Aktuální vydání

celé číslo

06

2018

Systémy strojového vidění

Výrobní a montážní linky

celé číslo

Přehled aktualit

Několik z mnoha novinek na veletrhu Automatica

Hned první den veletrhu Automatica (19. až 22. 6. v Mnichově) byl ve znamení uvádění novinek. Evropskou premiéru měl na tomto veletrhu autonomní dvouruký robot WorkSense W-01 společnosti Epson navržený pro automatizaci komplikovaných operací prováděných na menších součástech. Tento robot, jehož schopnosti byly shrnuty “seeing, sensing, thinking, working” (vidoucí, vnímající, myslící a pracující) je vybaven mnoha senzory od kamer až po snímače síly. Dvě dánské robotářské firmy na dohled od sebe Novou řadu kolaborativních robotů (kobotů) typu e-Series představila dánská společnost Universal Robots. Všechny bezpečnostní funkce těchto kobotů byly certifikovány společností TÜV Nord a vyhovují standardům EN ISO 13849-1 a EN ISO 10218-1 (Cat. 3 PLd) pro přímou spolupráci robotů a lidí. V paži kobotu jsou zabudovány senzory síly a krouticího a momentu. Universal Robots je možné navštívit na veletrhu Automatica v hale B4 na stánku 303 a na dohled od ní, ve stánku B4.411 vystavuje jiná dánská společnost, Mobile Industrial Robots (MiR). Jak mi prozradil obchodní manažerem této firmy pro trhy střední a východní Evropy, Jesper Sonne Thimsen, obě firmy byly založeny v dánském městě Odense odborníky ze zdejší technické univerzity. Společnost MiR vystavuje autonomní vedená vozidla pro různé logistické úlohy. Její letošní novinkou mobilní robot MiR500 se zdvihovou nosností až 500 kg, který dokáže automaticky nakládat a přepravovat palety rychlostí až 7,2 km/h. Integrace robotu do CNC i exoskelety Společnost Comau si do svého stánku představila několik novinek na tiskové konferenci ve svém stánku B5.331. Firmy využívající roboty k obsluze strojů ocení rozhraní Run MyRobot/Direct Control pro přímé připojení kinematiky robotu k ovladačům řídicího systému Sinumerik CNC. Díky tomuto rozhraní jsou pohyby robotu řízeny ze systému Sinumerik, takže vůbec není potřeba instalovat rozváděč pro řízení robotu. Společnost Comau dodá robotickou paži například pro zakládání obrobků do obráběcího centra CNC. S robotem dodá také kabely, které mohou být přímo spojeny s centrem CNC. Rozhraní Run MyRobot/Direct Control integruje robot přímo do procesu obrábění řízeného systémem CNC. Comau také rozšiřuje nabídku svým autonomních vedených vozíků Agile, uvádí roboty pro 3D tisk a vstupuje také na trh s robotickými exoskelety, což jsou mechanismus určený k podpoře svalů Ocení ho dělníci vykonávající náročné manuální práce, jako je montáž, balení, překládání materiálu, lakování a podobně. Exoskelety posílí jejich výkon a zabrání jednostrannému namáhání.  Demonstrator OPC UA Sdružení OPC Foundation spolčeně s profesní organizací VDMA Robotics+Automation představili na konkrétních případech fungování specifikací (informačních modelů), které umožňují integraci zařízení různých výrobců v jedné výrobní lince. To, že díky těmto modelům mohou zařízení různých výrobců vzájemně komunikovat, se mohou návštěvníci veletrhu Automatica přesvědčit ve stánku B4.332, kde je v provozu pracovní stanice pro montáž drobných ovládacích prvků, složená z dílů a systémů od více než dvaceti výrobců. Obě sdružení, OPC UA a VDMA Robotics+Automation musely při práci na jednotných specifikací pro komunikaci spolupracovat s četnými výrobci strojů a zařízení. Na veletrhu uvedly specifikace pro robotiku a strojové vidění a postupně budou následovat specifikace pro ostatní obory.  (ev)

Chytré brýle Microsoft HoloLens ve Výrobní buňce 4.0 ve středisku INTEMAC v Kuřimi

