Aktuální vydání

celé číslo

08

2018

MSV 2018 v Brně

celé číslo

Přehled aktualit

Plant Simulation 2018 Worldwide User Conference

V úterý 16. 10. byl ve Stuttgartu zahájen letošní ročník mezinárodního setkání uživatelů simulačního softwaru Plant Simulation od společnosti Siemens. V úvodní den konference byly naplánovány exkurze do firem Eisenmann Anlagenbau GmbH & Co. KG a Daimler AG. V obou společnostech je využíván simulační software Plant Simulation. V rámci návštěvy společnosti Eisenmann se mohli účastníci seznámit s prostředím výrobní haly, pod jejíž střechou (mimochodem technickým unikátem – ocelovou konstrukcí, která byla při výstavbě haly jako celek zdvižena hydraulickými sloupy) probíhá testování dopravníkových systémů, manipulačních zařízení a robotů využívaných nejen v automobilovém průmyslu v oblasti lakoven a souvisejících povrchových úprav. Součástí představení byla také krátká prezentace simulačních modelů příslušných technologických celků, které po instalaci v místě provozu zákazníka slouží k operativnímu testování výrobních scénářů. Následující den konference bude zaměřen na přednášky demonstrující příklady využití simulačního nástroje Plant Simulation v praxi (virtuální zprovoznění, 3D animace manipulačních pohybů, optimalizace logistických procesů a další). Podrobnější informace o konané události je možné najít na adrese https://www.plm.automation.siemens.com/global/en/topic/plant-simulation-conference/18556.(jh)

Základní kurz metrologie

Ve dnech 12. až 15. listopadu 2018 se v Praze v budově ČSVTS na Novotného lávce uskuteční 49. základní kurz metrologie, pořádaný Českou metrologickou společností (ČMS). Základní kurz metrologie je určen všem, kteří potřebují získat základní poznatky z obecné metrologie, pracují v této disciplíně krátce a nemají dosud delší praxi a zkušenosti, nebo kteří se připravují na svou profesi v oblasti metrologie. Poskytne základní informace pro orientaci v oboru. Je určen také pracovníkům, kteří se s metrologickou problematikou setkávají v libovolné kumulované funkci a zpravidla jim postačí encyklopedické znalosti. Svým zaměřením a skladbou je vhodný také pro menší nebo nově vznikající podniky, kde není dosud jednotnost měřidel a měření zabezpečována odpovídajícím způsobem, přes její nesporný význam pro kvalitu výrobků a služeb, a tedy konkurenceschopnost. Obsah jednotlivých přednášek kurzu je průběžně aktualizován, aby poskytl platné informace i výklad nových předpisů (zákonů, vyhlášek, opatření obecné povahy i norem z oblasti metrologie a měření). Informace zde mohou načerpat nejen noví metrologové průmyslových podniků, ale i firem či institucí, které při své činnosti používají měřicí přístroje nebo sami některé metrologické výkony provádějí. Absolvování tohoto kurzu je vhodnou přípravou pro účast v metrologických kurzech vyšších úrovní, pořádaných ČMS (korespondenční kurz metrologie a kurzy specializované na jednotlivé obory měření, popř. obecné výkony v oblasti metrologie) a poskytuje i základní přípravu pro možnost ucházet se o získání certifikátu odborné způsobilosti metrologa, kterou na základě žádosti o certifikaci provádí Certifikační místo ČMS, akreditované Českým institutem pro akreditaci jako certifikační orgán č. 3008. Účastníci obdrží studijní podklady a na závěr potvrzení o absolvování kurzu (rozsah kurzu je 29 výukových hodin ve 4 dnech). Více informací a přihlášky: cms-zk@csvts.cz, http://bit.ly/2pIOdJI (ed)

Den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0 a v Národním centru Průmyslu 4.0

