Aktuální vydání

celé číslo

04

2019

Plnicí a balicí stroje, výrobní logistika a správa skladových zásob

Průmyslové počítače, PLC

celé číslo

Přehled aktualit

Kontron a SYSGO vyvíjejí bezpečnostní platformu pro železnice

Společnosti Kontron a SYSGO společně zahájily vývoj plně integrované bezpečnostní platformy pro kritické železniční aplikace provozované na hardwaru SAFe-VX od společnosti Kontron. Cílem této spolupráce je poskytnout zákazníkům flexibilní a spolehlivé řešení pro certifikované aplikace ve vlakových soupravách a v oblasti železniční signalizace. Kontron poskytne komerčně dostupné hardwarové produkty, které jsou již využívány v mnoha železničních systémech a splňují požadavky na nejvyšší úroveň integrity funkční bezpečnosti elektronických systémů (SIL 4) podle normy IEC 61508. Hardwarová platforma SAFe-VX bude provozována pod operačním systémem reálného času PikeOS od společnosti Sysgo, který je již využíván v systémech certifikovaných podle EN 50128 (SIL 4), a to s jedno- i vícejádrovou architekturou. Mimoto je PikeOS jediným operačním systémem reálného času s odděleným jádrem (kernel), který má certifikaci podle EAL 3+ Common Criteria pro ochranu proti narušení bezpečnosti. Několik vývojářů železničních aplikací již používá operační systém PikeOS na komerčně dostupném hardwaru společnosti Kontron. „Naše spolupráce a společný vývoj integrované platformy umožní našim zákazníkům urychlit vývoj vlastních systémů a zjednodušit proces certifikace,“ říká Robert Negre, viceprezident společnosti Kontron pro segment železničního trhu. Kontron i Sysgo nabízejí certifikační sady s podrobnou produktovou dokumentací. Společnosti Kontron a Sysgo již identifikovaly několik možností využití, jako autonomní řízení vlaků a aplikace železniční signalizace, pro které bezpečnostní platforma SAFe-VX představuje perfektní řešení. „Kontron i Sysgo mají rozsáhlé zkušenosti s certifikovanými systémy pro železniční trh, které musí splňovat vysoké bezpečnostní požadavky,“ říká Markus Jastroch, ředitel marketingové komunikace společnosti Sysgo. „Díky naší společné platformě budeme moci vývojářům nabídnout produkt, který splňuje nejpřísnější požadavky na funkční bezpečnost i celkové zabezpečení.“ [Tisková zpráva Kontron, duben 2019.] (Hr)

Evropská komise podpořila produkty společnosti Kaspersky Lab

Společnost Kaspersky Lab informuje své zákazníky, partnery a širší veřejnost o tom, že Evropská komise oficiálně potvrdila, že „nemá žádné důkazy o potenciálních problémech souvisejících s používáním produktů Kaspersky Lab.“ Komise tímto prohlášením reaguje na výzvu Gerolfa Annemanse, poslance evropského parlamentu, který Komisi v březnu tohoto roku požádal o zodpovězení několika otázek týkajících se obsahu usnesení Evropského parlamentu, které bylo přijato 13. června 2018. Toto usnesení mimo jiné označovalo produkty Kaspersky Lab za „nebezpečné“ nebo dokonce „škodlivé“. „Vaše produkty jsou bezpečné – taková vyjádření často slýcháme z úst různých politiků či regulatorních orgánů. Jsem moc rád, že se k těmto hlasům přidala i Evropská komise a sdílela tento názor s veřejností,“ říká Anton Shingarev, viceprezident společnosti Kaspersky Lab pro oblast Public Affairs. „Tento fakt potvrzuje, že naše globální iniciativa pro transparentnost, přemisťování dat a otevření center transparentnosti funguje a představuje efektivní způsob, jak zvýšit důvěru zákazníků a regulatorních orgánů. Také doufáme, že prohlášení Evropské komise pomůže dalším dotčeným stranám učinit rozhodnutí založená na důkazech, a ne na neověřených informacích a fámách.“ Vyjádření Evropské komise v celém znění je dostupné na této adrese: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2019-001206-ASW_EN.pdf [Tisková zpráva Kaspersky Lab, 17. 4. 2019]

