Aktuální vydání

celé číslo

01

2018

Průmyslové a servisní roboty

Snímače síly a momentu, průmyslová vážicí technika

celé číslo

Přehled aktualit

Veletrh VVVI se uskuteční ve dnech 15. až 17. 5. 2018 v pavilonu P brněnského výstaviště

Rok 2017 přinesl veletrhu VVVI (Veletrh vědy, výzkumu a inovací) výrazné navýšení počtu vystavovatelů i návštěvníků. Tuto skutečnost očekávají pořadatelé i v roce 2018. Tomuto trendu má pomoci i přesun veletrhu do pavilonu P brněnského výstaviště. Tento veletrh poskytuje univerzitám, výzkumným organizacím, inovačním firmám, vědcům a studentům platformu pro propojení vědecko-výzkumné sféry s podnikatelskou praxí a zároveň napomáhá k rozvoji komunikace a projektové spolupráce mezi akademickou a podnikatelskou sférou. V rámci veletrhu proběhne bohatý doprovodný program. Nedílnou součástí prvního dne bude i společenský večer, který zpříjemní závěr odborného programu. Aktuální informace naleznete na www.vvvi.cz (ed)

Motek bude 8. až 11. října 2018

Mezinárodní odborný veletrh Motek se uskuteční ve Stuttgartu ve dnech 8. až 11. října 2018. Veletrh se soustředí na obory automatizace výroby a montáže, dopravníky, zařízení pro manipulaci s materiálem a výrobní logistiku. Jedním z prvků, které přispívají k úspěchu veletrhu, je jasně definovaná cílová skupina: automobilový průmysl, strojírenství, výroba strojů a zařízení, výroba elektronických a elektrotechnických komponent, výroba zdravotnické techniky, výroba solárních panelů a průmysl zpracování kovů a plastů. Více informací najdou zájemci na http://www.motek-messe.de/en/ (ed)

