Aktuální vydání

celé číslo

07

2018

Hospodárné využívání energií a surovim

Monitorovací systémy životního prostředí

celé číslo

Přehled novinek

Semináře EPLAN Efficiency days

Firma Eplan Software & Services uspořádala v průběhu května a června ve dvou městech v České republice a ve dvou na Slovensku semináře EPLAN Efficiency days. Půldenní semináře byly rozděleny do dvou sekcí: první byla určena pro projektanty a konstruktéry, druhá pro vedoucí projektových týmů a konstrukčních kanceláří a manažery inženýrských firem. Osobně jsem měl příležitost zúčastnit se semináře, který se konal v Praze, a navštívil jsem úvodní přednášky první sekce a závěrečnou diskusi sekce druhé. Zatímco v první sekci šlo spíše o prezentaci nových softwarových nástrojů a řešení, druhá byla mnohem víc zaměřena na výměnu zkušeností – jednotliví účastníci popisovali, jaké nástroje používají v procesu vývojových a projektových prací, a odborníci firmy Eplan jim navrhovali, jak tyto procesy optimalizovat s využitím softwaru Eplan. Obr. 1. Toto jsou problémy, s nimiž se potýká asi každá konstrukční nebo projektová kancelář – a s nimiž dokáže Eplan pomoci (ze semináře EPLAN Efficiency days) V první sekci pro projektanty a konstruktéry se přednášky týkaly zejména zjednodušení projektových prací, včetně programování a správy PLC, HMI, I/O modulů a komunikačních sběrnic. V systému Eplan je k dispozici navigátor PLC, který uživatelům umožňuje spravovat jednotlivé automatizační komponenty obsažené v projektu a zobrazené v podobě prostého seznamu nebo seznamu se stromovou strukturou. Je možné volit zobrazení podle zapojení komponent nebo podle struktury programu logického řízení. Kliknutím je možné přenést se z navigátoru přímo na zobrazení zvoleného PLC a jeho svorek. To dříve vyžadovalo dlouhé listování v dokumentaci, při němž, zvláště u rozsáhlých a složitých projektů s dlouhou historií, mohlo snadno dojít k omylu. Použití systémů Eplan snižuje riziko chyb např. při adresování a přiřazování svorek a zlepšuje kvalitu celé dokumentace. Výrazným přínosem systémů Eplan je možnost integrace mechanické a elektrické konstrukce, včetně konstrukce rozváděčů, kabelových tras, potrubních vedení a hydraulických a pneumatických prvků. Zatím je běžnou praxí, že strojní inženýři používají jiný software než elektrokonstruktéři a výměna dat mezi nimi je manuální, tedy pomalá, náročná na pracovní sílu a s možností vzniku chyb. To Eplan odstraňuje: již pro počáteční návrh je možné použít Eplan Preplanning – to mj. znamená, že už od počátku mohou uživatelé nejen zaznamenávat konstrukční nápady, ale tvořit i seznam potřebných komponent, včetně např. představy o ceně projektu. K propojení jednotlivých konstrukčních oddělení Eplan nabízí Eplan Syngineer: plně transparentní systém, který umožňuje každému, kdo je zapojen do projektu, stálý přístup k informacím o stavu vývoje produktu a jednotlivých procesech, ať používá CAD, CAE (Autodesk AutoCAD nebo Inventor, Solid Edge, Solid Works apod.), nebo programovací prostředí pro PLC (kompatibilní s Codesys). Systém navíc zaručuje, že všechna data jsou vždy aktuální, a dokonce dovoluje komunikovat i s dalšími odděleními: oddělením prodeje, řízení výroby nebo servisu. Z druhé sekce jsem si odnesl především to, že Eplan není jen dodavatelem softwaru, ale disponuje také týmem zkušených odborníků, kteří dokážou zákazníkům doporučit řešení vytvořená přesně podle jejich požadavků, určovaných nejen samotnými konstruktéry a projektanty, ale často i jejich mateřskými firmami a rovněž koncovými zákazníky. Eplan provází konstruktéry a projektanty celým životním cyklem projektu: od úvodních návrhů a nabídkové fáze přes konstrukci, výrobu, montáž, tvorbu dokumentace a uvedení do provozu až po následný servis. Co si na firmě Eplan zákazníci cení asi nejvíce: nevytváří žádný uzavřený ekosystém soustředěný kolem jedné mocné firmy, ale platformu otevřenou pro každého, kdo chce přispět k urychlení procesů projektování a konstruování a ke snížení nákladů na inženýrské práce. Petr Bartošík

EVERSWITCH – piezoelektrické spínače SML1

Piezoelektrické spínače značky EVERSWITCH firmy Baran Advanced Technologies Ltd. se používají pro manuální ovládání technologických zařízení v náročných pracovních podmínkách. Neobsahují žádné pohyblivé části, a proto jsou dlouhodobě spolehlivé. Odolávají vlhkosti, prachu i hrubému zacházení. Díky krytí IP69K je lze používat také pod vodou. Spínače řady SML1 jsou nově dodávány v pouzdře z korozivzdorné oceli AISI 316L. Tento materiál rozšiřuje oblast jejich použití i v potravinářském a chemickém průmyslu. Ke své funkci spínače nepotřebují napájecí napětí. Připojují se do externího elektronického systému, který reaguje na aktivaci piezoelektrického spínače a ovládá elektrické obvody pomocí kontaktů relé. Vestavěná RGB LED indikuje aktuální stav. Spínače jsou k dispozici s kabelem délky 2,5, 8 a 15 m. Firma INTRADIS s. r. o, která zastupuje výrobce v ČR a SR, také dodává certifikovanou řídicí elektroniku v montážních krabicích na zeď nebo k instalaci na lištu DIN. Baran Advanced Technologies Ltd., www.barantec.com, www.intradis.cz tel.: +420 604 221 919, e-mail: info@intradis.cz  