Dne 31. 10. 2018 již potřetí v tomto roce otevře Národní centrum Průmyslu 4.0 své dveře a umožní odborné i široké veřejnosti seznámit se s nejnovějšími průmyslovými technologiemi, které se testují v Testbedu pro Průmysl 4.0. Ve spolupráci se svými průmyslovými, oborovými a akademickými partnery připravilo Národní Centrum Průmyslu 4.0 pestrý program, kterým představí nejenom činnost centra, ale především činnost testbedu – což je experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny. Na testbedu účastníci uvidí novou strukturou dopravníku s rozložením pracovních stanic, které umožňuje přizpůsobit výrobu požadavkům výrobku a stavu jednotlivých strojů. Dále se seznámí s komunikací mezi stroji založenou na OPC UA s možnostmi řešení funkční bezpečnosti s využitím protokolu PROFIsafe. Příklad flexibilní výroby bude demonstrován na skládání kostiček z Lega. K dispozici bude živé připojení do MindSphere se sběrem dat z technických zařízení testbedu. Během akce se také představí partneři Národního centra Průmyslu 4.0, kterých je nyní více než čtyřicet, a ukážou svá řešení a realizace v oblasti průmyslu 4.0. Akce se bude konat v Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (vchod B – testbed). Vstup zdarma na základě potvrzené účasti do naplnění kapacity. Další podrobnosti, program a registrace na https://www.ncp40.cz/aktuality/den-otevrenych-dveri-v-testbedu-pro-prumysl-40-podzim-2018 (ed)

Veletrh kybernetické bezpečnosti it-sa již podesáté

Desátý ročník veletrhu kybernetické bezpečnosti it-sa probíhá právě v těchto dnech (9. až 11. října 2018) v Norimberku. Na tomto veletrhu panuje rok od roku živější atmosféra. Vždyť po prostředcích na zabezpečení informací a datových sítí je stále větší sháňka. V důsledku digitalizace jsou stále zranitelnější nejen data a sítě veřejných institucí, zdravotnických zařízení a vzdělávacích institucí. Velkou obezřetnost vyžadují také data a sítě průmyslových provozů. energetických a vodárenských  soustav i dopravní infrastruktury.Obr. 1. Na stánku společnosti Cisco probíhají odborné přednáškyCelkem 696 vystavovatelů (2017: 630) z 27 zemí (24) vystavuje na veletrhu it-sa 2018. DO Norimberku se vydává stále více odborníků, aby se seznámili s tím, jaké jsou na trhu šifrovací, antivirové a  identifikační systémy a co je nového oblasti ochrany sítí před odposlechem či ochrany dat před hackerskými útoky. Veletrh by se neměli nechat ujít zejména odborníci odpovědní za hladký chod informačních techniky a za bezpečnost dat v podnicích, veřejné správě, zdravotnictví, dopravě apod.                                                                                                                         (ev)Obr. 2. Při prohlížení stánků potkáte i párek kyborgů                                                                                                                                              

Sigfox Connect bude v Berlíně

Sigfox pořádá další setkání odborníků na internet věcí: ve dnech 24. a 25. října 2018 se v Berlíně uskuteční akce Sigfox Connect, navazující na úspěšnou výstavu s konferencí Sigfox World IoT Expo, která se konala loni v Praze a jíž se účastnilo 1 200 odborníků, kteří viděli 120 stánků a mohli se zúčastnit mnoha přednášek a prezentací. V průběhu dvou dnů se na akci vystřídají přední řečníci, kteří účastníky seznámí s nejnovějším technickým vývojem a zajímavými projekty využívajícími techniku Sigfox. Na výstavní ploše budou moci účastníci diskutovat se svými potenciálními obchodními partnery. Počítá se, že akce zaujme především operátory, zákazníky, konstruktéry a výrobce zařízení a modulů, distributory, start-upy, univerzitní pracoviště a další. Druhý den bude akce otevřena též pro širokou technickou veřejnost. Více informací najdou zájemci na stránkách firmy Sigfox nebo na Twitteru či LinkedIn (hastag #sigfoxconnect). Společnost Sigfox patří k předním poskytovatelům služeb pro IoT. Její globální síť připojuje miliardy zařízení k internetu – jednoduše a s malou spotřebou energie. Unikátní přístup firmy Sigfox ke komunikaci od zařízení do cloudu překonává největší bariéry pro globální přijetí IoT: náklady, spotřebu energie a celosvětovou dostupnost. V současné době je síť Sigfox přítomna ve 45 zemích světa a počítá se, že do konce roku 2018 by jich mohlo být již 60. (Bk)

