Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Seznam zkratek

číslo 1/2005

Seznam zkratek

ASCII

American Standard Code for Information Interchange

ASŘ

automatizovaný systém řízení

ATEX

Atmosphéres Explosibles

CAN

Controller Area Network

CASE

Computer Aided System Engineering

CBA

Component Based Architecture

CCF

Common Component Framework

CEEPUS

Central European Exchange Program For University Studies

CENELEC

Comité européen de normalisation electrotechnique

CFR

Code of Federal Regulation

CiA

CAN in Automation

CIP

Common Industrial Protocol

CPAS

Collaborative Process Automation System

CPU

Central Processor Unit, procesorová jednotka

CRM

Customer Relationship Management

DCOM

Distributed Component Object Model

DCS

Distributed Control System

DIN

Deutsches Institut für Normung eV

DTM

Device Type Manager

EAM

Enterprise Asset Management

EDD

Electronic Device Description

EEPROM

Electrically Erasable Programmable Read Only Memory, elektricky vymazatelná paměť PROM

EIA/TIA

Electronic Industries Alliance/Telecommunications Industry Association

ERM

Enterprise Resource Management

ERP

Enterprise Resource Planning

FDA

The United States Food and Drug Administration

FDT

Field Device Tool

FEM

Finite Element Method, metoda konečných prvků

GPRS

General Packet Radio Service

GSM

Global System for Mobile Communications

HART

Highway Addressable Remote Transducer

HMI

Human-machine Interface, operátorské rozhraní

I/O

Input/Output, vstupní a výstupní

IAESTE

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience

IAONA

Industrial Automation Open Networking Aliance

IEC

International Electrotechnical Commission

IFAC

International Federation on Automatic Control

ISDN

Integrated Services Digital Network

LQG

Linear Quadratic Guassian, lineárně kvadratický gaussovský (regulátor)

MDI

Medium Dependent Interface, ethernetový port pro přímé spojení přepínačů nebo rozbočovačů

MDIX

Medium Dependent Interface Crossover, ethernetový port pro přímé propojení koncových stanic

MES

Manufacturing Execution Systems

MICE

Mechanical, Ingress, Chemical, Electromagnetic

NTM

Network Management

ODVA

Open DeviceNet Vendor Association

PAM

Plant Asset Management

PC

Personal Computer, počítač kompatibilní s PC-AT

PDA

Personal Digital Assistant

PLC

Programmable Logic Controller, programovatelný automat

PNO

Profibus Nutzerorganisation

RBF

Radial Basis Function, neuronové sítě s radiální bází (– RBF),

SCADA

Supervisory Control and Data Acquisition

SIL

Safety Integrity Level

SK

Sicherheitsklasse

SMS

Short Message Services

SMT

Surface Mounted Technology, technologie povrchové montáže

SOM

samoorganizující se mapa

SPC

Statistical Process Control

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

UML

Unified Modelling Language

Wi-Fi

Wireless Fidelity

WLAN

Wireless Local Area Network