Emparro Premium Power –napájecí systém od společnosti Murrelektronik

Komponenty řady Emparro od společnosti Murrelektronik jsou cenově úsporným a spolehlivým řešením napájení strojů a zařízení. Ucelený napájecí systém složený z vysoce výkonných spínaných zdrojů, spolehlivých vyrovnávacích modulů a účinných filtrů (obr. 1) je vzájemně perfektně sladěný. Zástupci řady Emparro spolupracují nejen v rozváděči, ale i v provozním prostředí: spínané napájecí zdroje s krytím IP67 umožňují přesunutí napájení přímo ke spotřebičům.  Filtr pro maximální odolnost proti rušení Jednostupňový filtr Emparro MEF (na obr. 1 první zleva) chrání napájecí systémy proti elektromagnetickým polím a zvyšuje elektromagnetickou kompatibilitu elektrických komponent ve strojích a zařízeních. Filtr působí obousměrně: brání přenosu rušení z externí sítě do systému napájení i opačně. Obr. 1. Rodina napájecí zdrojů, filtrů a UPS od firmy Murrelektronik do rozváděče i do provozního prostředí: zleva filtr Emparro MEF, třífázový zdroj AS-Interface, jednofázový spínaný zdroj do 10 A, třífázový spínaný zdroj do 40 A, vyrovnávací modul Emparro Cap, UPS Emparro ACCUcontrol, odolný zdroj Emparro HD např. do rozváděče pohyblivých zařízení, 4A zdroj Emparro67 pro montáž na stroj, mimo rozváděč, a Emparro67 Hybrid, který má kromě zdroje také možnost monitorovat proudové zatížení Spínané napájecí zdroje Spínané napájecí zdroje Emparro (třetí modul zleva na obr. 1) pro jednofázové a trojfázové sítě jsou pozoruhodně spolehlivé. Díky širokému sortimentu s různými výkony nabízí Murrelektronik řešení pro téměř všechny oblasti použití. Při výrobě zdrojů Emparro se používají výhradně nejkvalitnější součásti. Díky tomu činí střední doba mezi poruchami MTBF až 1·106 h. Spínané zdroje mjaí účinnost až 95 % a dlouhou životnost. Pro bezproblémové spínání velkých zátěží mají zdroje Emparro funkce Boost: Power Boost dodává po dobu až pěti sekund výkon ve výši až 150 %, Hyper Boost po dobu 20 ms až 400 % jmenovitého výkonu. Díky své kompaktní konstrukci vyžadují spínané zdroje v rozváděči jen málo místa. Integrované přístrojové pojistky přispívají nejen k další úspoře prostoru, ale snižují také náročnost konstrukčních a instalačních prací.  Spínané zdroje pro AS-Interface Varianta Emparro pro AS-Interface (na obr. 1 druhý zleva) je třífázový napájecí zdroj pro provozní napětí 30,5 V. Je mimořádně kompaktní, zabere na liště DIN pouze 50 mm, a přípojné svorky push-in umožňují montáž přípojných vodičů bez nástrojů. Protože třífázové spínané zdroje Emparro pro AS-Interface oddělují data a napájení, není zapotřebí žádný samostatný oddělovací modul. Obr. 2. Spínaný zdroj Emparro HD lze využít např. v rozváděčích kontejnerových překladačů Třífázové zdroje Emparro 40 A Zdroje Emparro 40-3obr. 1 je to čtvrtý zleva) se vyznačují výstupním proudem až 40 A. Jejich vysoká účinnost, 95 %, snižuje spotřebu elektřiny, a tím šetří uživatelům peníze. Současně se tyto zdroje vyznačují malým ztrátovým teplem, proto nevyžadují tak velký rozváděč. Výstupní napětí je při přetížení regulováno tak, aby proud zůstal konstantní, a to 100 % jmenovitého proudu v běžném režimu a 150 % v režimu Power Boost. Zdroj je tak chráněn před poškozením. Zdroje jsou vybaveny také diagnostickou funkcí: kontinuálně monitorují teplotu, zatížení a počet zapnutí. Spočítá-li systém, že se blíží čas výměny zdroje, vybaví hlášení pro údržbu, která může výměnu naplánovat na následující odstávku.  UPS Emparro ACCUcontrol Záložní zdroj UPS Emparro ACCUcontrol (čtvrtý zprava na obr. 1) překlenuje výpadky proudu. Externí akumulátory s kapacitou až 40 A·h zajišťují dlouhodobé překlenutí výpadku napájení. Modul UPS je k dispozici ve variantách pro 20 nebo 40 A. Emparro ACCUcontrol lze montovat bez použití nástrojů a je bezúdržbový. Varianta 20 A zabírá v rozvaděči se svou šířkou pouhých 65 milimetrů mimořádně málo místa. Pro řízené vypnutí strojů a řídicích jednotek je vhodný vyrovnávací modul Emparro Cap (na obr. 1 pátý zleva). Jeho  ultrakondenzátory poskytují potřebné napětí pro cílené uvedení zařízení do stabilního stavu – při 20 A po dobu 0,1 s. Emparro Cap je po celou dobu životnosti bezúdržbový.  Emparro HD – ideální pro náročná prostředí Emparro HD (Heavy Duty, na obr. 1 třetí zprava) je koncipován pro úlohy, v nichž je spínaný zdroj sice umístěn v rozváděči, přesto je však vystaven rozmanitým vnějším vlivům, např. na pohyblivých částech jeřábů nebo jiných zařízení provozní manipulační techniky. Zdroje jsou zde vystaveny velké elektromagnetické indukci a vlivům počasí – extrémním teplotám a velké vlhkosti. Jsou proto navržené tak, aby odolaly velkému přepětí, např. i při úderu blesku v blízkém okolí, a rozsah pracovních teplot je od −40 do +80 °C.  Emparro67 – napájení přímo u spotřebiče Zdroje Emparro67 (na obr. 1 druhá zprava) se používají přímo v prostoru průmyslového zařízení. Robustní a plně zalité spínané zdroje v krytí IP67 odolávají extrémním okolním podmínkám. Napětí z 230 V AC na 24 V DC se mění přímo u spotřebiče. Tím se snižují na minimum ztráty ve vedení a redukují náklady na elektřinu. Protože ztrátové teplo za provozu je minimální (účinnost dosahuje téměř 94 %), je možné se zdroje dotknout holou rukou. Zdroje pracují spolehlivě do okolní teploty +85 °C. Přesunutím napájení do prostoru zařízení se ušetří prostor v rozvaděči. Činnost zdrojů Emparro67 neovlivňují ani nečistoty, vlhkost, chladicí kapaliny nebo maziva.  Emparro67 Hybrid – napájení, jištění a komunikace v provozním prostředí Inovativní spínaný zdroj Emparro67 Hybrid (na obr. 1 první zprava) je „multitalent“ s mnoha přednostmi. Jeho výhodou není jen přesun elektrického napájení z rozváděče do prostoru zařízení, ale pomocí dvou integrovaných kanálů Mico pro kontrolu zátěžových obvodů 24 V DC navíc sleduje proud, a pomáhá tak zajišťovat vysokou provozní spolehlivost. Samostatně s ním lze kontrolovat jak napájení senzorů a modulů, tak i napájení akčních členů připojených sběrnicových systémů. V obou kanálech lze hodnotu sledovaného proudu nastavit samostatně. Komunikaci umožňuje rozhraní IO-Link (konektor M12). Díky tomu je možné Emparro67 Hybrid použít v propojených inteligentních zařízeních. Konkrétním příkladem je sledování životnosti zařízení.  Proč klade Murrelektronik velký důraz na umístění komponent do provozního prostředí? Na tuto otázku odpovídají experti společnosti Murrelektronik pro oblast napájení Dennis Braun a Florian Holzmann: „Sledujeme myšlenku „nulového rozváděče“ a přesouváme funkce z rozváděče přímo do zařízení. Naši zákazníci mohou dimenzovat rozvaděče menší a někdy je zcela vynechat. Umístění spínaných zdrojů mimo rozváděč znamená, že odpadá jeden zdroj tepla a chlazení může být méně výkonné. Kromě toho se tak snižuje i náročnost instalace kabelů. Převod napětí probíhá přímo v místě spotřebiče, což má pozitivní vliv na energetickou bilanci. Myšlenka nabízet spínané zdroje určené přímo do zařízení je progresivní, ale také logická, neboť jdeme vždy důsledně cestou decentralizace. Máme celý sortiment komponent přímo pro zařízení, od roviny senzorů a akčních členů až po rovinu řízení. Schopnost vyrábět produkty pro použití v drsném průmyslovém prostředí byla využita i při vývoji spínaných zdrojů.“  (Podle tiskové zprávy Murrelektronik. Úprava a doplnění: redakce. Foto: Murrelektronik) Bk

