Aktuální vydání

celé číslo

04

2018

Simulace a modelování výroby, virtuální zprovoznění

Automatizace skladů a výrobní logistiky

celé číslo

Přehled aktualit

Alternativní zdroje energie 2018

Konference alternativní zdroje energie 2018 se uskuteční 20. až 21. června 2018 v Kroměříži. Konferenci pořádá Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Alternativní zdroje energie, ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), s Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Solární asociací (SOA). Tato sdružení představují tři segmenty obnovitelných zdrojů energie: solární fototermické systémy, solární fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla. Odborným garantem konference je doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D. Mediálním partnerem je i časopis Automa. Hlavními tématy jsou:budovy energeticky téměř nulové, nulové a plusové,solární fototermické systémy,fotovoltaické systémy v budovách,tepelná čerpadla a využití energie prostředí,využití biomasy v budovách,akumulace energie,úspory energie v provozu budov.Vizí evropské směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU) je trend výstavby budov s minimální spotřebou energie. Tato vize představuje výrazný krok za hranici dosavadní představy pasivních domů a spočívá především v efektivním využití zdrojů energie a jejich kombinací. Současná česká legislativa zůstala v půli této cesty, s důrazem pouze na zateplení budov, zatímco využití obnovitelných zdrojů energie zůstalo stranou. „Téměř nulová budova“ v českém pojetí je dobře zateplená budova s plynovým kondenzačním kotlem. V létě 2016 však Evropská komise ve svém doporučení (doporučení komise EU 2016/1318 ze dne 29. července 2016 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny novébudovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie) pro státy EU ukázala, že takové řešení je více než pětkrát horší než původní záměr směrnice. Lze očekávat, že i v českém prostředí začnou obnovitelné zdroje energie hrát v budovách větší úlohu.Konference přinese nové poznatky z výzkumu a vývoje obnovitelných zdrojů energie (OZE), ukázky z monitorovaných realizací, ve kterých se daří významně snižovat spotřebu energie z konvenčních paliv, a seznámí s možnostmi ekonomicky funkčních řešení pro širší rozvoj ve výstavbě. Aktuální informace a přihláška jsou dostupné na www.azecr.cz.(šm)

ČR jako atraktivní země pro investory, vyhlídky kazí trh práce a známky politické nestability

Velmi příznivě hodnotí ekonomickou situaci v Česku investoři, kteří se zúčastnili průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Jdo nejlepší hodnocení od roku 2002, kdy byl proveden tento průzkum poprvé, a překonána byla i euforie z roku 2004, k dy ČR vstupovala do EU.Pro podnikání v České republice je pro investory nejdůležitější členství ČR v Evropské unii, dobrá platební morálka a dostupnost lokálních dodavatelů. V další zlepšení ekonomické situace věří pouze čtvrtina firem. To dokládá, že se česká ekonomika přibližuje k vrcholu hospodářského cyklu. Vyhlídky do budoucnosti kazí nedostatek pracovních sil a výrazný nárůst mzdových nákladů. Překvapivě citlivě reagují investoři na známky politické nestability (vláda bez důvěry). Tři ze čtyř investorů do budoucna počítají s méně stabilními a méně předvídatelnými politickými poměry v zemi. Každoroční průzkum letos proběhl v únoru 2018 a na otázky odpovědělo přibližně 130 členských firem ČNOPK většinou ze zpracovatelského průmyslu (56 %) dále z oblastí služeb (25 %, obchodu (16 %), stavebnictví (2 %) a zásobování energií, vodou a zpracování odpadu (1 %). Stejný průzkum proběhl v německých hospodářských komorách v dalších 16 zemích střední a východní Evropy. Z porovnání výsledků těchto průzkumů vyšla letos (stejně jako loni) Česká republika jako nejatraktivnější země pro investory v středo- a východoevropském regionu. Kompletní výsledky průzkumu jsou ke stažení na tomto odkazu. (ev)

