Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Přehled aktualit

ARC European Industry Forum 2019: uvedení digitální transformace do průmyslu i měst

K navigaci ve vzedmutých vlnách digitální transformace a k využití nových technologií ke zpracování dat a informací je třeba, aby průmysloví výrobci, ale také ti, kteří mají na starost městskou infrastrukturu a distribuční sítě, ve správný čas využívali správnou skladbu moderních technikých prostředků a postupů. To znamená uvádět v život a řídit změny v procesech, lidských zdrojích, firemních „ekosystémech“ a technice, avšak přitom vždy klást na přední místa bezpečnost a zabezpečení dat. Vše je stále propojenější a inteligentnější – semafory, automobily, plynové turbíny i termostaty generují velké množství dat. Optimalizuje se využití technických prostředků a provozní efektivita v budovách, rafinériích, naftových plošinách, dolech nebo větrných elektrárnách. Chytré měřiče a sítě s distribuovanými zdroji energie jsou výhodné pro spotřebitele i operátory. Konstrukční software (ET – Engineering Technology) svázaný s 3D tiskárnami umožňuje přímo tisknout i složité tvary. A to vše je jen začátek. Účastníci konference ARC European Industry Forum v Sitges ve Španělsku, která se bude konat 21. a 22. května 2019, se dozvědí o tom, jaké přínosy přináší digitalizace průmyslových podniků, měst a infrastruktury koncovým uživatelům i dodavatelům. Získají povědomí o tom, co právě dělají jejich kolegové a jaké kroky chystají v nejbližší budoucnosti. Témata konference ARC European Industry Forum jsou: aditivní výroba,analýza a umělá inteligence,správa výrobních prostředků,decentralizované distribuované databáze (blockchain),kolaborativní roboty,zabezpečení dat a komunikací („kybernetická bezpečnost“),platformy průmyslového internetu,sítě IoT, zařízení edge a koncová zařízení,konvergence informačních systémů podniku, provozních řídicích systémů a inženýrských konstrukčních a projektových systémů (IT/OT/ET),systémy řízení výroby MES,OPC UA, TSN a průmyslové komunikační sítě, chytrá města. Více informací o ARC EIF 2019 najdou zájemci na webové stránce pořadatele www.arcweb.com nebo mohou kontaktovat Ann-Kathrinu Blechovou na ablech@arcweb.com. (ed)

Konference Brno Industry 4.0

Dne 22. ledna 2019 se v Brně uskuteční třetí ročník konference Brno Industry 4.0 s podtitulem Poznejte svět digitalizace výroby. Konferenci pořádá Industry Cluster 4.0 a Regionální hospodářská komora Brno. „Konferenci se podařilo vrátit téma Industry 4.0 na technickou úroveň a zájem o ni nás velmi příjemně překvapil,“ řekl o minulém ročníku Ing. Jan Ohřál, ředitel společnosti B&R Czech Republic, který je zároveň členem představenstva klastru. A koho a jaká témata mohou účastníci očekávat letos? kyberbezpečnost v průmyslu (prof. Gerald Quirchmayr, Technická univerzita ve Vídni),digitalizace řízení výroby & case study (dr. Lubomír Sláma, Act-in CZ),obrábění 4.0 (Ing. Radomír Zbožínek, Intemac Solutions),automatizace a nové technologie (Ing. Peter Kurhajec, MTS, spol. s r. o),ERP systémy (Ing. Tomáš Zahradníček, Microsoft),systémová integrace (Ing. Petr Puš, Unicorn). Kompletní program konference a možnosti přihlášení zájemci najdou na https://brno-industry-40.b2match.io. (ed)

Proč a jak digitalizovat výrobu

Dne 11. prosince 2018 se v Regionální hospodářské komoře Brno (Výstaviště 1, areál BVV) uskuteční seminář „Proč a jak digitalizovat výrobu“. Akci pořádá Industry Cluster 4.0 ve spolupráci s okresními hospodářskými komorami (OHK Břeclav, OHK Hodonín, OHK Znojmo). Akce je součástí programu Digimat, který je financován Jihomoravským krajem. Program a registrace: http://www.rhkbrno.cz/kalendar-akci/proc-a-jak-digitalizovat-vyrobu (ed)