Nové řídicí jednotky Rockwell Automation pro různé úrovně funkční bezpečnosti

Řídicí jednotky Allen-Bradley GuardLogix 5580 a Compact GuardLogix 5380 lze nastavit na různé úrovně funkční bezpečnosti: SIL 2/PL d až SIL 3/PL e. Tato škálovatelnost přispívá k optimální konstrukci bezpečnostního systému a ke snížení nákladů při dodržení příslušných předpisů na bezpečnost strojů. Řídicí jednotky mají lepší výpočetní výkon, a dosahují tak kratších časů odezvy a menších bezpečných vzdáleností. Díky tomu lze konstruovat menší stroje, ušetřit cenný prostor ve výrobní hale a zvýšit efektivitu obsluhy strojů.Obr. 1. Řídicí jednotky GuardLogix 5580 a Compact GuardLogix 5380 mají certifikát TÜV pro funkční bezpečnost „Mnozí inženýři konstruují bezpečnostní systémy na vyšší úroveň bezpečnosti, než daná aplikace vyžaduje,“ řekl Dave Sullivan, produktový manažer pro oblast bezpečnostních systémů společnosti Rockwell Automation. „V konečném důsledku takové systémy obsahují více komponent, než kolik potřebují, což vede k větší složitosti systémů a navýšení nákladů nad nezbytnou úroveň. Naše nové řídicí jednotky inženýrům umožňují správně dimenzovat bezpečnostní systém včetně souvisejících nákladů tak, aby současně splňoval příslušné úrovně bezpečnosti bez nadbytečné rezervy.“   Jediná řídicí jednotka pro standardní i bezpečnostní řízení Užití nových řídicích jednotek umožní inženýrům použít jen jedinou řídicí jednotku pro standardní i bezpečnostní řízení. Výsledkem je jednodušší a méně nákladný řídicí systém, který nezabírá mnoho místa v rozváděči, a přitom se díky velkému výkonu zlepší produktivita.   Lepší komunikační schopnosti GuardLogix 5580 a Compact GuardLogix 5380 mají rozhraní pro gigabitový Ethernet. To inženýrům pomáhá plnit požadavky inteligentní výroby na intenzivní datový provoz, aniž by bylo třeba doplňovat další hardware. Stroje s těmito řídicími jednotkami jsou připraveny na případné budoucí požadavky koncových uživatelů na shromažďování a sdílení větších objemů dat.   Produktivnější stroje Nové řídicí jednotky lze používat s integrovaným vývojovým prostředím Studio 5000 a servoměničem Kinetix 5700, a proto mohou zajistit funkce bezpečného zastavení, bezpečné rychlosti, bezpečné polohy a další funkce bezpečnostního sledování. Tyto funkce vedou k pružnějšímu bezpečnostnímu systému. Stroj se např. může pouze zpomalit, a nikoliv úplně zastavit, když se k němu přiblíží pracovník obsluhy. Tím je možné zvýšit produktivitu stroje při zachování požadované úrovně funkční bezpečnosti. Bezpečnostní funkce jsou nastaveny tak, aby vyhovovaly např. spolupracujícím robotům. Systém dokáže detekovat přítomnost přibližující se osoby a pohyb robotu buď zpomalí, nebo zcela zastaví.  (ed)

