Aktuální vydání

celé číslo

04

2018

Simulace a modelování výroby, virtuální zprovoznění

Automatizace skladů a výrobní logistiky

celé číslo

Přehled novinek

Softwarová řešení pro výrobce rozváděčů

Výrobci rozváděčů a integrátoři systémů se pohybují ve velmi konkurenčním prostředí. Proto je pro ně důležité zkracovat dobu vývoje, omezovat chybovost a dodatečné změny – jinými slovy snižovat náklady. V článku je uvedeno několik tipů pro výběr softwarových řešení CAE, která splnění tohoto náročného úkolu usnadňují. Moderní softwarové systémy CAE (Computer Aided Engineering) umožňují, aby manuální, časově náročné úkoly při inženýrských pracích byly vykonávány automaticky a rychle. Používáním takového typu softwaru se nejen zvyšuje produktivita práce a zkracuje doba projektových činností, ale zlepšuje se i kvalita výrobků. Nejlepší systémy CAE jsou takové, které se neustále vyvíjejí, zlepšují možnosti použití, snižují míru manuálního zadávání dat a kontroly chyb a rovněž usnadňují plnění požadavků firemních, národních a mezinárodních norem.  Návrh rozváděče: snadno, rychle a s automatickou kontrolou splnění konstrukčních požadavků Prvořadým požadavkem na software pro navrhování rozváděčů je, aby zrychloval a usnadňoval vypracování návrhu elektrotechnických schémat, a tam, kde je to nezbytné, i umožňoval návrh pneumatických a hydraulických schémat a 3D návrh rozváděče. Software by měl automaticky generovat kusovníky, plány svorkovnic a kabelů nebo dokumentaci pro otvory a výřezy montážní desky. Nástroje pro inteligentní uspořádání přístrojů v rozváděči, které zohledňují specifikace výrobců komponent, zaručí spolehlivost plánování, optimální využití prostoru a přesné výrobní informace. Obr. 1. EPLAN Pro Panel je software CAE pro projektování rozváděčů ve 3D; zahrnuje 3D projektování elektrické, pneumatické a hydraulické konfigurace rozváděčů, virtuální 3D zapojení vodičů a generování dat pro montáž kabelových svazků a programování výrobních strojů a 3D konfigurace pro měděné lišty včetně generování dat jejich výroby Funkce pro umisťování a úpravu komponent musí být doplněny dynamickými kolizními kontrolami a online zobrazením připojení, jež uživatelům umožní účinné využití dostupného prostoru v rozváděči, který je často omezený. V okamžiku, kdy jsou v návrhu umístěny veškeré komponenty, kabelové žlaby a montážní lišty, kvalitní software CAE rovněž automaticky ověří, zda jejich navrhované umístění splňuje konstrukční požadavky, jako jsou např. minimální přípustné rozestupy. Tím se projektantovi ušetří čas, protože se tak eliminuje umisťování součástek metodou „pokus a omyl“. A díky tomu, že již není třeba opakované zadávání a manuální konverze dat, lze vývoj produktů realizovat mnohem efektivněji. Tím se projektantům uvolňuje čas na další inovace. Neustálá automatická výměna dat dále zlepšuje kvalitu projektu a urychluje celý inženýrský proces. Nejlepší systémy CAE pro výrobce rozváděčů používají 3D digitální prototypy a informace ze schémat zapojení pro určení optimální délky vodičů uvnitř rozváděče.  Příprava podkladů pro výrobu a montáž Další neocenitelnou funkcí, kterou by měl systém CAE pro návrh rozváděčů mít, je možnost pracovat s měděnými díly, jako jsou sběrnice a přípojnicové systémy. Tato funkce společně s již zmíněnými možnostmi 3D umístění umožňuje projektantům vygenerovat přesné virtuální zobrazení rozváděče a vytvořit veškeré podklady pro výrobu. Důležitou, ale mnohdy přehlíženou funkcí je schopnost importu dat o součástkách z webového rozhraní či online portálu. Informace přístupné prostřednictvím webového rozhraní bývají pravidelně aktualizovány výrobci komponent, a proto si projektanti mohou být vždy jisti jejich přesností, úplností a aktuálností. Použití softwaru CAE pro navrhování rozváděčů zajistí jednotnost v přístupu k návrhu a posléze k provedení rozváděče. Je zárukou, že jsou vždy splněny speciální požadavky na montáž, případné chyby jsou odhaleny již záhy v průběhu vypracovávání návrhu a jejich odstranění je navíc jednoduché a levné. Projektové výkazy, schémata, 3D vizualizace a údaje o rozměrech, které se vztahují k montáži a výrobě, mohou být vygenerovány každým lepším systémem CAE, ale některé softwary jdou ještě dále. Takové pokročilé systémy také generují CNC programy pro vrtání a děrování rozváděčových skříní a montážních desek a v některých případech i data pro automatizovanou přípravu spojů. Je-li tato funkce požadovaná, ať už nyní, nebo v budoucnosti, měl by si uživatel ověřit, že software CAE umí flexibilně exportovat data tak, aby byla kompatibilní s roboty a stroji použitými k výrobě.  Shoda s normami i interními standardy Integrovaná funkce, která implementuje normy a standardy, je další vlastnost, která by se měla brát v úvahu při výběru softwaru CAE pro výrobu rozváděčů. Zajištění shody s normami je v podstatě univerzální požadavek zákazníků. Zároveň je třeba pamatovat i na skutečnost, že je nejen důležitá shoda s elektrotechnickými normami, ale stále častěji je požadována i shoda s normami na návrh schémat a tvorbu dokumentace.  Automatizace navrhování opakovaných podsestav Snad nejnáročnějším hlediskem při přípravě návrhu rozváděče je však skutečnost, že žádné dva projekty nejsou stejné, ale přesto se v nich musí mnoho prvků znovu a znovu opakovat. Znamená to, že projektant má dvě možnosti. Například může jednoduše zkopírovat ty části, které jsou stejné. Ovšem tato metoda jenom zdánlivě spoří čas. Je totiž jednoduché zkopírovat i chyby, což se pak vymstí při výrobě. Druhou možností je návrh od začátku, s novými daty a všemi výpočty. Tato možnost zabere velké množství času, a ačkoliv může vést ke zlepšení kvality a inovacím, znamená, že bude velmi omezená standardizace – každý rozváděč je unikátní. Zdaleka nejlepším řešením je proto vybrat takový software CAE, který umí vytvořit knihovnu vyzkoušených „modulů“, jež se v návrhu opakují. Takové moduly se používají opakovaně, s vědomím, že již byly vyzkoušeny a otestovány. Tento přístup nejen šetří čas, ale zajišťuje i vysokou míru jednotnosti designu, což pomáhá s testováním i výrobou.  Doporučení na závěr Závěrem lze říci, že dobrý software CAE pro výrobce rozváděčů je takový, který minimalizuje dobu projektování a náklady. Měl by to být nástroj, jenž projektantům umožní zasadit do návrhu ty nejlepší myšlenky, odfiltruje chyby a bude automatizovat rutinní úkoly. Pravděpodobně nejdůležitějším aspektem konstruování je to, že ačkoliv neexistují stejné rozváděče, mnoho prvků je stejných a stále se opakují. Dobrý software CAE musí konstruktérům pomoci s vytvářením knihoven opakovaných osvědčených a schválených modulů. Eplan Software & Service