Optimalizace provozů, řízení pohybu a vývojové projekty: Bosch Rexroth na SPS IPC Drives 2018

Ve stánku společnosti Bosch Rexroth na první pohled zaujala živá ukázka linky na výrobu různých variant senzorů IoT. Propojené pracovní stanice spolu vzájemně komunikovaly. Výrobní série může mít i jen jediný kus. Linka je spojena ITsystémy vyšší úrovně přes cloud pomocí rozhraní OPC UA.Obr.1. Výrobní linka ve stánku Bosch Rexroth na SPS IPC Drives 2018 Optimalizace provozů Návštěvníci se seznámili také s několika nástroji pro optimalizaci provozů. Nástroj IoT Insights pro sběr a analýzu dat o jednotlivých strojích v provozu umožňuje operátorům optimalizovat chod strojů. Pro servis a údržbu představil slouží aplikace Digital Service Assistant. Chytrá softwarová řešení a služby společnosti Bosch Rexroth jsou zahrnuta do systému Nexeed. Pro výrobní provozy je určen Nexeed Production Performance Manager, který sbírá data a po zpracování je vizualizuje a předává zaměstnancům. Pro optimalizaci logistiky slouží Nexeed Intralogistics Execution: Jeho interoperabilní moduly řeší tři logistické problémy: digitalizaci vozového parku, optimalizaci skladování materiálu a návrh přepravních tras.  Řízení pohybu Pro řízení pohybu až ve 192 synchronizovaných osách byla představena nová vestavná řídicí jednotka XM42. Díky škálovatelnému hardwaru a softwaru může být použita pro jednoduché i složité úlohy, takže jediná vestavná jednotka stačí na pro řízení soustav, které dříve vyžadovaly několik řídicích jednotek. Dalším exponátem je CNC systém MTX , který vzhledem ke zvýšenému výpočetnímu výkonu řídicího hardwaru kratší doby cyklu a dosahuje lepší kvalitu obrábění. Integraci strojů do internetu věcí umožní vývojový software pro PLC s názvem ILC. Může pracovat s dvaceti různými protokoly. Data a informace poskytuje za základě zavedených standardů, jako je OPC UA a MQTT. Není potřeba programovat další rozhraní. Funkce Sequential Motion Control výrazně usnadňuje programování a uvádění do provozu. Obr. 2 . Pohony s ozubenými řemenyNávštěvníci stánku si mohli prohlédnout také poslední generaci pohonů s ozubenými řemeny, které dosahují výkonnosti, rychlosti a dynamiky, které byly dříve dosažitelné jen s lineárními pohony Vývojové projekty Společnost Bosch Rexroth představila ve svém stánku také dva vývojové projekty. Na stolním fotbalu ovládaném průmyslovou řídicí a pohonnou techniku je demonstrováno využití umělé inteligence. Systém se ve hře sám zdokonaluje a rychle se učí. Poznatky z tohoto projektu budou využity při vývoji automatizačních systémů příští generace.Obr. 3. Užití umělé inteligence při ovládání hráčů stolního fotbalu  Pro továrny budoucnosti je potřeba vyřešit přepravu polotovarů, které se nebudou pohybovat po definovaných trasách na dopravnících, ale volně mezi pracovními stanicemi. Bosch Rexroth v koncepční studii představuje magneticky vedené nosiče výrobků s šesti stupni volnosti, které mohou dosáhnout libovolné pozice nezávisle jeden na druhém. (ev)

Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení

Již 37. ročník mezinárodní vědecké konference DIAGO® 2018 s podtitulem Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení se konal v závěru ledna 2018 v hotelu Devět Skal ve Sněžném-Milovech, tedy v nádherném koutu Vysočiny. Ke „skromnému“ tvrzení, že byl uplynulý ročník konference úspěšný, mě snad opravňuje jak vysoká účast, kdy se konference společně s organizátory zúčastnilo přes 180 osob, včetně významného zastoupení kolegů z Polska a ze Slovenska, tak ohlasy samotných účastníků po ukončení. Na organizaci celé akce, která probíhala pod záštitou prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., rektora VŠB-TU Ostrava, doc. Ing. Ivo Hlavatého, Ph.D., děkana Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava, a doc. Dr. Ing. Ladislava Kováře, vedoucího katedry výrobních strojů a konstruování FS VŠB-TU Ostrava, se tradičně podílely Asociace technických diagnostiků ČR, z. s., a katedra výrobních strojů a konstruování Fakulty strojní VŠB-TU Ostrava. Nedílnou součástí konference bylo setkání osob certifikovaných pro funkci „specialista vibrační diagnostiky“, které se konalo den předem. Jako obvykle měla konference svou pracovní, avšak také společenskou část. V té pracovní zaznělo mnoho odborných přednášek, ve kterých účastníci prezentovali nejen samotné problémy, které se v provozu jimi sledovaných strojních zařízení objevují, ale zejména možnosti jejich praktických řešení vedoucích celkově k minimalizaci výpadků ve výrobě a k dosažení vysoké provozní spolehlivosti. Mnoho přednášek bylo věnováno diagnostice jak spalovacích motorů, od běžných po lodní, tak elektromotorů. Řešily se spojovací prvky technických soustav, souososti hřídelí nebo využití moderních metod, např. termovize, v praxi. Neformální části vévodilo hlavně dobré jídlo a pití, včetně již téměř tradiční ochutnávky dortů, do kterých se mnoho účastníků vysloveně zamilovalo. Firemní účastníci využili možnost udělat během večera reklamu vlastní firmě a bohatě přispěli do pořádané tomboly, která dále zpestřila celý diskusní večer. Zmíněná spokojenost účastníků pořadatele nejen těší, ale také zavazuje. Proto již nyní pilně připravují následující ročník konference s číslovkou 38 a s označením DIAGO 2019. A dobrá zpráva nakonec: na základě kladných ohlasů zůstane konference také v roce 2019 na Vysočině. DIAGO 2019 se bude konat 29. až 30. ledna 2019. Zájemci o bližší informace je najdou na stránkách Asociace technických diagnostiků: www.atdcr.cz. Radim Adam

Codesys pomůže řídicí technice společnosti Delta lépe pronikat na evropský trh

Na veletrhu SPS IPC Drives oznámil světový dodavatel průmyslové automatizace, Delta, že bude ve svých systémech na řízení pohybu používat programovací software Codesys. Společnost Delta proto navázala partnerství s 3S-Smart Software Solution GmbH, členem skupiny Codesys Group a tvůrcem průmyslového softwaru Codesys dle IEC 61131-3. Delta s ústředím v Tchaj-wanu si od partnerství slibuje, že řídicí jednotky programovatelné softwarem Codesys budou lépe vyhovovat zákazníkům v Evropě i v celé oblasti EMEA (Evropě, Středním východě a Africe).Obr. 1. Stánek společnosti Delta na veletrhu  SPS IPC Drives 2018 Andy Liu, generální ředitel Business Group pro průmyslovou automatizaci společnosti Delta, řekl: "Naši zákazníci požadovali kód Codesys a my jsme rádi, že jim ho poskytneme. V Evropě využívá tuto vynikající softwarovou platformu mnoho špičkových hráčů v automatizaci. Kromě toho můžeme nyní zpřístupnit Codesys také své velké zákaznické základně v Asii. Doufáme také, že toto partnerství nakonec otevře nové dveře na asijském trhu evropským výrobcům průmyslových zařízení. "Delta již začlenila programování v Codesys do svých průmyslových počítačů řady MH2, které mají nyní snadno ovladatelné operátorské rozhraní s pokročilými funkcemi pro synchronní řízení pohybu až ve 64 osách pomocí servopohonů řady ASDA-A2-E, kompaktních pohonů řady MS300 a dálkových I/O modulů řady R1-EC zapojené do sítě EtherCAT.Obr. 2. Programovací software Codesys využívají průmyslové počítače řady MH2 společnosti Delta (ev)

