Aktuální vydání

celé číslo

08

2018

MSV 2018 v Brně

celé číslo

Sortiment radarových hladinoměrů Optiwave byl rozšířen

Firma Krohne letos uvedla na trh šest nových radarových hladinoměrů na principu FMCW. Hladinoměry řady OPTIWAVE x400 pracují s frekvencí 24 GHz, radary OPTIWAVE x500 s frekvencí 80 GHz.

Optivawe 3500 je radarový hladinoměr s anténou ve tvaru čočky, určený do prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu. Je dodáván s odpovídajícími typy sanitárních připojení a vzhledem k velmi malé mrtvé vzdálenosti a úhlu vyzařování je vhodný i pro malé nebo úzké nádrže.

Hladinoměry Optiwave 5400, 7400 a 7500 jsou určeny k měření kapalin. Optiwave 5400 je vhodný pro běžné měření, Optiwave 7400 především pro náročné podmínky, např. měření agresivních kapalin, pro úlohy vyžadující otápění, proplach nebo chlazení antény a pro provozní teploty až +700 °C. Optiwave 7500 s měřicím rozsahem až 100 m může vzhledem k malému vyzařovacímu úhlu a čočkové anténě z materiálu PEEK měřit i v malých nebo úzkých nádržích a nebo v nádržích se složitou vnitřní zástavbou, dokonce i přes střechu nádrže z nevodivého materiálu.

Radarové hladinoměry Optiwave 6400 a 6500 jsou určeny k měření sypkých látek. Optiwave 6400 je vhodný pro materiály v podobě granulí, pelet nebo kousků, Optiwave 6500 (na obr.) k měření prášků nebo i jiných sypkých materiálů ve velmi prašných atmosférách a v úzkých a vysokých silech, popř. s vnitřní zástavbou.

KROHNE CZ, spol. s r. o., tel.: +420 545 220 092, e-mail: cz.kcz.brno@krohne.com, https://cz.krohne.com