Co uvidíte na veletrhu Amper 2018

Moravské přístroje a. s.   V 7.03www.mii.czStánek společnosti Moravské přístroje naleznou návštěvníci veletrhu Amper opět v hale V. Tentokrát bude představena výrazná novinka – programový systém Control Web 8. Toto programové prostředí je svým rozsahem a funkčností silným nástrojem pro digitalizaci průmyslu.Obr. 1. Komplexní automatizace a digitalizace výrobního provozu v softwarovém prostředí Control Web Prohlédnout si bude možné rovněž vědecké CCD kamery řady Gx, průmyslové kamery DataCam, řídicí systémy DataLab a také programové vybavení pro strojové vidění VisionLab. Návštěvníci jsou zváni, aby si vše osobně prohlédli a prodiskutovali své požadavky s odborníky společnosti Moravské přístroje. ATEsystem         V4.14 www.atesystem.czSpolečnost ATEsystem představí na veletrhu Amper celé své portfolio. Návštěvníci budou mít možnost si prohlédnout živé demo ukazující aplikace strojového vidění realizované na základě platformy ATEster. Uvidí několik systémů kontroly automobilového světlometu, které ověří přítomnost a tloušťku lakových vrstev, světelné funkce a také přítomnost jednotlivých dílů. Dále budou k vidění atraktivní ukázky použití kamer pro strojové vidění. Multispektrální řádková kamera JAI je ideální pro inspekci tiskovin, textilií a nekonečných pásů s požadavkem na mimořádně kvalitní barevnou interpretaci. Průmyslové kamery Basler s vysokým rozlišením ve spojení s průmyslovým mikroskopovým objektivem Vision Control bude předvedena na projektu automatizované kontroly waferů. Obr. 2. Ve stánku ATEsystem se návštěvníci seznámí s využitím kamer pro strojové viděníFunkce 3D kamery Automation Technology budu ukázány na příkladu kontroly tvaru automobilových dílů s přesností na setiny milimetru. Pro práci s malými díly bude prezentována sestava s HDMI kamerou Sentech, která zobrazí živý náhled bez nutnosti připojeného počítače. V neposlední řadě budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si produkty vyvinuté firmou ATEsystem, např. kamerový kryt s ochrannou vzduchovou clonou.Turck, s. r. o.     V 2.06www.turck.czV souvislosti se současným trendem digitalizace v automatizované výrobě představí Turck zcela nový koncept sběru, analýzy a zobrazení dat pomocí cloudových služeb vhodných zejména pro koncepci Industry 4.0.Obr. 3. Kompaktní PLC s krytím IP67 s CoDeSys 3 a podporou cloudových služeb. Díky partnerství se společností Vilant Systems představí Turck rozšířenou nabídku radiofrekvenčních identifikačních systémů UHF RFID, které umožňují nabízet kompletní řešení na míru zahrnující vše, od hardwaru, datových nosičů, antén, řídicích systémů a softwaru až po integraci identifikačních řešení do stávajících systémů ERP. Na stánku nebude chybět ani standardní nabídka produktů automatizace společnosti Hans Turck GmbH & Co. KG, jako jsou komponenty pro procesní automatizaci, přístroje s rozhraním IO-Link či zařízení RFID značky BLident. Návštěvníci si prohlédnou bezpečnostní prvky a systémy, optické a laserové senzory a vychystávací systémy pick-to-light společnosti Banner Engineering Corp. Ve stánku budou k vidění také rotační snímače, čítače a zobrazovače značky Fritz Kübler GmbH, nebo produkty společnosti LMI Technologies Inc. pro velmi přesné 2D a 3D měření pomocí laserových profilových senzorů a strukturovaných LED světel. Teco a. s.            www.tecomat.cz Teco a. s. je tradiční výrobce řídicích systémů třídy PLC a PAC – programovatelných automatů Tecomat řady TC700 a Foxtrot. Jejich aplikační obory lze rozdělit do tří směrů, které budou ve výstavním stánku symbolizovány třemi pilíři, kterým lze přiřadit přívlastek „chytrý - smart“: chytrá výroba v duchu programu Průmysl 4.0 – chytré domy, budovy a jejich energetika – chytrá města a jejich vybavení. Jako obvykle bude i letos prezentován bohatý sortiment hardwaru a softwaru, centrální moduly systému Foxtrot, periferní moduly řízení strojů, pro techniku budov, pro efektivní energetiku a se solárními zdroji a s akumulaci energie, komponenty pro chytrá města, ale i programové systémy pro komunikaci a pro vývoj aplikací, např. nová verze vývojového systému Mosaic, Teco Route apod. Představeny budou i úspěšné aplikace řídicích systémů Tecomat doma i v zahraničí. Obr. 4. První model řady Foxee pro podporu technického vzděláváníTeco a. s. si dlouhodobě uvědomuje potřebnost technického vzdělávání pro rozvoj automatizace v českých podnicích. Svůj výukový projekt EDUtec, zaměřený na spolupráci se školami a na podporu technického vzdělávání (aktivní již přes 20 let), rozšiřuje o nový směr EDUtec Robotic. Jeho první produkty řady Foxee budou rovněž představeny a stánku (obrázek). Leonardo technology s. r. o.      V 8. 