Siemens podporuje OPC Foundation s cílem rozšířit OPC UA včetně TSN na provozní úroveň řízení

Siemens vítá iniciativu, kterou již dříve publikovalo sdružení OPC Foundation a jejímž cílem je zavést OPC UA jako jednotný standard v průmyslové automatizaci. OPC Foundation k tomu posiluje svoje aktivity v oblasti standardizace a harmonizace, včetně rozšíření ethernetových sítí TSN na provozní úroveň řízení. Siemens, jako jeden ze zakládajících členů a člen výboru OPC Foundation, silně podporuje OPC UA a je již několik let aktivní v pracovní skupině, která se zabývá standardizací tohoto protokolu. Siemens má ve vývoji a standardizaci průmyslových komunikačních systémů dlouholeté zkušenosti. Aktivně se podílí na činnosti všech souvisejících standardizačních orgánů a asociací, jako jsou IEEE, IEC, IETF, PI, OPC Foundation a další, a to nejen jako člen a editor, ale také jako koordinátor a vedoucí pracovních skupin. Příkladem z nedávné doby je založení mezinárodní standardizační slupiny IEC/IEEE 60802. Tato skupina bude vytvářet standard pro profily TSN pro průmyslovou automatizaci (profily TSN-IA), jehož cílem je zajistit provoz ethernetových sítí TSN s komponentami od různých dodavatelů, kde protokoly jako OPC UA, Profinet, EtherNet/IP a další mohou sdílet společnou síťovou infrastrukturu TSN. Navíc bude vybrána vhodná sada základních standardů IEEE umožňujících běh různých protokolů na stejné hardwarové základně. Siemens sdílí vizi OPC Foundation rozšířit záběr OPC UA dolů na úroveň provozního řízení a těší se, že bude moci přispět ke standardizačním aktivitám ve vznikající pracovní skupině OPC Foundation, která se bude zabývat informačními modely zařízení, potřebnými přizpůsobeními základních standardů OPC UA, aplikačními profily atd. Případy, s nimiž se současné průmyslové komunikační systémy dosud nedokázaly uspokojivě vypořádat, jako jsou komunikace řídicích modulů od různých dodavatelů nebo vertikální komunikace provozních zařízení a nadřazených systémů prostřednictvím OPC UA, budou trhem přijaty jako první. Proto před několika měsíci vznikla společná pracovní skupina členů PI a OPC Foundation. Tato pracovní skupina se zabývá tématy, jako jsou standardizace protokolu Safety over OPC UA, založeného na mechanismu Profisafe pro komunikaci mezi řídicími moduly, nebo mapování protokolu Profinet do informačního modelu OPC UA pro využití např. ve správě výrobních prostředků nebo diagnostice. Zákazníci společnosti Siemens zakrátko ocení tyto funkce jednoduše využitím protokolů OPC UA ve stávající komunikační sítí Profinet, bez čekání na TSN. PI přispívá OPC Foundation např. zpřístupněním mechanismů Profisafe, aby mohly být použity v OPC UA, a rozšířením příslušných práv na členy OPC Foundation. Cyklická komunikace IO na úrovni provozních zařízení, řízení polohy a pohybu nebo bezpečnostní systémy vyžadují vytvoření uzavřeného systému stacků, certifikačních procedur, nástrojů a mnohého dalšího. Organizace jako PI, ODVA aj. vyvíjejí nemalé úsilí při vytváření kompletních a kvalitních specifikací a postupů testování shody a při péči o komunitu dodavatelů a uživatelů, a od OPC Foundation se očekává totéž. Společnost Siemens se chová velmi odpovědně k instalované základně svých zařízení, a proto bude pokračovat také v inovacích systému Profinet, aby ochránila investice svých zákazníků a pozdvihla Profinet založený na TSN na novou úroveň. Konvergované sítě TSN a společné hardwarové platformy pro Profinet a OPC UA umožní hladký přechod do světa TSN. Siemens navíc zaručuje, že OPC UA over TSN nijak nenaruší základní principy komunikace provozních zařízení, postupu projektových prací, testování shody, diagnostiky atd. Zákazníci firmy Siemens se tak nakonec budou moci rozhodnout, zda pro danou úlohu využijí Profinet nebo OPC UA. [Tisková zpráva Siemens, 27. 11. 2018.] (Bk)

