Aktuální vydání

celé číslo

07

2018

Hospodárné využívání energií a surovim

Monitorovací systémy životního prostředí

celé číslo

Přehled aktualit

Elektrárna Chvaletice dosáhla rekordní výroby elektřiny

Historicky nejvyšší denní (4. července: 18,5 GWh) i měsíční výroby (511 GWh) elektrické energie dosáhla v červenci elektrárna Chvaletice ze skupiny Seven Energy. Letošní mimořádná vedra totiž znamenají také extrémní spotřebu energie, kterou elektrárna do elektrické sítě České republiky dodává. Celkově vyrobila elektrárna v červenci o 5 % více energie než loni, v některých dnech to bylo až o 27 %. Elektrárna ve Chvaleticích, kterou vlastní společnost Seven Energy, nyní prochází náročnou ekologizací a modernizací v celkové hodnotě zhruba 3,5 miliardy korun, jejímž cílem je maximálně snížit vliv výroby na kvalitu ovzduší. (ed)

Konference ARaP 2018

Konference ARaP jsou tradičním specializovaným setkání odborné technické veřejnosti angažující se v oblastech, z jejichž názvů akronym vznikl - Automatizace, Robotika a Procesy. Dlouholetým pořadatelem je Fakulta strojní Českého vysokého učení technického v Praze, konkrétně Ústav přístrojové a řídicí techniky. Letos se na organizaci podílí také skupina pracovníků v oblasti automatizace z Ústavu výrobních strojů a zařízen, kteří jsou zároveň členy Českomoravské společnosti pro automatizaci. Tento zapsaný spolek v rámci ČSVTS podporuje konferenci jako svoji akci několik let. Termín pro dvoudenní konferenci je 13. a 14. listopad 2018. Bude probíhat v Konferenčním sále FS v Dejvicích. Na exkurzi a společenský večer s koncertem se účastníci přesunou do nové budovy Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT), kde ve spolupráci s Národním centrem průmyslu 4.0 proběhnou neformální osobní setkání a diskuse. V koncepci konference navazuje na nejúspěšnější ročníky minulých let. Hlavní téma „POKROČILÁ AUTOMATIZACE – cesta ke zvyšování produktivity“ bylo zvoleno s cílem poskytnout účastníkům přehled o aktuálních tématech spojených s pokročilou automatizací jako inspiraci pro nalezení cest k vyšší efektivnosti a konkurenceschopnosti, které jsou schůdné i v podmínkách malých a středních podniků. Je samozřejmé, že se náplň konference nemůže nedotknout nosného tématu dnešních dní, tj. tématu Průmyslu 4.0. To není přímo zdůrazňováno, jako u mnoha konferenčních akcí, protože u ARaPu jde hlavně o nová, chytrá a nově aplikovaná technická řešení, bez nichž nelze žádné vize realizovat. Z rozsáhlé oblasti automatizace jsou očekávány příspěvky zejména k těmto tematickým okruhům Moderní snímače a akční členy.Řídicí systémy s pokročilými funkcemi: DCS, PLC, SCADA.Komunikační sběrnice a sítě ve výrobním podniku.Sběr, přenos, zpracování a využití „velkých dat“ získaných z technologických zařízení. Organizátoři k nim zajišťují přednášející přímým vyzváním významných odborníků a firemních představitelů, avšak důležitou složku konferencí ARaP je možnost aktivně se podílet na náplni připravovaných konferenčních vystoupení. V současnosti je zájemcům nabízena možnost sledovat a předběžně nezávazně přihlásit svůj příspěvek na stránkách www.arap.cz. Po ukončení výběru polovině září bude možné přihlásit referát pouze ve spojení se závaznou registrací a úplným textem do tištěného sborníku s uzávěrkou 15. října. Vedle odborných specializovaných přednášek se podařilo do programu zajistit velmi zajímavá vystoupení všeobecně informativního technického charakteru. Hledáme nabídku přednášek přehledového charakteru tutoriálů bilancujících buď vývoj a trendy z posledních let nebo nabízející „rychlé“ seznámení s hojně zne/užívanými „up to date“ termíny. Účastnici vždy vítali přehledové informace o nejnovějších trendech, které z nedostatku času nestačí sledovat. To je výzva pro akademická pracoviště. Od nich rádi akceptujeme i standardní referáty. V referátech je však třeba upřednostnit přehledovou formu zaměřenou na aplikace před čistě teoretickými metodami neprokazujícími zřetelně reálnou využitelnost. Nekonkrétní přístupy nezapadají do koncepce technické konference. Ani komerčně nebo produktově orientovaná vystoupení firem nejsou cílem konference a nesmí převážit nad prezentací nových principů, vlastních zkušeností, originálních řešení. Marketingové potřeby firem lze v rámci programu uspokojit firemními presentacemi, konferenčními materiály, reklamou na místě, konzultačními stánky apod. Konference je určena především automatizačním technikům, ať už v úloze konstruktéra, vývojového pracovníka, technika inženýrské firmy či integrátora nebo ve vedoucích pozicích, jakými jsou zejména techničtí ředitelé, vedoucí projektů automatizace, vedoucí pracovníci údržby a servisu. Neodmyslitelné je i zastoupení akademických pracovníků a v programové nabídce se počítá s informacemi, které nepochybně vyvolají zájem učitelů středních odborných škol. Jejich účast ČMSA podporuje. Studenti mají na konferenci volný přístup.Pro konference ARaP je typická neformálnost, přátelská atmosféra, místo, kde se setkávají známí, často i ti, kteří se kvůli zaneprázdnění míjejí. Prostředí konferenčního sálu připomíná obrázek z r. 2016. Zapojte se i Vy letos do vystoupení a diskusí. Konference Vám třeba pomůže odpovědět na Vaše aktuální otázky.  Potřebné informace naleznete na stránkách konference www.arap.cz. Doporučujeme novým návštěvníkům těchto stránek, kteří nemají funkční registraci z předchozích ročníků, aby ihned po vstupu potvrdili svůj souhlas se zasíláním aktuální informace o konferenci ARaP 2018 na jejich email (opatření GDPR). Přípravný výbor konference děkuje čtenářům časopisu za projevený zájem a jeho redakci za otištění tohoto sdělení.