ATS Knowledge Day - Průmysl 4.0 a Smart Manufacturing

Společnost ATS aplikované technické systémy, s. r. o., pořádá ve dnech 31. 10. a 1. 11. 2018 třetí ročník ATS Knowledge Day věnovaný chytrým továrnám a průmyslu 4.0. Podělí se o zkušenosti se zaváděním výrobních informačních systémů MES v průmyslových podnicích a představí softwarová řešení, která vyvíjejí inženýři ATS pro chytré továrny. Účastnící se mohou těšit na prezentaci „řízení výrobní linky z PC-stanic pomocí softwaru LabView“, ukázku, jak je možné realizovat výrobní linku s velkými požadavky na flexibilitu (např. časté změny výrobních parametrů), dále na řešení pro měření a kontrolu každého vyrobeného kusu nebo na prezentaci vysvětlující, jak funguje ukládání velkého množství dat, z nichž je možné zpracovávat podrobné reporty. Akce je určena zájemcům, kteří se chtějí dozvědět o principech neustálého zlepšování výrobních procesů a o tom, jak se aplikují ve výrobních provozech prostřednictvím metod a technologií souvisejících s pojmy průmysl 4.0, smart manufacturing či chytrá továrna. Účast na ATS Knowledge Day je bezplatná na základě registrace a je určena pouze pro zástupce výrobních firem. Registrovat se zájemci mohou prostřednictvím registračního formuláře na stránkách společnosti: https://www.ats-global.comed 