Integrace: EPLAN a Melsoft iQ Works

Integrace mezi softwarem EPLAN Electric P8 a prostředím Melsoft iQ Works je možná díky použití otevřeného a univerzálního nástroje AutomationML. Nové řešení integrace dat mezi softwarem EPLAN Electric P8 a Melsoft iQ Works od Mitsubishi Electric propojuje světy elektrotechniky a automatizace. Data, jako např. symbolické adresy, mohou být nyní mezi oběma stávajícími softwarovými systémy přenášena oboustranně. Výsledek v softwaru EPLAN Electric P8 je přesvědčivý: uživatelům jsou k dispozici platná schémata včetně zapojení sběrnic pro jednotlivé části PLC a hardwarové konfigurace. Obousměrná výměna dat pro PLC pomáhá optimalizovat procesy projektování a přispívá k automatizaci konstruování. Novou integrací mezi EPLAN Electric P8 a Melsoft iQ Works tak učinily firmy Eplan a Mitsubishi Electric další krok vpřed. Obr. 1. Rack PLC Mitsubishi v softwaru Eplan Electric P8 Základem integrace je AutomationML, tedy systém, který svou neutralitou a otevřeností pro výměnu dat připravuje cestu pro Industry 4.0. Soubor dat vytvořených v prostředí EPLAN je základem pro návrh hardwaru PLC (sestavy v racku, obr. 1) a programování jeho softwaru. A co je jedinečná vlastnost: data jsou přenášena po celou dobu vývoje produktu z jednotného ověřeného zdroje. Potřebná data s informacemi o komponentách totiž poskytuje databáze EPLAN Data Portal. Dohromady se tím urychluje konfigurace komponent a veškeré konstrukční práce. Melsoft iQ Works je integrovaná softwarová sada, která zahrnuje softwarová řešení potřebná k programování automatizačních produktů Mitsubishi Electric. S novou integrací do současné verze platformy EPLAN 2.7 mohou uživatelé obousměrně vyměňovat, později editovat a synchronizovat kompletní data ve všech fázích projektu. Uživatelé tak už nemusí data zadávat více než jednou, což jim pomáhá vyvarovat se chyb. Usnadňuje to také spolupráci mezi elektrokonstruktéry a vývojáři softwaru. Uživatelé z oblasti elektrokonstrukce získávají ještě další výhodu: výběr komponent PLC je nyní zcela transparentní. Prostřednictvím systémové podpory je možné sestavy PLC editovat rychleji, změny na poslední chvíli jsou mnohem snazší a jejich implementace je univerzální v celém projektu. AutomationML Technology AutomationML jako univerzální a standardizovaný formát dat založený na XML může nést konstrukční informace o topologii, struktuře, prostorovém rozmístění a logických funkcích systému. Pro zobrazení informací o struktuře a topologii používá AutomationML formát CAEX (Computer Aided Engineering Exchange), mezinárodně uznávaný datový formát standardizovaný podle IEC 62424 a IEC 62714. To nabízí základní objektově orientovaný koncept, který je možné použít k reprezentaci provozních zařízení a struktury systému. AutomationML dále umožňuje přenášet celé struktury systému, např. sestavu zařízení v racku. Tak lze vytvořit plně strukturovanou dokumentaci pro všechny části procesu, včetně servisu a údržby. A data z různých softwarových nástrojů, např. informace o provozních přístrojích, je možné snadno přenášet mezi výrobci a zákazníky a bez potíží je začlenit do dokumentace.  Melsoft iQ Works Obr. 2. Melsoft Navigator umí integrovat data z prostředí Eplan Melsoft iQ Works je integrovaná softwarová sada obsahující nástroje potřebné pro programování automatizačních produktů od firmy Mitsubishi Electric – GX Works3, MT Works2, GT Works3, RT ToolBox2 a FR Configurator2. Integrace softwaru je podporována nástrojem Navigator, grafickým, snadno použitelným rozhraním mezi uživatelem a konfigurací centrálního systému (obr. 2). Dalšího zjednodušení se dosahuje jednotným použitím označení a parametrů v celém projektu. Výhody této výkonné softwarové sady zahrnují zjednodušení vývoje systému díky tomu, že pro opakované úkoly je vyžadováno mnohem méně času, dále minimalizaci zdroje chyb a snížení celkových provozních nákladů spojených s jejich odstraňováním. Pozadí spolupráce EPLAN a Mitsubishi Electric spolupracují v rámci strategického partnerství již mnoho let. Dodavatel řešení EPLAN je členem sdružení e-F@ctory Alliance; naopak Mitsubishi Electric poskytuje svá data do databáze EPLAN Data Portal. Cíl obou firem je s ohledem na jejich zákazníky a uživatele jasný: zvyšovat kvalitu dat, urychlovat inženýrské a výrobní procesy a zvyšovat produktivitu.  (EPLAN Software & Service)Eplan Efficiency Days V minulých dnech se konal postupně v Ostravě, Praze, Bratislavě a v Košicích seminář Eplan Efficiency Days (článek o semináři bude v příštím čísle). Osobně jsem měl možnost zúčastnit se bohatě navštívené a informačně zajímavé akce v Praze. V jedné z diskusí zazněla otázka, jak jsou softwarové prostředky Eplan integrovány s konstrukčním a programovacím prostředím různých výrobců řídicích systémů, neboť prezentace na semináři uváděla jako příklad u nás pravděpodobně nejrozšířenější prostředí firmy Siemens: TIA Portal a Step7. Konkrétně se účastník ptal právě na řídicí systémy Mitsubishi. V tomto článku tedy najde odpověď na svou otázku. Petr Bartošík