14 www.LT.cz  Již více než 16 let řeší společnost Leonardo Technology projekty průmyslového značení od myšlenky až po instalaci. Firma zabezpečuje veškeré požadavky průmyslového značení a identifikace spolu s vlastní výrobu spotřebních materiálů pro termotransferové tiskárny. Na veletrhu Amper 2018 představí hi-tech novinky, a to hned ve dvou expozicích. V první expozici zaměřené na technologie bude hlavním lákadlem funkční automat s inkjet tiskárnou JetSet z vlastní produkce Leonardo Technology, která je speciálně navržena pro inteligentní potisk obalů v balicích strojích typu thermoforming a která se vyváží do celého světa. Díky propojení se softwarem NiceLabel a napojením na ERP, MES a další systémy zákazníků je tisk velmi jednoduchý. Spočívá pouze v odeslání tiskové úlohy do tiskárny a stisknutím tlačítka start na intuitivním dotykovém terminálu.Obr. 5. Sklenovací hlavy laserů SolarisK vidění budou i další novinky z oblasti vláknových, CO2, zelených a UV laserů Solaris. Oblast inkoustového značení bude zastoupena legendární inkoustovou tiskárnou Leibinger v čele s nejrychlejším typem na světě, JET3up RAPID, která značí rychlostí 1000 m/min. Druhá expozice bude věnována spotřebním materiálům pro termotransferové tiskárny (etikety, TTR pásky a originální tiskové hlavy).  D-Ex Instruments, s. r. o.            V 1.19 www.dex.cz Ve stánku společnosti D-Ex Instruments budou k vidění novinky z nabídky měřicí, regulační a kalibrační techniky, signalizace, řídicích systémů, průmyslových armatur a další výrobky pro náročné průmyslové prostředí i pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Novinkou je sortiment kalibrátorů tlaku, teploty a elektrických veličin Additel (USA), zvláště pak automatické ruční kalibrátory tlaku ADT760 se zabudovaným zdrojem tlaku. Mezi další novinky patří také ultrazvukový kapalinový průtokoměr Bronkhorst ES-Flow či snímač polohy Wachendorff s rozhraním Profinet.Obr. 6. Novinky z oboru měřicí, regulační a kalibrační techniky ve stánku D-Ex Instruments Návštěvníci se dále seznámí s jiskrově bezpečnými ručními LED svítilnami Adalit, s moduly pro jiskrově bezpečný Ethernet, s testerem přepěťových ochran nebo snímači vlhkosti a průtoku sypkých látek. Vystavena budou i kompresní, závitová a ultračistá šroubení, kulové kohouty a jehlové ventily, opletené hadice, manometry, bimetalové teploměry i bezodkapové hadicové rychlospojky. Prezentován bude také široký sortiment hladinoměrů KSR Kuebler a vlhkoměry firmy Vaisala, včetně nového snímače peroxidu vodíku HPP270.EPLAN Software & Services        P 4.02 www.eplan.cz Na veletrhu Amper 2018 představí společnost Eplan software Syngineer propojující prostřednictvím mechatronické struktury systémy MCAD, ECAD a software pro PLC. Usnadnění komunikace a změnového řízení napříč různými obory a urychlení konstrukčního a vývojového procesu v oblastech mechanického, řídicího a softwarového inženýrství budou hlavními tématy tohoto stánku. Díky propojení činností se velmi zjednodušuje vedení projektu. Aktuální přehled o všech činnostech prováděných na projektu snižuje administrativu a chybovost při vedení projektu. Dalším nosným tématem bude Průmysl 4.0. Společně s firmou Rittal představí Eplan možnost vývoje výrobků od návrhu až po výrobu. Návštěvníci tak budou mít možnost spatřit na jednom místě výhody digitálních technologií během fáze vývoje výrobků - interakci softwaru, dat a konfiguračních řešení, což pomůže objasnit, jak jednotlivé nástroje fungují společně a tím podporují tvorbu hodnoty inženýrských procesů.TOP Instruments, s. r. o.             V 1.02 www.topinstruments.cz Návštěvníci veletrhu Amper naleznou ve stánku společnosti Top Instruments měřicí přístroje rakouské firmy Schaller, kterou Top Instruments v České republice nově zastupuje.Obr. 7. Přístroj pro měření vlhkosti materiálu značky Schaller Firma Schaller vyvíjí a vyrábí přístroje pro měření vlhkosti materiálu. Přístroje nacházejí uplatnění, především v zemědělství, potravinářství, bioenergetice, stavebnictví, výrobě papíru a textilu a dalších odvětvích.Kalibrační laboratoř firmy Schaller je akreditována pro kalibraci na základě měření vlhkosti materiálu metodou sušicí pece. Přístroje firmy Schaller jsou pak schopné měřit se stejnými výsledky, nikoli však v řádu mnoha hodin, ale v řádu sekund. Kromě samotných měřicích přístrojů dodává firma Schaller i rozmanité příslušenství, od přesných vah přes transportní boxy až po software pro sledování a analýzu dat. Díky firmě Schaller je společnost Top Instruments schopna dodat zákazníkům kompletní řešení pro měření vlhkosti rozličných materiálů, jakými jsou např. biomasa, obiloviny, papír, kůže nebo chmel. Kromě bude možné si ve stánku prohlédnout rovněž snímače tlaku, vlhkosti vzduchu a průtoku od našich tradičních dodavatelů, firem E+E Elektronik a Huba Control.

