Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Semináře firmy Festo na průmyslovce

Firma Festo má zajímavou koncepci přístupu ke školám. Využívá zákonnou možnost účelově darovat prostředky v hodnotě až dvou procent ze základu daně z příjmu přímo školám. Firma si vybrala vhodné střední a vysoké odborné školy a ty průběžně vybavuje moderní technikou tak, aby je bylo možné využívat jako školicí střediska Festo. Tato spolupráce je oboustranně výhodná. Školy získávají moderní vybavení laboratoře pro výuku mechatroniky v hodnotě několika milionů korun a firma školicí místo pro své zákazníky v dané oblasti. Přínosem také je, že absolventi školy, kteří projdou takto vybavenou laboratoří, využívají techniku firmy Festo ve své praxi a stávají se vlastně „mobilní reklamou“.
Jednou ze škol, která získala vybavení od firmy Festo, je SPŠ strojní a elektrotechnická v Ústí nad Labem. V jejím školicím středisku se v prosinci minulého roku konal už pátý odborný seminář a školila se zde již druhá čtveřice techniků firmy Siemens (ze závodu Frenštát pod Radhoštěm), tentokrát v nadstavbě elektropneumatických zařízení. Kompletní přehled seminářů a středisek firmy Festo je na http://www.festo-didactic.com/cz-cs

(pv)