Středoškoláci z Chomutova a Jablonce vyhráli v soutěži Technowizz 120.000 korun

Návrh elektrického ovládání pohybu kamery pro kontrolu prasklého síta ve výrobě, to byl jeden z pěti úkolů, které v letošním ročníku soutěže Technowizz pro studenty středních škol připravili zaměstnanci firmy AGC Automotive Czech v Chudeřicích. Tuto úlohu zdárně vyřešili studenti dvou týmů, jeden ze SPŠ technická Jablonec nad Nisou a druhý ze SPŠ a VOŠ Chomutov. Mezi sebe si tak rozdělili finanční odměnu 120.000 korun. Obr. 1. Vítězové soutěže Technowizz ze středních škol v Chomutově a Jablonci nad NisouDo letošního ročníku soutěže Technowizz se přihlásilo osm týmů ze čtyř technických škol. Vedle dvou vítězných to byly ještě školy SOU a SOŠ Kladno Dubská a Střední škola AGC Teplice. Organizaci soutěže zajistila Ústecká komunitní nadace, která je nejstarší komunitní nadací v ČR. Vedle již zmíněnho elektrického vládání kamery, které řešily oba vítězné týmy, si soutěžící mohli vybrat i jiné praktické úlohy. Mohli se pokusit navrhnout zařízení kontroly konektoru pro napájení, vyřešit nasazování a sundavání brousicích kotoučů, navrhnout systém přesného sledování doby přehozů nebo zvýšit čitelnost bezpečnostního značení. Soutěž Technowizz vyhlašuje pravidelně firma AGC Automotive Czech, jeden z největších evropských výrobců automobilových skel prostřednictvím svého dárcovského fondu. Do něj letos firma vložila 750.000 korun a vedle technického vzdělávání prostřednictvím fodnu podporuje také neziskové aktivity v regionu. Firma dlouhodobě podporuje také vysokoškolské vzdělávání technického směru. Spolupracuje například s Technickou univerzitou v Liberci, UJEP v Ústí nad Labem či ČVUT v Praze. Firma také podporuje výstavbu formule studentů TUL v Liberci.  (ev)  

Inspirace pro výuku profesionálů – Foxee

Na veletrhu Amper se již tradičně konalo Fórum automatizace (letos ve dnech 20. až 23. března), které organizuje redakce časopisu Automa. V sekci věnované výuce a odborným školám (v pátek 23. března) předvedli studenti soukromé Střední školy a vyšší odborné školy aplikované kybernetiky (www.kyberna.cz) z Hradce Králové model výtahu. Je určený jako názorná pomůcka pro výuku (obr. 1). K jeho řízení použili kompaktní řídicí systém, pracovně nazvaný kostka Foxee. Je to novinka, vytvořená ve firmě SmartBIT ve spolupráci se společností Teco (více informací je na https://youtu.be/4Vzp8DtdAFE a na https://photos.app.goo.gl/tFn4RJvSoBBmGKQ43). Foxee kostka poskytuje vše potřebné pro řízení učebních pomůcek, hraček, modelů pro soutěže studentů a pro řešení studentských prací a projektů (wi-fi, dva analogové a čtyři binární vstupy, devět binárních výstupů, LED, DC motorky se snímačem polohy a krokové motory; další I/O lze připojit po sběrnici). Na rozdíl od obdobných produktů obsahuje zabudované profesionální PLC Tecomat Foxtrot v OEM verzi CP 1972. Programuje se ve vývojovém systému Mosaic ve zvoleném jazyku podle mezinárodní normy IEC 61131-3 (oblíbené jsou grafické jazyky LD, CFC nebo textový jazyk ST). Studenti tak získávají unikátní možnost pracovat s profesionálními nástroji, které se používají v průmyslové praxi. Při výuce a hře se si osvojují znalosti a dovednosti profesionálů. šm

