamů snímačů a ak­čních členů v systému Syngineer nabízí další potenciál úspor, protože vývojové oddělení tím může uspořit až 30 % práce, nemluvě o tom, že se tak zvyšuje kvalita dokumentace.  (Eplan Software & Service)

For Pasiv a For Wood – veletrhy o komfortních a úsporných stavbách

Veletrhy For Pasiv a For Wood se uskuteční souběžně ve dnech od 7. až do 9. února 2019 na letňanském výstavišti PVA Expo Praha. Představí trendy a novinky nejen ve využití dřeva v nízkoenergetických i pasivních stavbách, a to na více než 4 000 m2 výstavní plochy. Návštěvou této dvojice veletrhů získají návštěvníci na jednom místě informace potřebné k řešení svých projektů.Obr. 1. Veškeré informace o moderních stavbách přinesou veletrhy For Pasiv a For Wood Na veletrhu For Pasiv budou vystavovat firmy, které se orientují na návrh a realizaci domů, financování, stavební materiály a také na moderní technologie a ovládaní domů, rekuperace, podlahové vytápění, kotle a na další obory. Letos zde návštěvníci navíc najdou i odborníky, kteří poradí s dotacemi pro lepší bydlení. Co s dešťovou vodou, nebo jak dát úsporám zelenou se dozvíte přímo od nejpovolanějších odborníků. Na souběžné výstavní akci For Wood se vystavuje veškerý sortiment pro dřevěné stavby a konstrukce včetně materiálů. Na výstavišti PVA Expo Praha se představí špičkové firmy z oboru i poradenská centra, specialisté, architekti a projektanti, kteří své služby poskytnou návštěvníkům zcela zdarma. Na akci si přijdou na své i rodiny s dětmi. Malí kutilové budou mít v sobotu 9. února možnost vyzkoušet si řemeslné dovednosti v rámci akce Řemeslo dětem. Na soutěžní přehlídce stavebních řemesel SUSO budou zadané úkoly řešit ti nejlepší řemeslníci z republiky. Právě nyní je možné pořídit si vstupenku s 50% slevou a vydat se na veletrhy načerpat inspiraci pro své bydlení. Podrobné informace jsou na webových stránkách veletrhů http://www.for-wood.cz a http://www.forpasiv.cz.

Multifunkční elektroměr WAGO se záznamem dat a komunikací Modbus RTU

Měření elektrických veličin je v průmyslových napájecích sítích mnoha strojů a linek kritickou úlohou. Kromě spotřeby elektřiny je třeba měřit také zpětný vliv zařízení na napájecí síť. Ideálním řešením pro tyto úlohy je třífázový elektroměr od firmy WAGO, který měří napětí a proud v rozváděči. Napětí je měřeno přímo připojením na fázové vodiče L1, L2 a L3 a nulový vodič N. Proudy ve všech třech fázích jsou měřeny proudovými transformátory, jež jsou rovněž přímo připojeny k převodníku výkonu nebo alternativně Rogowského cívkami. Celý elektroměr je umístěn v pouzdru na lištu DIN o šířce 72 mm. Interně počítá všechny měřené veličiny třífázové napájecí sítě. Kromě napětí a proudu jsou to činný, zdánlivý a jalový výkon, spotřeba elektřiny, účiník, fázové úhly a frekvence. Protože měří proud i v nulovém vodiči, je též možné detekovat zkraty. K dispozici je rozhraní Modbus RTU, které umožňuje odesílat měřené hodnoty do řídicího systému. Prostřednictvím sériového rozhraní je možné připojit PC s konfiguračním softwarem, v němž lze pohodlně nastavit všechny parametry měřiče. V průběhu činnosti je navíc možné na displeji PC vizualizovat všechny měřené hodnoty. Slot pro paměťové karty microSD (který je použitelný i pro karty microSDHC s kapacitou do 32 GB) dovoluje zařízení použít i jako záznamník dat. Dostupnost: duben 2019. WAGO-Elektro, spol. s r. o., tel.: 261 090 142, e-mail: automatizace@wago.com, www.wago.cz