Představitelé Sev.en Energy navštíví Čínu

Představitelé energetické skupiny Sev.en Energy navštíví koncem dubna Čínskou lidovou republiku. Budou součástí delegace Hospodářské komory ČR. Cílem návštěvy jsou kromě dohod v oblasti energetiky také možnosti využití nejnovějších technických řešení v oblasti energetiky. Účast v misi navazuje na nákup 50 % nadnárodní britsko-australské společnosti InterGen od kanadského penzijního fondu Ontario Teachers’ Pension Plan. Díky této akvizici se Sev.en Energy stala partnerem dalšího významného spoluvlastníka InterGenu, čínského koncernu Huaneng. Oba partneři nyní jednají o možnostech, jak InterGen celosvětově rozvíjet. „Sev.en Energy se soustředí na strategický přechod mezi konvenční energetikou a moderními zdroji energie. Chceme být součástí této změny jako ti, kteří zajistí stabilitu a bezpečnost dodávek, a přitom využívají nová moderní řešení,“ říká Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.en Energy. Čína je v současnosti největším světovým investorem do výzkumu konvenčních zdrojů energie. Některé čínské technologie tedy mohou najít uplatnění i v energetické praxi České republiky. „To nejmodernější, co můžete dnes v konvenční energetice vidět, vyvíjejí právě Číňané. Chceme se s těmito novými postupy seznámit a zvážit možnosti jejich využití,“ vysvětluje Luboš Pavlas. Například systém elektrostatických filtrů pracujících při teplotách pod rosným bodem spalin by mohl sloužit jako možné řešení při další ekologizaci elektrárny ve Chvaleticích. „Velmi nás zajímají také novinky v oblasti ukládání elektrické energie či zachycování a přepracování CO2. To jsou cesty do budoucnosti,“ uzavírá Luboš Pavlas. Mezi investicemi do moderních technologií posoudí manažeři skupiny např. perspektivu čínských projektů velkokapacitních energetických úložišť (akumulačních baterií). Součástí realizovaného nákupu elektráren nadnárodní firmy InterGen je totiž také plánované 175MW energetické úložiště v britském Spaldingu. To má být stabilizačním prvkem dokončované ultramoderní 300MW plynové elektrárny s otevřeným cyklem na stejném místě. (ed)