Nejspolehlivější průmyslový Ethernet díky ETHERLINE ACCESS

Důvod, proč se firma LAPP rozhodla rozšířit svou nabídku, je jasný. Kombinace switchů ETHERLINE® ACCESS a kvalitních průmyslových kabelů ETHERLINE® zajišťuje dokonalou spolehlivost přenosu. Zákazník tak nemusí kupovat jednotlivé komponenty od různých dodavatelů a může se spolehnout na kompletní řešení z jedné ruky.Switche Etherline Access jsou dodávány ve čtyřech variantách:M05T – řízený switch s možností konfigurace a pěti porty,M08T – řízený switch s možností konfigurace a osmi porty,U05T – neřízený switch s pěti porty,U08T – neřízený switch s osmi porty.Porty jsou 10/100 Base T(X) s konektory RJ45. Všechny switche jsou v robustním kovovém pouzdru a jejich krytí je IP30. Montují se na lištu DIN. Rozsah pracovních teplot je u switchů M05T a M08T od 0 do +60 °C, u verzí U05T a U08T od –10 do +60 °C.Switche Etherline Access vynikají krátkou dobou rekonfigurace, potřebnou k obnovení komunikace po přerušení – 20 ms při 250 aktivních prvcích v síti. Navíc jsou switche vybaveny špičkovými diagnostickými a redundantními funkcemi.Všechny varianty jsou bez ventilátoru, a nevyžadují tedy žádnou údržbu. Pro zvýšení spolehlivosti je možné využít redundantní napájení.LAPP KABEL s. r. o., tel.: +420 573 501 011, www.lappgroup.cz, e-mail: info@lappgroup.cz

