Aktuální vydání

celé číslo

01

2018

Průmyslové a servisní roboty

Snímače síly a momentu, průmyslová vážicí technika

celé číslo

Přehled novinek

Nový napájecí kabel Ölflex Chain šetří čas i náklady

Na podzim 2017 na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku představila skupina Lapp nový přírůstek do skupiny ÖLFLEX® kabel ÖLFLEX® CHAIN TM. Kabel vyhovuje normám UL a c(UL) pro USA a Kanadu, jako např. MTW (kabely pro obráběcí stroje), TC-ER (kabely pro použití v průmyslovém prostředí v otevřeném uložení), WTTC (kabely pro větrné elektrárny) a CIC (kabely pro přístrojovou a řídicí techniku), a dále požadavkům NEC (National Electrical Code) a NFPA (americké sdružení National Fire Protection Association). Je tedy možné jej použít v mnoha úlohách a oblastech techniky bez zdlouhavých schvalovacích procesů. Široké možnosti použití kabelu Ölflex Chain TM navíc šetří náklady a usnadňují správu zásob. Kabel patří do výkonnostní třídy Core Line a je vhodný pro použití ve vlečných řetězech. Další využití najde např. v pohyblivých částech strojů, v robotech a ve větrných turbínách. Kabel Ölflex Chain TM a jeho stíněná varianta Ölflex Chain TM CY jsou přizpůsobené pro severoamerická provozní napětí 600 nebo 1 000 V. Vodič je vyroben z měděných drátů třídy 6 a jeho vnější plášť je z termoplastu. Kabel je odolný proti mazivům na bázi oleje a dalším chemickým látkám. Kromě toho je ohnivzdorný (podle CSA FT4). Rozsah teplot u pevných instalací kabelu je od –40 do +90 °C, což znamená, že kabel je vhodný i pro venkovní prostředí. LAPP KABEL s. r. o., tel.: +420 573 501 011, info@lappgroup.cz, https://lappczech.lappgroup.com

Pět trendů v oblasti spojovací techniky

Industry 4.0, stejnosměrný proud místo střídavého i vysoce spolehlivé konektory. Nejen to jsou aktuální trendy ze světa současné spojovací techniky. Jak k nim přistupuje výrobce kabelů a kabelového příslušenství, skupina Lapp ze Stuttgartu? V čem vidí největší potenciál a jaké jsou podle ní další aktuální trendy?  Intenzivnější síťové propojení a miniaturizace Obr. 1. ETHERLINE® Torsion Cat. 7 je určen pro sítě průmyslového Ethernetu s přenosovými rychlostmi do 10 Gb/s a odolává namáhání v ohybu i zkrutu Digitalizace mění prostředí spojovací techniky tak, že stále více výrobků, a dokonce i jednotlivé komponenty mohou a chtějí komunikovat samy. Znamená to, že je nutné přenášet ještě více dat stále vyššími rychlostmi – co je už delší dobu známo z kanceláří, vstupuje nyní i do výrobních hal. Neustálý růst výkonu mikročipů urychluje nejen digitalizaci, nýbrž, spolu s úsilím dosáhnout vyšší efektivity využití zdrojů, také přechod na stále menší a kompaktnější produkty a přístroje. Chytrý telefon má v současné době výpočetní výkon superpočítače z 90. let minulého století, a to při zlomku velikosti, spotřeby energie i ceny. To se rovněž projevuje v průmyslové spojovací technice. Speciální konstrukce kabelů a technické novinky, např. u izolace, pomáhají šetřit místo. Stále častěji se proto používají hybridní vedení, která spojují pod společným pláštěm výkonové kabely, datové kabely, a dokonce i hadice pro pneumatický nebo hydraulický systém. Tam, kde se přenášejí velká množství dat, nahrazuje rychlý kabel Cat. 7 Industrial Ethernet (obr. 1) pomalejší varianty, optické kabely nahrazují ještě kabely s měděnými vodiči.  Konektory místo přímého propojení Obr. 2. Konfekcionovaný kabel osazený konektorem EPIC® Data pro Profibus, se zakončovacím rezistorem a diagnostickými LED, je profesionálním řešením pro výrobce modulárních strojů Dnes televizní přijímače, zítra vysavače – na stejné výrobní lince: s konceptem Industry 4.0 je výroba modulárnější a flexibilnější. Jednotlivé výrobní moduly se vymění „obratem ruky“ nebo se jen nově uspořádají. To má důsledky i ve spojovací technice. Dříve byly elektrické kabely pevně propojeny, spájeny a potom zůstaly často mnoho let již nedotčeny. Flexibilita však vyžaduje konektory, které lze více než tisíckrát rozpojit a vždy znovu vytvořit spolehlivý kontakt (obr. 2). Takže také konektory se stávají modulárnějšími. Sdružují kontakty pro velké proudy, např. pro pohony, s datovými kabely pro gigabitové přenosy, někdy dokonce s pneumatickým nebo hydraulickým systémem – všechno lze snadno konfigurovat a vždy znovu sestavit, např. když se stroj modernizuje.  Trend systémových řešení Obr. 3. Výrobu vlečných řetězů pro rozvod energie i přenos signálů a dat mohou výrobci strojů nechat na profesionálních firmách Koncept Industry 4.0, internet věcí, otevřené inovační procesy – úkoly konstruktérů strojů neustále narůstají. O to důležitější je, aby se podniky koncentrovaly na své klíčové kompetence. Takzvané konfekcionování kabelů, tj. jejich zkrácení a osazení konektory, jakož i výroba kompletních energetických řetězů (obr. 3) k tomu většinou nepatří. Konstruktéři strojů proto v rostoucí míře vyžadují hotové konfekční kabely, ale přitom „šité na míru“, které mohou jednoduše použít do svých strojů. Hotové konfekční kabely mají kromě toho delší životnost, protože zaručují kvalitu celého systému, aby si uživatelé nemuseli dělat starosti s montážními chybami, jako jsou zapomenuté koncovky nebo porušení izolace. U konfekčních kabelů přímo od výrobce mohou zákazníci mimo jiné využívat výhody jejich jedinečného know-how. Navíc jsou technologicky vždy na nejvyšší úrovni.  Stejnosměrný proud nahrazuje proud střídavý Obr. 4. Bezdrátový přenos energie prostřednictvím vysokofrekvenčních střídavých polí, s nímž experimentoval Nikola Tesla, zatím není v praxi využitelný Dny střídavého proudu jsou sečteny. Zaprvé solární technika produkuje stejnosměrný proud, který se se ztrátami převádí pro napájení do sítě na proud střídavý. Zadruhé stále více elektronických přístrojů (televizní přijímače, chytré telefony, osvětlovací LED atd.) vyžaduje stejnosměrný proud, který je nutné ze sítě střídavého proudu nejdříve znovu usměrňovat, opět se ztrátami – nabízí se tedy otázka, zda má střídavý proud ještě smysl. Ztráty energie při převádění jsou obrovské – mnoho elektráren by se mohlo odpojit, když by se do průmyslu a domácností přivedly sítě stejnosměrného napětí. Tato změna paradigmatu ale není jednoduchá. Dostupné spínače a konektory nejsou pro stejnosměrné napětí vhodné, protože se polarita jeho napětí nemění a elektrický oblouk se při vypínání neodtrhává – tady se ukrývá nebezpečí. Zde jsou žádoucí nové konektory a automatiky odpojování. Uvedené problémy jsou však již zvládnutelné. Také výrobci kabelů čelí problému: existují silné indicie, že plasty na izolace a pláště kabelů vlivem polí vytvořených stejnosměrným proudem stárnou jinak. Vývojové projekty se však těmito tématy už zabývají.  Koexistence kabelu a radiokomunikace Obr. 5. Programování, ovládání a servis výrobních zařízení se v současné době sice často obejdou bez kabelů, ale to neznamená konec kabelové spojovací techniky  V domácnosti je WLAN už téměř všudypřítomná a také ve výrobních halách získávají techniky bezdrátového přenosu dat příznivce (obr. 5). Bezdrátová technika je většinou nákladově přijatelná a flexibilní, je-li např. třeba vyměnit zařízení. Konec kabelu, jak někteří předpovídají, se ale nepředpokládá – naopak. Díky postupující elektrifikaci a síťovému propojování v závodních halách bude spíše zapotřebí ještě více kabelů, aby se zaručily velké přenosové rychlosti. Kabely jsou navíc výhodné, co se týče spolehlivosti přenosu dat a latence. Průmyslová výroba probíhá v taktu, přičemž informace je nutné spolehlivě přenášet v intervalech řádu milisekund. Bezdrátovým přenosem to lze zvládnout jen velmi obtížně nebo za neúměrně vysokých nákladů. Velký počet bezdrátových spojení se totiž lehce překrývá a spojení může být vzájemně rušeno nebo přerušováno pohybujícími se předměty, jako např. vysokozdvižnými vozíky. Kromě toho kabely odolávají lépe než rádiová technika záměrnému rušení nebo útokům hackerů. Proto bezdrátová technika nevytlačí ani v budoucnosti systémy založené na kabelech a obě techniky se budou vzájemně stále více doplňovat. (LAPP KABEL s. r. o.)

