Aktuální vydání

celé číslo

11

2017

PLC, průmyslové počítače, operátorské panely, I/O moduly

celé číslo

Přehled aktualit

Nabídka pro čtenáře časopisu Automa – volné vstupenky na SPS IPC Drives

Chystáte-li se na veletrh SPS IPC Drives do Norimberku (28. až 30. listopadu 2017), napište nám na redakce@automa.cz, rádi vám pošleme registrační kód. Když ho zadáte na stránkách sps-exhibition.com/tickets, obdržíte od pořadatele emailem zdarma volnou vstupenku, která platí po všechny tři dny veletrhu. Pozvánky vybraných vystavovatelů najdete na webové stránce http://www.automa.cz/cz/web-clanky/co-uvidite-na-veletrhu-sps-ipc-drives-v-norimberku-0_11112/  

Autonomní databázový cloud společnosti Oracle

Společnost Oracle uvádí autonomní databázový cloud Oracle Autonomous Database Cloud, který je založen na nejnovější verzi databáze, Oracle 18c. Autonomní chování cloudu je založeno na umělé inteligenci, na strojovém učení. Významně se zjednodušuje správa cloudu – administrátor jen nastaví pravidla a mantinely, podle nichž se má databáze chovat. Tím se významně zlepší dostupnost, výkonnost i zabezpečení, a to vše při nižších nákladech. Oracle nabízí i platformu pro provoz datových skladů, Oracle Autionomous Warehouse Cloud. Oracle očekává, že do roku 2025 přesunou firmy 80 % aplikačních programů do cloudů, protože je zatěžuje jak jejich údržba, tak přechod na nové verze apod. Předpokládá se, že se změní financování IT ve firmách. Využíváním cloudů si firmy si nebudou udržovat vlastní datová centra, takže z celkového rozpočtu na IT půjde 80 % na inovace a jen 20 % na údržbu. Tento vývoj se již projevuje také v ČR, kde se již nyní nestaví téměř žádná datová centra. Cloudové služby společnosti Oracle využívá také světový výrobce obuvi, Baťa. Tato společnost potřebuje efektivně analyzovat firemní data, například o prodejích, aby mohla efektivně zásobovat své prodejny na pěti kontinentech. Plánuje také využití cloudových služeb v logistice a v predikci prodejů na základě očekávaného počasí. (ev)

Technické vzdělávání dětí a mládeže – téma konference v Českých Budějovicích

Ve čtvrtek, 9. listopadu, pořádá Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích konferenci s názvem Technické vzdělávání dětí a mládeže. Od 9:30 do 15 hodin budou v aule pedagogické fakulty přednášet a diskutovat o technickém vzdělávání odborníci ze státní správy, vzdělávacích institucí a firem, které přijímají absolventy škol do praxe. Budou se zabývat mimo jiné otázkou, jak vzbudit v dětech zájem o technické obory a jak dosáhnout toho, aby měly školy technické vybavení na takové úrovni, aby se studenti vzdělávali v podmínkách korespondujících s rychle se měnící praxí. Tyto otázky jsou důležité vzhledem k tomu, že Česká republika je v rámci Evropské unie zemí s největším podílem průmyslové výroby na obyvatele, přitom je však zájem o technické vzdělávání nedostatečný. Vzdělávací systém je třeba nastavit i s ohledem na to, že 65 % současných absolventů škol se bude muset rekvalifikovat. Budou se totiž muset adaptovat na nové formy práce s tím, jak budou firmy zavádět nové systémy automatizace a robotizace.Na konferenci je možné se zaregistrovat zde: http://www.digitalnibudoucnost.cz/technicke-vzdelavani/ (ev)

Společnost Endress+Hauser Czech slavnostně otevřela nové, moderní kancelářské prostory