Mobilní robotické systémy otevírají nové perspektivy v řešení výroby

Mobilní platformy se autonomně pohybují ve výrobních závodech a dopravují produkty od jednoho stroje k druhému. Tento scénář je již v určitých odvětvích průmyslu reálný. Jsou-li výrobní části příliš těžké, aby se mohly pohybovat pomocí lidské síly, jsou řešením vozíky AGV (Autonomous Guided Vehicles). V tomto případě není nutné, aby byla každá nová operace spojena s úpravou dosavadních výrobních linek. Znamená to větší flexibilitu výroby a často i rozhodující konkurenční výhodu. Mobilní robotické systémy, které nejenom přepravují výrobky, ale také jsou schopné je opracovávat a provádět na nich různé operace a zároveň spolupracovat s lidmi, se stanou nedílnou součástí flexibilních řešení výroby budoucnosti. Postupně nahradí průmyslové roboty starších generací, které opakovaně vykonávají stejné úkoly na omezeném chráněném místě, pevně ukotvené k podlaze. Roboty se učí pohybovatMobilní robotické systémy hrají v řešení výroby zítřka rozhodující roli a představují hlavní krok ve vývoji platforem AGV. Ve spojení s přemístitelným robotem budou autonomní navigační platformy schopné vykonávat nejen konvenční dopravní úkoly, ale také různé operace při nakládání nebo vykládání a v případě potřeby spolupracovat s lidmi. Jinak řečeno: roboty se „učí“ pohybovat, což jim umožní přemísťovat se na různých výrobních úsecích místo toho, aby stály pevně ukotveny za bezpečnostními ploty. Poté nebude nutné přepravovat výrobek k robotu – místo toho se on přesune přímo na pracoviště a provede potřebnou operaci. Neomezené možnosti využitíTato nová mobilita otevírá možnosti využití robotů v mnoha průmyslových odvětvích, ve kterých byly dříve investiční náklady na jejich použití příliš vysoké. Je-li robot mobilní a může se pohybovat mezi různými výrobními stanicemi a spolehlivě provádět operace na každé z nich, doba návratnosti investice je podstatně kratší. Nová mobilita také dělá roboty vhodným řešením všude tam, kde lidé pracují v nepříznivých pracovních podmínkách, a technika tak může převzít zátěž za své lidské kolegy. V konstrukci letadel např. AGV přesouvají součástky o hmotnosti několik tun s milimetrovou přesností (obr. 1) a roboty svou činností nahrazují náročné nebo monotónní úlohy pracovníků. Existuje mnoho příkladů operací, od vrtání, nýtování, šroubování a polohování až po nanášení povlaků, lepidel a tmelů. Například mobilní robotický systém může aplikovat antikorozní těsnicí materiál na švy na vnějším plášti letadla. Pro stacionární roboty jsou tyto komponenty příliš velké – mobilní roboty jsou flexibilní, pohybují se podél komponent požadovanou rychlostí a lze je používat i pro jiné úkoly, jako je např. příprava materiálu. Mobilní robotické systémy rovněž mohou nabídnout kvalitní služby při výrobě v čistých prostorech. Roboty mohou uplatnit své přednosti tam, kde se vyrábějí citlivé součásti a kde jsou kladeny nejvyšší požadavky na vnitřní klima a čistotu prostředí, protože speciálně navržené roboty nezpůsobují žádné kontaminace. Obr. 1. Robotická platforma OmniMove našla uplatnění při výrobě letadel Airbus A380 (více na https://youtu.be/RZ_8xhCi72w) Padesát prototypů mobilních robotických systémů KUKA v provozuSpolečnost KUKA v posledních několika letech vyvinula různé prototypy mobilních robotických systémů, z nichž asi padesát se v současné době testuje ve společnostech z různých oblastí průmyslu. Mnoho firem ocenilo výhody nové mobility a společnost KUKA dostává nové poptávky. Systémy mobilních robotů KUKA se dostaly do sériové výroby na konci roku 2017. Platforma KMR (KUKA Mobile Robotics) zahrnuje všechny čtyři základní části, které mobilní robotický systém vyžaduje, aby byly plně využity jeho výhody:mobilní platformu, inteligentní navigační systém,flexibilní robot,výkonný řídicí systém s intuitivním ovládáním.Zákazníci společnosti KUKA obdrží všechny komponenty tohoto systému z jediného zdroje, což žádný jiný výrobce robotů momentálně nenabízí. Modulární systém umožňuje zákazníkovi vybrat si ten, který potřebuje pro splnění jeho specifických výrobních požadavků. Počet dostupných variant mobilních robotických platforem KUKA rosteZákladním prvkem pohyblivého robotického systému je mobilní platforma. V závislosti na požadované nosnosti nabízí společnost KUKA tyto varianty:mobilní platformu KUKA omniMove (KMP) s nosností přesahující 3 t,KMP 1500 s nosností do 1,5 t,KMP 200 s nosností do 200 kg.Všechna tři řešení mají speciálně vyvinutou pohonnou jednotku KUKA omniMove, založenou na nezávisle poháněných kolech Mecanum. Ta zajišťují její všesměrový pohyb, včetně např. otáčení na místě.Platformu KUKA omniMove lze řídit ovladačem nebo se pohybuje autonomně. Může být také volitelně rozšířena o samostatný zdroj energie. Platforma KMP 1500 je schopna zastavit s přesností ±3 mm. Výsledkem jsou úsporná a vysoce přesná automatizační řešení pro logistiku. Stejně jako všechny ostatní platformy, má i nejmenší mobilní platforma KUKA KMP 200 ochranné pole, které lze definovat pro rychlosti od 0,1 do 0,83 m/s podle konkrétní úlohy. Systém mobilní platformu automaticky zastaví, přichází-li k ní osoba. Je proto předurčena pro spolupráci člověka a robotu při operacích s výrobky. Navigační software pro bezpečný pohybMobilní platformy potřebují k tomu, aby byl zajištěn jejich bezpečný pohyb, inteligentní navigační software. KUKA.NavigationSolution je ideální pro jejich autonomní navigaci bez rizika kolize a nutnosti speciálního značení. Všechny mobilní robotické systémy firmy KUKA jsou vybaveny bezpečnými laserovými snímači a senzory na kolech. Používají se především k vytváření map pracovního prostředí a okolí pomocí metody SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Mapy potom slouží jako základ autonomní navigace. Systém rovněž flexibilně reaguje na změny, které se objevují v logistickém systému. Použití virtuálních drah umožňuje přesunout platformu bezpečně po určených trasách. Ve výrobních závodech, kde mobilní roboty používají tento moderní navigační software k přesunu z místa na místo, není nutné označovat podlahu, vkládat indukční smyčky nebo magnety. Použití bezpečných laserových skenerů dovoluje mobilním platformám sdílet cestu nebo pracovní prostředí s operátory. Je-li na platformě nainstalován robot s možností HRC (Human Robot Collaboration), systém může aktivně spolupracovat s dělníkem. Obr. 2. Mobilní robot KMR iiwa je vhodným řešení pro vychystávání zboží ve vysoce automatizované malosériové výrobě Když robot KUKA LBR iiwa získá volnost pohybuTeoreticky mohou být na mobilních platformách instalovány všechny roboty KUKA. Jako varianta řešení pro spolupráci mezi lidmi a roboty (HRC) se v současné době běžně nabízí robot LBR iiwa. V modulárním systému KMR iiwa (obr. 2) se spojují výhody robustního lehkého robotu LBR iiwa s výkonem mobilní platformy KMP 200. Mobilní robot KMR iiwa je nezávislý na umístění a vysoce flexibilní – to je ideální základ pro splnění požadavků průmyslu 4.0. Sedm speciálních snímačů na každé ose robotu KUKA LBR iiwa činí systém KMR iiwa vysoce citlivým na okolní prostředí. Naviguje bezpečně a bez nutnosti ochranného oplocení – vnější kontakt způsobí okamžité zastavení. KMR iiwa dosahuje přesnosti zastavení platformy až ±3 mm, a je proto možné jej používat i ve velmi těsných prostorech. Díky navigaci KUKA.NavigationSolution se spolehlivě pohybuje kolem všech překážek a hledá novou alternativní trasu. Kombinace sedmiosého robotu a všesměrové platformy poskytuje maximální flexibilitu. Mobilní robot KMR iiwa byl vyvinut zcela společností KUKA: robot, platforma, řídicí systém a software jsou založeny na sériových produktech KUKA a jsou optimálně zkoordinovány. KUKA v současnosti podle požadavků zákazníka konstruuje platformu KMR Quantec. V budoucnu se mezi mobilní zařadí i roboty série KR Cybertech. Řídicí systém budoucnosti – KUKA SunrisePlatforma KMR iiwa využívá řídicí systém KUKA Sunrise, vyvinutý speciálně pro robot LBR iiwa. Jeho rozhraní, flexibilita, výkon a otevřenost znamenají v podstatě neomezené možnosti automatizace. V budoucnu bude možné řídit několik robotů LBR jediným systémem. Obr. 3. Robot KMR iiwa se může pohybovat autonomně nebo může být ovládán operátorem např. pomocí tabletu ZávěrAby bylo zajištěno stoprocentní využití robotů v průmyslu a sníženy náklady na výrobu stále menších sérií a širokého rozsahu modifikací produktů, je třeba hledat flexibilní řešení. Této pružnosti je nyní možné dosáhnout pomocí kombinace mobilní platformy, inteligentního navigačního softwaru, robotu schopného HRC a výkonného řídicího systému, který je způsobilý se přizpůsobit specifickým požadavkům zákazníka. Takové řešení šetří místo ve výrobních prostorech a také pomáhá předcházet pracovním úrazům. V souhrnu tyto výhody činí mobilní robotické systémy mimořádně atraktivními pro výrobu budoucnosti.Vzhledem k tomu, že takový systém musí být přizpůsoben specifickým požadavkům zákazníků, všechny rozhodující komponenty by pro jejich optimální harmonizaci měly pocházet z jediného zdroje. Společnost KUKA tak má průkopnickou roli v této nové oblasti flexibilní výroby budoucnosti. Více informací na: www.kuka.com.(KUKA Roboter CEE GmbH)