Kabelové svazky pro systémy sledování letového provozu

Letecký provoz je stále častější způsob dopravy. Bezpečnost letového provozu je na prvním místě. Také proto si pardubická společnost ERA vybrala firmu LAPP jako silného a spolehlivého partnera. Společnost ERA se zaměřuje na výzkum, vývoj a výrobu pasivních sledovacích systémů jak pro sledování letového provozu, tak pro úkoly ohledně obrany vzdušného prostoru. Radarové systémy dodává civilnímu i vojenskému sektoru. Je výrobcem vojenského radiolokátoru Věra, jeho předchůdci nesli název Tamara, Ramona a Kopáč. Věra je pro letadla neviditelná, ale dokáže sledovat až 250 letounů najednou a určit jejich typ. Společnost ERA si u firmy LAPP objednala konfekcionované kabelové svazky určené pro systém lokalizace letadel ve vzduchu i na zemi. Konfekcionovaný kabelový svazek tvořil např. kabel ÖLFLEX® ROBUST 215C, který byl na jedné straně zakončený hranatým konektorem podle specifikace zákazníka a kabelovou vývodkou SKINTOP® MS-SC-M s možností připojit stínění kabelu. Na druhé straně byly jednotlivé žíly chráněné smršťovacími hadicemi a ukončené kabelovými oky z nabídky LAPP. Pro tento projekt firma vyrobila celkem 1 200 kabelových svazků ve čtyřiceti různých provedeních. Pro výrobu bylo použito padesát druhů materiálů. A vše bylo vyrobeno a dodáno během 50 dní, a to včetně nabídkového procesu. LAPP KABEL s. r. o., tel.: +420 573 501 086, e-mail: info@lappgroup.com, http://www.lappgroup.cz