TajMahal: nově objevená kyberšpionážní skupina s unikátními nástroji

Odborníci společnosti Kaspersky Lab odhalili technicky velmi vyspělou kyberšpionážní skupinu, která je aktivní už od roku 2013. Dostupná data nepoukazují na žádnou známou hackerskou skupinu, na kterou by byla napojená. Kostru této skupiny, kterou odborníci nazvali TajMahal, tvoří okolo 80 škodlivých modulů, které doposud nebyly pozorovány u pokročilých trvalých hrozeb (APT). Díky nim jsou útočníci schopni ukrást informace čekající na vytištění v tiskárně nebo soubory z USB disků po jejich opětovném připojení k počítači. Odborníci zatím zaregistrovali pouze jednu oběť – velvyslanectví středoasijského státu – je ale možné, že se objeví více dotčených subjektů. K odhalení této kyberzločinné skupiny došlo na konci roku 2018. Jedná se o technicky velmi sofistikovanou skupinu APT, jejímž hlavním cílem je rozsáhlá kybernetická špionáž. Analýza malwaru prozradila, že celá platforma byla vyvinuta přinejmenším před pěti lety – nejstarší vzorek pochází z dubna 2013 a nejaktuálnější ze srpna loňského roku. Pojmenování TajMahal pochází z názvu souboru použitého k extrahování ukradených dat. Skupina TajMahal pravděpodobně používá dva balíčky nástrojů, které si útočníci pojmenovali Tokyo a Yokohama. Menší z nich, Tokyo, zahrnuje tři moduly. Obsahuje hlavní backdoorovou funkci a pravidelně se připojuje k centrálnímu uzlu (serveru C&C). Využívá také PowerShell a v napadené síti zůstává i poté, co se útok posune do druhé fáze. Ve druhé fázi přichází na řadu balíček Yokohama, který je špičkově vybaven pro kybernetickou špionáž. Yokohama zahrnuje Virtual File System (VFS) se všemi pluginy, open-source a proprietární knihovny třetích stran a konfigurační soubory. Celkem existuje skoro 80 modulů, mezi něž patří loadery, orchestratory, komunikace s centrálními uzly, záznam zvuku, keyloggery, snímače plochy a webové kamerky, nástroje pro krádeže dokumentů a kryptografických klíčů. TajMahal je schopný ukrást cookies z prohlížeče, shromáždit seznam záloh mobilních zařízení Apple, odcizit data z vypáleného CD nebo dokumenty čekající ve frontě na tisk. Může také požádat o krádež určitého souboru z dříve připojeného USB disku – k samotné krádeži dojde až po opětovném vložení disku do PC. Systémy, na které útočníci podle Kaspersky Lab zaútočili, byly infikovány jak balíčkem Tokyo, tak Yokohama. Na základě toho odborníci soudí, že Tokyo útočníci využívají jako první fázi útoku, která má do systému dopravit plně funkční balíček Yokohama. Zároveň ale Tokyo v napadeném systému zůstává pro případné účely zálohování. Doposud odborníci zaznamenali pouze jednu oběť – velvyslanectví středoasijské země, napadené v roce 2014. Odborníci zatím nepřišli na to, jaké kanály TajMahal používá pro distribuci svého škodlivého kódu. „Skupina TajMahal je velmi pozoruhodná hned z několika důvodů. Je neoddiskutovatelně velmi technicky vyspělá, přičemž rozsah funkcí, které používá, jsme doposud u žádné jiné APT skupiny neviděli. Domníváme se, že vzhledem k vynaloženým prostředkům do takto rozvinuté infrastruktury nebude mít skupina na kontě pouze jednu oběť. Buď již nyní existují další, o kterých zatím nevíme, nebo se útočníci připravují na další útok. Záhadou je zatím také způsob distribuce malwaru, který zůstal neodhalen více než pět let, a identita útočníků,“ komentuje Alexej Šulmin, malwarový analytik ze společnosti Kaspersky Lab. Všechny produkty Kaspersky Lab tuto hrozbu úspěšně detekují a blokují. (ed)

Generálním ředitelem Schneider Electric pro Českou republiku se stal Vladimír Tichý

Schneider Electric má nového generálního ředitele pro Českou republiku. Od 1. dubna 2019 nastoupil do funkce Vladimír Tichý. Vladimír Tichý pracoval sedm let pro Schneider Electric v zahraničí, naposledy tři roky jako generální ředitel v Irsku a také jako obchodní ředitel pro divizi Retail v Británii. Předtím působil dvanáct let ve firmě Schneider Electric Česká republika, kde zastával různé pozice v obchodě a managementu. První zkušenosti před nástupem do Schneider Electric získával několik let v oblasti automatizace a řízení v energetice. Vladimír Tichý vystudoval Vysoké učení technické v Brně, má 44 let a tři děti. (ed)