Universal Robots věnuje jubilejní „zlatý“ robot

Společnost Universal Robots (UR), předá jednomu šťastnému zákazníkovi, který si objedná kolaborativní robot (kobot) UR s pořadovým číslem 25 000, zdarma svůj kobot ve „zlatém vydání“. Gold Edition. Podle situace bude darován kobot typu UR3, UR5 nebo UR10. Kryty jeho kloubů budou mít zlaté zabarvení, které nahradí ikonickou modrou barvu UR. Od uvedení prvního kobotu v roce 2008 jsou produkty Universal Robots využívány v mnoha průmyslových odvětví, od potravinářství až po vědecký výzkum, pro úkoly zahrnující montáž, přemisťování dílů, kontrolu kvality a mnoho dalších. Dosud bylo dodáno přes 22 500 robotů Universal Robots. Firma je tak s největší instalovanou základnou kobotů lídrem na globálním trhu. Na rozdíl od tradičních robotických řešení jsou koboty Universal Robots navrženy pro společnou, maximálně efektivní práci s lidskými operátory, která otevírá velké příležitosti v oblasti bezprostřední spolupráce mezi roboty a lidmi. Vysoce flexibilní koboty dokáží převzít široké spektrum činností a mají nejrychlejší návratnost investice ve svém odvětví, což z nich činí ideální řešení zejména pro menší podniky, kde tradiční řešení mohou být příliš nákladná. Spojením lidské vynalézavosti a vysoké přesnosti robotické automatizace pomáhá Universal Robots transformovat automatizační odvětví po celém světě. Šanci získat jediný kobot Universal Robots ve vydání Gold Edition je možné zasláním objednávky na https://www.universal-robots.com/gold.

EPLAN – soubor konstrukčních dat pro automatizaci budov

Kmenová data jsou něco jako olej pro motor. S nimi běží vše mnohem snadněji a lépe. Projektanti ušetří mnoho času, jestliže mohou využít již předem připravená konstrukční data neboli makra a nemusí je tvořit od úplného začátku. Od verze 2.8 rozšiřuje firma EPLAN soubor maker o makra pro automatizaci budov, která jsou dostupná zdarma a doplňují obsáhlou nabídku komponent v databázi EPLAN Data Portal. Obr. 1. Makro pro klimatizaci s nasáváním venkovního vzduchu: předpřipravená data pro systém nasávání venkovního vzduchu do klimatizace zahrnují data např. pro odlučovač, ohřívač a jednoduchý systém pro regulaci teploty a vlhkosti Nová verze platformy EPLAN 2.8, která bude dostupná v září 2018, by neměla uniknout pozornosti odborníků na řízení v oblasti topení, větrání a klimatizace. Eplan poprvé nabídne makra se schématy systémů pro automatizaci budov, která výrazně zjednodušují pracovní procesy při projektování. Tato makra zahrnují kompletní schémata, která mohou být okamžitě použita v konkrétních projektech. Mohou to být schémata P&I i vývojové diagramy zařízení pro nasávání venkovního vzduchu, standardizované ventilační techniky, ochlazovačů vzduchu atd. Tato makra mohou být použita pro množství různých projektů.Obr. 2. Jiný příklad makra – zde s regulací teploty s předehřevem v závislosti na venkovní teplotě  V současnosti podporované normy Uvedená tzv. okénková makra budou dodávána zdarma ve formátu EPLAN. Navíc Eplan brzy spustí webové stránky s jejich specifikacemi. Stránková makra, která mj. zahrnují logické funkce a regulační smyčky, jsou v souladu s aktuálně platnou normou ČSN EN ISO 16484-3 a německými směrnicemi VDI 3813 a 3814. Uživatelé z oblasti domovní automatizace tak mohou s těmito kmenovými daty pracovat výrazně rychleji. Odhaduje se, že úspora času při kreslení schémat může být 50 až 70 %. Jako součást předprojektové přípravy může uživatel už v počátečních fázích projektování začít všechny činnosti v platformě EPLAN. V předprojektové přípravě se vyvíjejí koncepty technického řešení a odhadují se počáteční hodnoty veličin a parametrů. Cílem je určit technicky nejvýhodnější řešení a stanovit specifikaci pro následné detailní projektování. Na základě kvalitní předprojektové přípravy mohou být později snadno vytvářena potřebná schémata a detailně navrhován celý projekt.  Databáze dat se systematicky rozšiřuje S novým projektem maker ve verzi 2.8 systému EPLAN, jejíž uvedení je plánováno na září, učinil dodavatel řešení Eplan první krok směrem k rozšíření kmenových dat pro obor automatizace budov.  (Eplan Software & Service)  

