Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Zákaznické úpravy produktů pro automatizaci

Kromě nejmodernější techniky nejvyšší kvality nabízí společnost Panasonic také automatizační produkty přizpůsobené požadavkům zákazníků. Účelem těchto úprav je zejména snížení výrobních nákladů a zlepšení kvality konečného produktu. Řešení navržená společností Panasonic v úzké spolupráci se zákazníky jim poskytují vynikající výhodu před konkurencí. 

Panasonic zdokonaluje možnosti zákaznických úprav svých produktů už více než deset let. Odborníci firmy spolupracují se zákazníky, inženýry a nákupními a logistickými odděleními, aby nakonfigurovali nejvhodnější řešení z hlediska úpravy provedení, balení, označování, předmontáže a dalších požadavků. Vysoká kvalita je zajištěna několika postupnými testy výrobků, které jsou svědomitě zdokumentovány. 

Montáž konektorů, změna délky kabelů 

V závislosti na potřebách zákazníka může společnost Panasonic zkrátit standardní kabely a připojit k nim konektory. Typické konektory jsou M8, M12 a Micro-Fit se třemi nebo čtyřmi kontakty. V závislosti na typu senzoru je také možné integrovat konektor přímo do pouzdra senzoru. 

Speciální balení 

Pro rychlejší přípravu pro výrobu lze dodat balení s množstvím identických produktů podle požadavků zákazníka, větším nebo menším, než je standardní balení. Je rovněž možné dodat montážní sady: různé produkty v jedné sadě. Taková sada může obsahovat např. snímače, časovače a čítače, předprogramovaná PLC a všechny vyhrazené kabely a montážní materiál tak, aby všechny potřebné komponenty byly při sériové výrobě rychleji dostupné. 

Předmontáž 

Příslušenství, které lze objednat samostatně, je obvykle také baleno a označeno jednotlivě. Aby zákazníci ušetřili čas při rozbalení a montáži, nabízí společnost Panasonic montáž různého příslušenství už před dodávkou jako jednu z personalizačních služeb. Do balíčků mohou být přidány též šrouby nebo jiný montážní materiál vhodné velikosti. 

Přednastavení snímačů a naprogramování PLC a HMI 

Pro rychlou instalaci produktů ve větších výrobních linkách mohou být před samotnou dodávkou senzory předem nastaveny a řídicí jednotky nebo HMI naprogramovány. Zákazník si vytvoří svou aplikaci, dodá ji firmě Panasonic a potom dostává PLC a HMI už s nainstalovaným programem.  

Označování 

Správné označování zabraňuje nesouladu výrobků a nesprávnému zapojení při instalaci snímačů do stroje. Značení hraje důležitou roli také tehdy, když je třeba určit příčinu chyby, a pomáhá vysledovat a najít čísla produktů pro objednávku výměny. 

Dodatečná kontrola kvality 

Aby společnost Panasonic splnila i svou politiku kvality a odpovědnosti za životní prostředí, dodává prohlášení o shodě pro RoHS (omezení některých nebezpečných látek v elektrotechnických výrobcích), REACH (registrace, hodnocení, povolování a omezování chemických látek), Conflict Minerals (zřeknutí se používání surovin pocházejících z konfliktních oblastí, zvláště z Demokratické republiky Kongo) a certifikáty CE i pro výrobky na míru.

Kromě toho mohou být rovněž prováděny elektrické zkoušky, kontrola rozměrů a tvarů nebo mechanické zátěžové testy, jako je zkouška pevnosti v tahu, aby byly splněny požadavky zákazníka na kvalitu. 

Potřebujete vědět více?

Čtenáři, které možnost dodávek přizpůsobených produktů zaujala, mohou kontaktovat české zastoupení Panasonic Electric Works Europe AG – viz kontakt v inzerátu na této straně. 

(Panasonic Electric Works Europe AG)

Obr. 1. Firma Panasonic dodává výrobky přizpůsobené podle požadavků zákazníků