MAN zkvalitňuje výrobu prostřednictvím řešení ATS Inspect

MAN Steyr patří do početné skupiny výrobců kamionů, kteří dlouhodobě důvěřují řešení ATS Inspect – systému pro kompletní vizuální kontrolu kvality. A jaké jsou důvody jeho oblíbenosti?  Chytrá kontrola vizuálních vad Inspektoři kvality mají na kontrolních stanovištích k dispozici tablety se skenerem kódu VIN, s automatickým výběrem digitálních snímků a kontrolními seznamy. Postup jejich práce je systémem určen zcela automaticky, přímo pro dané vozidlo v požadované výbavě. Stačí tak jen pár kliknutí a přesné umístění, typ a závažnost neshody jsou ihned zaznamenány. Zaškolení nových zaměstnanců je extrémně rychlé a jednoduché.  Rodné listy vozů pro prvotřídní kvalitu V případě problému s kvalitou mohou inspektoři zkontrolovat všechny dosud provedené úkony podle místa, času a operátora v „rodném listu“ vozu. Jakmile odhalí příčinu problému, mohou dohledat všechna vozidla, která prošla problematickým úsekem před tím i poté, co situace nastala.  Snižování nákladů K dispozici je mnoho reportů, které umožňují prohlédnout si všechny aspekty kvality výroby. ATS Inspect pomáhá díky funkcím, jako jsou sběr, analýza a reporting vlastností, snižovat náklady spojené se zmetkovitostí, opravami a reklamacemi. Brány závodu tak opouštějí vozidla zcela bez závady.  Osvědčené know-how pro řízení operací kvality Na vývoji řešení se podílejí také inženýři z novojičínské pobočky společnosti ATS. Nejde tedy jen o pouhý software, ale také o promyšlené a vyzkoušené know-how na řízení výrobních operací, které mimo MAN využívají také firmy Navistar, Kenworth, Paccar a mnoho dalších výrobců nákladních automobilů. (ed)

Nový modul umělé inteligence od Rockwell Automation pro diagnostiku průmyslových provozů

Diagnostická analýza rozsáhlých průmyslových provozů jsou založena na velkém množství dat, která musí odborníci prozkoumat, aby dokázali celý provoz modelovat. To jim často zabere celé týdny, měsíce, nebo dokonce roky. Tuto zdlouhavou práci zastane nyní modul umělé inteligence (AI) nazvaný Project Sherlock, který společnost Rockwell Automation představila  na své akci Automation Fair v Houstonu (USA).Obr. 1. Blake Moret ze společnosti Rockwell Automation Project Sherlock je algoritmus na analýzu dodávaný v podobě modulu, který lze instalovat přímo do šasi procesoru. Jakmile je nainstalován, začne se algoritmus Project Sherlock na základě nového modelování „učit“ chodu zařízení, který procesor řídí. Algoritmus prochází tagy procesoru, podle nichž identifikuje chod zařízení či provozu, nebo umožňuje uživatelům zvolit, co by si přáli modelovat, výběrem vstupů a výstupů prostřednictvím příslušné Add-On instrukce (AOI). Algoritmus umělé inteligence modulu Project Sherlock se poté rychle učí z toku dat procházejících procesorem a začne budovat model. Tuto práci vykoná za několik minut. Nejsou potřeba velká množství historických dat ani příslušná data nemusí opustit automatizační vrstvu. Jakmile je model dokončen, sleduje algoritmus Project Sherlock nepřetržitě provoz a hledá anomálie od jeho korektního chodu, který si z toku dat odvodil. Pokud objeví problém, může spustit alarm. Budoucí verze postoupí až za úroveň diagnostiky a budou instruovat uživatele, jak zjištěný problém vyřešit, nebo budou automaticky upravovat parametry provozu pro nápravu problému bez nutnosti lidského zásahu. Project Sherlock je navržen speciálně pro diagnostiku průmyslových provozů a vytváří modely na bázi fyzikálních veličin, a díky tomu se při jeho užití výrazně sníží počet falešných poplachů ve srovnání s jinými řešeními umělé inteligence. Umělá inteligence modulu Project Sherlock může například zjistit, zda je posun teploty v kotli způsoben záměrnou změnou provozních parametrů, nebo s abnormalitou, jež vyžaduje nápravu. Počáteční verze modulu AI Project Sherlock bude obsahovat hotové šablony pro provozy kotlů, čerpadel a chladičů a další zařízení mohou uživatelé modelovat prostřednictvím průvodců. Priority a intervaly při komunikaci s modulem určuje procesor, takže uživatelé mohou volit, kolik dat je přenášeno. Modul nenavyšuje ani zátěž procesoru, ani síťový provoz. Project Sherlock se již 18 měsíců zkouší v pilotních provozech a od poloviny roku 2018 bude nabízen zákazníkům. Tento nový nástroj umělé inteligence rozšiřuje nabídku analytických řešení společnosti Rockwell Automation v oblasti analytiky strojů a zařízení v celých výrobních halách a rovněž v celopodnikovém rozsahu. Uživatelé nástrojů FactoryTalk Analytics for Devices, mohou s modulem AI Project Sherlock komunikovat přes rozhraní komunikačního robotu, chatbotu Shelby a akčních karet. Analytiku z modulu AI Project Sherlock bude snadné integrovat do platformy FactoryTalk Analytics, a tím začlenit data z výrobní haly do podnikových informačních strategií. (ed)