Digi International představí nové produkty pro IoT

Společnost Digi International (www.digi.com) představí na veletrhu Embedded World v Norimberku (27. února až 1. března) moduly smart edge Digi® XBee3TM pro IoT a v předpremiéře modemy Digi ConnectCore® 8X. Digi XBee3 jsou radiové moduly ve velmi malém formátu vhodné pro IoT pro sítě malého dosahu a sítě s malou energetickou náročností. Jejich výhodou je modulární přístup ke konektivitě, možnost programování v prostředí MicroPython a duální radiové připojení (v obou standardech ZigBee 3.0, IEEE 802.15.4 s možností později softwarově upgradovat na Bluetooth LE). V předpremiéře budou uvedeny také prototypy modemů Digi ConnectCore 8X System-on-Modules (SOM) a SBCs. Digi je blízkým partnerem firmy NXP, a proto mohou tyto extrémně malé modemy používat procesory NXP i.MX 8X s jádry ARM Cortex-A35 a Cortex-M4F. Dostupnost vývojového kitu je plánována na třetí čtvrtletí 2018. (ed)

Vznikl nový podnik, SIDAT Digital

Významná česká firma SIDAT, spol. s r.o., která působí více než čtvrtstoletí v oborech průmyslové automatizace a výrobní informatiky, rozšiřuje své aktivity i do oblasti digitálních technologií. Společně se slovenskou firmou SOVA Digital a. s., zaměřenou na digitalizaci v průmyslu, zakládá podnik, SIDAT Digital s. r. o. Nový podnik bude v českých a slovenských průmyslových firmách podporovat propojení fyzických výrobních systémů s digitálními technologiemi v souladu se strategií Průmysl 4.0. Ing. Radim Novotný, Ph.D., MBA, jednatel společnosti SIDAT, k tomuto tématu řekl: „Touto iniciativou chceme našim zákazníkům, přinést úplně nové možnosti, jak s využitím digitálních technologií zvyšovat efektivitu výrobních technologií. Přichází doba, kdy fyzikální výrobní systém bude mít svoji věrnou digitální kopii, která bude zpracovávat a vyhodnocovávat data z výroby a podle nich bude možné reagovat na změny v reálném čase. Takovéto „digitální dvojče“ bude schopné dle vyhodnocovaných dat předcházet nežádoucím stavům a jevům, a dokonce tyto jevy predikovat a cíleně jim předcházet. Přesouváme se tedy do světa budoucnosti, kdy softwarové digitální technologie dokáží vlastní výrobní technologii přímo a efektivně ovlivňovat.                 SIDAT, spol. s r.o. SIDAT byl založen v roce 1990 a nyní společně s 80 zaměstnanci dosahuje obratu čtvrt miliardy Kč. Na pracovištích v Praze a Brně zabezpečuje dodávky v oblastech komplexní automatizace, výrobní informatiky, Customer Care, Průmyslu 4.0 a integračních projektů. V roce 2017 byl SIDAT jedním ze zakládajících partnerů Národního Centra Průmyslu 4.0 při CIIRC na ČVUT v Praze, kde v rámci iniciativy Průmyslu 4.0 připravuje pilotní řešení vhodná pro transformaci tuzemských výrobních podniků na výroby s uplatněním principů Průmyslu 4.0.                SOVA DIGITAL a.s.: SOVA Digital už 27 let řeší u svých zákazníků komplexní digitalizaci a optimalizaci výrobních procesů v konceptu Industry 4.0. Dlouhodobě potvrzuje pozici vizionáře a inovátora a nabízí zákazníkům individuální přístup a na míru šité řešení. V minulém roce získala za svoje řešení Digitálního dvojčete prestižní ocenění Inovace roku udělované odborníky a Ministerstvem průmyslu. SOVA Digital je dodavatelem PLM (Product Lifecycle Management) řešení od Siemens PLM Software pro slovenský trh.(ed)

NIWeek 2018

NIWeek 2018 will be held in Austin, Texas, USA, on May 21-24, 2018. The event brings together thousands of engineers, scientists, and industry professionals to learn about the NI software-centric platform for accelerating development and increasing productivity in test, measurement, and control systems. Attendees can take advantage of: training and certification opportunities,interactive technical sessions,exhibitions on the latest advancements,keynote presentations from industry thought leaders. More info: http://niweek.ni.com. Early bird prices will be avaliable through March 20. 