Nový ředitel divize Industry společnosti Schneider Electric

Na pozici ředitele divize Industry ve společnosti Schneider Electric nastoupil Bohdan Dovhanič, který se posledních deset let zaměřuje hlavně na průmyslovou automatizaci. Působil mimo jiné ve společnosti Rockwell Automation jako regionální ředitel pro řízení distribučních cest ve východní Evropě a ve firmě ABB, v divizi průmyslové automatizace, a to na pozici obchodního ředitele pro ČR a SR. „Mým úkolem je rozvíjet obchodní aktivity, které navazují na platformu Průmysl 4.0. Pomáháme partnerským firmám, aby uspěly na trzích, které se velmi rychle vyvíjejí a které jsou daleko méně stabilní než v minulosti. Čím dál větší roli hrají nové technologie, které mění zažité pořádky a podobu celých průmyslových odvětví, což se odráží i v potřebách firem na trhu práce. Náš program EcoStruxure je technologickou odpovědí na všechny tyto výzvy. Vedle toho vyjadřuje i naše hodnoty trvale udržitelného rozvoje, protože obchod se dá dělat dobře i s ohledem na životní prostředí,“ říká za Schneider Electric nový ředitel divize Industry Bohdan Dovhanič.  Ve volném čase se Bohdan Dovhanič věnuje rodině, horské turistice, procházkám se psem. Rád cestuje, jí středomořskou kuchyni a poslouchá hudbu všech žánrů ,od Deep Purple až po francouzské baroko. Letos oslaví šedesátiny. (ev)

