Aktuální vydání

celé číslo

10

2017

Systémy pro řízení výroby, PLM, SCADA

celé číslo

Sortiment radarových hladinoměrů Optiwave byl rozšířen

Firma Krohne letos uvedla na trh šest nových radarových hladinoměrů na principu FMCW. Hladinoměry řady OPTIWAVE x400 pracují s frekvencí 24 GHz, radary OPTIWAVE x500 s frekvencí 80 GHz.

Optivawe 3500 je radarový hladinoměr s anténou ve tvaru čočky, určený do prostředí se zvýšenými požadavky na hygienu. Je dodáván s odpovídajícími typy sanitárních připojení a vzhledem k velmi malé mrtvé vzdálenosti a úhlu vyzařování je vhodný i pro malé nebo úzké nádrže.

Hladinoměry Optiwave 5400, 7400 a 7500 jsou určeny k měření kapalin. Optiwave 5400 je vhodný pro běžné měření, Optiwave 7400 především pro náročné podmínky, např. měření agresivních kapalin, pro úlohy vyžadující otápění, proplach nebo chlazení antény a pro provozní teploty až +700 °C. Optiwave 7500 s měřicím rozsahem až 100 m může vzhledem k malému vyzařovacímu úhlu a čočkové anténě z materiálu PEEK měřit i v malých nebo úzkých nádržích a nebo v nádržích se složitou vnitřní zástavbou, dokonce i přes střechu nádrže z nevodivého materiálu.

Radarové hladinoměry Optiwave 6400 a 6500 jsou určeny k měření sypkých látek. Optiwave 6400 je vhodný pro materiály v podobě granulí, pelet nebo kousků, Optiwave 6500 (na obr.) k měření prášků nebo i jiných sypkých materiálů ve velmi prašných atmosférách a v úzkých a vysokých silech, popř. s vnitřní zástavbou.

KROHNE CZ, spol. s r. o., tel.: +420 545 220 092, e-mail: cz.kcz.brno@krohne.com, https://cz.krohne.com