Energetický řetěz rychle, snadno a on-line

Navrhnout správně energetický řetěz není vždy snadným úkolem. Nový on-line konfigurátor společnosti LAPP s názvem Ölflex® Connect Chain tento úkol velmi urychluje a usnadňuje: je jednoduchý, rychlý a jasný. Tento nástroj umožní navrhnout kompletní energetický řetěz jen ve třech jednoduchých krocích. Šetří tedy čas a zároveň nedovolí chyby, které mohou nastat při ručním návrhu energetického řetězu. Konfigurátor provede projektanta výběrem vlastního řetězu, kabelů a příslušenství. Poté je možné požádat o zaslání individuální nabídky dle provedeného návrhu. V každém kroku výběrového procesu ​​zajišťuje konfigurátor kompatibilitu všech součástí. Kritickým místem může být výběr vhodných kabelů do vybraného energetického řetězu. Při volbě kabelu je třeba dbát na několik faktorů, jako jsou poloměr ohybu řetězu, délka pojezdu, rychlost, zrychlení a okolní teplota. Pokud se tyto faktory nezohlední, může dojít k poruchám a ke zkrácení životnosti kabelů. Konfigurátor zohlední, jaké kabely budou uloženy v řetězu a dokáže podle toho automaticky vybrat vhodný řetěz. Pomůže správně rozmístit vertikální a horizontální separátory, aby byla hmotnost kabelů v řetězu rozložena rovnoměrně. Nakonec si projektant vybere, zda si přeje dodat plně osazený řetěz, nebo zaslat jednotlivé komponenty s tím, že kabely mohou být předem nastříhané v požadovaných délkách. V případě plně osazeného řetězu je jisté, že energetický řetěz bude vyroben odborníky LAPP s bohatými zkušenostmi a know-how, otestován a bude v provozu řádně fungovat.Konfigurátor Ölflex® Connect Chain je možné zde: https://chainconfigurator.lappgroup.com/index.php/cs/