Už jste si vyzkoušeli využití chytrých brýlí, např. Microsoft HoloLens, v rozšířené realitě v průmyslovém provozu? Různé ukázky bývají atrakcí ve veletržních stáncích, ale v praxi – no, já osobně příliš nadšený nejsem. Brýle jsou nepohodlné, úplně si neumím představit jejich použití současně s ochrannou helmou, ovládání rozšířené reality je třeba chvíli cvičit a navíc mám obavu, že by mi po chvíli začala splývat virtuální realita, která mě nemůže ohrozit, se skutečnými předměty, o něž můžu klopýtnout, do nichž mohu narazit, nebo mě mohou svým pohybem ohrozit. Více se mi líbí využití kamery na tabletu nebo mobilním telefonu: sice nemám volné ruce, ale oddělení virtuální reality od skutečnosti je jednoznačnější. Ale to je jen můj dojem, a navíc vývoj postupuje kupředu a za čas jistě vzniknou náhlavní displeje použitelné nejen pro počítačové hry, ale i v průmyslové praxi. Rozšířenou realitu (AR – Augmented Reality) prostřednictvím chytrých brýlí i kamery na tabletu si zájemci mohou vyzkoušet díky společnosti Unicorn, která ji implementovala do Výrobní buňky 4.0 v centru INTEMAC. Videa s ukázkami rozšířené reality ve Výrobní buňce 4.0 jsou k dispozici na http://bit.ly/2JNIZsJ, naživo je možné si rozšířenou realitu vyzkoušet na některé z akcí centra (www.intemac.cz) nebo lze v rámci nabízených expertních služeb prokonzultovat možnost využití AR v konkrétním projektu. (Bk)

Svaz průmyslu a dopravy ČR oslaví 100. výročí odbornou konferencí a galavečerem

Svaz průmyslu a dopravy ČR uspořádal dnes, 18. června, u příležitosti stoletých oslav svého založení mezinárodní odbornou konferenci s názvem Budoucnost průmyslu. Zahraniční i čeští odborníci a podnikatelé zde hovoří o nových trendech v průmyslu, jako jsou digitalizace a robotizace, a o s nimi spojených požadavcích na školství a vzdělávání. Večer čeští průmyslníci oslaví sté výročí na slavnostním galavečeru ve Španělském sále Pražského hradu spolu s designovaným premiérem a zástupci vlády, diplomacie a zahraničních průmyslových svazů. Svaz průmyslu a dopravy je zaměstnavatelský svaz, založený 5. května 1990 jako Svaz průmyslu České republiky; doprava do jeho názvu přibyla v roce 1994. Posláním Svazu průmyslu a dopravy je, podle jeho stanov, „hájit společné zájmy svých členů a ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády s cílem vytvářet optimální podmínky pro podnikání, zvyšování konkurenceschopnosti a k dlouhodobě udržitelné prosperitě.“ Svaz toto poslání naplňuje především prostřednictvím rozsáhlého lobbingu: představitelé svazu se účastí zasedání parlamentních výborů a jednají s poslanci a senátory, ministry a zástupci státní a veřejné správy. Svaz tak ovlivňuje tvorbu zákonů a vyhlášek ve prospěch svých členů a prosazuje zlepšení podmínek pro jejich podnikání. Svaz je oficiálním připomínkovým místem pro legislativu. Členové tak mohou prostřednictvím svazu iniciovat změny právních norem směřující ke zlepšení podnikatelského prostředí. Zástupci svazu působí také v důležitých komisích, jako je např. Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Zaměstnavatelské zájmy prosazuje svaz v Radě hospodářské a sociální dohody (tripartitě). Svaz zastupuje své členy i na mezinárodní úrovni: působí v exportních výborech Evropské komise a lobbuje mezi europoslanci. Na bilaterální úrovni spolupracuje s partnerskými průmyslovými svazy, obchodními komorami a ostatními hospodářskými institucemi v zahraničí. Proč Svaz průmyslu a dopravy ČR slaví 100 let od svého vzniku, když vznikl v roce 1990? Je to proto, že se hlásí k tradici Českého svazu průmyslníků, který vznikl z české sekce Ústředního svazu rakouského průmyslu právě 18. června 1918 – tedy ještě před vznikem Československé republiky. Ten (později pod názvem Ústřední svaz českých průmyslníků a za protektorátu pod názvem Ústřední svaz průmyslu pro Čechy a Moravu) působil až do roku 1950. Ústřední svaz českých průmyslníků patřil v období první republiky k významným určovatelům hospodářské politiky Československa. Časopis Automa byl krátce řádným členem Českomoravské elektrotechnické asociace (nyní Elektrotechnické asociace České republiky), jež je jako odvětvový svaz členem Svazu průmyslu a dopravy ČR. Protože ale nejsme ani zaměstnavatelem, ani výrobní firmou, členství jsme ukončili. ovšem dále působíme jako mediální partner, a to nejen Elektrotechnické asociace, ale celého Svazu průmyslu a dopravy ČR: informujeme své čtenáře o jeho činnosti, zvláště s ohledem na průmyslovou automatizaci a informatiku, včetně aktivit v oblasti národního programu Průmysl 4.0, a s ohledem na technické vzdělávání.  Petr Bartošík