Softwarová řešení pro výrobce rozváděčů

Výrobci rozváděčů a integrátoři systémů se pohybují ve velmi konkurenčním prostředí. Proto je pro ně důležité zkracovat dobu vývoje, omezovat chybovost a dodatečné změny – jinými slovy snižovat náklady. V článku je uvedeno několik tipů pro výběr softwarových řešení CAE, která splnění tohoto náročného úkolu usnadňují. Moderní softwarové systémy CAE (Computer Aided Engineering) umožňují, aby manuální, časově náročné úkoly při inženýrských pracích byly vykonávány automaticky a rychle. Používáním takového typu softwaru se nejen zvyšuje produktivita práce a zkracuje doba projektových činností, ale zlepšuje se i kvalita výrobků. Nejlepší systémy CAE jsou takové, které se neustále vyvíjejí, zlepšují možnosti použití, snižují míru manuálního zadávání dat a kontroly chyb a rovněž usnadňují plnění požadavků firemních, národních a mezinárodních norem.  Návrh rozváděče: snadno, rychle a s automatickou kontrolou splnění konstrukčních požadavků Prvořadým požadavkem na software pro navrhování rozváděčů je, aby zrychloval a usnadňoval vypracování návrhu elektrotechnických schémat, a tam, kde je to nezbytné, i umožňoval návrh pneumatických a hydraulických schémat a 3D návrh rozváděče. Software by měl automaticky generovat kusovníky, plány svorkovnic a kabelů nebo dokumentaci pro otvory a výřezy montážní desky. Nástroje pro inteligentní uspořádání přístrojů v rozváděči, které zohledňují specifikace výrobců komponent, zaručí spolehlivost plánování, optimální využití prostoru a přesné výrobní informace. Obr. 1. EPLAN Pro Panel je software CAE pro projektování rozváděčů ve 3D; zahrnuje 3D projektování elektrické, pneumatické a hydraulické konfigurace rozváděčů, virtuální 3D zapojení vodičů a generování dat pro montáž kabelových svazků a programování výrobních strojů a 3D konfigurace pro měděné lišty včetně generování dat jejich výroby Funkce pro umisťování a úpravu komponent musí být doplněny dynamickými kolizními kontrolami a online zobrazením připojení, jež uživatelům umožní účinné využití dostupného prostoru v rozváděči, který je často omezený. V okamžiku, kdy jsou v návrhu umístěny veškeré komponenty, kabelové žlaby a montážní lišty, kvalitní software CAE rovněž automaticky ověří, zda jejich navrhované umístění splňuje konstrukční požadavky, jako jsou např. minimální přípustné rozestupy. Tím se projektantovi ušetří čas, protože se tak eliminuje umisťování součástek metodou „pokus a omyl“. A díky tomu, že již není třeba opakované zadávání a manuální konverze dat, lze vývoj produktů realizovat mnohem efektivněji. Tím se projektantům uvolňuje čas na další inovace. Neustálá automatická výměna dat dále zlepšuje kvalitu projektu a urychluje celý inženýrský proces. Nejlepší systémy CAE pro výrobce rozváděčů používají 3D digitální prototypy a informace ze schémat zapojení pro určení optimální délky vodičů uvnitř rozváděče.  Příprava podkladů pro výrobu a montáž Další neocenitelnou funkcí, kterou by měl systém CAE pro návrh rozváděčů mít, je možnost pracovat s měděnými díly, jako jsou sběrnice a přípojnicové systémy. Tato funkce společně s již zmíněnými možnostmi 3D umístění umožňuje projektantům vygenerovat přesné virtuální zobrazení rozváděče a vytvořit veškeré podklady pro výrobu. Důležitou, ale mnohdy přehlíženou funkcí je schopnost importu dat o součástkách z webového rozhraní či online portálu. Informace přístupné prostřednictvím webového rozhraní bývají pravidelně aktualizovány výrobci komponent, a proto si projektanti mohou být vždy jisti jejich přesností, úplností a aktuálností. Použití softwaru CAE pro navrhování rozváděčů zajistí jednotnost v přístupu k návrhu a posléze k provedení rozváděče. Je zárukou, že jsou vždy splněny speciální požadavky na montáž, případné chyby jsou odhaleny již záhy v průběhu vypracovávání návrhu a jejich odstranění je navíc jednoduché a levné. Projektové výkazy, schémata, 3D vizualizace a údaje o rozměrech, které se vztahují k montáži a výrobě, mohou být vygenerovány každým lepším systémem CAE, ale některé softwary jdou ještě dále. Takové pokročilé systémy také generují CNC programy pro vrtání a děrování rozváděčových skříní a montážních desek a v některých případech i data pro automatizovanou přípravu spojů. Je-li tato funkce požadovaná, ať už nyní, nebo v budoucnosti, měl by si uživatel ověřit, že software CAE umí flexibilně exportovat data tak, aby byla kompatibilní s roboty a stroji použitými k výrobě.  Shoda s normami i interními standardy Integrovaná funkce, která implementuje normy a standardy, je další vlastnost, která by se měla brát v úvahu při výběru softwaru CAE pro výrobu rozváděčů. Zajištění shody s normami je v podstatě univerzální požadavek zákazníků. Zároveň je třeba pamatovat i na skutečnost, že je nejen důležitá shoda s elektrotechnickými normami, ale stále častěji je požadována i shoda s normami na návrh schémat a tvorbu dokumentace.  Automatizace navrhování opakovaných podsestav Snad nejnáročnějším hlediskem při přípravě návrhu rozváděče je však skutečnost, že žádné dva projekty nejsou stejné, ale přesto se v nich musí mnoho prvků znovu a znovu opakovat. Znamená to, že projektant má dvě možnosti. Například může jednoduše zkopírovat ty části, které jsou stejné. Ovšem tato metoda jenom zdánlivě spoří čas. Je totiž jednoduché zkopírovat i chyby, což se pak vymstí při výrobě. Druhou možností je návrh od začátku, s novými daty a všemi výpočty. Tato možnost zabere velké množství času, a ačkoliv může vést ke zlepšení kvality a inovacím, znamená, že bude velmi omezená standardizace – každý rozváděč je unikátní. Zdaleka nejlepším řešením je proto vybrat takový software CAE, který umí vytvořit knihovnu vyzkoušených „modulů“, jež se v návrhu opakují. Takové moduly se používají opakovaně, s vědomím, že již byly vyzkoušeny a otestovány. Tento přístup nejen šetří čas, ale zajišťuje i vysokou míru jednotnosti designu, což pomáhá s testováním i výrobou.  Doporučení na závěr Závěrem lze říci, že dobrý software CAE pro výrobce rozváděčů je takový, který minimalizuje dobu projektování a náklady. Měl by to být nástroj, jenž projektantům umožní zasadit do návrhu ty nejlepší myšlenky, odfiltruje chyby a bude automatizovat rutinní úkoly. Pravděpodobně nejdůležitějším aspektem konstruování je to, že ačkoliv neexistují stejné rozváděče, mnoho prvků je stejných a stále se opakují. Dobrý software CAE musí konstruktérům pomoci s vytvářením knihoven opakovaných osvědčených a schválených modulů. Eplan Software & Service

Nejspolehlivější průmyslový Ethernet díky ETHERLINE ACCESS

Důvod, proč se firma LAPP rozhodla rozšířit svou nabídku, je jasný. Kombinace switchů ETHERLINE® ACCESS a kvalitních průmyslových kabelů ETHERLINE® zajišťuje dokonalou spolehlivost přenosu. Zákazník tak nemusí kupovat jednotlivé komponenty od různých dodavatelů a může se spolehnout na kompletní řešení z jedné ruky.Switche Etherline Access jsou dodávány ve čtyřech variantách:M05T – řízený switch s možností konfigurace a pěti porty,M08T – řízený switch s možností konfigurace a osmi porty,U05T – neřízený switch s pěti porty,U08T – neřízený switch s osmi porty.Porty jsou 10/100 Base T(X) s konektory RJ45. Všechny switche jsou v robustním kovovém pouzdru a jejich krytí je IP30. Montují se na lištu DIN. Rozsah pracovních teplot je u switchů M05T a M08T od 0 do +60 °C, u verzí U05T a U08T od –10 do +60 °C.Switche Etherline Access vynikají krátkou dobou rekonfigurace, potřebnou k obnovení komunikace po přerušení – 20 ms při 250 aktivních prvcích v síti. Navíc jsou switche vybaveny špičkovými diagnostickými a redundantními funkcemi.Všechny varianty jsou bez ventilátoru, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Pro zvýšení spolehlivosti je možné využít redundantní napájení.LAPP KABEL s. r. o., tel.: +420 573 501 011, www.lappgroup.cz, e-mail: info@lappgroup.cz

