Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Zákaznický den ZAT

Zákaznický den společnosti ZAT, v pořadí již patnáctý, se konal 25. ledna 2018 v Příbrami. Celkem 130 účastníků se mohlo seznámit s novinkami v sortimentu firmy a realizovanými zakázkami a také si prohlédnout modernizované výrobní prostory podniku.

Kromě inovací v řídicím systému Sandra je velmi zajímavou novinkou v sortimentu ZAT rovněž Simon – řada modulů určených ke sběru a předzpracování dat a jejich odesílání do cloudu. Moduly Simon mohou využívat sítě Sigfox, LoRa i IQRF, přičemž každá z nich má své přednosti a omezení. Volbou vhodné komunikační sítě je možné realizovat sběr dat v jedné budově či výrobním závodě, v jednom městě nebo průmyslovém komplexu i na geograficky rozlehlém území. Moduly Simon je možné instalovat jako součást nových strojů a zařízení, ale lze je využít též ke sběru dat z již existujících zařízení, která tak mohou být doplněna o možnost dálkového dohledu a diagnostiky. Moduly Simon jsou vykročením firmy ZAT směrem ke konceptu průmyslového internetu věcí – IIoT.

Na zákaznickém dni byly představeny také realizované projekty v oblasti klasické i jaderné energetiky, řízení technologických procesů, řízení dopravy nebo plynárenství nejen v České republice a v Evropě, ale po celém světě, včetně např. Brazílie (řízení jaderného reaktoru malého výkonu v laboratoři brazilského námořnictva Labgene), Indonésie (řídicí systémy pro paroplynovou elektrárnu Grati na ostrově Jáva) nebo Austrálie (koncentrační sluneční elektrárna firmy Vast Solar v Novém Jižním Walesu).

Časopis Automa se zákaznického dne ZAT zúčastnil jako mediální partner.

(Bk)