Aktuální vydání

celé číslo

07

2018

Hospodárné využívání energií a surovim

Monitorovací systémy životního prostředí

celé číslo
Mediální plán

Mediální plán

Ediční plán 2018

Číslo Uzávěrka Expedice
Obecné téma Produktové téma
1 11. 12. 2017 24. 1. 2018 průmyslové a servisní roboty; chapadla a snímače pro roboty snímače síly a momentu, průmyslová vážicí technika
2-3

15. 2.
2018

13. 3. 2018 vzdělávání, výzkum, vývoj a inovace veletrh AMPER
Fórum automatizace
4 19. 3. 2018   16. 4. 2018 simulace a modelování výroby; virtuální zprovoznění automatizace skladů a výrobní logistiky
5 16. 4. 2018 14. 5. 2018 přístrojová, řídicí a automatizační technika pro procesní výrobu snímače teploty
PT: odporové snímače teploty
6 15. 5. 2018 12. 6. 2018 výrobní a montážní linky  systémy strojového vidění
PT: čtečky optických kódů a OCR
7 15. 6. 2018  13. 7. 2018 hospodárné využívání energií a surovin   monitorovací systémy pro ochranu životního prostředí, analyzátory kapalin a plynů
8-9 27. 8. 2018 24. 9. 2018 automatizace obráběcích a tvářecích strojů a linek veletrh MSV
lineární a rotační snímače polohy
10 17. 9. 2018 22. 10. 2018 automatizační technika v zemědělství, stavebnictví a těžebním průmyslu komunikační systémy v průmyslu
PT: komunikační brány (gateway) pro průmyslový Ethernet
11 21. 10. 2018 19. 11. 2018 elektrické, hydraulické a pneumatické pohony; polohovací mechanismy veletrh SPS IPC Drives 
12 16. 11. 2018 14. 12. 2018 automatizační technika v energetice a teplárenství  systémy ochrany proti požáru a výbuchu, měření koncentrace prachu
PT: průmyslové detektory kouře a požáru
1/2019             
automatizace v potravinářství a farmacii měření a regulace průtoku, čerpadla
PT: elektromagnetické a magneticko-indukční průtokoměry