Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Společnost Mitsubishi Electric a Fraunhoferův ústav IPT představily nový koncept ovládání strojů

V současné době musí pracovníci ovládat stále složitější stroje a pružně reagovat na všechny události v průběhu výroby. Na veletrhu EMO v Hannoveru představila společnost Mitsubishi Electric a Fraunhoferův ústav pro výrobní techniku IPT informační systém, který dodává pracovníkům v provozu informace přizpůsobené jejich požadavkům. To umožňuje výrazně zkrátit dobu, kterou operátor potřebuje k přijetí správného rozhodnutí, a rovněž řešit i složité a neobvyklé úlohy rychle a flexibilně. 

Jestliže dojde k výpadku a neočekávané odstávce stroje, začnou s ubíhajícím časem rychle narůstat ztráty. Operátor musí co nejrychleji přijmout správné rozhodnutí, které umožní stroj vrátit do provozu. K optimálnímu řešení situace je třeba mít dostatek relevantních informací poskytujících co nejúplnější obraz o stavu stroje. Fraunhoferův ústav IPT a Mitsubishi Electric společně vyvinuly nový systém, který dokáže shromáždit informace relevantní pro daného pracovníka a přehledně je zobrazit na mobilním terminálu. Tímto terminálem může být tablet, ale také datové brýle (obr. 1). Mobilní terminál podporuje pracovníka přímo v provozu – při různých činnostech, od školení a zácviku přes dohled nad činností stroje a odhalování problémů až po servis a údržbu. Nový systém využívá komerčně dostupné datové brýle a tablety s operačním systémem Android.

Chytrý mobilní terminál a řídicí systém stroje od Mitsubishi Electric spolu mohou komunikovat přímo, bez prostředníka. Operátor tak vidí v reálném čase, které úlohy se právě vykonávají, které byly dokončeny, jaké závady se vyskytly a jaké servisní úkony je třeba v nejbližší době vykonat. 

Pomoc při řešení problémů

Při poruše systém informuje operátora prostřednictvím vyskakovacího okna o události, která nastala, a nabízí mu i pomoc při jejím řešení: pracovník dostává krok za krokem potřebné informace o tom, co a jak má udělat – např. jak vyměnit otupený nástroj obráběcího stroje, doplnit olej v převodovce apod. Informace jsou dostupné v textové podobě, v podobě obrázků a schémat nebo jako videonávod. To umožňuje uživatelům začít problémy řešit okamžitě, bez potřeby vyhledávat potřebné informace v manuálech nebo provozních pokynech. Společnosti, které tento systém implementují, tak mohou zkrátit dobu odstávek, přesněji plánovat výrobu a zkrátit dodací lhůty. 

Dohled nad provozem a plánování údržby

Systém nejen podporuje pracovníka při poruchách a servisních zásazích, ale monitoruje i aktuální provoz zařízení. Datové brýle nebo tablet např. umožňují do pohledu pracovníka promítnout v rozšířené realitě prostorový model zařízení a znázornit v něm aktuální průtok, proud ve vinutí pohonu apod. To umožňuje přímo v provozu kdykoliv dohlížet na stav zařízení. Pracovník tak může zasáhnout dokonce ještě dříve, než porucha nastane. Naopak mu systém dovoluje zjistit, že určitý díl není ještě tak opotřebený, jak se předpokládalo, a na základě těchto informací je možné kvalifikovaně rozhodnout o prodloužení jeho životnosti. 

Zácvik a školení

Použití mobilních terminálů pomáhá pracovníkům také při zácviku a školení a částečně nahrazuje nedostatek zkušeností. V mobilních terminálech je možné zpřístupnit výukové a školicí materiály, a to opět v různých formátech. Pracovníci si tak mohou doplňovat znalosti přímo na pracovišti, bez nutnosti absolvovat externí školení, a nabyté znalosti bezprostředně uplatnit při práci. Tak se mohou i nezkušení pracovníci učit a přitom se od prvního dne zapojovat do pracovního procesu.

Datové brýle ale pomohou i zkušeným pracovníkům, mají-li řešit složité nebo neobvyklé úkoly, s nimiž se setkávají jen zřídka.

Podnikům tak nový systém nejen přinese větší produktivitu, ale také pomůže odstranit problém s nedostatkem zkušených pracovních sil.

[Tisková zpráva Fraunhofer IPT.] 

(Bk)

Obr. 1. Společný projekt firmy Mitsubishi Electric a Fraunhoferova ústavu IPT: datové brýle pomáhají pracovníkům při dohledu nad provozem, řešení poruch i školení