Snímače teploty pro různé oblasti použití

Společnost OEM Automatic, spol. s r. o., (www.oemautomatic.cz) nabízí širokou řadu snímačů teploty pro různé oblasti použití. V nabídce jsou snímače od specializovaných výrobců jako Aplisens nebo Anderson-Negele. Snímače od společnosti Aplisens (www.aplisens.pl) jsou svojí robustní konstrukcí a velkým teplotním rozsahem vhodné hlavně pro těžký a chemický průmysl. V nabídce jsou snímače jak se senzory Pt100, tak s termočlánky s teplotním rozsahem od –200 do +1 700 °C. Snímače lze dodat s převodníkem nebo bez něj. Převodníky mohou mít pouze analogové výstupy 4 až 20 mA, nebo analogový výstup s komunikací HART. K dispozici jsou také varianty určené do prostředí s nebezpečím výbuchu s certifikací ATEX.Snímače od společnosti Anderson-Negele (www.anderson-negele.com) najdou široké využití hlavně v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Každý snímač splňuje evropské požadavky na hygienickou konstrukci EHEDG, stejně jako americké požadavky FDA. Snímače mají certifikaci 3-A pro americký potravinářský trh. Tělo snímače je z korozivzdorné oceli 316L. Pro všechny snímače je standardem krytí IP69K. V nabídce jsou i unikátní snímače teploty s čelní membránou, které jsou vhodné tam, kde z důvodu pohyblivých částí nelze použít běžné řešení.Pro více informací mohou zájemci navštívit stránky dodavatele www.oem-automatic.cz nebo jej kontaktovat přímo: OEM Automatic, spol. s r. o., Pražská 239, 250 66 Zdiby, tel.: +420 241 484 940, e-mail:    jaroslav.beres@oem-automatic.cz.

Kabelový svazek pro kolesové rýpadlo

Kolesová rýpadla pro těžbu v povrchových uhelných dolech jsou patnáct metrů vysoké velkostroje. Mezi jejich horní stavbou a podvozkem vede kabelová smyčka. Vedení svazku kabelů v tak rozsáhlém stroji umožňuje plastový energetický řetěz s otočným vodicím kanálem z korozivzdorné oceli.Obr. 1. Kompaktní kolesové rýpadlo typu NOEN K400.1 má parametry: délka 52 m, šířka 15 m,  výška 15 m, hmotnost 595 t, průměr kolesa  8 m Společnost Lapp Kabel se ujala návrhu a dodávky tohoto energetického řetězu pro rýpadlo společnosti NOEN pro uhelný důl na jihovýchodě Bulharska. Kromě náročných klimatických podmínek uhelného dolu, kde teplota dosahuje až –25 °C, je nutno počítat se všudypřítomným prachem. Projektanti se museli potýkat zejména s velmi omezeným prostorem na umístění a montáž smyčky. Proto se společnost Lapp Kabel obrátila na specialisty z firmy Brevetti Stendalto, kteří na základě propozic zadavatele připravili 3D návrh modelu plastového řetězu a otočného vodicího kanálu. V náročného prostředí byly použity kabely ÖLFLEX® ROBUST FD navržené právě pro spolehlivý provoz v těžkých podmínkách, a to až do teploty –40 °C při pohyblivém použití. Zároveň je možné tyto kabely vést ve stísněných prostorech s malými poloměry ohybu. Zakázky tohoto typu řeší Lapp Kabel kompletně: navrhne vhodný kabel i jeho vedení a dodá hotový svazek až na místo určení. Dlouholeté zkušenosti společnosti se uplatní i při finální montáži kabelu. Kompaktní kolesové rýpadlo délky 52 m a šířky 15 m a výšky 15 m.https://lappczech.lappgroup.com/aktuality/na-hore-ci-v-dole-v-extremne-narocnych-podminkach-jsme-doma.html