Společnost Endress+Hauser otevřela ve svém pražském sídle nové, moderní prostory, kde jsou umístěny kanceláře, zasedací místnosti, školicí středisko a kalibrační laboratoř. Společnost se od doby, kdy se přestěhovala do kancelářské budovy v Olbrachtově ulici na Praze 4 nedaleko stanice metra Budějovická, výrazně rozrostla. Nové prostory tedy vytvoří pro zaměstnance, včetně techniků kalibrační laboratoře, lepší pracovní podmínky a firmě umožní další rozvoj. Více prostoru pro školení a jednání ocení i zákazníci. Slavnostního otevření 31. října 2017 se zúčastnili člen představenstva a koncernový obchodní ředitel Nikolaus Krüger, obchodní ředitel pro severní a východní Evropu John Salusbury, prezident Česko-švýcarské obchodní komory Marek Procházka, Jeho Excelence velvyslanec Švýcarské konfederace v České republice Dominik Furgler, zástupci významných zákazníků a další hosté. Součástí slavnostního otevření byla krátká exkurze po nových kancelářích, oběd se švýcarskými specialitami a ukázka hry na alpský roh. Švýcarská společnost Endress+Hauser je dodavatelem výrobků, řešení a služeb pro měření v průmyslu a automatizaci procesní výroby. Nabízí průtokoměry, hladinoměry, tlakoměry, analyzátory kapalin a plynů, teploměry, záznamníky dat a techniku pro průmyslovou digitální komunikaci pro široké spektrum průmyslových oborů. Na výrobky firmy Endress+Hauser se spoléhají tisíce zákazníků v chemickém průmyslu, energetice, farmaceutickém průmyslu, biotechnologiích i v oblasti péče o životní prostředí po celém světě. Jako rodinná firma uznává společnost Endress+Hauser principy sociální odpovědnosti a trvale udržitelného rozvoje. Stále se řídí heslem George Endresse, jednoho ze zakladatelů firmy (1924—2008), že zisk je výsledkem práce, ale ne jejím cílem. Ze slavnostního otevření vzniklo krátké video, které za několik dnů najdete na našich webových stránkách. (Bk)

Seminář TechED v Paříži

Nejnovější produkty a technická řešení společnosti Rockwell Automation si mohli vyzkoušet návštěvníci semináře TechED, který proběhl ve dnech 17. až 19. října v pařížském Disneyland Resorts® ve Francii. Firma Rockwell Automation organizuje tuto akci pravidelně v USA, a letos ji poprvé uspořádala také odborníky z regionu EMEA (Evropa, střední východ, Afrika). Na TechED v Paříži se přihlásilo více než 700 účastníků, kterým bylo nabídnuto přes 250 hodin školení včetně praktických cvičení, technických seminářů a manažerských diskusí. Mezi účastníky byli hlavně koncoví uživatelé, systémoví integrátoři, distributoři a výrobci strojů. Zajímali se o informační i provozní techniku, integraci v průmyslové automatizaci včetně mobility a virtualizace, správy informací a analytiky. Mohli se poradit s odborníky na průmyslové aplikace a pozorovat, jak jejich kolegové z jiných firem řeší podobné úlohy ve výrobních provozech. Seznámili se s možnostmi využití platformy The Connected Enterprise a diskutovali o současných trendech, např. škálovatelné průmyslové analytice a cloudových výpočetních službách, infrastruktuře a správě provozních dat, digitální transformaci, vzdáleném přístupu a monitoringu a souvisejících službách a řešeních. (ev)

Kybernetická revoluce CZ – ZLÍN - 14. 11. 2017

Digitální revoluce přináší příležitost pro firmy a nové obchodní modely. Přitom společnosti napříč odvětvími využívají jen pětinu potenciálu, který digitalizace skrývá. A právě pro firmy, které chtějí zvýšit svou konkurenceschopnost na trhu a získat rozhodující výhodu, je určena  B2B akce Kybernetická revoluce CZ. Více informací naleznete na www.kybernetickarevoluce.cz . 

Konference Průmysl 4.0: chytrá výroba

Česko-německá obchodní a průmyslová komora pořádá nejen pro své členy, ale i pro všechny ostatní zájemce o moderní koncepce výroby dne 7. listopadu 2017 v Praze od 9 do 16 h konferenci s názvem Průmysl 4.0: chytrá výroba. Účastníci se zde budou moci seznámit s konkrétními příklady řešení a ukázkami digitalizace průmyslové výroby a budou mít příležitost vyměnit si zkušenosti s německými kolegy v rámci panelové diskuse i osobních rozhovorů. A výměna to může být zajímavá, protože Německo je zemí, kde se pojem Industrie 4.0 zrodil, ale české firmy mají na prosazování koncepce průmyslu 4.0 svůj vlastní pohled, kombinující zkušenosti ze zahraničí s vlastní invencí. S příklady z praxe účastníky seznámí odborníci z firem Siemens, odštěpný závod Elektromotory Frenštát, Škoda Auto, Labs Network Industrie 4.0, Intemac Solution, BD Sensors, Ingenics a z Technické univerzity v Dortmundu. V rámci programu se představí firmy Dualis IT Solution, Insys icom, Janitza electronics GmbH, J. Schneider Elektrotechnik a SHS plus GmbH. Účast na konferenci je po předchozí registraci na http://bit.ly/2h2jLte zdarma. Renáta Knollová, ČNOPK, knollova@dtihk.cz  