Stoleté výročí založení společnosti Panasonic

Právě před sto lety, 7. března 1918, založil Konosuke Matsushita v Japonsku společnost s názvem Matsushita Electric Housewares Manufacturing Works. Ze skromných začátků ve dvoupokojovém bytě se tato firma (která od roku 2008 používá název Panasonic) stala předním světovým výrobcem elektroniky. Hned po svém vzniku uvedla na trh zdokonalenou zásuvku a dalším produktem byla dvojitá objímka, která umožnila napájet světla a další spotřebiče z jediného zdroje. V padesátých letech minulého století začala společnost Matsushita spolupracovat s firmou Philips a začala rozšiřovat své obchodní aktivity do USA. Značku Panasonic použila poprvé pro své reproduktory v roce 1955. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století byly zakládány výrobní závody v Asii a v Latinské Americe. Významným milníkem byl rok 1979, kdy Konosuke Matsushita navštívil Čínu a zahájil tam své podnikatelské aktivity. Od roku 2004 se datuje partnerství s Matsushita Electric Works, společností zaměřenou na průmyslovou automatizaci. V roce 2008 změnila společnost název z Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. na Panasonic Corporation. Značku Panasonic od té doby používá pro všechny výrobky. Při pohledu do budoucnosti vidí společnost Panasonic dvě oblasti neustálého pokroku a zásadních změn. Za prvé je to elektrifikace všech aspektů života, počínaje domy a pracovišti, přes továrny až po vozidla. Za druhou velkou výzvu v budoucnosti považuje Panasonic vývoj v oblasti mobility. Johannes Spatz generální ředitel společnosti Panasonic Electric Works Europe AG říká: "Vývoj produktů se stává čím dál rychlejší a v příštích deseti letech uvidíme více inovací, než jsme viděli za posledních 100 let. Elektrifikace, propojení a automatizace budou řídit tuto revoluci. Našim zákazníkům můžeme v této době pomáhat podporou vývoje jejich produktů a řešení prostřednictvím našich širokých odborných znalostí v oboru. (ev)

Nadproudová ochrana integrovaná do systému EtherCAT I/O

Terminály systému EtherCAT I/O EL922x od firmy Beckhoff mají přímo integrovanou elektronickou nadproudovou ochranu chránící systémové komponenty 24 V DC. Ve srovnání s aktuálně dostupnými ochrannými prvky lze tak snížit náklady a požadavky na prostor v rozvaděčích, aniž by musel být použit běžný samostatný systém ochran. Řada terminálů EL922x pro nadproudovou ochranu má z hlediska kanálů EtherCAT devatenáct variant. K dispozici jsou jedno- a dvoukanálové verze pro různá zatížení do 10 A. Kromě toho se tato řada dělí na: terminály EL9221 a EL9222 s běžnými funkcemi, jako je sledování jmenovitého proudu, které lze parametrizovat nejen pomocí softwaru TwinCAT System Manager, ale také pomocí tlačítka na modulu, terminály EL9227-XXXX s rozšířenými funkcemi, které lze parametrizovat v softwaru TwinCAT System Manager – jde např. o výběr charakteristické křivky, nastavení předběžné výstražné prahové hodnoty, signalizaci podpětí, hlášení o výpadku napájení, protokolování událostí nebo heslem chráněnou softwarovou plombu. Integrovaná nadproudová ochrana přináší uživatelům mnoho praktických výhod. Snižuje požadavky na elektrickou instalaci, protože napájení přilehlých I/O terminálů je realizováno automaticky zasunutím terminálu. Kromě toho dochází ke snížení požadavků na prostor v rozvaděči a tím i k úsporám nákladů, neboť nejsou potřeba další propojovací prvky, další digitální I/O nebo napájecí komponenty. Kromě toho je prostřednictvím sběrnice EtherCAT dostupné velké množství provozních dat, z nichž lze získat informace o využití zařízení, proudu zátěže, vstupním a výstupním proudu, podpětí nebo přepětí atd. To umožňuje monitorování systému, minimalizaci odstávek, zjednodušuje řešení problémů a poskytuje ucelený přehled o historii zařízení. Na veletrhu Hannover Messe najdete stánek firmy Beckhoff v hale 9, číslo F06. Beckhoff Česká republika s. r. o., tel.: +420 511 189 250, e-mail: info.cz@beckhoff.com, www.beckhoff.cz/el922x