Řízení DC motorů

Sortiment kontrolérů OEM Automatic (kontrolér je výkonová a řídicí část pohonu v jednom) pro DC motory zahrnuje jak jednoduché produkty jen pro řízení rychlosti a krouticího momentu, tak programovatelné kontroléry pro precizní polohování rotačního nebo lineárního pohybu. Kontroléry OEM Automatic se vyznačují kompaktním provedením, modularitou a cenovou dostupností. Jsou navržené tak, aby všechny nezbytné požadavky na ovládání motoru a řízení pohybu byly pokryty samotným modulem. Nicméně lze nabídnout i produkty s integrovanou sběrnicí (např. EtherCAT, CANopen apod.) pro distribuované řízení a možnost supervize z nadřazeného systému. Kromě DC motorů jsou rovněž v nabídce moduly vhodné i pro bezkartáčové (brushless), krokové a lineární motory. Lze je využít pro jednoosé a několikaosé pohony s motory do 20 A a 1,6 kW. K dispozici jsou digitální a analogové IO pro ovládání motoru, zavedení zpětné vazby ze snímače polohy atd. Jako alternativu je možné zvolit kompaktní provedení, kde je motor, driver a kontrolér v jednom. OEM Automatic, spol. s r. o., tel.: +420 734 674 807, e-mail: tomas.hynek@oem-automatic.cz, www.oemautomatic.cz  