Finále soutěže základních a středních škol v programování robotů VEX IQ Challenge Ringmaster

Společnost AV Media, a.s. zve všechny příznivce robotiky a technického vzdělávání na finále soutěže VEX IQ Challenge Ringmaster 2017/2018, které se uskuteční 26. 6. 2018 od 9:30 h ve vstupní hale I výstaviště PVA Expo Letňany v Praze. Celkem 33 týmů ze základních a středních škol má za úkol navrhnout, postavit a naprogramovat robot ze stavebnice VEX IQ Super Kit tak, aby sbíral, přesouval a umisťoval prstence do různých cílových prostorů hracího pole. Soutěž je rozdělena do dvou částí: Skupinová výzva – pro dva týmy, tj. dva roboty. Hraje se na hracím poli 1 219 x 2 438 mm. Během jednoho 60 sekundového zápasu mají dva týmy za úkol spolupracovat a získat společně co nejvíce bodů. Při skupinové výzvě oba týmy ovládají své roboty pomocí dálkových ovladačů.  Výzva dovedností robota –  je určena pro jeden tým, tj. jeden robot a je složena ze dvou částí ovládání a programování. Délka těchto zápasů je opět 60 sekund. Více informací: http://www.avmedia.cz/skoly/prirodni-vedy/laborator-robotiky/vex-iq-challenge. Partnery soutěže jsou firmy ABB, Stäubli a Schunk, záštitu převzali náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Mgr. Petr Tulpa, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Digikoalice. Časopis Automa je mediálním partnerem soutěže.(ed)