Zpráva IFR – hustota robotů na celém světě roste

Automatizace výroby roste na celém světě: nová průměrná hodnota počtu robotických jednotek na 10 000 zaměstnanců v průmyslové výrobě v roce 2016 je 74 (2015: 66) Geograficky je průměrná hustota robotů na 10 000 zaměstnanců v Evropě 99 jednotek, v Americe (tj. v obou částech, Severní Americe i Jižní Americe) 84 jednotek a v Asii 63 jednotky. Česká republika s hustotou 101 není mezi deseti zeměmi s největší hustotou robotů na světě: tam jsou Jižní Korea, Singapur, Německo, Japonsko, Švédsko, Dánsko, USA, Itálie, Belgie a Tchajwan. Statistiku sestavila Mezinárodní federace pro robotiku IFR. „Hustota robotů je vhodné měřítko pro sledování rozdílů ve stupni automatizace průmyslové výroby v různých zemích,“ říká Junji Tsuda, prezident IFR. „Nejrychlejší růst vykazuje Asie. Mezi lety 2010 a 2016 byl průměrný roční růst hustoty robotů v Asii 9 %, v Americe 7 % a v Evropě 5 %.“    Asie Růst hustoty robotů v Číně je nejrychlejší na světě. Vzhledem k rychlému růstu počtu instalovaných robotických jednotek, zvláště od roku 2013, vzrostla hustota robotů z 25 jednotek v roce 2013 na 68 v roce 2016. V současné době je Čína z hlediska hustoty robotů na 23. místě na světě. Ovšem čínská komunistická vláda si vytkla za cíl dostat se do roku 2020 do desítky zemí s nejvyšším stupněm automatizace na světě. Cílová hodnota hustoty robotů je 150 jednotek. Navíc má jít mnohem více o roboty domácí výroby: čínská vláda chce do roku 2020 dosáhnout hranice 100 000 vyrobených průmyslových robotů. V roce 2017 přitom bylo domácí výroby jen 27 000 robotických jednotek instalovaných v Číně, zatímco přibližně 60 000 jich pocházelo ze zahraničí. Největší hustotu robotů v průmyslové výrobě na světě má Jižní Korea – tuto pozici si udržuje už od roku 2010. Hodnota 631 robotických jednotek na 10 000 zaměstnanců přesahuje světový průměr více než osmkrát. Vysoké tempo růstu se v Koreji udržuje zejména díky pokračující masové instalaci robotů v podnicích vyrábějících elektroniku a elektrotechnické výrobky a v automobilovém průmyslu. Na druhém místě je Singapur s 488 robotickými jednotkami na 10 000 zaměstnanců v roce 2016. Přitom přibližně 90 % robotů pracuje v elektronickém průmyslu. Další asijská země, Japonsko, je na čtvrtém místě na světě s hustotou 303 jednotek na 10 000 zaměstnanců. Těsně ji předběhlo Německo s 309 jednotkami. Japonsko je však největší výrobce robotů na světě: v roce 2016 se tam vyrobilo 153 000 jednotek a v současné době se 52 % robotů na světě vyrábí právě v Japonsku.  Severní Amerika V USA dosáhla hustota robotů v roce 2016 hodnoty 189 jednotek a země je tam sedmá na světě. Od roku 2010 probíhá nezbytná modernizace domácího průmyslu, a s tím souvisí i rostoucí objem prodeje robotů v USA. Hlavním tahounem růstu je snaha automatizovat výrobu a posílit tak pozici USA na světovém trhu, aby bylo možné udržet průmyslovou výrobu doma a v některých případech ji dokonce vrátit zpět ze zemí, kam se přesunula za levnou pracovní silou. Největším zákazníkem pro průmyslové roboty s podílem 52 % (2016) je stále ještě automobilový průmysl. Předpokládá se, že v letech 2017 až 2020 poroste objem prodeje robotů v USA průměrně o 15 %. Hustota instalovaných robotů v Kanadě také roste a v roce 2016 dosáhla 145 jednotek na 10 000 zaměstnanců, čímž se Kanada řadí na 13. místo na světě.  