Co uvidíte na veletrhu SPS IPC Drives v Norimberku

V Norimberku se 28. až 30. listopadu 2017 uskuteční už 28. mezinárodní veletrh automatizace, řídicí techniky a systémů, pohonů a komponent pro automatizaci SPS IPC Drives 2017. Pořadatelé očekávají přibližně 1 700 vystavovatelů. Mnozí z nich tento veletrh využívají k představování svých novinek. Také na stránkách časopisu Automa přinášíme našim čtenářům pozvánky vystavovatelů do jejich stánků s krátkým představením expozice a hlavních novinek, které na veletrh přivezou. Je to proto, že čeští návštěvníci tvoří třetí největší podíl zahraničních návštěvníků (za Rakouskem a velmi těsně za Itálií) – loni jich z ČR přijelo 1 441 z celkového počtu 63 291 návštěvníků.Endress+Hauser     hala 4A, stánek 135http://www.cz.endress.com/cs  Společnost Endress+Hauser na veletrhu představí nové průtokoměry a radarové hladinoměry. Novinkou bude také samokalibrovací snímač teploty iTHERM TrustSens, určený speciálně pro potravinářství a farmaceutický průmysl. Obr. 1. Průtokoměry Proline 300/500 jsou vhodné pro širokou škálu úloh v procesní výrobě, od měření proteklého množství přes sledování technologických procesů, až po fakturační měření Průtokoměry Proline 300/500 mají inovované funkce, které umožňují jejich použití v širším spektru úloh. Parametry průtokoměru se nastavují prostřednictvím WiFi: přístroj kromě měřené hodnoty poskytuje další diagnostické údaje o svém stavu a stavu měřeného procesu. Jsou vybaveny systémem pro správu dat HistoROM a elektronickým modulem Heartbeat Technology. Přístroje Micropilot FMR60, FMR62 a FMR67 jsou první radarové hladinoměry na frekvenci 80 GHz, které je možné použít v systémech se zvýšenými požadavky na funkční bezpečnost podle IEC 61508. Snímač teploty iTHERM TrustSens obsahuje speciální samokalibrační senzor. Je určen pro potravinářský i pro farmaceutický průmysl, kde se vyžaduje shoda s regulatorními předpisy FDA a GMP. Permanentní autokalibrace zaručuje, že v průběhu výroby nemůže dojít k růstu nepřesností snímače.FDT Group    hala 2, stánek 439  https://fdtgroup.org/          Ve stánku sdružení FDT Group mohou techničtí odborníci diskutovat o výhodách FDT pro integraci provozních zařízení a sdílení informací v propojených výrobních závodech. Obr. 2. FITS nabízí různé možnosti konektivity provozních přístrojů v průmysluNávštěvníci se budou moci seznámit s architekturou FITS (FDT IIoT Server), která umožňuje mobilní dohled nad provozními zařízeními, jejich propojení s cloudem a propojení v rámci celého podniku. FITS je architektura vhodná pro strojní, procesní i hybridní výrobu. Zjednodušuje přechod k IIoT a I 4.0 kombinací OPC UA, webových služeb a bohaté interoperability s provozními sběrnicemi. V architektuře FITS se FDT stará o jádro komunikace a diagnostiku, ale umožňuje také realizovat přístup z mobilních zařízení a prostřednictvím webových socketů z jiných aplikací. FITS tak otevírá klasickou automatizační pyramidu pro výměnu dat tím, že v ní vytváří další místa připojení pro datovou komunikaci i uživatelská rozhraní. Návštěvníci si budou moci nová vylepšení vyzkoušet na demonstračním panelu hybridní dávkové výroby z oboru pivovarnictví.Deutschmann Automation          hala 2, stánek 550            www.deutschmann.deNěmecká společnost Deutschmann Automation, která se specializuje na přenosy dat v průmyslovém prostředí, přichází na veletrh se zjednodušením návrhu protokolů pro přenos dat mezi jejich moduly Unigate a různými terminálovými zařízeními. Vývojový nástroj Protocol Developer, který firma dodává zdarma, se vyznačuje velmi snadným ovládáním. Je založen na skriptovacím jazyku, vyvinutém firmou Deutschmann, který běží na každém převodníku Unigate, vestavných modulech i komunikačních bránách. Programování modulů umožňuje vytvářet i složité aplikace, které není možné realizovat pouhou konfigurací.Obr. 3. Software Protocol Developer umožňuje pohodlně vytvářet aplikace, které pouhou konfigurací komunikačních modulů nelze realizovat Verze 3 nástroje Protocol Developer umožňuje zjednodušit programování vylepšenou kontrolou syntaxe a automatickým dokončováním příkazů. Vylepšena byla také správa proměnných. Deutschmann Automation navíc svým zákazníkům nabízí, že skript vytvoří podle jejich požadavků za ně. Zákazník potom obdrží hotový zdrojový kód, který vyžaduje pro konkrétní případ jen minimální nastavení. Deutschmann Automation dodává už více než dvacet let pod značkou Unigate komunikační brány pro různé provozní sběrnice a průmyslový Ethernet, vestavné moduly a převodníky protokolů. Všechny výrobky jsou vyvíjeny i vyráběny v Německu.        TTTech         hala 6, stánek 460  https://www.tttech.com/Stánek firmy TTTech by neměli vynechat ti, kteří se zajímají o nejnovější pokroky v oblasti OPC UA TSN. Obr. 4. Modul MFN 100 pro řízení strojů, sběr a předzpracování dat a komunikaci s cloudem Ve stánku se seznámí také s řešeními pro edge computing, fog computing, komunikační brány a vzdálenou správu realizované pomocí počítačové platformy Nerve. Základním modulem této platformy je MFN 100, flexibilní zařízení vhodné pro řízení strojů, sběr a předzpracování dat a komunikaci s cloudem. Modul MFN 100 využívá operační systémy fogOS and fogSM od firmy Nebbiolo Technologies, které mu umožňují začlenění do flexibilní architektury fog computingu. Platformu Nerve od TTTech najdou zájemci také ve stáncích partnerů: Intel FPGA, Ethernet Powerlink Standardization Group, OPC Foundation, Hilscher a Kontron.WAGO            hala 7, stánek 130            http://www.wago.cz/WAGO  představí řešení napomáhající podnikům již nyní postupnými kroky realizovat vize „chytré“ výroby – tj. výroby vysoce automatizované a přitom tak flexibilní, že umožňuje efektivně a bez zdlouhavého programování vyrábět na zakázku upravené produkty již od jednotlivých kusů. Jako novinku WAGO nabízí systém Cloud Data Control, který dokáže sbírat data z provozních zařízení, předzpracovat je a posílat je do datového úložiště v cloudu (viz obr.). Šifrovanou komunikaci mezi řídicím modulem a cloudem zajišťuje protokol MQTT. Pro update softwaru a nastavení parametrů komunikace lze využít webovou službu WBM (Web-Based Management).Obr. 5. Wago nabízí nové řídicí moduly pro decentralizovaný sběr dat a komunikaci s cloudem Wago bude prezentovat také již osvědčená ucelená řešení určená pro energetický management podniků nebo pro ovládání osvětlení v průmyslových areálech. Inovován bude osvědčený modul PFC200: bude mít procesor s vyšší taktovací frekvencí a k dispozici bude více pracovní paměti. Programování a uvedení do provozu usnadní nová verze inženýrského prostředí e!COCKPIT V 1.4. Modulární řídicí a vstupně-výstupní systém 750 XTR určený do zvláště náročných podmínek je nyní k dispozici i ve verzi do prostředí s nebezpečím výbuchu. Rozšířen byl také sortiment I/O modulů o moduly čítačů, vstupů pro inkrementální snímače, SSI nebo komunikační bránu CAN. Přehled dalších novinek najdou zájemci na http://bit.ly/2lXdalKMVTec           hala 3A, stánek 151          www.mvtec.comVe stánku bavorské firmy MVTec Software GmbH najdou návštěvníci informace o nové verzi softwaru HALCON 17.12 a MERLIC 3. Firma bude vystavovat ve společném stánku sdružení VDMA.Obr. 6. Nová verze softwaru HALCON využívá metody hlubokého učení Nová verze softwaru Halcon nabízí široký výběr standardizovaných funkcí vhodných pro metody hlubokého učení. Uživatel např. může snadno, bez hlubších znalostí matematického pozadí, a s relativně malými náklady na programování využívat konvoluční neuronové sítě. Návštěvníci si budou moci vše vyzkoušet na ukázkových aplikacích a prostřednictvím krátkých videoprezentací. Ve stánku budou představeny také funkce současné verze softwaru Merlic 3, který umožňuje vytvářet profesionální aplikace pro strojové vidění. Praktickou ukázkou bude návrh pokročilé funkce OCR: Merlic 3 dokáže využívat metody hlubokého učení k přesné detekci znaků s nejrůznějšími fonty na obalech zboží a kontrolovat tak např. datum exspirace nebo číslo výrobní šarže. Ukázka předvede také integraci softwaru Merlin 3 do PLC a využití mobilních zařízení pro ovládání technologie na základě identifikovaných znaků.  Moxa  hala 9, stánek 231      https://www.moxa.com/Ve stánku firmy Moxa návštěvníci uvidí několik ukázkových modelů. První z nich bude model miniaturní továrny s důrazem na homogenní komunikaci, spolehlivost a efektivitu výroby. Druhým bude demonstrační panel pro TSN (Time Sensitive Networking), kde se návštěvníci dozví, jak unifikovat komunikační sítě a přitom garantovat včasné doručení kritických dat v automatizační síti. A nakonec třetí model představí, jak využít standard OPC UA pro konvergenci OT a IT v oblasti automatizační techniky.Obr. 7. Jedním z exponátů bude také systém MXstudio pro jednotnou správu průmyslových sítí Ve stánku budou návštěvníkům k dispozici také odborníci, kteří zodpoví jejich dotazy a poskytnou jim odborné konzultace. Cognex          hala 7A, stánek 512          http://www.cognex.com/Ve stánku firmy Cognex najdou návštěvníci průřez sortimentem firmy: systémy strojového vidění, kamery, obrazové senzory a čtečky optických kódů. Obr. 8. Kamerový systém In-Sight Track and Trace je určen zejména pro potravinářství a farmaceutický průmysl K novinkám budou patřit nové 3D kamerové systémy vhodné pro kontrolu dílů, a to jak v klidu, tak za pohybu na dopravníku. Ve stánku bude představen také systém In-Site VC200 využívající ke kontrole výrobků několik chytrých kamer současně – k jednomu řídicímu modulu mohou být připojeny až čtyři chytré kamery. Díky tomu, že chytré kamery mají každá vlastní procesor, je doba odezvy celého systému překvapivě krátká. Z oblasti identifikace to bude  Cognex RTM, aplikace pro běžný internetový browser, která dokáže zpracovávat data z až dvaceti čteček čárových kódů a využívat je k optimalizaci výroby a redukci počtů chyb. Chybět nebude ani nová mobilní čtečka optických kódů. Naživo si budou moci návštěvníci vyzkoušet také měření rozměrů ve 3D prostřednictvím laserového profilprojektoru In-Sight.Belden          hala 10, stánek 120          https://www.belden.com/Společnost Belden představí širokou škálu produktů, které zákazníkům pomáhají získat co nejvíce výhod z IIoT. Obr. 9. Prvky síťové infrastruktury L3 Dragon značky Hirschmann (Belden) Vystaveno bude mnoho novinek, které byly vyvinuty ke zvýšení efektivity průmyslových strojů a provozů. Belden je jednou z firem, které se podílejí na standardizaci průmyslového Ethernetu. Návštěvníci budou mít příležitost diskutovat s Dr. Oliverem Kleinebergen o tématech, jako jsou: TSN (Time Sensitive Networking), Profinet a OPC UA, vliv SDN (Software-Defined Networking) na průmyslové komunikační sítě a integrace SDN do TSN,přenos dat do cloudu s využitím TSN z hlediska zabezpečení. Kromě jiných novinek bude možné ve stánku Belden vidět novou generaci zařízení pro ethernetové páteřní sítě L3  Dragon MACH4000/4500 a přístupové body WLAN BAT450-F LTE (Hirschmann; viz obr.) nebo distribuované řídicí jednotky LioN-Power µDCU (Lumberg Automation) kombinující I/O modul s PLC a komunikačním rozhraním pro různé průmyslové protokoly.Renesas Electronics Europe    hala 10.1, stánek 130https://www.renesas.com/en-eu/Společnost Renesas Electronics Europe představí na veletrhu nové produkty pro průmyslovou automatizaci.Obr. 10. Mikroprocesor RZ/N1D je vhodný pro jednotky master průmyslového Ethernetu (Renesas Electronics)  Soustředí se zejména na řadu mikroprocesorů RZ, založených na architektuře ARM, které jsou vhodné pro průmyslové řízení a komunikaci. Nové mikroprocesory RZ/G využívající OS Linux podporují náročnou 3D grafiku ve formátu Full HD s 60 snímky za sekundu. Řada RZ/N zahrnuje komunikační procesory podporující různé průmyslové ethernetové protokoly. Rozhraní API výrazně usnadňuje přehled o komunikačním softwaru. Nový mikroprocesor RZ/N1D (obr. 8) má implementováno pět ethernetových portů a podporuje redundantní protokoly. Je proto vhodný např. pro jednotky master v sítích průmyslového Etnernetu, např. PLCecom   hala 7A, stánek 330 www.ecom-ex.com  Firma ecom, která se zabývá systémy pro lokalizaci a sledováním výrobních prostředků a zařízení v reálném čase, a to i v nebezpečném prostředí, se v loňském roce stala součástí firmy Pepperl+Fuchs. Proto bude spoluvystavovatelem v jejím stánku. Expozice ecom se soustředí zejména na hardwarové převodníky (beacon) pro Bluetooth Low Energy (BLE): Loc-Ex 01 pro zónu 1 podle ATEX/IECEx a Loc 01 pro zóny bez nebezpečí výbuchu. Beacony BLE jsou navržené speciálně pro provozy s rozsáhlými areály nebo pro nebezpečné prostory. Připojením malého modulu BLE beacon se výrobní zařízení stává inteligentním, lokalizovatelným objektem. Tímto způsobem je možné získávat libovolné informace, např. o teplotě nebo zaplnění nádoby, a dokonce reagovat na události, jako jsou stisknutí tlačítka, otřes nebo změna pozice. Kromě informací o poloze jsou v reálném čase přenášena další dodatečná data s hodnotami lokálních proměnných. Navíc mohou být definovány vazby na okolí a alarmy, například jestliže hrozí kolize nebezpečných předmětů. Standard Bluetooth 4.1 zajišťuje, že beacony jsou kompatibilní s populárními tablety a chytrými telefony certifikovanými pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, jako Tab-Ex 01 a Smart-Ex 01.Mitsubishi Electric            hala 7, stánek 391           https://de3a.mitsubishielectric.comUž loni představila firma Mitsubishi na SPS IPC Drives prototyp vysokorychlostního lineárního transportního systému, vyvinutého společně s partnerem a členem e-F@ctory Alliance, firmou APT Automation. Systém od té doby prošel mnoha inovacemi, z nichž nejvýznamnější jsou inteligentní transportní vozíky Smart Carriages, které lze snadno začlenit do celostních řídicích systémů podniku (http://bit.ly/2iyn7Sq). Vozíky jsou vybaveny vlastní řídicí jednotkou pro autonomní provoz a mají i zdroj napájení pro další připojené periférie. Vozíky spolu mohou komunikovat v reálném čase a tak např. synchronizovat své pohyby. Integrovaný bezpečnostní skener zaručuje bezpečný provoz i při autonomním provozu.Obr. 12. Vysokorychlostní lineární transportní systém MItsubishi Electric Další novinkou bude kit Smart Condition Monitoring (SCM), který umožňuje doplnit monitorování stavu a diagnostiku i do stávajících zařízení. Jde o modulární systém, který lze instalovat metodou plug and play a sbírá ze strojů údaje např. o teplotě nebo vibrodiagnostická data. Typickými příklady použití jsou čerpadla, kompresory, ventilátory, dopravníky a další zařízení v různých oblastech průmyslu.Jetter AG       hala 7, stánek 106            www.jetter.deSpolečnost Jetter AG představí v Norimberku svůj vyladěný soubor softwarových modulů pro automatizaci. Jetter dodává aplikace na míru vyvinuté pro automatizační inženýry, programátory, návrháře HMI apod. Všechny aplikace jsou navzájem integrované a probíhá mezi nimi konzistentní a zabezpečená výměna informací. Obr. 13. Jetter AG představí soubor aplikací pro automatizační inženýry, programátory, návrháře HMI atd.Centrální aplikací je vývojové prostředí JetSym. Je určeno pro programování, konfiguraci, odladění a diagnostiku programů a uvádění strojů do provozu. JetSym umožňuje vytvářet libovolné množství konfigurací základního programu pro různé varianty strojů. Programátoři mohou také pro opakované úlohy vytvářet šablony, které se potom přizpůsobují jen zadáním parametrů. Firma Jetter navrhla pro programování vlastní jazyk STX, jehož syntaxe vychází z jazyka ST podle IEC 61131-3. JetViewSoft je nástroj pro návrh HMI. Jde o snadno ovladatelný grafický editor s objektově orientovaným přístupem. Uživatelské rozhraní se tvoří s využitím grafických objektů, které se do návrhu obrazovky umísťují metodou drag and drop. V prostředí JetViewSoft lze také nastavit uživatelská práva a správu alarmů. Dalším nástrojem je JetSafe, prostředí pro návrh bezpečnostních úloh. V prostředí JetSafe jsou předem připravené šablony např. pro světelné závěsy, dveřní kontakty, tlačítka nouzového zastavení atd. Bezpečnostní moduly je možné otestovat a uložit do knihovny pro opakované použití.tci       hala 7, stánek 350           http://www.tci.de/Průmyslové počítače od společnosti tci jsou individuálně přizpůsobené požadavkům zákazníků. Obr. 14. Společnost tci představí také nový nástroj pro výběr vhodného počítače z jejího širokého sortimentuKryt může být z hliníkové slitiny, ocelového plechu, korozivzdorné oceli nebo plastu. Krytí počítačů je mezi IP20 a IP69K. Pro montáž na konzoli nebo do panelu rozváděče jsou k dispozici držadla a ovládací prvky. Firma dodává počítače v široké škále výpočetních výkonů, určené na lištu DIN, jako Box PC nebo k montáži do 19" rámu. Díky tomu, že firma tci navrhuje vlastní základní desky, je konstrukce počítačů velmi flexibilní. Počítače se vyvíjejí i vyrábějí v Německu.Beckhoff       hala 7, stánek 406            www.beckhoff.com/spsSpolečnost Beckhoff představí celou škálu své automatizační techniky založené důsledně na architektuře PC a komunikačním standardu EtherCAT. Počítačová automatizační technika se všemi řídicími funkcemi, ať jsou to logické řízení, regulace polohy a pohybu nebo aplikace pro IoT, integrovanými v softwaru představuje jednotnou platformu pro realizaci jakýchkoliv řídicích systémů. Letos se firma soustředí zvláště na integraci funkcí zpracování obrazu, řízení procesní výroby a vysoce přesnou měřicí techniku. Obr. 15. Beckhoff nabízí i moduly a operátorské panely vhodné do prostředí s nebezpečím výbuchuJako novinka bude představen systém TwinCAT Vision, který umožňuje realizovat všechny algoritmy zpracování obrazu v PLC a na jedné platformě přesně synchronizovat obrazové výstupy s logickým řízením a řízením polohy a pohybu. Hardwarová platforma je flexibilní, přizpůsobitelná požadavkům dané úlohy. S výhodou lze využít multijádrové a mnohajádrové procesorové moduly. Beckhoff nabízí také řídicí techniku vhodnou do procesního průmyslu: jiskrově bezpečné I/O moduly do zón 2/22, moduly s vestavěnými oddělovacími bariérami do zón 0/20 a ovládací panely použitelné v zónách 2/22 s nebezpečím výbuchu. V I/O modulech lze využít také komunikaci HART. ARC Informatique     hala 6, stánek 440      www.pcvuesolutions.com Společnost ARC Informatique, jeden z významných dodavatelů systémů SCADA a HMI, využije veletrh k tomu, aby představila svou novinku: systém Contextual Mobility. Obr. 16. Systémy SCADA PC Vue od ARC Informatique využívají ke kontextuálnímu zobrazení údaje o polozeJde o systém určený pro uživatele mobilních zařízení, který dokáže přizpůsobit zobrazení na displeji chytrého telefonu nebo tabletu nejen podle role a přístupových práv daného uživatele, ale také podle místa, kde se uživatel právě nachází. Na displeji se potom zobrazí jen ty informace a akce, které jsou příslušné strojům a technologickým zařízením v bezprostředním okolí. To je velmi výhodné zejména proto, že displeje mobilních zařízení jsou mnohem menší než displeje terminálů ve velínech a neumožňují zobrazit kompletní přehled o technologii, a také proto, že pohybovat se v navigačním okně struktury systému pomocí dotykového displeje je mnohem méně pohodlné než dělat totéž myší. Společnost ARC Informatique počítá s tím, že nový systém najde využití zejména v oblasti průmyslových řídicích systémů, ale také v oblasti řízení technického vybavení budov.steute  hala 9, stánek 450      www.steute.comJedna z novinek, které představí firma steute, bude nová řada bezdrátových bezpečnostních nožních spínačů. Tyto třípolohové nožní spínače RF GFS 2 D (VD) SW2.4-safe mohou být použity v úlohách, které vyžadují PL e (EN ISO 13849-1) a SIL 3 (IEC 61508), a jsou volitelně dostupné s přídavným tlačítkem nouzového zastavení.Obr. 17. Nožní spínač firmy steute s bezdrátovým přenosem signálu může být použit až do PL e (SIL 3) Konstrukce těchto jedno- nebo dvoupedálových nožních spínačů umožňuje pohodlné ovládání bez únavy obsluhy a přináší extrémní životnost i v nepříznivých podmínkách. Když operátor stlačí pedál do střední polohy, akce, jako je např. úder lisu, může být aktivována. Obě koncové polohy však způsobí okamžité zastavení nebezpečného pohybu. Povolovací funkce je tedy aktivována jen v případě, že operátor pedál vědomě ovládá. Tyto nožní spínače najdou uplatnění např. u ohraňovacích lisů a další tvářecích strojů. Bezdrátový přenos signálu prostřednictvím bezpečnostního protokolu sWave®-safe dává uživatelům větší volnost pohybu: nožní spínač může být umístěn tam, kde je ergonomický komfort největší. To je obzvlášť výhodné u velkých strojů.