Veletrh electronica letos v 17 halách mnichovského výstaviště

Výstaviště v Mnichově se nedávno rozrostlo o haly C5 a C6 a díky tomu obsadí veletrh elektronických součástek, systémů a aplikací, electronica 2018, ve dnech 13. až 16. listopadu celkem 17 hal a výstavní plochu přes 90 000 m². Otevřeno bude všech pět vchodů výstaviště a návštěvníci si budou zvykat na nové uspořádání jednotlivých oborů v halách. Pro lepší orientaci budou jsou jednotlivé segmenty označeny barvami. A to jak na plánku hal, tak i přímo v areálu, v halách jsou např. položeny koberce odpovídající barvy. Obr. 1. Elektronika v automobilech je významným tématem veletrhu electronica v MnichověSouběžně s veletrhem electronica  proběhne také veletrh mikroelektronických součástek, Semicon v hale A4. Veletrh přijede zahájit americký ekonom, sociolog a publicista, Jeremy Rifkin. Novinkou letošního ročníku veletrhu electronica bude přehlídka živých ukázek, která proběhne pod názvem electronica Experience v hale C6. Tato „zážitková“ exhibice má představit elektroniku jako strhující obor zejména mladým návštěvníkům. Vedle tradičních témat jako elektronika v automobilech, kybernetická bezpečnost, vestavěné systémy a snímače a lékařská elektronika a zdravotnictví se veletrh electronica letos zaměří nově také na internet věcí, smart grids, smart energy a umělou inteligenci. Letošní veletrh electronica využije k prezentaci také 18 českých firem. Některé z nich budou vystavovat v samostatných stáncích a jiné ve společném stánku České republiky pořádaném agenturou Czech Trade. na ploše 100 m2. V samostatném stánku bude letos vystavovat např. český výrobce desek plošných spojů, společnost Pragoboard. Martin Šimek z této firmy poznamenal: „Pro nás je vystavování v zahraničí velmi důležité. Na veletrhu electronica vystavujeme již podeváté a každoročně získáme mnoho nových zákazníků nejen z Evropy, ale z celého světa. Čím déle na veletrhu electronica vystavujeme, tím lepší místo nám pořadatel přidělí. Již potřetí vystavujeme v hlavním koridoru. Stánek stále zvětšujeme a letos budeme vystavovat na ploše 36 m2.“ Veletrh electronica mapuje elektronický obor prostřednictvím přehledně uspořádaných výstavní stánků. Detailní informace z oboru lze načerpat také návštěvou přednášek čtyř konferencí, které proběhnou v konferenčním centru výstaviště v Mnichově ICM: electronica Automotive Conference (eAC) – 12. listopadu,electronica Medical Electronics konference (eMEC) – 15. listopadu,Wireless Congress: Systems & Applications – 14. a 15. listopadu,electronica Embedded Platforms (eEPC) – 14. a 15. listopadu. Veletrh eletronica je pořádán jednou za dva toky, vždy v sudých letech. Na předchozím ročníku v roce 2016 se prezentovalo 2 913 vystavovatelů z 51 zemí a navštívilo ho 73.451 návštěvníků z 84 zemí. Veletrh electronica je oblíbený také pro návštěvníky z České republiky, která patří do první patnáctky zemí s největším počtem návštěvníků.  (ev)

Robotické vysokozdvižné vozíky i pokročilá skladová technika na World of Material Handling

Na výstavní akci World of Material Handling seznamuje společnosti Linde Material Handling pravidelně zákazníky a novináře s novinkami ve svém sortimentu manipulační techniky. Letos byly na této výstavě v Mannheimu vedle standardních vysokozdvižných vozíků (ručně vedených i elektrických) k vidění také robotické vozíky. Proč se firma Linde Material Handling vůbec pustila do vývoje robotických vysokozdvižných vozíků, vysvětlil při zahájení této výstavní akce obchodní ředitel firmy, Christophe Lautray. Najít spolehlivé řidiče vysokozdvižných vozíků je totiž stále těžší. Proto firma vyvinula robotické komponenty, které se instalují na standardní vozíky, takže vznikne zcela automatický vozík. Do robotické výbavy patří centrální řídicí počítač, systém LIDAR (Light Detection And Ranging), který dokáže zmapovat okolí a vytvořit mapu pro navigaci vozíku. Dále jsou robotické vozíky vybaveny senzory, které sledují nejen okolí vozíku, ale také bezpečné uložení nákladu, výšku zdvihu vidlic a další parametry. Podle zadání cílové pozice se pak vozík sám pohybuje skladem vhodnou rychlostí a zvedá náklad do potřebné výšky. Robotické skladové vozíky mají také komunikační modul a přijímají bezdrátově instrukce a informují o jejich plnění. Robotické vozíky i ostatní manipulační techniku lze připojit k portálu Linde Connect:portal. V něm je pak možné definovat pro vozíky rychlostní zóny, tedy oblasti s definovanými rychlostmi pohybu. Vyvíjena je také funkce GPS mapping (bude spuštěna v lednu 2019), která bude mapovat polohu a stav jednotlivých vozíků nejen v rámci jednoho skladu, ale i provozech na celém světě. Na World of Material Handling bylo také představena technika partnerské společnosti Dematic, která patří společně s Linde Material Handling do koncernu KION. Dematic svým portfoliem skladovací techniky a softwaru velmi dobře doplňuje manipulační techniku Linde. Pozoruhodný je kompaktní skladový systém AutoStore s efektivním vychystáváním drobných položek a balíků. Užitím tohoto systému se dosahuje velké skladové hustoty, na malém prostoru je uloženo velké množství produktů. Mezi hustou sítí přihrádek z hliníku se hbitě pohybují inteligentní robotické vozíky, které v plastových přepravkách vychystávají produkty. Roboty také stále optimalizují uložení jednotlivých položek ve skladu. Často vychystávané položky jsou v horních patrech, aby byly po ruce. AutoStore může být napojen na software Dematic IQ nebo na zákaznických systém pro řízení skladu – WMS. (ev)