Fórum automatizace 2018: Digitální transformace průmyslu

Na veletrhu Amper uspořádal časopis Automa program přednášek a prezentací v otevřeném přednáškovém prostoru s názvem Fórum automatizace. Fórum automatizace v hale V vyhledalo mnoho pozvaných odborníků a spousta kolemjdoucích. Digitální transformaci průmyslu zvolil odborný časopis Automa za motto letošního Fóra automatizace, protože odborná veřejnost sleduje nyní strhující pokroky v tomto oboru.  Úterý, 20. 3. 2018 - Středa, 21. 3. 2018   -  Čtvrtek, 22. 3. 2018  - Pátek, 23. 3. 2018Úterý 20. 3. 2018Digitální transformace průmyslu 10:00    Národní centrum Průmyslu 4.0 – aktuální informace z digitální transformace českého průmyslu Jak se vyvíjí Národní centrum Průmyslu 4.0 a spolupráce mezi firmami a vysokými školami. Prezentace aktuálních zkušeností z ČR i ze světa. (Roman Holý, NCP 4.0) 10:45    Platforma InTouch OMI pro operátorská pracoviště v digitálním věku Zásadní novinkou v softwarové platformě Wonderware System Platform 2017 je vizualizační klient nazvaný InTouch OMI (Operations Management Interface), nastavující nová měřítka pro vizualizační aplikace kategorie SCADA/HMI. (Jaroslav Jarka, Pantek (CS)) 11:30    Digitalizací s přehledem Výrobní buňka 4.0 demonstrující základní principy konceptu průmyslu 4.0 a poradenský program Digimat. To jsou klíčové aktivity centra INTEMAC, které podporuje firmy při zavádění digitalizace. Výrobní buňka 4.0 umožňuje testovat a ověřovat dílčí řešení na bázi digitálních technologií. https://youtu.be/0E1fApSkZ6s (Jiří Neužil, Intemac Solutions) 12:15    Control Web 8, programové prostředí pro digitalizaci průmyslu Představení novinek osmé generace systému Control Web a možností realizace automatizačních řešení pro chytrou výrobu. (Roman Cagaš, Moravské přístroje) 13:00    Hloubková analýza výrobního procesu Automatizovaná průmyslová výroba stojí na rozsáhlých, komplexních a často unikátních integrovaných systémech. Sběrem informací ze strojů a zařízení lze získat detailní přehled o skutečném průběhu výroby a skrytých souvislostech. Analýzou těchto dat je možné celý systém optimalizovat. (Tomáš Moser, ALEF NULA) 13:45    Servis Pro, komplexní nástroj pro zvyšování efektivity servisu ServisPro je komplexní nástroj pro péči o zařízení v průběhu celého životního cyklu. Umožňuje proaktivní přístup, zvyšuje efektivitu poskytovaného servisu, napomáhá předcházet poruchám a v přehledné formě poskytuje informace o údržbě a stavu konkrétního zařízení. http://new.abb.com/cz/abb-ability-prumysl/service-pro (Martin Číčel, ABB) 14:30    Selský rozum vs. umělá inteligence Jsme přesvědčováni, že umělá inteligence na základně big dat nalezne optimální řešení. Platí toto tvrzení i pro průmyslové podniky? (Radim Adam, časopis Automa)   Středa 21. 3. 2018 Automatizace, robotika a výrobní a montážní linky 10:00    Využití principu průmyslu 4.0 při vývoji robotických aplikací Na příkladu reálně postavené aplikace pro osazování komponent bude představeno, jak jsou sbírána a zpracovávána data o produktu, procesu a technologii a jak jsou využívána v prostředí malosériové výroby. (Bohumil Čapek, Foxconn 4Tech) 10:45    Servisní robotika Přednáška podá přehled o použití servisních robotů v zemědělství, průmyslu, armádě, záchranářských složkách atd. s orientací na rozvoj v oblasti dronů. (František Duchoň, STU Bratislava) 11:30    Školení a semináře o měření při průmyslové údržbě Měření při údržbě pohonů – Nástroje preventivní a prediktivní údržby – Kvalita elektrické energie a její vliv na výrobní zařízení – Základy termovizního měření – Základy kvality elektrické energie a jejího měření – Měření průmyslovým osciloskopem. (Jaroslav Smetana, Blue Panther) 12:15    ABB ABility MOM Software pro řízení provozu (Manufacturing Operations Management – MOM) získal na veletrhu Amper 2018 cenu Zlatý Amper. ABB Ability MOM umožní efektivně řídit výrobní procesy, výrazně zvyšovat efektivitu celého dodavatelského řetězce a tím optimalizovat výrobní náklady. Vždy se přizpůsobí specifikům výroby, a je tak možné jej využít v jakémkoliv průmyslovém odvětví a pro provozy s různou úrovní složitosti. http://new.abb.com/cz/abb-ability-prumysl/mom (David Řehoř, ABB) 13:00    Výzvy v měření a testování při vývoji výkonových měničů založených na technologii SiC a GaN (v angličtině) Současný vývoj vysoce efektivních výkonových měničů malých rozměrů a malé hmotnosti vyžaduje použití polovodičů typu WideBandGap (polovodiče s velkou šířkou zakázaného pásu). Přednáška představí běžné měřicí procesy používané během vývoje výkonových měřičů a osvětlí požadavky na měření. (Thomas Rottach, Rohde & Schwarz)  14:15    Správným směrem v oblasti měření těsnosti a funkčnosti Přehled jednotlivých zařízení pro měření těsnosti a funkčnosti při použití média vzduch. Představení novinky ZEDeco s integrovaným OPC UA, která je kompatibilní s průmyslem 4.0. (Pavel Straka, Zeltwanger) 15:00    Nový hráč na trhu automatizuje nanášení tepelně vodivých past Pro dokonalé výsledky při automatickém nanášení tepelně vodivých materiálů je klíčová volba správného zařízení. Díky dlouholetými zkušenostem s manipulací s tekutinami může společnost Graco nabídnout kompletní sortiment zařízení pro nanášení tepelně vodivých past. V přednášce bude představen celý sortiment a zkušenosti firmy. (Jaroslaw Antoniuk, Graco) Čtvrtek 22. 3. 2018Automatizace a měřicí technika ve výrobních provozech 10:00    Získejte přehled a kontrolu nad spotřebou energií Pokročilé řešení pro měření, monitoring a řízení spotřeby energií založené na analýze, optimalizaci a predikci spotřeby nejen ve výrobě, ale i v mnoha jiných oblastech s využitím vlastní průmyslové IoT platformy, infrastruktury a umělé inteligence. (Pavel Vrba, Foxconn 4Tech) 10:45    Revoluční teploměr iTherm TrustSens Kompaktní teploměr iTHERM TrustSens TM371 pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Senzor vyniká plně automatickou funkcí samokalibrace, která umožňuje sledovat měření teploty v hygienických a aseptických aplikacích bez přerušení procesu. (Dalibor Prokel, Endress+Hauser) 11:30    Neobvyklá řešení tlakoměrů a převodníků tlaku Jak na měření tlaku agresivních kapalin a plynů, abrazivních nebo tuhnoucích směsí, měření při vysoké teplotě, s vysokou radioaktivitou nebo za extrémních mechanických podmínek apod. Příklady aplikací. (Jan Vaculík, BHV senzory) 12:15    Elektřina jako surovina v průmyslové výrobě Vlastnosti elektřiny ovlivňující výrobu, kvalitu výrobků i finance. Co obsahuje hloubkový audit kvality elektrické energie, Audit spotřeby a úspor – mapa úspor a Audit elektrických pohonů (Jaroslav Smetana, Blue Panther) 13:00 1. Představení italské Asociace pro automatizaci a mechatroniku AIdAM (Fabio Giacobbi, Camozzi Automation) 2. Multitechnologický přístup Cammozzi Rozdílné technologie k nalezení různorodých řešení: pneumatické, proporcionální a elektrické (Petr Brabenec, Cammozzi Automation) 13:45    Měření kvality stlačeného vzduchu Stlačený vzduch je nejdražší energie používaná v průmyslu a jeho kvalita (podle ISO 8573: částice, vlhkost, olej) má mnohdy zásadní vliv na efektivitu a kvalitu výroby. Možnosti automatizace úpravy a měření stlačeného vzduchu. Vyvracení zažitých mýtů. (Stanislav Bernard, Vladimír Maier, Karel Pánek, Jan Zatloukal, BEKO Technologies) 15:00    Měření a řízení chemických, potravinářských a biotechnologických procesů Nová dvoudílná monografie poskytuje široký přehled odborných informací z oblasti měření procesních veličin a řízení technologických procesů. Je určena technickým pracovníkům v různých odvětvích a poslouží i odborné veřejnosti a studentům technických škol. (Karel Kadlec, VŠCHT Praha) Pátek 23. 3. 2018 Vzdělávání pro moderní průmyslovou výrobu 10:45    Soutěž pro studenty středních škol Stříbrný píst 2018 V mezinárodní soutěži Stříbrný píst soutěží středoškoláci ve znalostech průmyslové automatizace a pneumatických systémů. Ukázka uceleného konceptu vzdělávacích modulů pro výuku průmyslové automatizace – online kurzy SMC eLearning, simulační software autoSIM a výukové moduly z programu SMC Training.(Jiří Zavřel, SMC) 11:30    Řízení pomocí Foxtrotu Ukázka využití PLC systémů při výuce automatizační techniky na střední škole. (Lukáš Cach, Vít Řehák, Střední škola a vyšší odborná škola aplikované kybernetiky, Hradec Králové) 12:15    Cansat J-Sat Projekt studentů školy SPŠE Ječná, kteří tvoří miniaturní satelit do soutěže pořádané evropskou vesmírnou agenturou. (Pavel Sýkora, SPŠE Ječná)   (ed)