Nová verze Eplan Preplanning s modulem pro návrh potrubních tras

Čím dříve konstruktéři ve svých technických projektech strukturují a konzistentně shromažďují data, tím lépe. V počátečních fázích projektu to platí zvláště pro data o propojeních mezi jednotlivými zařízeními, včetně určení, odkud a kam povedou jednotlivá potrubí a jaké budou jejich technické parametry. Stejně to platí pro data o kabelech. Nová verze softwaru Eplan Preplanning nyní zahrnuje modul pro návrh potrubí. Uživatelé tak mohou již ve fázi předprojektové přípravy definovat jak kabelová, tak i potrubní propojení a tato data využít jako základ v dalším průběhu prací na projektu. Centralizovaná správa dat o propojeních snižuje pracovní náročnost a zvyšuje kvalitu projektu. Nová verze 2.7 softwaru Eplan Pre­plan­ning, která je k dispozici od září, dále rozšířila oblast využití platformy Eplan. Určení technických parametrů a tvorba koncepčních návrhů na platformě Eplan už od počátku projektových prací – ať jde o grafickou část projektu, nebo databázově orientované informace – pomáhají práci na projektu lépe integrovat a zefektivnit ji od prvních návrhů až po detailní konstrukci. Toho se dosahuje použitím tzv. propojovacích objektů, v nichž se stanovuje, které segmenty jsou s čím propojené, a už v předprojektové fázi se popisují kabelové i potrubní spoje.Data popisující potrubí zahrnují informace o třídě potrubí a o médiu, které potrubím proudí – např. voda, olej, kyslík apod. V okně Segment Template Navigator může uživatel definovat požadované třídy potrubí a média používaná v projektu a vytvořit tak šablony, v nichž jsou obsažena všechna relevantní data. Uživatelé už nemusí individuálně zadávat data ve všech segmentech a při každé definici potrubí – a tím se zrychlují projektové práce.V nové verzi Eplan Preplanning 2.7 jsou ve všech segmentech už v počáteční fázi přípravy projektu definovány třídy potrubí, které jsou potom vstupním polem pro objekty a definiční body při navrhování potrubí, přičemž je možné vybírat z předem vytvořených šablon tříd potrubí (Pipe Class Template). Do těchto šablon mohou uživatelé ukládat vhodné komponenty jako potrubní sekce, armatury a čerpadla. Pro daný segment může konstruktér vybrat jen ty komponenty, které jsou použitelné pro stanovenou třídu potrubí.Výhody pro uživatele: Eplan Preplanning automaticky určuje potrubní trasy, tzn. že stanovuje, které potrubí se má připojit na dané připojení. Prostřednictvím odpovídajících charakteristik připojení, definičních bodů připojení a funkcí lze ukládat data o třídě potrubí a další doplňující data. Vybrané potrubí lze potom v celé délce potrubní trasy obarvit podle standardizovaného barevného schématu a přidávat k němu další automaticky připojené úseky, čímž je možné kabelovou trasu kus po kuse prodloužit přes všechna dostupná připojení ve schématu P&ID.Prostřednictvím softwaru Eplan Pre­plan­ning tak mohou uživatelé realizovat předprojektovou přípravu už od samého počátku na platformě Eplan. Při konstruování stroje nebo zařízení se postupuje v jednotlivých fázích, v nichž je koncept kontinuálně propracováván a doplňován o další podrobnosti od počáteční myšlenky a koncepčního návrhu až po vytvoření požadované kompletní dokumentace a informací pro výrobu a montáž stroje. V předprojektové fázi je vytvářen základní koncept stroje nebo zařízení a vytvářena první představa o potřebných komponentách a jejich množství. Cílem je určit technicky nejvýhodnější řešení a určit specifikace pro následující detailní konstrukci. Na základě předprojektové přípravy je potom možné vytvářet výkresy, rozpisky a montážní postupy. Nedílnou součástí dokumentace je také diagram potrubních tras a schéma P&ID. Eplan Software & ServicesObr. 1. Verze 2.7 softwaru Eplan Preplanning usnadňuje návrh potrubních tras, od předprojektové přípravy až po tvorbu detailních výkresů a schémat P&IDVýhody verze 2.7 softwaru Eplan Preplanning:určení zdroje a koncového bodu potrubí, dokonce ještě dříve, než je vytvořen diagram P&ID,určení identifikačních a popisných dat potrubí, které lze použít např. pro jeho označení,specifikace potrubní trasy v P&ID s navrženými sekcemi potrubí a přístrojovým vybavením,možnost jednotlivé provozní přístroje do potrubní trasy libovolně vkládat nebo je z ní odebírat, možnost  