Zlaté medaile MSV na 2018: ocenění za inovace i za celoživotní práci

Zlatá medaile za inovaci v automatizační techniceKUKA ready2_spray umožňuje automatické lakování a nanášení i v menších a středních firmách. Zařízení je výsledkem spolupráce výrobce robotů KUKA a firmy Dürr, která se specializuje na techniku pro nanášení a lakování. Přístroj dokáže nanášet jedno- i dvousložkové hmoty a je intuitivně ovládán z jednoho místa. KUKA ready2_spray obsahuje kompletní vybavení a lze jej snadno přizpůsobit požadovanému postupu.Exponát: Ready2_spray Umístění: pavilon G1, stánek G 36 Výrobce: KUKA AG Zlatá medaile za inovaci vzniklou spoluprací firem s výzkumnými organizacemi Bezemisní miniexkavátor E192E společnosti Bosch Rexroth s elektrickým pohonem je vybaven systémem pro dynamické řízení spotřeby energie podle UV-0777-CZ. Díky tomu může pracovat sedm hodin na jedno nabití.  Je vhodný pro práci v uzavřených prostorách.Exponát: Miniexkavátor E192E bezemisní Umístění: volná plocha A Výrobce: Bosch Rexroth spol. s. r. o.Zlatá medaile za inovaci komponenty ve strojírenství Frézovací hlava Kraken je prutový nástroj specifické konstrukce a designu. Oproti standardnímu provedení má o více než  60 % nižší hmotnost. Má inovativní vnitřní systém chlazení a procesní kapalinu je možné přímo přivádět nejen na čelo, ale především i na hřbet nástroje. Lepším chlazením možné zvýšit produktivitu obrábění o 10 až 40 %. Zároveň se výrazně  zlepšila trvanlivost břitů (o 10 až 200 %). Tuhost a pevnost frézovací hlavy Kraken při obrábění  je srovnatelná se standardními nástroji.Exponát: Frézovací hlava Kraken Umístění: pavilon Z, stánek Z 125 Výrobce: Regionální technologický institut, Západočeská univerzita v Plzni  Zlatá medaile za inovaci komponenty ve strojírenství Hybridní čerpací systém je určen k dopravě kapalin na velké vzdálenosti a čerpání kapalin z velkých hloubek. Kromě čerpadlového režimu může být provozován i v režimu turbínovém a rekuperovat přebytečnou tlakovou energii. Systém je založen na principu prstencového elektrického motoru, jehož rotor je tvořen rotorem axiálního čerpadla a stator je součástí potrubí. Kompaktní provedení umožňuje rychlé připojení, je bezucpávkové a může být využito i pro záchranářské účely.Exponát: Hybridní čerpací systém Umístění: pavilon Z, stánek Z 124 Výrobce: Vysoké učení technické v BrněZlatá medaile za inovaci výrobního stroje Desktop Metal Studio System je zařízení pro 3D tisk kovových dílů v kancelářském prostředí. Velmi snadno se ovládá a umožňuje vyrábět i velmi složité kovové součásti na základě digitálního modelu. Přednostmi jsou snížené náklady, zvýšená rychlost, bezpečnost a kvalita 3D tisku kovových dílů. Studio System má vlastní cloudový software a představuje zásadní posun ve způsobu vývoje produktů i jejich uvádění na trh.Exponát: Studio System Umístění: pavilon A1, stánek A1 01 Výrobce: Desktop Metal Inc.   Zlatá medaile za inovaci ve zpracovatelské technologii Válečkovací nástroj Superoll MAC pro úpravu povrchu předobrobených děr má automatické nastavení průměru nástroje. Nástroj automaticky sleduje průměr předobrobené díry a upraví její povrch v přesnosti až 0,2 mm. Superoll MAC upraví povrch děr tak, aby byly odolné proti záchytu.Exponát: Válečkovací nástroj Superoll MAC Umístění: pavilon P, stánek P 087A Výrobce: Desktop Metal Inc. Vystavovatel: Sugino Machine Limited   Zlatá medaile MSV 2018 za celoživotní tvůrčí technickou práci a dosažené inovační činy  Ing. Radomír Zbožínek  Patří mezi nejvýraznější osobnosti oboru obráběcích strojů, což dokládá jeho bohatá pracovní kariéra, která je po absolvování Fakulty strojní VUT v Brně od roku 1972 nepřetržitě svázána se značkou ZPS. Po celý svůj pracovní život usiloval o to, aby se technické obory a technické vzdělání těšily potřebné společenské prestiži. Vždy se snažil podporovat myšlenku integrace českého průmyslu obráběcích strojů a z ní plynoucích synergických efektů.

Fórum Automa na MSV v Brně

Fórum Automa ve stánku C1 na MSV v Brně se stalo první den prostorem pro setkání odborníků na automatizaci a průmyslovou informatiku. Ve středu, 3. října, jsou na programu přednášky o robotice a strojovém vidění, ve čtvrtek 4. října následuje blok s tématem automatizace a digitalizace v průmyslových provozech. Přijďte a seznamte se s osobnostmi ze světa automatizace a průmyslové robotiky!   Program ve středu, 3. října 10:00 Prezentace produktů firmy Kawasaki 10:45 Ready2_use produkty, novinky v portfoliu KUKA 11:30 Využití programu MATLAB v robotice: počítačové vidění a Deep Learning 13:00 Použití digitálního dvojčete robotické linky při jejím virtuálním zprovoznění 13:45 Jak na vizuální kontrolu s umělou inteligencí   Program ve čtvrtek, 4. října 10:00 Národní Centrum Průmyslu 4.0 a projekt RICAIP 10:45 FANUC: Skutečně automatická továrna 11:30 Bezdrátový přenos I/O signálů a řízení ventilových bloků v průmyslovém prostředí 13:00 Automatizace rozhodování 13:45 Výrobní buňka 4.0 – výrobní pracoviště blízké budoucnosti 14:30 Automatizace a monitoring výroby, sběr dat a on-line vizualizace (ed)