Optimální ochrana osob a strojů

S použitím sběrnicového modulu MVK Metal Safety jsou v automatizačním systému problémové výstupy vyřazeny z provozu cílenými signály vyslanými z řídicí jednotky. V těchto systémech musí jednotlivé komponenty vyhovovat bezpečnostním požadavkům tak, aby bezpečná řídicí jednotka (F-PLC) vysílala spolehlivé signály a byla zajištěna spolehlivost přenosu.   Alternativa k bezpečnostní řídicí jednotce (F-PLC) Pomocí kompaktního modulu IP67 MVK Metal lze bezpečnostní vstupy a výstupy připojit také přímo k velmi rozšířené jednotce Siemens Sinumerik 840D SL Profinet CNC, pokud je v této řídicí jednotce aktivována funkce safety integrated. Bezpečnostní data ze senzorů jsou prostřednictvím sběrnicového protokolu přenášena přímo do řídicí jednotky. Nemusí již být pasivně zapojeny v rozvaděči. Díky tomu lze dosáhnout vysokých bezpečnostních standardů (SIL 3 a PLe).Obr. 1. Sběrnoicový modul MVK Metal Safety  Dokonale sladěné Sběrnicový modul MVK Metal Safety společnosti Murrelektronik je k dispozici jako čistě vstupní modul a jako smíšený modul s bezpečnými vstupy a výstupy. Pro každý vstupní konektor M12 jsou k dispozici dva vstupy, které se v závislosti na aplikaci používají pro dva jednokanálové nebo jeden dvoukanálový bezpečnostní obvod. U dvoukanálového zapojení je možné konfigurovat kanály buď tak, aby byly vzájemně ekvivalentní nebo aby byly neekvivalentní. Kromě toho lze nastavit dobu diskrepance. To je důležité např. v případě, kdy dva senzory vykazují různé doby odezvy a musí být oba nastaveny shodně. Aby byla data přenášena bezpečně, pracuje MVK Metal Safety s přenosovým protokolem Profinet/PROFIsafe. Bezpečnostní data jsou přenášena pomocí PROFIsafe prostřednictvím téhož sběrnicového vedení jako nezabezpečené signály. Tak je možné do jednotlivých větví bezpečného sběrnicového řešení integrovat standardní moduly, aniž by to vedlo k větší náročnosti a nepřehlednosti instalace. Tím je možné dosáhnout významných úspor na kabeláži. Kromě toho lze stávající sběrnicové řešení bez významných změn přeměnit na bezpečnostní systém. Výrazné zvýšení počtu bezpečnostních výstupů Pokud je modulární sběrnicový systém Cube67 základem instalace, která má splňovat nejvyšší bezpečnostní požadavky, pak je příhodné použít kombinaci kompaktního bezpečnostního sběrnicového modulu MVK Metal Safety a modulů Cube67 K3. Pomocí bezpečnostních výstupů na MVK Metal Safety, ovládaných řídicí jednotkou Profinet/PROFIsafe, se na modulu K3 vytvoří až dvanáct bezpečnostních výstupů. Jsou rozděleny do dvou bezpečnostních obvodů, vždy se třemi dvojitými zásuvkami. Takto se jednoduchým způsobem znásobí počet bezpečnostních výstupů. Tím se ušetří prostor v rozvaděči, protože lze vynechat bezpečnostní relé, a zároveň se usnadní instalační práce vzhledem minimálnímu množství kabelů. Rozsáhlé diagnostické funkce Podstatnou předností modulu MVK Metal Safety jsou pokročilé diagnostické funkce, protože klíčem k hospodárné instalaci strojů a zařízení je především schopnost zredukovat neplánované prostoje. Všechny kanály jsou nezávisle na sobě monitorovány ohledně možných závad, jako je přetížení, zkrat senzoru nebo porušení kabelu. Tyto poruchy jsou indikovány LED diodami přesně na postižených slotech a hlášeny řídicí jednotce. Přitom je zajištěno, aby byly kanály vypínány individuálně, aniž by to negativně ovlivnilo sousední bezchybné kanály.Obr. 2. Modul MVK Metal Safety v provozu Vstupy modulů jsou navíc bezpečné proti zkratu mezi kanály. Chyby v důsledku přiskřípnutí kabelu nebo spojení se zemí jsou ihned rozpoznány a hlášeny pro konkrétní kanál. Toto indexování může být v případě potřeby deaktivováno, např. při použití světelných záclon, u nichž samotných se kontroluje zkrat mezi kanály. Kromě variant s napájecí přípojkou 7/8“ a konektorem M12 pro sběrnicová vedení nabízí Murrelektronik také sběrnicový modul se zapojením push-pull vhodným pro určité oblasti automobilového průmyslu, které má tu výhodu, že vedení je možné do modulu zapojit jen rukou bez použití nářadí. Murrelektronik nabízí široké portfolio produktů tlačítek nouzového zastavení a restartovacích tlačítek vhodných pro integraci do bezpečnostních aplikací, která se do systému integrují jednoduše metodou plug-and-play. Připojení těchto ovládacích a signalizačních zařízení se provádí pomocí předem konfigurovaných kabelů M12 (čtyř-, pěti- nebo osmipólových). Jde o řešení, které šetří čas a vylučuje riziko chyb v zapojení. Díky konceptu plug-and-play jsou tyto ovládací přístroje okamžitě integrovány do strojů a zařízení. Zvláště varianty o rozměru 42 mm lze instalovat velmi rychle pouhým našroubováním na kovový klip např. na hliníkovém profilu, připnutím pouzdra a připojením kabelu M12. S použitím doplňkového dílu lze připojit několik variant světelných tlačítek nouzového zastavení nebo resetovacího tlačítka přímo na sběrnicový modul MVK Metal Safety. Všechny komponenty se světelným resetovacím tlačítkem jsou standardně dodávány s několika barevnými prvky. Ty lze snadno zaklapnout na světelný prvek, takže budou svítit v požadované barvě. (Murrelektronik CZ spol. s r. o.)  