Murrelektronik na veletrhu Amper 2018

Jako jeden z předních výrobců moderní a inovativní automatizační techniky je společnost Murrelektronik i v tomto roce zastoupena v Brně na veletrhu Amper 2018. Od 20. do 23. března představí v hale V, stánek č. 4.04, nové výrobky a inovativní řešení. Hlavními tématy budou bezpečnost, IO-Link, síťové technologie, napájení, inovativní řešení na cestě k průmyslu 4.0 a nejnovější výsledky vývoje v decentralizované instalační technice. Obr. 1. Manažovatelný ethernetový switch Tree ManagedSpolečnost Murrelektronik v Brně představí řešení pro komunikační sítě orientované do budoucnosti: manažovatelné switche řady Tree Managed (obr. 1), které zajišťují rychlou datovou komunikaci. Manažovatelné switche nabízejí rozsáhlé diagnostické funkce a přispívají k rychlému odstraňování chyb. Nákladné doby odstávek se tak značně zkrátí. Varianty pro Profinet zlepšují dostupnost zařízení pomocí automatického rozpoznávání topologie. Na veletrhu Amper návštěvníci uvidí také nové kompaktní I/O moduly SOLID67 (obr. 2). Usnadňují instalaci v provozu a jsou zvláště atraktivní pro použití se senzory a akčními členy s rozhraním IO-Link. Mají osm portů IO-Link a je možné je umístit v bezprostřední blízkosti řízených strojů a zařízení. Moduly jsou schopné pracovat s různými protokoly: podporují Profinet a EtherNet/IP. Podle koncepce řízení se jen jednoduše přepne přepínač přímo na modulu.Obr. 2. Kompaktní I/O moduly Solid67 Poutavou inovací je indukční vazební člen IO-Link (obr. 3), který bezkontaktně přenáší energii a umožňuje obousměrnou komunikaci. Na místech, kde by se jinak musely velmi často připojovat a odpojovat konektory nebo bylo nutné použít např. sběrné kroužky, může být zajištěn přenos bez opotřebení. Obr. 3. Indukční vazební člen IO-LinkV oboru bezpečnostní techniky nabízí Murrelektronik řešení, která umožňují hospodárným způsobem začlenit bezpečnostní techniku do běžné instalace. Na veletrhu Amper si návštěvníci prohlédnou pasivní bezpečnostní hub IO-Link, s jehož pomocí mohou být propojeny výstupy zařízení s úrovní vlastností až PL d.Obr. 4. Síťový zdroj Emparro Hybrid může být použit v provozních podmínkách Na novinky firma Murrelektronik nezapomněla ani v oblasti napájení. Osvědčený a široce nastavený sortiment, který je garantem pro spolehlivé systémy napájení, je cíleně rozšiřován, např. o Emparro67 Hybrid (obr. 4). Tento síťový zdroj přemísťuje napájení z rozváděče do provozu a díky z podstaty nižším ztrátám ve vedení se osvědčuje jako velmi hospodárné řešení. Síťový zdroj Emparro67 Hybrid pro použití v extrémních prostředích, např. v překládacích zařízeních (spreader) v kontejnerových překladištích, na stavebních jeřábech nebo v intralogistice, je stejně nový jako Emparro ACCUcontrol – systém k zachování strojů v provozu i při výpadcích proudu. Obr. 5. Pasivní rozbočovače Cube v hygienickém provedeníSpolečnost Murrelektronik dále ukazuje, jak je možné jednoduše realizovat koncept plug and play v decentralizované instalační technice. Pasivní rozbočovače Cube s certifikací ATEX umožňují integrovat senzory a akční členy v oblastech s nebezpečím výbuchu. Moduly v hygienickém provedení (obr. 5) rozšiřují možnosti automatizace v potravinářském průmyslu (krytí IP69K dovoluje sanitaci horkou tlakovou vodou). Jako užitečný se u systému Cube osvědčuje princip výměny sběrnice bez výměny systému, protože stroje a zařízení lze uzpůsobit pro nejrůznější řídicí protokoly pouhou výměnou sběrnicového uzlu. Společně se svými zákazníky jde Murrelektronik k průmyslu 4.0. Jedním ze „zlatých hřebů“ expozice na veletrhu bude diagnostická brána Cube, která poskytuje veškerá data a informace z instalačních systémů Cube prostřednictvím OPC UA pro jakoukoliv formu dalšího využívání dat. Pracovníci firmy Murrelektronik se těší na návštěvu ve stánku na veletrhu Amper. Další informace je možné získat také na www.murrelektronik.cz. (Murrelektronik CZ, spol. s r. o.)  