Automatizácia a riadenie v teórii a praxi

Cieľom v poradí trinásteho stretnutia odborníkov v oblasti automatizácie, riadenia a priemyselnej informatiky z univerzít, vysokých škôl a praxe, ktoré sa uskutoční 6. až 8. februára 2019 v kongresovom centre SAV Academia ve Starej Lesnej, je upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia. Podujatie je organizované s podporou projektov APVV-15-0602 Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie, APVV-15-0696 Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení a APVV-15-0700 Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS. Automatizácia ako súčasť takmer každého vyspelého technického odboru si vyžaduje reagovať na požiadavky praxe modernizáciou učebných programov a adekvátnym spôsobom odpovedať na potreby praxe v oblasti základného a aplikovaného výskumu v tomto odbore. V prvej sekcii, teoretické aspekty automatizácie a riadenia, sa bude diskutovať najmä o: moderných metódach automatického riadenia,modelovaní a simulácii,umelej inteligencii v automatizácii a riadení. Druhá sekcia, praktické aspekty automatizácie a riadenia, bude zameraná na: prostriedky automatického riadenia,hardwér a softwér pre automatizáciu strojov a procesov,príklady špecifických aplikácií pre automatizáciu a priemyselnú informatiku. Tretia sekcia bude mať názov moderné technológie automatizácie v kontexte Industry 4.0. Podujatie je organizované ústavom riadenia výroby Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a Katedrou automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní Strojníckej fakulty v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzali dekan FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove prof. Jozef Zajac a dekan SjF TU v Košiciach prof. František Trebuňa. Ďalšie informácie na: http://www.tuke.sk/artep.(ed)

Podle analýzy ARC je ABB jedničkou na trhu decentralizovaných řídicích systémů

Globální trh decentralizovaných řídicích systémů (DCS), jehož hodnota se blíží 16 miliardám USD, je jedním z technicky nejpokročilejších trhů na světě. Společnost ABB s podílem 20 % je na tomto trhu světovou jedničkou. Potvrzuje to analytická zpráva „Globální trh decentralizovaných řídicích systémů 2018–2022“, kterou vydává poradenská skupina ARC. Tuto pozici si společnost ABB udržuje již devatenácté v řadě. „Vstupujeme do dvacátého roku v pozici nepochybného lídra v oblasti decentralizovaných řídicích systémů a našimi automatizačními řešeními spoluvytváříme čtvrtou průmyslovou revoluci,“ uvedl Peter Terwiesch, prezident divize ABB Průmyslová automatizace. „Každoroční investice ABB do výzkumu a vývoje ve výši 1,5 miliardy USD nám umožňují využívat významné přínosy digitalizace a skrze naše digitální technologie je zpřístupnit našim zákazníkům. Pomáháme zákazníkům transformovat jejich činnost a výkonnost v digitálním světě a dále zvýšit bezpečnost, produktivitu a energetickou efektivnost v rámci celého životního cyklu instalovaných aktiv.“ Zpráva organizace ARC rovněž zmiňuje jednotné digitální portfolio ABB Ability™ , které pomáhá vyvíjet nové procesy a zlepšovat stávající poskytováním informací pro optimalizaci plánování a řízení provozu v reálném čase. Výsledky lze posílat do řídicích systémů, jako je ABB Ability™ System 800xA a ABB Ability™ Symphony Plus a zlepšovat tak výkonnost provozů, závodů a zařízení. (ev)