Strojařský knír 2017

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně se letos poprvé připojuje k Movemberu. Movember (https://cz.movember.com/) je celosvětová každoročně se opakující charitativní akce, která probíhá v listopadu. Listopad je totiž měsícem mužské solidarity. Účelem akce je získání finančních prostředků a zvyšování povědomí o zdraví mužů se zaměřením především na prevenci mužských onemocnění, kterými jsou rakovina prostaty a varlat. Věnuje se také péči o duševní zdraví mužů a prevenci mužských sebevražd. Název charity vznikl jako složenina dvou anglických slov, knír: (moustache) – vyjadřující typický mužský znak – a listopad (November). Akce bývá zahájen na začátku listopadu, kdy se muži oholí a do konce měsíce si nechají růst knírek. Zároveň se snaží vybrat co nejvíce financí na výzkum a nákup přístrojů do nemocnic. Do akce Movember se mohou zapojit jednotlivci i celé kolektivy. Program akce Movember na FSI VUT je na http://www.fme.vutbr.cz/clanek.html?zid=58064. Další zájemci, kteří by se chtěli do akce zapojit, najdou informace na https://cz.movember.com/get-involved/moustaches. Můj účet najdete na https://mobro.co/13503323?mc=1. (Bk)

Český Siemens zahájil již 20. ročník vědecké soutěže Cena Wernera von Siemense

Celkem 319 oceněných vědeckých talentů a pedagogů a více než 9 milionů korun pro českou vědu a výzkum – to je prestižní vědecká soutěž Cena Wernera von Siemense, která letos odstartovala jubilejní 20. ročník. Český Siemens v něm opět ocení ty nejlepší studenty, vědce a pedagogy z technických a přírodovědných oborů. Mezi ty nejlepší rozdělí odměny v celkové výši přes 1 milion korun. Své práce a projekty mohou soutěžící přihlašovat do 27. listopadu 2017. Prestižní soutěž Cena Wernera von Siemense pořádá Siemens spolu s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. Záštitu nad udílením cen poskytuje místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek, ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ministerstvo průmyslu a obchodu. „Za dvacet let existence soutěže se přihlášené práce věnují stále novým tématům. Co se však nemění je touha učit se, objevovat a kriticky myslet, kterou u studentů probouzí skvělí pedagogové. Těším se, že i v letošním, jubilejním ročníku Ceny Wernera von Siemense se v soutěži objeví originální nápady a špičkové vědecké práce, které zaujmou nejen porotce, ale i firmy, které využijí jejich potenciál,“ doplnil Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika. Studenti a vědecké týmy se mohou přihlašovat do pěti soutěžních kategorií, které se věnují nejen základnímu výzkumu a významným výsledkům na poli vývoje a inovací, ale dávají prostor i kvalitním disertačním a diplomovým pracím. Pravidelně Siemens oceňuje i nejlepšího pedagogického pracovníka. Vítězné práce vybírají nezávislé komise složené z předních odborníků české vědy, např. rektorů ČVUT, VUT a Masarykovy univerzity a předsedkyně Akademie věd ČR. Prostřednictvím soutěže se Siemens dlouhodobě věnuje i osvětě v oblasti diverzity ve vědě. Již tradičně uděluje zvláštní ocenění nejlepší disertační práci napsané ženou. I letos se zvláštního ocenění dostane studentovi, který dosáhl mimořádných studijních a výzkumných výsledků a překonal přitom zdravotní překážky. Na podporu přihlašování Siemens nově zvýšil finanční odměnu z 5 na 10 tisíc korun pro ty, kteří do soutěže doporučí budoucího vítěze v kategoriích o nejlepší diplomovou nebo disertační práci. Do soutěže lze přihlásit práce, které jsou zpracovávány v technických a vybraných přírodovědných oborech, a to prostřednictvím microsite na webu Siemens: http://www.siemens.cz/cenasiemens. Termín uzávěrky přihlášek je 27. listopadu 2017. Slavnostní předávání cen proběhne 22. února 2018 v prostorách Betlémské kaple v Praze. (ed) 

Digitalizace obráběcích strojů

Jaké možnosti a řešení přináší Siemens pro současné strojírenství směřující ke koncepci Průmysl 4.0? Funguje tato myšlenka již někde v praxi? Jak je to s vizualizací práce obráběcích strojů? Lze opravdu na počítači vytvořit model stroje, který se hýbe přesně tak jako zamýšlený stroj, resp. stroj v praxi? Rozhovor s Tomášem Dubou, který se uskutečnil na MSV v Brně, najdete zde: http://elektrika.tv/video/2017/171016_msv_utery-00006.mp4