Dny teplárenství a energetiky 2018

Odborníci na energetiku, zejména na výrobu tepla, se v dubnu sešli na tradiční konferenci Dny teplárenství a energetiky. Na dvoudenní akci dorazilo do hotelu Aldis celkem 1 012 návštěvníků (z ČR, SR a Finska). Na souběžné výstavce se prezentovalo 101 firem a mediálních partnerů. V programu 55 přednášek si své téma vybral každý. Velký zájem vyvolaly např. přednášky o reformě emisního obchodování. Teplárenství v nejisté době byl název panelové diskuse na závěr přednáškového bloku o péči o zákazníky v teplárenství. Diskutovalo se také dopadech připojování a odpojování zákazníků od centrálního rozvodu tepla, o vztahu obcí a měst k teplárnám, vlivu marketingu na udržení apod. Velký zájem byl o přednášky o nových pravidlech pro emise stanovených Evropskou komisí pro velká spalovací zařízení o jmenovitém tepelném příkonu nad 50 MW v dokumentu BREF LCP. Přednášející nastiňovaly cesty vedoucí k tomu, aby teplárny byly schopny do srpna 2021 splnit nové emisní stropy (pro oxid siřičitý, oxidy dusíku, rtuť a poletavý prach), případně aby dosáhly výjimky z těchto pravidel. Posluchači se seznámili také s tím, jak efektivně spravovat provozní dokumentaci, nebo jak se vyhnout rizikům požáru v teplárnách, elektrárnách a ostatních provozů. Blok přednášek o využití akumulace energie v teplárenství ukázal vývoj v oblasti baterií a jejich využití v teplárenství. Druhý den konference se přednášelo a debatovalo o odpadech a jejich energetickém využití. Posluchači se mimo jiné dozvěděli, s jakými problémy se potýkají spalovny v Praze, Brně, Plzni a jinde. V bloku věnovanému ekonomice provozu a rozvoji teplárenských soustav se posluchači se seznámili s pohledem ERÚ na teplárenství a regulaci cen tepla, s budoucí podporou obnovitelných zdrojů energie či s tím, co přinesla novelizace zákona o hospodaření s energií. Představeny byly také konkrétní projekty a reference z oblasti řízení teplárenských soustav. (ev)

Business snídaně s profesory Hanzálkem a Hlaváčem na téma výzvy a budoucnost autonomních vozidel

Posnídejte ve společnosti renomovaných odborníků na autonomní vozy z CIIRC ČVUT. V rámci moderované diskuse se dozvíte o zajímavých projektech týmu prof. Zdeňka Hanzálka, který nedávno zvítězil v mezinárodní soutěži modelů autonomních formulí a který spolupracuje na projektech autonomních vozidel se společnostmi Porsche či Magneti Marelli. Prof. Václav Hlaváč představí projekt UP-Drive (Automated Urban Parking and Driving), realizovaný v rámci evropského projektu H2020 společně se firmami Volkswagen AG, ETH Zurich, IBM a TU Cluj-Napoca. Největší česká a slovenská právnická kancelář Havel & Partners vás seznámí se současnou legislativou týkající se autonomního řízení, na jejíž přípravě se podílejí. Business snídaně je koncept, který nabízí dostatek prostoru pro individuální otázky směrem k oběma profesorům a lahodná snídaně ve spojení s výhledem na pražský hrad je ideálním startem nabitého pracovního dne. Termín: středa 20. června 2018, od 8:30 do 10:30 Místo konání: CIIRC ČVUT, Praha 6 - Dejvice Hosté snídaně: prof. Dr. Ing. Zdeněk Hanzálekprof. Ing. Václav Hlaváč, CSc.JUDr. Jan Diblík, partner Havel & Partners Moderátor akce: Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy pro hospodářskou politiku Partner akce: Havel & Partners, s. r. o., advokátní kancelář Vstup na konferenci na základě potvrzené registrace do maximální kapacity 40 osob. Registrační poplatek 800,- Kč a DPH 21 %. Partneři NCP4.0 bez poplatku. Registrujte se na http://bit.ly/2LGT1Is. (ed)

Je možné univerzitu řídit jako firmu?