Nový software Syngineer pomůže konstruktérům strojů a zařízení

Na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně představí společnost EPLAN nový software Syngineer – inovativní komunikační a informační aplikaci poskytující ideální základ společnostem zabývajícím se konstrukcí strojů a zařízení. Aplikace prostřednictvím modelu mechatronické struktury přímo propojuje systémy MCAD, ECAD a software pro PLC. Usnadňuje komunikaci napříč různými obory a výrazně tak urychluje konstrukční a vývojový proces v oblastech strojírenského, automatizačního a softwarového inženýrství.Veletrh v Brně bude místem, kde se návštěvníkům představí nový software Syngineer. Tato nová komunikační a informační platforma umožňuje synchronizaci mechanických a elektrotechnických komponent v týmech a napříč různými inženýrskými obory. Nabízí jednoduchý úvod do mechatronického inženýrství, který podporuje spolupráci mezi strojírenským, elektrotechnickým a softwarovým inženýrstvím. Syngineer poskytuje možnost vytvářet mechatronickou strukturu stroje na základě specifikací zákazníka, požadovaných funkcí a dostupných komponent. Všem požadavkům na vyvíjené zařízení je v systému Syngineer přiřazena mechatronická definice, která je transparentně zastupuje pro všechny zúčastněné inženýrské obory. Nový software je možné využít v každém podniku, kde chtějí účinnou inženýrskou podporu, rychlou a přímou komunikaci a efektivní výsledky. Synchronizace inženýrského procesuNutným předpokladem však je, aby se všechny inženýrské profese podílející se na tomto procesu dohodly na sjednocení mechatronické struktury. V této struktuře jsou definovány a zdokumentovány požadavky a závislosti. Tyto závislosti lze potom zase blíže specifikovat až na úroveň mechatronických komponent. Otevřený systém – úvod do mechatronikySystém je vhodný pro každou firmu a byl navržen tak, aby se mohl využívat okamžitě po instalaci. Komponenty a symboly ve strojírenských systémech jsou spojeny s mechatronickou strukturou pomocí funkce drag & drop. Platforma EPLAN je součást systému CAE a je navržena tak, aby byla otevřená pro systémy MCAD a programovací prostředí PLC. K dispozici je přímá integrace pro již mnoho systémů na trhu. Mezioborové procesy K efektivnímu propojení oborů je nezbytná cloudová aplikace, která nabízí možnost vzájemné komunikace mezi různými lokalitami v reálném čase. Pro to je v cloudu nainstalován hostitelský server, který umožňuje přístup z webového prohlížeče. Případné změny či nové specifikace lze přiřazovat přímo týmům příslušných oborů. Ty jsou následně všechny v jednu chvíli informovány a po dokončení úkolu mohou mechatronický projekt aktualizovat. Automatická upozornění na změny pomáhají předcházet chybám a zajišťují rychlejší komunikaci mezi jednotlivými odděleními. Funkce komentářů a chatu Kromě toho, že komunikační platforma umožňuje propojení vývojových systémů, mohou konstruktéři také vzájemně komunikovat pomocí chatu. Navíc jsou prostřednictvím automatických upozornění informováni o změnách v jiných oblastech. Konstruktér strojní části a vývojář softwaru tak automaticky dostanou upozornění, když např. elektroinženýr vymění motor za jiný typ. Mohou pak zkontrolovat, zda tato změna nemá vliv na jejich vlastní práci. Mechatronický kusovník Velmi podstatným rysem aplikace Syngineer je to, že nekonkuruje systémům PDM či PLM, ale naopak rozšiřuje jejich možnosti. Procesy v jednotlivých oborech budou i nadále řízeny v obvyklých systémech PDM/PLM. Výsledkem rozhraní specializovaných vývojových systémů pro jednotlivé obory s komunikační platformou je informace z tohoto rozhraní, která přenáší „konstrukční pokyny“ pro mechatronický kusovník do systému PDM/PLM. Strojní a elektrotechnické kusovníky tak již nebude nutné manuálně synchronizovat, aby se zabránilo duplicitám při objednávání. Předpokladem pro tuto funkci je, aby jak strojírenská, tak elektrická konstrukce měly rozhraní se systémem PDM/PLM, které již společnost EPLAN ve spolupráci s firmou Cideon vytvořila pro mnoho těchto systémů. (EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)Přehled výhod softwaru Syngineer:přímá a rychlejší komunikace mezi inženýrskými týmy jednotlivých oborů,snížení množství chyb,rychlé zobrazení změn v projektu,změny viditelné pro všechny zúčastněné na projektu,snazší dodržování termínů.Obr. 1. Software Syngineer usnadňuje spolupráci konstrukčních a vývojových týmů různých oborů webový prohlížečmobilní aplikacestrojírenská konstrukceAutodesk Inventor Autodesk Autocad Solidworks Solid Edgeelektrotechnická konstrukceEplanřízení projektůprodejvýrobaservisIT a softwarové inženýrstvíCodesys Windows Client