Fórum „Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for humans“

Německo-italské fórum s názvem „Approaching Industry 4.0: a systemic challenge for humans“, které se uskuteční 25. dubna 2018 na ČVUT v Praze 6, má za cíl vytvořit prostor pro diskusi na vysoké úrovni o aktuálních tématech, která zajímají průmyslový sektor, od světa průmyslu 4.0 až po vztahy mezi průmyslem a vzdělávacím systémem. Fórum je organizováno Italsko-českou obchodní a průmyslovou komorou a Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou s podporou Velvyslanectví Italské republiky a Velvyslanectví SRN v Praze a za účasti dalších důležitých českých, italských a německých parterů. Program bude mít dvě části: první bude věnována investicím do vzdělávání manažerů pro průmysl 4.0 ve velkých firmách i start-upech a druhá integraci mezi průmyslem a vzdělávacími institucemi. Celý program a přihlášku najdou zájemci na http://bit.ly/2H8FlHz.(ed)

CEBIT 2018: nový termín, nová témata, nové rozvržení hal

Přední evropský veletrh digitalizace, CEBIT 2018, proběhne v Hannoveru ve dnech 11. až 15. června a zaměří se na osm hlavních témat: umělou inteligenci, internet věcí, rozšířenou a virtuální realitu, bezpečnost, blockchain (distribuované databáze pro kryptoměny), drony a samořídicí systémy, mobilitu a humanoidní robotiku.  CEBIT 2018 začíná v pondělí 11. června konferencí a dnem pro média. Výstava začíná v úterý 12. června. Veletržní haly budou otevřené od úterý do čtvrtka od 10 do 19 hodin (d!campus do 23 hodin). V pátek proběhne akce Digital Friday pro širší veřejnost za snížené vstupné (od 10 do 17 hodin). Další informace jsou k dispozici na www.cebit.com Veletrh proběhne v halách č. 9 až 13, 14 až 17 a 25 až 27 a v ústřední části v pod střechou EXPO. Nejen odborníky na informační techniku a manažery s rozhodovacími kompetencemi, ale také také příští generaci řídicích pracovníků v podnicích chce novou koncepcí přilákat organizátor veletrhu, Deutsche Messe AG. Nová koncepce založená na čtyřech platformách: d!conomy, d!tec, d!talk a d!campus. V rámci d!conomy budou vystavovány prostředky pro digitalizaci ekonomiky a veřejné správy, d!tec se zaměří na vývojáře softwaru, inovace a startupy. V rámci d!talk vystoupí vizionáři, experti a kreativní osobnosti z celého světa. Příjemnou atmosféru k setkávání a navazování kontaktů při občerstvení a živé hudbě nabídne d!campus.Slevový kód pro čtenáře časopisu AutomaČtenáři časopisu Automa mohou využít slevový kód tpDMrf3XnY a získat slevu 50 % z ceny permanentních elektronických vstupenek (eTickets) platných po celou dobu veletrhu CEBIT 2018. Tento slevový kód lze uplatnit při zakoupení vstupenek online přes Ticketshop na https://www.cebit.de/en/be-part-of-it/tickets/. Do 27. května 2018 lze zakoupit online Impulse Ticket v běžné ceně 100,- EUR, která se slevovým kódem sníží na 50,- EUR. Počínaje 28. květnem 2018 bude možné zakoupit vstupenku Just-In-Time Ticket za 200 eur (se slevovým kódem 100 eur). Při vstupu na výstaviště lze předložit vstupenku vytištěnou nebo zobrazenou na smartphonu. Vstupenka neplatí jako jízdenka na místní dopravu v Hannoveru. Osobnosti na veletrhu CEBIT 2018 Při zahájení 11. června vystoupí americký vědec Jaron Lanier, který pracuje ve výzkumu pro společnost Microsoft, je považován za ikonu hnutí Virtual Reality a současně za jednoho z největších kritiků World Wide Web. Očekáván je také autor Tajného deníku Steva Jobse, Dan Lyons, který 14. června zprostředkuje pohled do prostředí high-tech firem a prozradí, co zažil jako zaměstnanec ve “startupovém pekle”. Kdo koho programuje? Na tuto otázku bude na 13. června odpovídat novinář Ranga Yogeshwar a prozradí také své představy budoucí souhry člověka a počítače. V prezentaci zvané memory hacker ukáže londýnská vědkyně Dr. Julia Shaw s, jak lze manipulovat lidskou pamětí a jaké poznatky lze touto manipulací získat. Kde číhá největší nebezpečí v rozvoji Internet of Smart Things a jak se mohou podniky chránit před kybernetické útoky, vysvětlí  Mikko Hypponen návštěvníkům veletrhu CEBIT dne 12. června 2018. (ed)