ABB přichází na MSV s novou koncepcí v přístupu k robotizaci a digitalizaci továrny budoucnosti

Mottem stánku ABB na MSV v Brně je „nová éra robotiky“. Jde o nový pohled na inteligentní řešení v oblasti robotiky, která zvyšují flexibilitu a zkracují návratnost investic do automatizace. Expozice ABB je v pavilonu P (P 095) a je propojená s expozicí partnerské společnosti B&R. V rámci expozice se navíc poprvé představují i čtyři partnerské inženýrské firmy s praktickými ukázkami robotických buněk. V rámci veletrhu představuje ABB v české premiéře nový kolaborativní robot YuMi, tentokrát ve variantě s jednou rukou, a zcela novou řadu řídicích systémů po roboty IRC6 OmniCore™. Tyto systémy umožňují integraci s digitální platformou ABB Ability™ a související službou Connected Services. Bezpečností softwarový systém SafeMove2 a dokáže každý připojený robot změnit z běžného průmyslového na kolaborativního. Další významnou novinkou je lakovací robot IRB 5510 s lakovacím aplikátorem RB 10000i. Aplikátor je vybavený senzory, které umožnují kontrolu kvality lakování a diagnostiku stavu zařízení v reálném čase. Dalším zajímavým exponátem je 3D inspekční robotický systém. Je koncipován s ohledem na dosažení maximálního výkonu při optimálním využití prostoru. Robotický inspekční systém srovnává naměřená geometrická data s digitálními CAD modely, a automaticky tak kontroluje vyrobené díly. To vede k výraznému zkrácení doby cyklu měření a současně ke zvýšení kvality i snížení rizika chyb při kontrolách. Pozornost odborníků jistě upoutá také praktická ukázka využití softwarového balíčku ABBRobotStudio s nástavbou Remote Laser Welding PowerPac – tedy robotu IRB 6700 s využitím dálkového laserového svařování se skenovací optikou. (Bk. Foto: ABB)

Siemens na MSV v Brně

Společnost Siemens představila svou expozici na MSV v Brně odborným novinářům na tiskové konferenci, která se konala první den veletrhu. Jak připomněl generální ředitel Siemens v ČR Eduard Palíšek, Siemens se Mezinárodního veletrhu v Brně letos účastní v nepřetržité řadě již pošedesáté. Expozice společnosti je velmi kompaktní – zvláště v porovnání s obřími expozicemi firmy Siemens např. na Hannover Messe nebo SPS IPC Drives. Přesto se do ní vešlo nemálo zajímavých produktů a čeští inženýři se zde mohou setkat s předními odborníky. Se stánkem firmy Siemens se naši čtenáři mohli seznámit již před veletrhem v pozvánce http://bit.ly/2NckthJ. Všechny exponáty stojí za zhlédnutí, ale osobně jsem strávil nejvíce času u montážního stroje na mobilní telefony. Tento stroj, určený pro čínského zákazníka, vznikl za pomoci digitálního dvojčete, které umožnilo výrazně zkrátit dobu vývoje: vyzkoušení všech funkcí stroje a výrobního taktu linky nanečisto ve virtuální podobě společně s novými funkcemi prostředí TIA Portal ušetřilo více než 30 % času oproti standardnímu postupu. Reklama uvádí v podobných projektech úsporu až 70 % času, ale to je opravdu extrémní případ – i úspora třetiny doby potřebné na vývoj je na náročném trhu spotřební elektroniky velmi cenná. Vývojáři při návrhu linky využívali jak produkty Siemens, např. NX pro konstrukci mechanické části, tak produkty firmy Eplan. Díky softwaru Teamcenter bylo zajištěno, že všichni konstruktéři a programátoři pracovali vždy s aktuální verzí dokumentace, bez ohledu na to, zda pracovali v Číně nebo v Německu. Ukázkovou linku můžete vidět na MSV v Brně, její kopie je však již v provozu u čínského zákazníka. (Bk. Foto: Siemens)