Aktuální vydání

celé číslo

07

2018

Hospodárné využívání energií a surovim

Monitorovací systémy životního prostředí

celé číslo

Úspěšný veletrh Achema ve Frankfurtu

Nejvýznamnějšího veletrhu procesního průmyslu, veletrhu Achema, který se konal 11. až 15. června 2018 ve Frankfurtu nad Mohanem, se zúčastnilo 3 700 vystavovatelů z 55 zemí, aby zde představili nejnovější techniku a technologie pro chemický, potravinářský a farmaceutický průmysl.

Ačkoliv počet návštěvníků byl letos nižší než v předchozím ročníku, haly s klasickou procesní technikou, s čerpadly a armaturami nebo se stánky inženýrských firem byly mnohdy tak přeplněné, že bylo obtížné jimi projít.

„Vystavovatelé, s nimiž jsem osobně mluvil, označili veletrh za velmi úspěšný,“ řekl Jürgen Nowicky, předseda vystavovatelského výboru veletrhu Achema a současně mluvčí společnosti Linde Engineering. „Také naše firma byla s veletrhem spokojená.“ „Zpětná vazba od vystavovatelů byla velmi pozitivní,“ potvrdil Thomas Scheuring, výkonný ředitel organizátora veletrhu, společnosti Dechema Exhibitions. „První výsledky průzkumů mezi vystavovateli a návštěvníky ukázaly na obou stranách velkou spokojenost.“

Viditelný trend tohoto roku: v mnoha stáncích mohli návštěvníci zažít rozšířenou realitu zprostředkovanou speciálními brýlemi nebo otestovat svoje schopnosti pohybovat se ve zcela virtuálním prostředí.

Návštěvníky i vystavovatele zaujala také tři zdůrazněná témata. Pod mottem „flexibilní výroba“ prezentovali mnozí vystavovatelé modulární řešení a inteligentní technologická zařízení. Téma „biotechnologie pro chemickou výrobu“ zahrnovalo vývoj technologií a technologických zařízení pro integraci biotechnologických metod do chemické výroby – od laboratoří po průmyslové fermentory. Téma „logistika pro chemický a farmaceutický průmysl“ osvětlilo oblast pokročilé integrace dodavatelských řetězců a přitáhlo nové cílové skupiny – nejen poskytovatele logistických služeb, ale rovněž systémové partnery firem procesního průmyslu.

Jak si pořadatelé vysvětlují citelný pokles počtu návštěvníků, ze 166 000 v roce 2015 na 145 000 v letošním roce? Z bezpečnostních důvodů bylo třeba zavést poněkud složitější registrační proceduru. „To mohlo některé návštěvníky, kteří se rozhodují spontánně těsně před veletrhem, odradit,“ uvedl Thomas Scheuring. „Ovšem nebudeme se na to vymlouvat a situaci budeme velmi poctivě analyzovat.“

V programu doprovodného kongresu nejvíce zaujala témata digitalizace, ale také energetiky.

Velmi dobře byla přijata též diskusní fóra PraxisForum. Ta byla poprvé představena v roce 2015. Vždy jim byl přidělen prostor přímo ve výstavní hale, poblíž klíčových vystavovatelů, a stala se místem setkání a diskusí dodavatelů a uživatelů. Další zastávkou veletržního seriálu bude AchemAsia 21. až 23. května 2019, poprvé v Šanghaji. Mezinárodní veletrh a fórum o inovacích pro udržitelnou chemickou výrobu v Číně se soustředí na aktuální trendy v procesním průmyslu v Číně a v Asii.

Příští Achema se bude konat 14. až 18. června 2021 ve Frankfurtu nad Mohanem.

[Závěrečná tisková zpráva veletrhu Achema, 11. 7. 2018.] 

(Bk)

Obr. 1. Výstaviště ve Frankfurtu nad Mohanem

Obr. 2. Diskusní fórum Automation in Dialog

 

Moje dojmy z veletrhu

Měl jsem možnost i letos navštívit veletrh Achema ve Frankfurtu a strávit zde několik dní. Některým tématům a vystavovaných exponátům se ještě budu věnovat v samostatných článcích, zde proto uvedu jen několik postřehů.

Jedním z témat veletrhu bylo využití biotechnologií. Jim byla věnována např. velká část expozice Fraunhoferova institutu. Přesvědčil jsem se zde, že spalovat biomasu je opravdu škoda, protože z ní lze vyrobit množství užitečných surovin. A mimo jiné, biomasa není jen dřevní štěpka nebo sláma. Zajímavá byla např. ukázka výroby textilních vláken z chitosanu, který se vyrábí z hmyzí kutikuly.

Tisková zpráva uvádí jako velký trend využití rozšířené reality k prezentaci nových produktů. Rovněž jsem si vyzkoušel brýle pro rozšířenou realitu, ale velmi nadšený jsem z nich nebyl. Možná to bylo tím, že ve stánku bylo na vyzkoušení přece jen málo času, že mi vadily mé vlastní brýle a že mě ovládání gesty moc neposlouchalo. Ale už mám domluvenou ukázku práce s datovými brýlemi, kdy na ně budu mít více času a klidu – a o svých zkušenostech potom napíšu článek.

Také pokud jde o modulární výrobu, uvedenou v tiskové zprávě, musím potvrdit, že je to v procesní výrobě často zmiňovaný pojem. Modulární zařízení ve skidech, které je možné zabalit do běžného kontejneru a odeslat na místo v už sestaveném a vyzkoušeném stavu, jsem si prohlížel např. ve stánku Rockwell Automation. Když jsem o podobném řešení slyšel před lety poprvé, připadalo mi to nepraktické – ale ono skutečně funguje a šetří spoustu práce s oživováním zařízení na místě u zákazníka.

V „naší“ hale, tj. v hale 11, kde byla umístěna měřicí, řídicí, regulační a automatizační technika a inženýrské služby, nebylo PraxisForum, ale diskusní fórum Automation in Dialog. Společně je pořádaly konzultantská společnost ARC Advisory Group, sdružení NAMUR a ZVEI. Nebyly to jen prezentace vystavovatelů, ale skutečné diskuse na různá témata, velmi pečlivě připravené a dobře moderované. Škoda, že jsem neměl více času, stihl jsem jen „snídani s odborníky“ na téma energetická efektivita a digitalizace (podklady k článku Přesná regulace ohřevu s tyristorovým regulátorem výkonu DCT880 na str. 18 jsem získal právě tam) a „toxic talk“ na téma „šance úspěšné implementace otevřených standardů: Open Process Automation (OPA), NAMUR Open Architecture (NOA) a modulárního řízení MTP“.

Petr Bartošík