Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Virtualizované prostředí VPE1400 zvyšuje stabilitu a účinnost komunikační sítě

Ruggedcom VPE1400 (Virtual Processing Engine) je virtualizované prostředí vytvořené pro router Ruggedcom RX1400 od firmy Siemens. Díky němu mohou zákazníci provozovat svůj vlastní operační systém Linux a vlastní aplikace přímo na

routeru RX1400 na okraji sítě mobilního operátora. V aplikaci ve virtuálním prostředí VPE1400 mohou být např. předběžně zpracovávána data shromážděná v průběhu sledování dopravy nebo energetické situace před jejich odesláním do řídicího střediska. Nejenže se tak zmenšuje objem přenášených dat, ale zároveň se zlepšuje stabilita a účinnost komunikační sítě. Virtuální počítače se používají v mnoha oborech, zejména tam, kde je vyžadován robustní hardware a spolehlivá komunikace, např. v energetice, dopravě a ropném či plynárenském průmyslu.
 
Ve spojení s novým Ruggedcom ACE (Application Connectivity Engine) nabízí virtualizované prostředí multiprotokolovou komunikaci SCADA pro přístroje od různých výrobců a zpřístupňuje je pro aplikace provozované ve VPE1400.
 
Toto nové virtualizované prostředí umožňuje předběžně zpracovávat obrovské objemy dat již na okraji komunikačních sítí, což je rozhodujuící požadavek průmyslového internetu věcí (IIoT – Industrial Internet of Things).
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com, www.siemens.com/kvm-edge-router