Vážení a milí čtenáři, bývá zvykem, a je to smysl úvodníku, aby uváděl do daného čísla časopisu, upozorňoval na zajímavé články, popř. jejich souvislosti. Dovoluji si z tohoto pravidla protentokrát vybočit – omlouvám se, místo úvodníku to je spíše komentář k aktuálnímu dění na české univerzitní scéně. A přece se tak trochu týká obsahu čísla 6/2018: rozhovor na straně 32 a 33 je mj. o akci KUKA TechnoDays, která se konala 11. dubna na půdě CIIRC ČVUT v Praze, a samotný rozhovor se potom uskutečnil 30. května na dni otevřených dveří Testbedu 4.0, který je umístěn tamtéž – v nové budově, která vznikla v Praze-Dejvicích na místě bývalé menzy a která je nyní sídlem Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC), jenž je vysokoškolským ústavem Českého vysokého učení technického v Praze. Není žádným tajemstvím, že za zrodem ústavu stál prof. Vladimír Mařík, a je tedy logické, že se stal i jeho ředitelem. A byl jím až do chvíle, kdy ho rektor ČVUT doc. Vojtěch Petráček 4. června odvolal. Důvodem bylo odvysílání filmu A člověk stvořil robota, který pojednává o nelehkém procesu vzniku CIIRC. Film byl uveden Českou televizí 29. května (a najdete ho v i-vysílání zde: http://www.ceskatelevize.cz/porady/12125825072-a-clovek-stvoril-robota/). Nebudu komentovat obsah filmu. Rektor univerzity má právo odvolat vedoucího ústavu, o tom není sporu. Kdyby vrcholný manažer jakékoliv běžné firmy velikostí srovnatelné s ČVUT řekl do médií cokoliv, i mnohem méně závažného, bez vědomí a schválení tiskovým oddělením firmy, asi by si vysloužil přinejmenším důraznou výtku, když ne rovnou vyhazov. To, co udělal prof. Mařík, se ve firmě prostě nedělá. Jenže univerzita není firma. Ve firmě lidé pracují, aby tvořili svým zaměstnavatelům zisk, a tomu je podřízeno vše. Univerzita ovšem netvoří zisk, univerzita vychovává. Proto se od profesorů očekává, že nebudou jen držet ústa a pracovat, ale že budou mít své názory a ty prezentovat. A to právě prof. Mařík, a nejen on, ale i další, kteří v dokumentu vystupovali, udělali. Na zvláštní vztahy mezi CIIRC a ostatními součástmi ČVUT upozorňoval už Eduard Palíšek, ředitel skupiny Siemens v České republice, v rozhovoru v čísle 2-3/2018 (str. 25) http://automa.cz/Aton/FileRepository/pdf_articles/11323.pdf. Jako člen správní rady ČVUT má k takovému tvrzení solidní informace. Jeho předpověď se naneštěstí naplnila a nový rektor svým „trumpovským“ rozhodnutím posunul celé ČVUT o výrazný krok zpět. Věřte, že je mi z toho smutno. Petr Bartošík, šéfredaktor  

ServisControl pořádá seminář o groov EPIC® System od Opto22

Společnost ServisControl s.r.o. uvedla na český trh groov EPIC® System od společnosti Opto 22. Systém kombinuje plnohodnotné PLC a zařízení pro edge computing a představuje ideální řešení pro úlohy průmyslového internetu věcí (IIoT) a průmyslové automatizace (http://info.opto22.com/this-is-epic-introducing-groov-epic). Při příležitosti uvedení nového systému na trh pořádá firma ServisControl dne 15. června od 9 do 14 h v zasedací místnosti společnosti ServisControl na adrese Ovčáry 299 prezentaci systému s praktickou ukázkou. Semináře se zúčastní nejenom zástupce pro Evropu, ale poprvé i spolumajitel firmy Opto22. Prosíme zájemce, aby svou účast potvrdili na info@serviscontrol.cz. (ed)