Mobilní robotické systémy otevírají nové perspektivy v řešení výroby

Mobilní platformy se autonomně pohybují ve výrobních závodech a dopravují produkty od jednoho stroje k druhému. Tento scénář je již v určitých odvětvích průmyslu reálný. Jsou-li výrobní části příliš těžké, aby se mohly pohybovat pomocí lidské síly, jsou řešením vozíky AGV (Autonomous Guided Vehicles). V tomto případě není nutné, aby byla každá nová operace spojena s úpravou dosavadních výrobních linek. Znamená to větší flexibilitu výroby a často i rozhodující konkurenční výhodu. Mobilní robotické systémy, které nejenom přepravují výrobky, ale také jsou schopné je opracovávat a provádět na nich různé operace a zároveň spolupracovat s lidmi, se stanou nedílnou součástí flexibilních řešení výroby budoucnosti. Postupně nahradí průmyslové roboty starších generací, které opakovaně vykonávají stejné úkoly na omezeném chráněném místě, pevně ukotvené k podlaze. Roboty se učí pohybovatMobilní robotické systémy hrají v řešení výroby zítřka rozhodující roli a představují hlavní krok ve vývoji platforem AGV. Ve spojení s přemístitelným robotem budou autonomní navigační platformy schopné vykonávat nejen konvenční dopravní úkoly, ale také různé operace při nakládání nebo vykládání a v případě potřeby spolupracovat s lidmi. Jinak řečeno: roboty se „učí“ pohybovat, což jim umožní přemísťovat se na různých výrobních úsecích místo toho, aby stály pevně ukotveny za bezpečnostními ploty. Poté nebude nutné přepravovat výrobek k robotu – místo toho se on přesune přímo na pracoviště a provede potřebnou operaci. Neomezené možnosti využitíTato nová mobilita otevírá možnosti využití robotů v mnoha průmyslových odvětvích, ve kterých byly dříve investiční náklady na jejich použití příliš vysoké. Je-li robot mobilní a může se pohybovat mezi různými výrobními stanicemi a spolehlivě provádět operace na každé z nich, doba návratnosti investice je podstatně kratší. Nová mobilita také dělá roboty vhodným řešením všude tam, kde lidé pracují v nepříznivých pracovních podmínkách, a technika tak může převzít zátěž za své lidské kolegy. V konstrukci letadel např. AGV přesouvají součástky o hmotnosti několik tun s milimetrovou přesností (obr. 1) a roboty svou činností nahrazují náročné nebo monotónní úlohy pracovníků. Existuje mnoho příkladů operací, od vrtání, nýtování, šroubování a polohování až po nanášení povlaků, lepidel a tmelů. Například mobilní robotický systém může aplikovat antikorozní těsnicí materiál na švy na vnějším plášti letadla. Pro stacionární roboty jsou tyto komponenty příliš velké – mobilní roboty jsou flexibilní, pohybují se podél komponent požadovanou rychlostí a lze je používat i pro jiné úkoly, jako je např. příprava materiálu. Mobilní robotické systémy rovněž mohou nabídnout kvalitní služby při výrobě v čistých prostorech. Roboty mohou uplatnit své přednosti tam, kde se vyrábějí citlivé součásti a kde jsou kladeny nejvyšší požadavky na vnitřní klima a čistotu prostředí, protože speciálně navržené roboty nezpůsobují žádné kontaminace. Obr. 1. Robotická platforma OmniMove našla uplatnění při výrobě letadel Airbus A380 (více na https://youtu.be/RZ_8xhCi72w) Padesát prototypů mobilních robotických systémů KUKA v provozuSpolečnost KUKA v posledních několika letech vyvinula různé prototypy mobilních robotických systémů, z nichž asi padesát se v současné době testuje ve společnostech z různých oblastí průmyslu. Mnoho firem ocenilo výhody nové mobility a společnost KUKA dostává nové poptávky. Systémy mobilních robotů KUKA se dostaly do sériové výroby na konci roku 2017. Platforma KMR (KUKA Mobile Robotics) zahrnuje všechny čtyři základní části, které mobilní robotický systém vyžaduje, aby byly plně využity jeho výhody:mobilní platformu, inteligentní navigační systém,flexibilní robot,výkonný řídicí systém s intuitivním ovládáním.Zákazníci společnosti KUKA obdrží všechny komponenty tohoto systému z jediného zdroje, což žádný jiný výrobce robotů momentálně nenabízí. Modulární systém umožňuje zákazníkovi vybrat si ten, který potřebuje pro splnění jeho specifických výrobních požadavků. Počet dostupných variant mobilních robotických platforem KUKA rosteZákladním prvkem pohyblivého robotického systému je mobilní platforma. V závislosti na požadované nosnosti nabízí společnost KUKA tyto varianty:mobilní platformu KUKA omniMove (KMP) s nosností přesahující 3 t,KMP 1500 s nosností do 1,5 t,KMP 200 s nosností do 200 kg.Všechna tři řešení mají speciálně vyvinutou pohonnou jednotku KUKA omniMove, založenou na nezávisle poháněných kolech Mecanum. Ta zajišťují její všesměrový pohyb, včetně např. otáčení na místě.Platformu KUKA omniMove lze řídit ovladačem nebo se pohybuje autonomně. Může být také volitelně rozšířena o samostatný zdroj energie. Platforma KMP 1500 je schopna zastavit s přesností ±3 mm. Výsledkem jsou úsporná a vysoce přesná automatizační řešení pro logistiku. Stejně jako všechny ostatní platformy, má i nejmenší mobilní platforma KUKA KMP 200 ochranné pole, které lze definovat pro rychlosti od 0,1 do 0,83 m/s podle konkrétní úlohy. Systém mobilní platformu automaticky zastaví, přichází-li k ní osoba. Je proto předurčena pro spolupráci člověka a robotu při operacích s výrobky. Navigační software pro bezpečný pohybMobilní platformy potřebují k tomu, aby byl zajištěn jejich bezpečný pohyb, inteligentní navigační software. KUKA.NavigationSolution je ideální pro jejich autonomní navigaci bez rizika kolize a nutnosti speciálního značení. Všechny mobilní robotické systémy firmy KUKA jsou vybaveny bezpečnými laserovými snímači a senzory na kolech. Používají se především k vytváření map pracovního prostředí a okolí pomocí metody SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Mapy potom slouží jako základ autonomní navigace. Systém rovněž flexibilně reaguje na změny, které se objevují v logistickém systému. Použití virtuálních drah umožňuje přesunout platformu bezpečně po určených trasách. Ve výrobních závodech, kde mobilní roboty používají tento moderní navigační software k přesunu z místa na místo, není nutné označovat podlahu, vkládat indukční smyčky nebo magnety. Použití bezpečných laserových skenerů dovoluje mobilním platformám sdílet cestu nebo pracovní prostředí s operátory. Je-li na platformě nainstalován robot s možností HRC (Human Robot Collaboration), systém může aktivně spolupracovat s dělníkem. Obr. 2. Mobilní robot KMR iiwa je vhodným řešení pro vychystávání zboží ve vysoce automatizované malosériové výrobě Když robot KUKA LBR iiwa získá volnost pohybuTeoreticky mohou být na mobilních platformách instalovány všechny roboty KUKA. Jako varianta řešení pro spolupráci mezi lidmi a roboty (HRC) se v současné době běžně nabízí robot LBR iiwa. V modulárním systému KMR iiwa (obr. 2) se spojují výhody robustního lehkého robotu LBR iiwa s výkonem mobilní platformy KMP 200. Mobilní robot KMR iiwa je nezávislý na umístění a vysoce flexibilní – to je ideální základ pro splnění požadavků průmyslu 4.0. Sedm speciálních snímačů na každé ose robotu KUKA LBR iiwa činí systém KMR iiwa vysoce citlivým na okolní prostředí. Naviguje bezpečně a bez nutnosti ochranného oplocení – vnější kontakt způsobí okamžité zastavení. KMR iiwa dosahuje přesnosti zastavení platformy až ±3 mm, a je proto možné jej používat i ve velmi těsných prostorech. Díky navigaci KUKA.NavigationSolution se spolehlivě pohybuje kolem všech překážek a hledá novou alternativní trasu. Kombinace sedmiosého robotu a všesměrové platformy poskytuje maximální flexibilitu. Mobilní robot KMR iiwa byl vyvinut zcela společností KUKA: robot, platforma, řídicí systém a software jsou založeny na sériových produktech KUKA a jsou optimálně zkoordinovány. KUKA v současnosti podle požadavků zákazníka konstruuje platformu KMR Quantec. V budoucnu se mezi mobilní zařadí i roboty série KR Cybertech. Řídicí systém budoucnosti – KUKA SunrisePlatforma KMR iiwa využívá řídicí systém KUKA Sunrise, vyvinutý speciálně pro robot LBR iiwa. Jeho rozhraní, flexibilita, výkon a otevřenost znamenají v podstatě neomezené možnosti automatizace. V budoucnu bude možné řídit několik robotů LBR jediným systémem. Obr. 3. Robot KMR iiwa se může pohybovat autonomně nebo může být ovládán operátorem např. pomocí tabletu ZávěrAby bylo zajištěno stoprocentní využití robotů v průmyslu a sníženy náklady na výrobu stále menších sérií a širokého rozsahu modifikací produktů, je třeba hledat flexibilní řešení. Této pružnosti je nyní možné dosáhnout pomocí kombinace mobilní platformy, inteligentního navigačního softwaru, robotu schopného HRC a výkonného řídicího systému, který je způsobilý se přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka. Takové řešení šetří místo ve výrobních prostorech a také pomáhá předcházet pracovním úrazům. V souhrnu tyto výhody činí mobilní robotické systémy mimořádně atraktivními pro výrobu budoucnosti.Vzhledem k tomu, že takový systém musí být přizpůsoben specifickým požadavkům zákazníků, všechny rozhodující komponenty by pro jejich optimální harmonizaci měly pocházet z jediného zdroje. Společnost KUKA tak má průkopnickou roli v této nové oblasti flexibilní výroby budoucnosti. Více informací na: www.kuka.com.(KUKA Roboter CEE GmbH)

