Aktuální vydání

celé číslo

04

2019

Plnicí a balicí stroje, výrobní logistika a správa skladových zásob

Průmyslové počítače, PLC

celé číslo

Rozhraní BiSS pro systém ACOPOS

Společnost B&R rozšířila početnou řadu zásuvných modulů pro svůj systém řízených elektrických pohonů ACOPOS o modul umožňující připojit snímače úhlové i lineární polohy s rozhraním BiSS a spolehlivě odečítat naměřené údaje. Rozhraní BiSS, čistě digitální obousměrné rozhraní pro připojení snímačů, je otevřený bezlicenční komunikační standard umožňující synchronně, spolehlivě a rychle číst údaje poskytované snímačem. Význačnými přednostmi rozhraní BiSS jsou velká přenosová rychlost a velmi kvalitní mechanismus detekce chyb. Ty předurčují snímače s rozhraním BiSS k použití zejména ve zvlášť náročných úlohách, např. při integraci digitálních snímačů s dutými hřídelemi o velkých vnitřních průměrech nebo robustních lineárních měřicích systémů k měření absolutní polohy dílů při rychlých pohybech. Zásuvná karta s rozhraním BiSS je logickým rozšířením současné početné řady zpětnovazebních zařízení pro systém ACOPOS, nabízejícím nové možnosti zejména při realizaci náročných automatizačních systémů.
 
B+R automatizace, spol. s r. o., tel.: 541 420 311, e-mail: office.cz@br-automation.com, www.br-automation.com