Tlačítkové moduly s různobarevnými světelnými efekty

Tlačítka pro nouzové zastavení a restart od firmy Murrelektronik se integrují do elektronických instalací prostřednictvím předem nakonfigurovaných standardních kabelů M12. Jde o řešení, které šetří čas a vylučuje riziko chyb v zapojení. Díky konceptu plug-and-play lze tyto ovládací prvky velmi rychle začlenit do strojů a zařízení. Takové řešení je žádané především tam, kde jsou jednotlivé ovládací a signalizační přístroje umísťovány do decentralizovaných pozic, např. na bezpečnostních ploty nebo do výrobních stanic. Varianty tlačítek s velmi kompaktní konstrukční šířkou 42 mm se perfektně hodí pro instalaci na standardní hliníkové profily. Tlačítko nouzového zastavení je k dispozici také se světelným tlačítkem Reset v jednom pouzdře. Tento tlačítkový model se zapojí do zařízení tak, aby se tlačítko restart rozsvítilo, jakmile je možné zařízení znovu spustit. V každém balení je obsaženo pět barevných krytů tlačítek. Díky tomu je možné dosáhnout různobarevného světelného efektu– podle příslušného využití.Více informací je uvedeno na www.murrelektronik.cz.

Tři výrobky ifm electronic oceněny v soutěži German Design Award 2019

Třii výrobky značky ifm electronic dostanou do hledáčků na veletrhu Ambiente ve Frankfurtu. Dne 8. února 2019 jim budou budou předány ceny v soutěži German Design Award. Vítězem soutěže se stal maják DV1500 a další dva přístroje si vysloužily zvláštní ocenění poroty: chytrý senzor pro nepřetržité hlášení polohy ventilu MVQ101 a jednotka IO-Link master AL1101.Maják DV1500 s pěti barevnými segmenty (na obrázku vlevo) slouží k vizualizaci různých stavů strojů a zařízení. V majáku lze nastavit barvu signalizace, jas, frekvenci a hlasitost výstražného tónu pomocí uživatelsky příjemného softwaru IO-Link pro PC. Pomocí montážního adaptéru lze maják instalovat jak ve standardní  poloze, tak pootočený o 90° na stěnu. Tónovaný kryt spolu s čočkou polygonálního tvaru zajišťují velmi dobrou viditelnost, takže není na překážku ani umístění majáku u okna nebo v přesvětlené hale. Jednotka IO-Link Master AL1101 (uprostřed) je zařízení nové generaci propojující svět IT a průmyslu. Tato řídicí jednotka plní vysoké nároky potravinářského průmyslu a je odolná vůči chemikáliím, vysokým teplotám a kapalinám. Díky modernímu technickému provedení neulpívají na indikátorech LED nečistoty a zůstávají stále viditelné. Použitím jednotky IO-Link se sníží množství propojovacích kabelů. Chytrý senzor pro nepřetržité hlášení polohy ventilu MVQ101 (vpravo)  poskytuje spolehlivou vizuální informaci o poloze klapky prostřednictvím LED kroužku. Barevnost LED kroužku lze nastavovat pomocí softwaru. LED kroužek také se nastavuje tlačítkem „teach“, který lze aktivovat bezdotykově, pomocí kovového předmětu.

Red Lion rozšiřuje sortiment o zařízení DA10D a DA30D pro převod protokolů a sběr dat