Siemens se stane integračním partnerem pro Volkswagen Industrial Cloud

Skupina Siemens se stane integračním partnerem pro Volkswagen Industrial Cloud a bude hrát klíčovou úlohu v zajištění, aby stroje a zařízení od různých dodavatelů používané ve 122 výrobních závodech koncernu Volkswagen byly efektivně propojeny do cloudu. Výsledná transparentnost a analýza dat bude tvořit základ pro další zlepšování produktivity ve výrobních závodech Volkswagen. Siemens a dodavatelé strojů a zařízení navíc zpřístupní aplikace ze Siemens MindSphere v platformě Volkswagen Industrial Cloud. Volkswagen a Siemens chtějí společně s dodavateli strojů a zařízení vyvíjet nové funkce a služby pro průmyslový cloud, které následně poskytnou všem budoucím partnerům platformy.  Při spolupráci s automobilkou Volkswagen využívá Siemens především své znalosti a zkušenosti z automatizace a propojování strojů a zařízení se světem průmyslového internetu věcí. Kromě aplikací z platformy MindSphere nabídne i průmyslová řešení v oblasti edge computingu. Tento přístup umožňuje zpracování dat z výroby před jejich přenosem do cloudu přímo v zařízení nebo stroji, stejně jako během výrobního procesu. To přináší další možnosti optimalizace komplexních výrobních procesů a zvýšení kvality dat v rámci platformy Volkswagen Industrial Cloud. Siemens a další partneři podporující MindSphere nabízejí také aplikace v oblasti prediktivní údržby strojů s optimalizovanými, předem vypočtenými cykly údržby, které mohou být následně zavedeny ve všech závodech koncernu Volkswagen prostřednictvím cloudu. Tím se zvýší efektivita kontroly výrobního prostředí a dodavatelského řetězce, jelikož poznatky získané z analýzy dat budou moci využít i připojení dodavatelé a výrobci strojů. Platforma Volkswagen Industrial Cloud, kterou Volkswagen vyvíjí společně s Amazon Web Services (AWS), položí základy pro ucelenou digitalizaci výroby a logistiky celého koncernu. V dlouhodobém plánu je začlenit do systému i globální dodavatelský řetězec, který čítá přes 30 tisíc lokalit u více než 1 500 dodavatelů a partnerských společností. Do budoucna by měla být platforma Industrial Cloud dostupná i dalším partnerům. (ed)

Plenární přednášky na konferenci European Machine Vision Forum 2019

Konference European Machine Vision Forum se bude konat od 5. do 6. září 2019 ve francouzském Lyonu. Organizátoři již potvrdili tři plenární přednášky. První bude mít název Budoucnost snímání obrazu – více inteligence nebo lepší snímání? a přednese ji prof. Peter Seitz, Senior Technologist Europe společnosti Hamamatsu Photonics. Odpoledne prvního dne zazní přednáška prof. Dr. Christiana Wolfa, docenta na INSA (Institut National des Sciences Appliquées), na Univerzitě v Lyonu, ve společném pracovišti LIRIS (le Laboratoire d’InfoRmatique en Image et Systèmes d’information) a v ústavu CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Bude o tom, že dedukce je klíčovou komponentou lidské inteligence, a název bude Učení rozhodování vysoké úrovně v obrazech a podle nich. Druhý den po obědě se mohou posluchači těšit na přednášku Dr. Françoise Simoense, vedoucího strategických programů v úřadu technického ředitele ústavu CEA-Leti (Commissariat à l’Energie Atomique et aux Energies Alternatives – Laboratoire d'électronique des technologies de l'information) v Grenoblu na téma Konvergence fotoniky a elektroniky: příležitost pro strojové vidění. Zdůrazněné téma letošní konference European Machine Vision Forum 2019 je „Fotonika a strojové vidění: směrem k hluboké integraci“. Milióny let se biologické systémy vidění vyvíjely tak, že mají rozdílná rozlišení, spektrální citlivost, schopnost rozlišovat barvy a pohyb a různou dobu reakce – podle potřeb konkrétního živočicha. To znamená, že ani ve strojovém vidění není pro všechny úlohy ideální jeden systém. Ideální systémy strojového vidění mají integrované algoritmické postupy zpracování obrazu včetně strojového učení a moderní fotonické komponenty adaptované pro požadavky dané úlohy. Organizátoři stále vítají příspěvky popisující výzkum a inovace související s daným tématem. Uzávěrka přihlášek, které je možné podávat online, je 24. května. Všechny příspěvky budou posuzovány mezinárodním vědeckým a průmyslovým výborem konference. Pět autorů nejlepších studentských příspěvků získá na konferenci volný vstup. Pro více informací navštivte www.european-forum-emva.org nebo kontaktujte pořadatele na info@emva-forum.org. (Bk)