Společnost HIWIN dodala trať na kalibraci anemometrů Českému metrologickému institutu

Maximálně plynulého pohybu po dráze 12,5 m rychlostí 50 mm/s s odchylkou jen 0,5 % dosahuje unikátní tažná trať pro kalibraci anemometrů pro nízké rychlosti proudění, které vyvinula a vyrobila společnost HIWIN ve spolupráci s Českým metrologickým institutem. Anemometry, které slouží k měření rychlosti proudění vzduchu, jsou obvykle kalibrovány v aerodynamickém tunelu. Tažná trať s lineárním polohovacím zařízením je výrazně levnější. Kalibrované anemometry pak slouží např. pro sledování netěsnosti čistých prostor a zjišťování poruch vzduchotechniky, využívají se také pro regulace vzduchotechnických zařízení budov a provozů a klimatizačních jednotek.Obr. 1. Pomalý pohyb anemometru s co nejmenšími odchylkami v rychlosti umožňuje  správnou kalibraci „Tento lineární polohovací modul je součástí státního etalonu pro nízké rychlosti proudění. Princip etalonu je opačný než u aerodynamického tunelu, kde je měřidlo vystaveno proudu vzduchu. V tomto případě je testované měřidlo taženo nastavenou rychlostí klidným vzduchem. Lineární polohovací modul zajišťuje vyvození a udržování zmíněné nastavené konstantní rychlosti vozíku s měřidlem,“ popisuje aplikaci Ing. Jan Sluše z brněnské pobočky Českého metrologického institutu. Před sestavením kalibrační tratě bylo důkladně testováno, jaký mají jednotlivé prvky vliv na stabilitu rychlosti. Český metrologický institut se rozhodoval, zda zvolit magnetické nebo optické odměřování. Nakonec bylo zvoleno odměřování optické  protože se při testování vykazovalo menší odchylky rychlosti než magnetické. „Aplikace pro Český metrologický institut představovala pro HIWIN zajímavou výzvu, jak maximálně využít a prokázat vysokou přesnost a spolehlivost polohovacích zařízení HIWIN s lineárními motory,“ doplňuje Ing. Martin Kaván, projektový manažer HIWIN s. r. o., a dodává: „Největší nároky byly kladeny na nízkou fluktuaci rychlosti od nastavené hodnoty rychlosti. Dalším specifikem byla délka polohovacího modulu, která je v tomto případě dvanáct a půl metru.“ Český metrologický institut je společnost zaměřená na metrologii primární úrovně, ověřování a kalibraci přístrojů. Nedílnou součástí této společnosti jsou také vědecké aktivity. HIWIN (název vznikl složením z výrazů HI-tech a WINner – volně přeloženo jako vítěz v hi-tech technologiích). Reprezentantem značky HIWIN je také česká společnost HIWIN s. r.o., která je kapitálově spojena s evropskou centrálou v německém Offenburgu. HIWIN s. r. o. je výhradním distributorem produktů HIWIN v České republice, na Slovensku, v Bulharsku, Chorvatsku, Srbsku, Černé Hoře, Makedonii a Bosně a Hercegovině. Produkty HIWIN, vyráběné v několika závodech na Tchaj-wanu, v Japonsku, v USA, v Německu i v ČR, jsou dodávány přímo ze skladu v Brně a jsou určeny především pro manipulační a jednoúčelové stroje, CNC zařízení a obráběcí centra, strojní vybavení, těžké řezací stroje, brusky, pily, formovací stroje, automatizační zařízení, vysokorychlostní polohovací jednotky, lékařská zařízení, elektronický průmysl a polohovací zařízení. Přidanou hodnotou značky HIWIN je na celém světě kvalita produktů, rychlost dodávek, odborná pomoc a všestranná péče o zákazníka.  (ev)