Růst je posilován zejména automobilovým průmyslem. Mexiko je další průmyslovou zemí Ameriky. Je výrobní základnou pro výrobce automobilů a dílů pro automobilový průmysl, které se vyvážejí převážně do USA, i když v posledních letech roste také export do dalších zemí, zejména v Jižní Americe. Hustota robotů je 33 jednotek, což je stále hluboko pod světovým průměrem (Mexiko je na 31. místě na světě).  EvropaZemí s nejvyšším stupněm automatizace v Evropě je Německo. S hustotou 309 jednotek na 10 000 zaměstnanců je třetí na světě. V roce 2016 bylo 36 % dodávek robotů v Evropě realizováno právě v Německu a na celkové počtu provozovaných robotů se Německo podílí 41 %. Odhaduje se, že přes vysoký stupeň automatizace mezi lety 2018 až 2020 trh s roboty v Německu dále poroste, v průměru o 5 %, přičemž hlavními oblastmi uplatnění robotů budou všeobecné strojírenství a automobilový průmysl. Francie má hustotu robotů 132 jednotek (18. na světě), což je stále ještě vysoko nad celosvětovým průměrem, ale relativně málo v porovnání s jinými vyspělými zeměmi EU. Jiné evropské země, jako Švédsko (223 jednotek), Dánsko (211 jednotek), Itálie (185 jednotek) a Španělsko (160 jednotek) mají mnohem vyšší stupeň automatizace a využití robotů v průmyslové výrobě. Avšak pod novým vedením je Francie v procesu úsilí o znovuzískávání konkurenceschopnosti své průmyslové výroby. To může do jisté míry podnítit v následujících letech instalaci nových robotů. V roce 2017 se očekává nárůst počtu nově instalovaných robotů ve Francii o 10 % a mezi lety 2018 až 2020 by měl být mezi 5 % a 10 %. Británie má jako jediná země ze skupiny G7 hustotu robotů pod světovým průměrem: 71 jednotek. Britský průmysl nutně potřebuje investice do modernizace a zvyšování produktivity a nízká hustota robotů v průmyslové výrobě tuto skutečnost jen potvrzuje. I přes rozhodnutí opustit EU je v současné době plánováno mnoho investic na rozšiřování kapacity a modernizaci automobilového průmyslu, ať jde o místní, nebo zahraniční značky. Není však jasné, zda firmy své investice vzhledem k nejistotě vývoje zejména v oblasti celních pravidel neodloží. Ze zemí východní Evropy a evropských zemí mimo EU mají nejvyšší hustotu robotů Slovinsko (137 jednotek, 16. místo na světě) a Slovensko (128 jednotek, 17. místo na světě). Předstihly tak Švýcarsko, které je se 128 jednotkami na 19. místě. Peloton uzavírá Česká republika, jež je se 101 jednotkou na 10 000 zaměstnanců na 20. místě, stále vysoko nad světovým průměrem a dokonce i mírně nad průměrem Evropy. Poptávka po robotech na Slovensku a v Česku je ovšem silně závislá na potřebách automobilového průmyslu. Lepší je situace ve Slovinsku, které je z hlediska automatizace výroby nejvyspělejší z balkánských zemí: do automobilového průmyslu šlo v roce 2016 jen 60 % dodávek nových robotů, ovšem i zde závislost na automobilovém průmyslu vzrostla – podíl automobilového průmyslu byl o třetinu větší než v roce 2015. IFR vydává ročně dvě studie: první, jejíž výtah je obsahem tohoto článku, poskytuje globální přehled o trhu průmyslových robotů v podobě standardizovaných tabulek, umožňujících srovnání podle zemí, oblastí použití, průmyslových oborů, typů robotů a dalších technických a ekonomických aspektů. Data jsou sbírána ze 40 zemí světa. Ve vybraných zemích jsou uváděny také přehledy o výrobě, vývozu a dovozu. Druhá studie, kterou IFR připravuje společně s Fraunhofer IPA ve Stuttgartu, je věnována servisní robotice: obsahuje analýzu trhu, případové studie a strategické směry rozvoje. Více informací získají zájemci na www.ifr.org (ed)