Flexibilita, optimalizace, inovace – trendy současné doby

Moderní doba si žádá rychlé, přesné a co nejefektivnější řešení. V průmyslové výrobě to platí dvojnásob. Průmyslové roboty byly dříve používány zejména v automobilovém průmyslu, a to pro efektivitu, kterou do výroby vnášejí. V současné době si roboty nacházejí místo v mnoha dalších odvětvích. Společně s nimi do výroby pronikají i řešení, která umožňují efektivnější práci i v mnoha dalších odvětvích a odděleních výrobních podniků – např. logistiky. Obr. 1. Automaticky vedené vozidlo Agile 1500 Společnost Comau uvedla na trh AGILE 1500 (obr. 1), plně automaticky vedený vůz, který pomáhá optimalizovat logistické toky a podporuje flexibilní a efektivní výrobu při zachování produktivity a ziskovosti celé výrobní linky. Tento vůz, který je modulární a plně rekonfigurovatelný, dokáže přepravit najednou až 1 500 kg, což napomáhá výrobě just-in-time a just-in-sequence. Je také dostatečně přizpůsobitelný, aby mohl být použit v mnoha výrobních a nevýrobních postupech. Mezi jeho hlavní výhody patří modularita, která snižuje investiční náklady, a plná kompatibilita s ostatními automaticky vedenými vozíky (AGV – Automatic Guided Vehicle), jejichž řízení je postaveno na platformě NDC8 od firmy Kollmorgen. Dále vyniká intuitivním programováním, minimální údržbou, bezpečností a ergonomií ovládání. Tento vůz je kolaborativní, tedy určený k přímé spolupráci s lidskou obsluhou, což společně se všemi již zmíněnými faktory pomáhá podnikům pracovat efektivněji. Agile 1500 patří do skupiny kolaborativních zařízení. Automatizací se během let zlepšily pracovní podmínky, lidé se zbavili těžkých, únavných a nebezpečných úkolů a povýšila se jejich pozice ve výrobním procesu, a to vše spolu se zvýšením efektivnosti a produktivity výroby a kvality konečného produktu. V současné době lze dosáhnout stejného stupně zlepšení díky těsné a přímé spolupráci mezi člověkem a strojem. Společnost Comau proto vyvíjí stroje jako Agile, kolaborativní roboty AURA, laserové zdroje LHYTE a další, které spolupracují s člověkem a neomezují se jen na obslužnou robotiku. I nadále však celá skupina robotů Comau zaujímá důležité postavení ve výrobních podnicích. Díky Comau se větší i menší firmy mohou zdokonalovat ve svém odvětví a zároveň reagovat na požadavky trhu. Pro více informací navštivte stránky comau.com/cz nebo stánek firmy Comau na MSV 2017 v Brně na jejím tradičním místě – pavilon G2, stánek 01. (Comau Czech s. r. o.) 

Prvotřídní poradenství – po celém světě přímo na místě

Automobilový trh je v pohybu. Základní vývojové trendy jsou: globální zaměření, rostoucí elektromobilita a zvýšený důraz na ochranu životního prostředí. Globální zaměření: Automobilové koncerny mají zastoupení po celém světě. Stanovují, často společně, mezinárodně platné standardy. Stále ještě malá úroveň mobility v mnoha zemích slibuje vysoké tempo růstu. Rostoucí elektromobilita: Počet vozidel s elektrickým pohonem roste. To má vliv na výrobu motorů a převodovek. Na důležitosti nabývá výroba baterií, buduje se infrastruktura pro dobíjení. Zvýšený důraz na ochranu životního prostředí: Výroba vozidel spotřebovává zdroje. Automobilové koncerny se snaží výrobu zefektivnit, zejména pokud jde o spotřebu energie. Heslem tohoto vývoje je termín „zelená továrna“. Automobilové koncerny na této cestě doprovází také firma Murrelektronik. Perspektivní produkty a koncepce umožňují v nově vznikajících výrobních úsecích realizovat hospodárné instalace. Inovační tendence nahrazení pneumatických komponent elektrickými odkrývá velký potenciál energeticky efektivní automatizace. A hlavně: po celém světě podporuje Murrelektronik automobilové koncerny přímo na místě svými silnými týmy. Díky husté síti je zajištěno prvotřídní poradenství a podpora. Společnost Murrelektronik chápe samu sebe jako prostředníka mezi zeměmi a technologiemi. Vždy se snaží splnit potřeby řidičů automobilů i jejich výrobců a ukazovat cestu k optimální koncepci instalace.  Příklad z praxe: I/O moduly MVK Metal v automobilovém průmyslu Roboty v automobilovém průmyslu musí plnit nejrůznější úkoly. A když je třeba vyměnit jejich nástroj, hraje se o čas. Vstupně-výstupní moduly MVK Metal s připojením push-pull jsou v tomto případě tím nejlepším řešením. Moduly umožňují velmi rychlé uvedení do provozu. To je vlastnost, která oslovuje mnohé výrobce automobilů, mj. i firmu Daimler AG, jež zaujímá v oblasti inovací výroby mezi automobilkami jedno z předních míst. Obr. 1. V této výrobní­ lince jsou použity I/O moduly MVK Metal od firmy Murrelektronik Montážním linkám moderních automobilek dominují roboty vybavené příslušnými nástroji. To je také případ montážní linky firmy Daimler v Sindelfingenu (obr. 1). V průběhu jednoho dne jen na jedné výrobní lince dochází k několika stovkám výměn nástrojů. Montážní linka je navržena tak, aby měla co nejvyšší produktivitu. Německé sdružení výrobců automobilů AIDA (Automatisierungsinitiative Deutscher Automobilhersteller), jehož členy jsou Daimler, Audi, Volkswagen, Porsche a BMW, definovalo rychlou výměnu nástroje jako takovou výměnu, kde mezi připojením napájení a prvním odesláním dat v cyklické komunikaci neuplyne více než 500 ms. Tomuto požadavku pomáhají vyhovět I/O moduly MVK Metal. S integrovanou funkcí Profinet Fast Startup (FSU) je nástroj po výměně připraven k činnosti do 400 ms. Významnou vlastností funkce FSU je to, že parametry, které je třeba přenášet z nástroje na nástroj, jsou pevně definovány a nemusí být pokaždé znovu automaticky načítány. Znamená to, že z řídicího systému jsou po změně nástroje nově přenášena jen relevantní data, nikoliv celý soubor parametrů. Navíc modul aktivně oznamuje řídicímu systému, že je připraven ke komunikaci, a není tedy třeba čekat, až na něj v komunikačním cyklu přijde řada. Moduly MVK mají kryt z jednoho kusu zinkové slitiny, a jsou proto odolné proti svařovacím okujím stejně jako proti oleji a lubrikantům. Zalitá elektronika je odolná proti rázům a vibracím. Moduly s připojením push-pull jsou k dispozici ve standardním provedení s pevně danými funkcemi vstupů a výstupů, ale také volně programovatelné. Moduly jsou vybaveny jednokanálovou diagnostikou. Vadné pozice jsou odpojeny bez toho, že by odpojení mělo negativní vliv na přilehlé kanály. Konstruktéři firmy Murrelektronik kladli velký důraz na snadnost údržby modulů a na jejich velkou spolehlivost. Obr. 2. Vstupně-výstupní­ modul MVK Metal s připojení­m push-pull Připojení push-pull založené na standardu Profinet umožňuje připojit najednou napájení i komunikaci bez použití nástrojů, rychle a pohodlně (obr. 2). Moduly MVK Metal mohou být díky své flexibilitě instalovány na měniči nástrojů, na nástrojích samotných, na podstavci robotu či v jeho bezprostřední blízkosti nebo v zásobníku nástrojů. Moduly MVK Metal často používají mnohé renomované automobilky i na jiných strojích a průmyslových zařízeních v provozu, ať jsou určeny k výrobě, montáži, nebo potřebné v logistice. Více informací: www.murrelektronik.cz.(Murreletronik)