Siemens posiluje v digitalizaci akvizicí společnosti mendix

Společnost Siemens podepsala 1. srpna smlouvu o akvizici firmy mendix, která je expertem v rychlém cloudovém programování aplikací pomocí low-code nástrojů (LCDP). Siemens si od této akvizice slibuje rychlejší zavádění platformy pro internet věcí, Siemens MindSphere a až desetinásobně rychlejší vývoj aplikací. Transakce by měla být uzavřena v prvním čtvrtletí fiskálního roku 2019 a Siemens za společnost zaplatí 0,6 miliardy eur. Firma mendix si ponechá svou značku, firemní kulturu a bude i nadále poskytovat služby zákazníkům prostřednictvím své specifické platformy, širokého ekosystému a komunity uživatelů. Koncern Siemens bude investovat do dalšího nezávislého vývoje produktů a převezme odkaz jedné z nejinovativnějších otevřených low-code cloudových platforem. mendix se stane součástí softwarové divize Digital Factory (DF) a platforma mendix bude instalována i v ostatních divizích Siemens.„Touto akvizicí posílíme vedoucí postavení v oblasti průmyslové digitalizace, což je jeden ze základních pilířů naší strategie Vize 2020+,“ uvedl člen správní rady koncernu Siemens AG Siemens Klaus Helmrich.Společnost mendix vznikla v roce 2005 v nizozemském Rotterdamu a hlavní ústředí má v americkém Bostonu. Pracuje pro ni více než 400 zaměstnanců. Díky obchodnímu modelu „software jako služba“ se jí více než 90 procent tržeb vrací. Siemens očekává, že mendix bude i do budoucna vykazovat silný růst nejen u svých stávajících zákazníků, ale i v rámci zákaznické základny koncernu. Svou současnou nabídku rozšíří firma mendix v oblastech cloudových služeb, internetu věcí a softwaru pro digitální podnik.(ev)

Nový ředitel Omron Electronics pro střední a východní Evropu

Generálním ředitelem Omron Electronics pro střední a východní Evropu byl jmenován dr. Klaus Kluger. Ten byl původně jednatelem firmy Omron Adept Technologies a poté, co byla tato firma převzata společností Omron, se stal generálním ředitelem Omron Electronics pro region střední Evropy. V roce 2018 došla společnost Omron k závěru, že zákazníci i trhy ve střední a východní Evropě jsou si natolik podobné, že je prospěšné, aby se jejich rozvojem zabýval jediný management. Proto byla působnost Klause Klugera rozšířena na řízení trhů v regionech střední i východní Evropy, kam spadají Německo, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko a Rumunsko. Dr. Klaus Kluger vysvětlil, na co se Omron zaměří v tomto spojeném regionu: „Jsme přesvědčeni, že inteligentní automatizace je klíčem k úspěchu jakéhokoli výrobce středních nebo velkých sérií výrobků. Naší strategií je poskytovat širokou škálu velmi spolehlivých, konfigurovatelných, inteligentních robotů, řídicích jednotek, visionářských softwarových produktů spolu se službami světové úrovně, což umožní výrobcům maximalizovat produktivitu, flexibilitu a kvalitu svých výrobků." (ev)

Směrnice EPBD urychlí zavádění pokročilé řídicí techniky do budov

Danfoss Drives ve své zprávě z 26. července 2018 upozorňuje na velké možnosti úspor energie v budovách uplatňováním nové evropské směrnice EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Směrnice, která vstoupila v platnost 9. července 2018, urychlí renovace stávajících budov s výhledem docílit do roku 2025 takového provozu budov, který bude z hlediska CO2 neutrální. Členské státy Evropské unie mají do 10. března 2020 přenést do své národní legislativy nová ustanovení této směrnice o pokročilých a chytrých technologiích a technických zařízeních budov. To znamená, že vlády evropských zemí mají dvacet měsíců na to, aby odkryly potenciál tří pilířů snižování energetické náročnosti budov: -             optimalizace technických zařízení budov -             kvalita pláště budov -             efektivní dodávky tepla a chladu. Společnost Danfoss považuje směrnici EPBD za základní normu pro své budovy a pomocí digitalizace je připraví i na budoucí požadavky zapojení do širších energetických systémů. Celá zpráva společnosti Danfoss o směrnici EPBD: http://drives.danfoss.cz/newsstories/drives/july-news-sm%C4%9Brnice-epbd/?ref=17179947678#/ (ev)