Společnost Red Lion Controls uvedla na trh zařízení DA10D a DA30D pro převod protokolů a sběr dat. Na rozdíl od jiných komunikačních bran a převodníků protokolů, které se pro připojení k podnikovému informačnímu systému spoléhají na komplikované skriptování nebo dodatečný hardware serveru, zařízení DA10D a DA30D nabízejí široké možnosti připojení a současně jednoduché prostředí pro konfiguraci. Umožňují tak firmám rychle získat přístup k datům z dosud nepřipojených nebo stávajících zařízení a snadno a cenově výhodně připojit, monitorovat a ovládat jednotlivé systémy.obr. 1. DA10D a DA30D Pro zákazníky z oboru průmyslové automatizace, kteří potřebují sbírat kritická data z různých systémů od různých dodavatelů, jsou zařízení DA10D a DA30D novou možností pro sběr dat a konverzi protokolů při sběru a sdílení dat z oddělených systémů využívajích standardní Ethernet a sériové porty. S novou nabídkou přichází také software Crimson 3.1, poskytující nativní podporu pro více než 300 průmyslových ovladačů, předem připravené (out-of-box) servery OPC UA a jednoduchou „zaklikávací“ konfiguraci cloudových konektorů MQTT pro některé nejpopulárnější platformy IIoT od firem Amazon, Microsoft a Inductive Automation. Zařízení DA10D a DA30D kromě toho umožňují zaznamenávat data, události a údaje o zabezpečení s podporou šifrování záznamů a možností připojení elektronického podpisu, a dále realizovat dotazy SQL, periodické i na vyžádání. To vše usnadňuje správu dávkových a recepturově řízených výrob a současně zajišťuje splnění nejvyšších standardů kvality. Zařízení navíc mají volitelný webový server s responzivním designem pro mobilní zařízení. Umožňuje zobrazení na celou obrazovku, jež je ideální pro tablety a mobilní telefony, dále operace HTTPS s poskytováním certifikátů, přesměrování HTTP a podporu stylů CSS a jazyka JavaScript. Pro více informací o zařízeních DA10D a DA30D od Red Lion navštivte www.redlion.net/DA.(ed)

Mnohostranně využitelná bezpečnostní relé řady MIRO Safe+

Bezpečnostní technika ve výrobě strojů a zařízení je nyní „v kurzu“, protože se bezpečnosti lidí i strojů přikládá velký význam. Bezpečnostní relé MIRO Safe+ společnosti Murrelektronik jsou tím pravým řešením pro dosažení bezpečnostní úrovně až PLe podle EN 13849-1 (Performance Level).Obr. 1. MVK Metal Safety Bezpečnostní relé MIRO Safe+ jsou velmi výkonná. Univerzální vlastnosti má typ MIRO Safe+ Switch H L 24, který je vhodný pro úlohy nouzového zastavení, bezpečnostních dveří, světelných závor a elektromagnetických spínačů a disponuje třemi spínacími a jedním rozpínacím kontaktem. Lze jej používat v provedení se sledováním tlačítka start i bez jeho sledování. Další univerzální typ MIRO Safe+ Switch H 48-230 je vybaven širokonapěťovým vstupem. Toto bezpečnostní relé pro obvody 48 až 230 V AC (také pro americký trh) je vhodné pro monitorování nouzového zastavení a bezpečnostních dveří se sledováním tlačítka start i bez sledování. Úkoly časování řeší MIRO Safe+ T 1 24. Hodí se do obvodů, v nichž je vedle nezpožděných kontaktů nutno zařadit také zpožděný kontakt. Zpoždění lze nastavit až na 30 s. Toto mimořádně kompaktní relé s šířkou pouhých 22,5 mm (konstrukční šířka 45 mm) má dva kontakty s časovým zpožděním.Obr. 2. MVK Metal Safety společnosti Murrelektronik při použití v logistické aplikaci MIRO Safe+ Switch ECOA 24 v minimalistickém provedení je relé, vybavené šroubovými svorkami, které je vhodné pro řešení bezpečnostních dveří, nouzového zastavení a světelných závor. Velmi dobře se uplatní tam, kde není nutné sledovat tlačítko start. Výhody bezpečnostních relé řady MIRO Safe+ jsou: jednoznačné označení štítky, LED indikátory stavu na přední straně relé, flexibilní možnosti využití díky odpojitelné detekci zkratu mezi kanály, rychlé připojení se zásuvnými pružinovými spojkami a kódovací prvky, které zabrání záměně svorek. Více informací je uvedeno na www.murrelektronik.cz.