Byl publikován standard OPC UA PubSub

Sdružení OPC Foundation oznámilo, že byla publikována dlouho očekávaná kapitola Part 14 standardu OPC UA, známá jako standard OPC UA Publish-Subscribe, nebo zkráceně OPC UA PubSub. Jde o významný mezník, protože nový standard podstatně rozšiřuje možnosti využití OPC UA. Mechanismus PubSub je nyní plně integrován do stávajícího standardu OPC UA a umožňuje využití OPC UA na nejnižších úrovních řízení, kde PLC, snímače a vestavné počítače obvykle požadují optimalizaci spotřeby a komunikaci v místních sítích LAN s velmi malou latencí. První implementace se chystají s osmibitovým vestavným počítačem s pouhými 2 kB SRAM. Na druhé straně umožňuje PubSub použití OPC UA ve vysoce flexibilních cloudových aplikacích, kde v podstatě neomezený počet zařízení typu edge plní funkci zdroje dat pro internetové aplikace typu broker, přičemž data jsou přenášena prostřednictvím WAN. OPC UA je otevřený standard, který se stal de facto platformou pro implementaci zabezpečené výměny dat mezi koncovými zařízeními v systémech třetích stran a pro zajištění interoperability mezi zařízeními a aplikacemi třetích stran. Verze OPC UA PubSub doplňuje verzi OPC UA Client/Server a rozšiřuje její možnosti tím, že umožňuje přímý přenos dat prostřednictvím sítí WAN (tedy např. internetu) s využitím oblíbených protokolů MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) a AMQP (Advanced Message Queuing Protocol), přičemž jsou zachovány ty klíčové výhody OPC UA, které uživatelé zvláště oceňují: flexibilita při vytváření datových modelů a zabezpečení komunikace. PubSub umožňuje také komunikaci protokolem UDP (User Data Protocol), jehož výhodou je možnost vytvořit spojení velmi malou latencí v sítích LAN. Zveřejnění standardu OPC UA PubSub je významným mezníkem také pro vytváření systémů komunikace v reálném čase s využitím sítí TSN (Time Sensitive Networking). (Bk)

Seminář Industrial IoT a produktivita ve výrobě

V centru INTEMAC v Kuřimi se v úterý 17. dubna 2018 od 13:00 hodin uskuteční seminář Industrial IoT a produktivita ve výrobě. Jde o opakování březnové akce, o níž byl tak velký zájem, že překročil kapacitní možnosti centra. Seminář pořádá centrum výzkumu, vývoje a pokročilých technologií INTEMAC a se svými přednáškami zde dále vystoupí zástupci firem B+R Automatizace, Unicorn Systems a Act-in. Akce je přínosná hlavně pro strojírenské a výrobní firmy, které mají zájem o implementaci nových řešení pro získání konkurenčních výhod. Účastníci získají možnost dozvědět se více i o programu DIGIMAT na podporu malých a středních firem, které chtějí rozvíjet svoje výrobní možnosti při využití podpory Jihomoravského kraje. Součástí programu bude i prezentace Výrobní buňky 4.0 – reálné ukázky základní jednotky chytré výroby připravené k integraci do výrobních firem. Registrace na akci je otevřena do 12. dubna 2018. Registrovat se můžete na http://bit.ly/2q80KH6, popř. emailem na: recepce@intemac.cz. Účast na akci je bezplatná, počet účastníků za jednu firmu není omezen. (ed)