Proudový zdroj pro moduly LED

Společně s rozvojem LED světlometů v automobilovém průmyslu roste i potřeba jejich testování v různých fázích výrobního procesu. Jde nejen o to, zda LED svítí, ale rovněž o kontrolu jasu, odstínu světla a tvaru světelného svazku celého světlometu. Všechny tyto testy je v současnosti možné realizovat automatizovaně pomocí kamer a principů strojového vidění. Hlavním předpokladem testování je ale kvalitní proudový zdroj, který LED napájí. Velké zvlnění výstupního proudu totiž způsobuje kolísání jasu LED, které sice není pozorovatelné lidským okem, ale v kombinaci se snímkovým kmitočtem kamery dokáže i zcela znehodnotit testovací snímky. Další komplikací je moderní trend elektronicky ovládat každou LED ve světlometu zvlášť. Úpravou jasu jednotlivých LED prostřednictvím pulzně šířkové modulace (PWM) se docílí tvarování světelného svazku např. při průjezdu zatáčkou nebo snížení oslnění protijedoucích vozidel.Pulzně šířková modulace, resp. zkratování LED, však představuje skokovou změnu impedance zátěže pro zdroj, což má za následek nežádoucí proudový překmit. V krajním případě, není-li zpětná vazba zdroje dostatečně rychlá a robustní, může dojít k úplnému rozkolísání proudu. Právě pro tuto nectnost nelze pro testování použít většinu běžných laboratorních zdrojů v režimu proudového omezení.Společnost ATEsystem proto podle požadavků předních výrobců světlometů v České republice vyvinula proudový zdroj speciálně pro účely testování LED. Svým rozsahem výstupního proudu 100 mA až 2 A při napětí až 50 V pokrývá široký sortiment modulů s různým počtem LED zapojených v sérii vyráběných v současné době. Kromě nastavení požadovaného proudu zdroj zároveň měří napětí na LED a je vybaven vstupy pro termistory NTC a kódovací rezistory, kterými jsou označovány výrobní šarže LED se stejnými vlastnostmi. Při zachování velmi malých rozměrů zdroj představuje kompletní řešení pro napájení a testování elektrických parametrů modulů LED.Zdroj je vybaven rozhraním Ethernet s veřejně dostupným textovým komunikačním protokolem. Pro usnadnění integrace systému je ke zdroji dodáván přístrojový ovladač v programovacím jazyku LabVIEW od společnosti National Instruments. V systémech s omezenými možnostmi komunikace je výhodou možnost nastavené parametry uložit do vnitřní paměti zdroje a následně ho zjednodušeně ovládat pouze pomocí digitálních vstupů a výstupů.Koncový stupeň proudového zdroje funguje v lineárním režimu, nikoliv ve spínaném, což zajišťuje minimální zvlnění proudu. Díky PID regulaci dokáže rychle reagovat na skokové změny impedance zátěže. K dispozici je i uživatelské nastavení provozních režimů pro maximální přizpůsobení konkrétní úloze. Základní parametry uvádí tab. 1.  Parametr  Hodnota Napájecí napětí  24 V DC ± 10 % Maximální příkon  150 W (závisí na proudu LED) Klidový příkon bez zátěže  4 W Měřené veličiny  výstupní proud, napětí na LED, NTC, kódovací odpor Výstupní proud  100 mA až 2 A Výstupní napětí  2 až 50 V DC Přesnost nastavení proudu  100 mA až 1,5 A: ± 2,5 % *   1,5 A až 2,0 A: ± 3,5 % Zvlnění výstupního proudu  do 10 mA peak-peak Komunikační rozhraní  Ethernet Ochrany  proti přetížení a přehřátí Montáž  lišta DIN (EN 60715) Rozměry  101 ´ 120 ´ 62 mm * Relativní chyby jsou uvedeny z rozsahu měření (maximální hodnoty) dané veličiny. (ATEsystem s. r. o.)