Seminář Innovation Agents

Středočeské inovační centrum ve spolupráci s NCP 4.0 pořádá dne 28. 8. 2018 v sídle CIIRC ČVUT workshop Innovation Agents. Hostem workshopu bude Teresa Quintana Rodriguezová, ředitelka Inovačního centra při Ministerstvu pro inovace, vědu a techniku ve městě Jalisco v Mexiku, která pohovoří o různých inovačních strategiích a o tom, jak motivovat vznik inovačního prostředí. Celodenní workshop začíná v 9:30 a z důvodů omezené kapacity je nutná registrace. Program a bližší informace včetně kontaktu pro registraci najdou zájemci na http://bit.ly/2uBTPHS. (ed)

Humusoft zve do Brna na Technical Computing Camp 2018

Společnost Humusoft s. r. o. zve k účasti na pátém ročníku letního setkání příznivců technických výpočtů a počítačových simulací s názvem Technical Computing Camp 2018 – TCC 2018 technické pracovníky z komerčního sektoru i zájemce z akademické sféry i další. Účastníci se budou moci v neformálním prostředí seznámit se širokými možnostmi využití inženýrských nástrojů Matlab, Comsol a dSpace v oborech např.:Model-Based Design a vývoj vestavných aplikací, Low-Cost Hardware,robotika a internet věcí,Machine Learning, Deep Learning a nástroje pro Big Data,strojové vidění, systémy ADAS a autonomní řízení vozidel,simulace v reálném čase, Rapid Control Prototyping a HIL atd.,počítačové simulace fyzikálních dějů.Na setkání budou tradičně nabídnuty aktuální informace o inženýrských nástrojích Matlab, Comsol a dSpace, široký prostor pro neformální diskuse a výměnu názorů při setkání s lidmi z nejrůznějších oborů, interaktivní ukázky použití výpočetních systémů (Arduino, Raspberry Pi, roboty, mobilní aplikace, kamery atd.), přednášky, demonstrační ukázky od uživatelů, občerstvení a také soutěž o nejlepší uživatelský projekt.Setkání TCC 2018 se uskuteční v Hotelu Fontána na Brněnské přehradě ve dnech 6. a 7. září 2018 (čtvrtek a pátek). Registrace účastníků probíhá denně od 8:30 a vstup na akci je zdarma. Další informace lze nalézt na www.humusoft.cz/tcc. (sk)