Studenti společně s robotem utkali experimentální model obydlí na Mars

Zajímavou ročníkovou práci dostali studenti architektury ČVUT v Praze. Měli navrhnout obydlí na planetu Mars. Při návrhu měli využít robot v kombinaci s parametrickým navrhováním. Studenti tedy navrhli model obytné buňky sestavený z panelů utkaných z konopného a jutového vlákna. Panely se skládají z šablon s vyplétaným vzorem. K vyplétání použili kolaborativní robot (kobot) UR 5 o nosnosti 5 kg zapůjčený společností Universal Robots. Obr. 1. Robot trpělivě vyplétá šablony pro obydlí na MarsKonopné vlákno tloušťky 4 mm a jutové lanko o průměru 2 mm je potřeba před vyplétáním napustit roztokem z klíhu, aby byla vlákna následně vytvrzena a stavba byla pevná. Studenti proto připevnili k paži robotu nádobku z vlastního recyklovaného PET. Vlákna před tkaní prochází nádobkou a tím se napustí lepidlem.  „Studenti museli robot požadovaný úkol naučit, tedy ukázat mu, jaké pohyby má vykonat, aby každý panel správně utkal. Podařilo se jim to na jedničku, a to během několika dní,“ uvedla Kateřina Slánská, marketingová manažerka společnosti Universal Robots, která kolaborativní robot k tomuto projektu zdarma zapůjčila.Obr. 2. Studenti učí robot tkát podle přesného plánu Během semestru vzniklo 11 návrhů, realizace se dočkal pouze ten vítězný. Pracovalo na něm 41 studentů, z nichž 33 bylo z technické univerzity z nizozemského Delftu, která na projektu spolupracovala od samého začátku. Ve skutečnosti se tento pavilon se do vesmíru nepodívá, ale svůj účel splnil. Studenti si vyzkoušeli práci v mezinárodním kolektivu. Postupovali od počátečních návrhů až po konečnou realizaci, a to s využitím moderní techniky. „Naši koboty běžně pracují v bezprostřední blízkosti lidí a dobře víme, že je lze použít k mnoha různým účelům. I pro nás však byla vesmírná stavba premiérou,“ dodala Slánská. (ev)Obr. 3. Dva metry vysoký model stojí v atriu ČVUT v Praze

Konference Embedded Vision Europe (eVe) 2019

Evropské sdružení pro strojové vidění EMVA (European Machine Vision Association; www.emva.org) pořádá druhý ročník evropské konference o vestavných systémech strojového vidění, Embedded VISION Europe 2019. Konference se uskuteční 24. a 25. října 2019 v mezinárodním kongresovém centru ICS ve Stuttgartu v Německu. Konference je v Evropě jediná, která se specializuje na tuto přelomovou techniku. Klade si za cíl seznámit účastníky s možnostmi hardwaru i softwaru v této oblasti, představit příklady použití a trh pro vestavné systémy strojového vidění a umožnit výměnu informací a zkušeností mezi zainteresovanými odborníky. Partnerem konference je Messe Stuttgart. Pořadatelé nyní zvou účastníky, kteří by se na programu konference chtěli podílet aktivně svou přednáškou, aby pořadatelům co nejdříve zaslali návrh své prezentace. Prezentace mají být v angličtině a trvat 25 minut (plus 5 minut na otázky a odpovědi). Prezentace by měly být z jednoho z těchto oborů: inovace procesorů pro zařízení edge,vybrané postupy trénování sítí pro hluboké učení,případové studie využití hlubokého učení ve výrobě,nové způsoby pořizování obrazů,3D, hyperspektrální zobrazení, pořizování snímků v infračervené oblasti,cloudové služby v automatizaci,úlohy navigace autonomních vozidel,použití vestavného vidění v průmyslové automatizaci,použití vestavného vidění v logistice a skladech,použití vestavného vidění v zemědělství. Návrhy přednášek je možné zasílat prostřednictvím odkazu: https://emva.org/EVE2019. Návrhy budou posouzeny programovým výborem konference a autor bude vyrozuměn. Další informace pro přednášející i posluchače konference Embedded Vision Europe 2019 jsou na www.embedded-vision-emva.org. (Bk)