Universal Robots věnuje jubilejní „zlatý“ robot

Společnost Universal Robots (UR), předá jednomu šťastnému zákazníkovi, který si objedná kolaborativní robot (kobot) UR s pořadovým číslem 25 000, zdarma svůj kobot ve „zlatém vydání“. Gold Edition. Podle situace bude darován kobot typu UR3, UR5 nebo UR10. Kryty jeho kloubů budou mít zlaté zabarvení, které nahradí ikonickou modrou barvu UR. Od uvedení prvního kobotu v roce 2008 jsou produkty Universal Robots využívány v mnoha průmyslových odvětví, od potravinářství až po vědecký výzkum, pro úkoly zahrnující montáž, přemisťování dílů, kontrolu kvality a mnoho dalších. Dosud bylo dodáno přes 22 500 robotů Universal Robots. Firma je tak s největší instalovanou základnou kobotů lídrem na globálním trhu. Na rozdíl od tradičních robotických řešení jsou koboty Universal Robots navrženy pro společnou, maximálně efektivní práci s lidskými operátory, která otevírá velké příležitosti v oblasti bezprostřední spolupráce mezi roboty a lidmi. Vysoce flexibilní koboty dokáží převzít široké spektrum činností a mají nejrychlejší návratnost investice ve svém odvětví, což z nich činí ideální řešení zejména pro menší podniky, kde tradiční řešení mohou být příliš nákladná. Spojením lidské vynalézavosti a vysoké přesnosti robotické automatizace pomáhá Universal Robots transformovat automatizační odvětví po celém světě. Šanci získat jediný kobot Universal Robots ve vydání Gold Edition je možné zasláním objednávky na https://www.universal-robots.com/gold.