Veletrh it-sa 2018 sleduje vývoj kybernetické bezpečnosti

Digitalizace v průmyslu, státních institucí a zdravotnictví je přirozeně spojena s nakládáním s velkými objemy často i citlivých dat. Proto je velká poptávka po prostředcích pro zabezpečení těchto dat, po nástrojích pro ochranu identity, zálohovacích a šifrovacích systémech a nástrojích pro zabezpečení komunikací. Velmi žádané jsou také fyzické prostředky na ochranu výpočetních středisek, serverů počítačů, tabletů či chytrých telefonů. To vše bude k vidění na veletrhu kybernetické bezpečnosti, it-sa 2018, který proběhne ve dnech 9 až 11. října v Norimberku. Veletržní správa NürnbergMesse vždy připravuje tento odborný veletrh ve spolupráci s průmyslovými hráči i profesními organizacemi, aby ukázala aktuální situaci v oboru kybernetické bezpečnosti. Již loňský ročník veletrhu se 630 vystavovateli a 12 780 návštěvníky byl rekordní a letos zaznamenává NürnbergMesse opět velký zájem o vystavování. Mnoho vystavovatelů se chce letos prezentovat ve větších stáncích a hlásí se také zcela nové firmy. Pět měsíců před zahájením byla objednána tak velká plocha, na jaké proběhl loňský ročník veletrhu. Proto se letos mohou návštěvníci těšit na ještě rozsáhlejší přehlídku prostředků a řešení kybernetické bezpečnosti v halách 9, 10.0 a 10.1 norimberského výstaviště, do nichž se bude vcházet vstupem Mitte. Zaostřeno na start-upy Veletrh it-sa 2018 chtějí ke své prezentaci využít četné začínající firmy, start-upy. Pro ně bude opět zřízena speciální výstavní oblast Startups@it-sa. Kromě se mohou start-upy, působící v oboru kybernetické bezpečnosti z Německu, Rakousku a Švýcarsku, přihlásit do soutěže UP18@it-sa. Osmnáct začínajících firem vybraných odbornou porotou bude mít příležitost představit v norimberském obchodním centru své podnikatelské záměry profesionálům z průmyslových firem. Vítěz soutěže UP18@it-sa může využít služeb individuálního vedení (koučování) u dvou iniciátorů soutěže, Digital Hub Cybersecurity a Bavorského klastru pro kybernetickou bezpečnost (Bavarian IT Security Cluster). Do této soutěže se mohou hlásit začínající firmy do 10. srpna 2018. Doprovodný program Pro odborníky na kybernetickou bezpečnost ve vedení firem bude v době veletrhu it-sa 2018 uspořádáno mezinárodní sympozium VIS!T (Verwaltung integriert sichere Informationstechnologie – Management integruje informační techniku).Tato akce je organizována každý druhý rok, vždy na jiném místě Na sympoziu VIS!T mají účastníci z Německa, Rakouska, Švýcarska a Lucemburska příležitost diskutovat široké spektrum otázek kybernetické bezpečnosti. Veletrh bude jako každoročně provázen tradiční konferencí Congress@it-sa o technických, právních a administrativních otázkách kybernetické bezpečnosti. Celkem pět přednáškových fór bude rozmístěno na výstavní ploše veletrhu. Technická řešení kybernetické bezpečnosti budou řešena ve fórech T9 a T10, zatímco fóra M9 a M10 budou určena pro pracovníky managementu. Přednášky v angličtině zazní v pátém fóru (Forum International) v hale 10. Norimberk cílem českých odborníků Čeští odborníci si zvykli jezdit do Norimbeku na veletrh it-sa a také mezi vystavovateli nejsou české firmy žádnou výjimkou. Tradičním vystavovatelem je např. ústav bezpečnostních technologií a inženýrství Dopravní fakulty ČVUT v Praze. Na webové stránce veletrhu it-sa lze dokonce stáhnout vybrané tiskové zprávy v češtině. Vystavuje se v úterý a ve středu (9. a 10. 10.) v době od 9 do 18 hodin a ve čtvrtek (11. 10) od 9 do 11 hodin.  (ev)  

Průmysl 4.0 v segmentech potravinářství, farmacie i plastikářství

V současnosti již není pochyb o tom, že tuzemský průmysl prochází technologickou transformací. Jejími pilíři jsou digitalizace, automatizace a robotizace. Právě ty pak naplňují vize představované Průmyslem 4.0. Traduje se, že zásadní změny probíhají výhradně v automobilovém průmyslu. S ohledem na mnoho logických faktorů jsou právě v tomto oboru proměny nejdynamičtější. Na změny však reagují i jiné segmenty českého i slovenského průmyslu. Přesvědčit se o tom, jak moderní technologie ovlivňují mnoho oborů, se mohou zájemci na podzimních konferencích z nabídky Trade Media International. Akce zaměřené na moderní technologie pro potravinářský a farmaceutický průmysl proběhnou ve dnech 18. a 19. září v Olomouci. Oblast plastikářského a gumárenského průmyslu se bude diskutovat 15. listopadu v Brně. Bližší informace i možnost bezplatné registrace pro zástupce daných segmentů jsou již nyní k dispozici na www.konference-tmi.cz. (ed)