Nová SoC kamera pro autonomní vozidla

Společnost Renesas představí na veletrhu Embedded World (27. února až 1. března, Norimberk) široký sortiment mikroprocesorů a mikroprocesorových modulů (MCU, MPU), analogových a výkonových mikroelektronických prvků, vestavných počítačů SoC i ucelených výpočetních platforem. Divize automobilového průmyslu představí pokroky v oblasti počítačového vidění pro pokročilé asistenční systémy v automobilech a autonomní vozidla. Nová přední SoC kamera (System on Chip) má špičkové technické vlastnosti, malou spotřebu elektřiny a velkou funkční bezpečnost. Dizice pro širokopásmovou komunikaci se na veletrhu soustředí na prezentaci platformy Renesas Synergy™ a novinky v oblasti zabezpečení cloudových aplikací. Představeno bude řešení bezpečného připojení ke cloudu prostřednictvím hardwarové sady AE-CLOUD1 a softwarových nástrojů Synergy Enterprise Cloud Toolbox. Pro naše čtenáře bude asi nejzajímavější nabídka průmyslové divize, které představí nové vestavné počítače SoC určené pro výrobce zařízení průmyslové automatizace. Řešení založené na průmyslových ethernetových switchích RZ/N1 zahrnuje energeticky úsporné moduly průmyslového Ethernetu vestavěné do pouzdra konektoru RJ45 a je velmi vhodné např. pro snímače v automatizaci procesní výroby (např. v potravinářství) pro vzdálené I/O nebo operátorská rozhraní. Dne 1. března se potom v rámci Studentského dne uskuteční čtvrtý ročník Renesas MCU Car Rally. Letos se zúčastní 30 týmů a přibližně 180 studentů z Německa, Rakouska, Británie, Španělska, Francie, Bulharska, Rumunska a Turecka. Akce se uskuteční od 10 do 15 h ve foyer u vchodu Mitte (přímo před halou 1) (ed)

Svaz průmyslu připravuje firmy na GDPR

Svaz průmyslu a dopravy pokračuje v projektu Akademie GDPR i v roce 2018. Nově spustí e-learning nebo chatbot – automatické elektronické odpovídání dotazů. Svaz spolu s partnery připravil cyklus devíti seminářů, na kterých od února do května vysvětlí účastníkům změny, které pro ně z nařízení vyplývají. První seminář probíhá již 7. února 2018 v prostorách ministerstva průmyslu a obchodu. Zájemci se mohou hlásit pomocí registračního formuláře na http://www.gdprakademie.cz/. Od března spustí Svaz průmyslu na stránkách gdprakademie.cz e-learning, webové semináře pro širokou veřejnost. Na svých webových stránkách spcr.cz  svaz plánuje spustit i chatbot, aplikaci, která bude 24 hodin denně odpovídat na dotazy k GDPR. Svaz průmyslu a dopravy ČR na projektu Akademie GDPR spolupracuje s Úřadem pro ochranu osobních údajů a partnery IBM Česká republika a advokátní kanceláří PRK Partners. (ed)

Kontron představí COM, vestavné počítače a servery pro IoT, fog a cloud computing

Veletrhu Embedded World v Norimberku (27. 2 až 1. 3.) se zúčastní také firma Kontron (www.kontron.com). Veletrh využije k představení mnoha novinek: např. startovní sady pro fog computing se síťovou kartou pro TSN (na obrázku), panelové počítače FusionClient a FlatClient a nový vestavný server ZINC „Cube“ s nejnovějšími procesory Intel. Návštěvníci ve stánku uvidí také široký sortiment počítačů COM (computer on module), základních desek a jednodeskových počítačů v různých výkonnostních a cenových úrovních s procesory Intel, AMD a NXP. Premiéru bude mít nejnovější Computer-On-Module formátu Q7, který doplní COM ve formátech COM Express a SMARC 2.0.ed