Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

VDE podporuje zvyšování kybernetické bezpečnosti

Více než polovina podniků je ohrožena kybernetickými útoky. Kybernetická bezpečnost je proto základním předpokladem úspěšné digitalizace. Německý odborný svaz pro elektrotechniku, elektroniku a informační techniku VDE zesiluje svoji angažovanost pro kybernetickou bezpečnost a zahajuje činnost sdružení CERT.

Kybernetická bezpečnost je rozhodujícím faktorem pro úspěch digitální transformace. To je důležité poselství ze zprávy Tec Reports 2017, kterou odborný svaz VDE vypracoval podle průzkumu mezi 1 300 členskými podniky VDE a vysokými školami. Podle výsledků průzkumu je 88 % respondentů přesvědčeno o tom, že kybernetická bezpečnost je důležitým pilířem úspěšné digitalizace společnosti. Celkem 82 % respondentů považuje účinnou ochranu kritických infrastruktur za centrální úkol. A téměř všichni respondenti (93 %) si myslí, že kritické infrastruktury – např. v energetickém sektoru – vyžadují mimořádně zvýšenou ochranu. To, že Německo v oblasti technologií, konceptů, bezpečnostních norem a standardů pro kybernetickou bezpečnost zaujímá vedoucí postavení, si myslí ovšem jenom asi každý sedmý respondent.

Jak důležitá je kybernetická bezpečnost, ví mnoho podniků a vysokých škol z vlastní zkušenosti. Více než polovina respondentů (53 %) byla již kybernetickými útoky postižena. Přitom nadprůměrně často byly cílem kybernetických útoků velké podniky (71 %) a vysoké školy (68 %). V podnikové sféře jsou zvláště ohrožené oblasti výzkum a vývoj (78 %), informační systémy a software (70 %), výroba a plánování (57 %) a projektování a inženýrské služby (40 %).

Vzhledem k významu kybernetické bezpečnosti vyžadují členské podniky VDE ještě větší odbornou, ale i politickou angažovanost. Zhruba dvě třetiny členských podniků VDE považují kybernetickou bezpečnost za výzkumné i politické téma s největší prioritou (67 %) a podporují vytvoření národní strategie kybernetické bezpečnosti (64 %) a certifikačního systému pro kybernetickou bezpečnost (63 %).

VDE zahajuje činnost sdružení CERT pro větší kybernetickou bezpečnost

Kybernetická bezpečnost patří k nejdůležitějším tématům odborného svazu VDE. Při příležitosti letošního Hannover Messe zahájil odborný svaz VDE činnost sdružení CERT@VDE, první platformy pro koordinaci problémů kybernetické bezpečnosti speciálně pro malé a střední podniky v oblasti Industrie 4.0. Platforma nabízí výrobcům, integrátorům, investorům a provozovatelům z oboru průmyslové automatizace možnost intenzivní a důvěryhodné výměny informací a konkrétní podporu pro zvýšení kybernetické bezpečnosti v rámci nekomerčního sdružení CERT. Mimoto VDE provozuje kontaktní místo VDE-DKE pro informační bezpečnost KSI (Kontaktstelle Informationssicherheit) a zajišťuje doprovodný výzkum pro projekty spolkového ministerstva pro vzdělávání a výzkum BMBF Vernetzte IT-Sicherheit Kritischer Infrastrukturen (VeSiKi) a Zuverlässige drahtlose Kommunikation in der Industrie (BZKI). Ke standardizaci kybernetické bezpečnosti přispívá zaváděním norem řady IEC 62443 Industrial communication networks – Network and system security. V oboru zkoušení a certifikace nabízí zkušební ústav VDE certifikát VDE Informationssicherheit geprüft.

[VDE-Unternehmen fordern nationale Cyber-Security-Strategie. Pressemitteilung, 24. 4. 2017.]

(Kab.)