Blíží se Startup World Cup & Summit 2019

Tisíce účastníků, stovky startupů a padesátku vystupujících nabídne jedna z nejvýznamnějších událostí evropské a světové startupové scény Startup World Cup & Summit, která se koná 10. dubna 2019 v pražském Kongresovém centru. Součástí programu bude evropské finále soutěže Startup World Cup 2019, kde vítězný evropský startup získá investici v hodnotě půl milionu dolarů a titul evropského šampiona. Výherce zároveň postoupí do světového finále, které se bude konat v květnu v Silicon Valley a kde se soutěží o další milion dolarů. Akci pořádá startupový inkubátor UP21 a investiční fond Air Ventures. Organizátoři akce očekávají účast přes 350 startupů z více než padesáti zemí, jež se mohou hlásit na stránce konference www.swcsummit.com/. Akce bude rozdělena na několik speciálních zón určených pro startupy, inovátory z korporací, investory a široké publikum. Na konferenci návštěvníci využijí mobilní aplikaci Miya, která umožní networking a matchmaking. V Kongresovém centru vystoupí přes padesát mentorů a řečníků, mimo jiné např. James Quarles, obchodní ředitel firmy, který vyvinula aplikaci pro sportovce Strava, nebo Karel Janeček. Potvrzeným řečníkem je také obchodní ředitel firmy Avast Antivirus Vince Steckler. Dalším jménem je John Rizzo, investor ze Silicon Valley, který mimo jiné řídil marketing ve společnosti Apple. Chybět nebude ani šéf londýnského akcelerátoru TechStars Eamonn Carey s mnohaletými zkušenostmi s investicemi do předních evropských startupů a technologických firem. Hlavní téma akce zní „What’s Next, Europe?“. Cílem je propojovat talentované mozky, upozorňovat na přidanou hodnotu mladých firem a především dodat sebevědomí evropské startupové scéně. Ta má podle organizátorů z UP21 a Air Ventures v tomto směru podstatné rezervy oproti dravé konkurenci ze Silicon Valley a dalších světových epicenter inovací. Pro české startupy vede cesta do celoevropského finále přes finále regionální, do kterého se nominuje 21 nejlepších startupů z regionu Visegrádské čtyřky. Toto finále proběhne 9. dubna a čtyři nejlepší startupy dostanou možnost krátce představit svou firmu v rámci celoevropského finále. Vítězný startup z regionálního kola má vedle možnosti soutěžit o půl milionu dolarů v evropském finále již rovnou garantovaný postup do finále celosvětového. Startup World Cup & Summit je unikátním spojením dvou nejvýznamnějších startupových konferencí posledních let. Startup World Cup je celosvětová startupová konference a soutěž organizovaná venture kapitálovým fondem Fenox. Vznikla přímo v Silicon Valley s cílem podpořit celosvětové inovace, propojit jednotlivé startupy, otevřít dveře talentovaným podnikatelům a identifikovat dvacet nejlepších startupových projektů na světě. Vítězové regionálních kol se utkají ve velkém finále přímo v Silicon Valley, ve kterém budou se svými projekty bojovat o investici ve výši jednoho milionu dolarů. Startup Summit je konference se sedmiletou tradicí, kterou pořádá investiční fond Air Ventures. Vystoupili na ní prezentující z nejznámějších globálních korporací i startupů – od editorů TechCrunche přes šéfy Startupbootcampu, investory ze Silicon Valley, mluvčí ze společností jako Tesla nebo SpaceX či Hyperloop Transport Technologies, až po zakladatele nadějných startupů jako Kiwi.com a korporátní kapitány, např. Andre Wehrnera ze Škoda Auto nebo Tomáše Budníka z O2. Více informací naleznete na www.swcsummit.com.(JH)