Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Trh s regulačními ventily poroste

číslo 10/2004

Trh s regulačními ventily poroste

Společnost ARC Advisory Group zveřejnila studii, v níž odhaduje další vývoj světového trhu s regulačními ventily. Trh má narůst ze současných 2,9 miliardy USD (2003) na 3,4 miliardy v roce 2008.

Z regionálního hlediska studie označuje jako nejslibnější trhy asijské: Indii a Čínu. Slibný je také ruský trh. Podíl severoamerického trhu bude v uvažovaném období klesat. Přibližně na stejné úrovni zůstane evropský a africký trh a trh na Středním východě. Výjimkou mají být východoevropské země a země bývalého sovětského bloku s mírným nárůstem, spojeným s rozvojem výroby a obměnou výrobních technologií. Vzhledem k nestabilní politické a hospodářské situaci v Latinské Americe zde lze očekávat jen nepatrný růst trhu.

Z hlediska průmyslových oborů se očekává nárůst trhu s regulačními ventily pro infrastrukturu v energetice. Mělo by jít o nové zdroje levné a čisté energie pro průmyslové podniky v rozvojových zemích, především o zkapalněný zemní plyn. Regulační ventily se tu uplatní pro jeho skladování, dopravu i distribuci.

Poroste také poptávka po inteligentních regulačních ventilech, jež se budou aplikovat v systémech správy výrobních prostředků (PAM, Plant Asset Management). Data, která se z inteligentních regulačních ventilů, popř. jejich inteligentních polohových regulátorů získávají, lze využít k plánování údržby, optimalizaci užití výrobních prostředků a k nepřetržitému sledování efektivity výroby.

V dřívějších dobách byly nepříznivé vlastnosti regulačních ventilů a jejich změny v čase překážkou optimálního nastavení regulačních smyček. Nyní lze data získaná z inteligentních ventilů použít pro úpravy nastavení regulační smyčky a optimalizaci regulace.

Inteligentní regulační ventily se uplatní také v bezpečnostních aplikacích. Například umožní zvýšit četnost testování funkce ventilů a automaticky potvrzovat a dokumentovat jejich správnou funkci. Testy lze opatřit časovou značkou, popř. elektronickým podpisem, a vyhovět tak požadavkům regulatorních institucí.
[Tisková zpráva ARC Advisory Group.]

(Bk)

Inzerce zpět