Aktuální vydání

celé číslo

04

2019

Plnicí a balicí stroje, výrobní logistika a správa skladových zásob

Průmyslové počítače, PLC

celé číslo

Rozdílový senzor pH s uzavřenou referencí – stabilita při minimu údržby

Nový rozdílový senzor SC24 je určen k provoznímu měření pH agresivních a nečistých roztoků, např. solanky při výrobě chloru. Měřit pH solných roztoků vyžadují různé technologické úlohy od elektrolýzy chemických látek až po výrobu sýrů. Obvyklé problémy s přesností a životností senzorů způsobuje zejména referenční elektroda ovlivňovaná současně velkým difuzním potenciálem referenčního přechodu, vysokou teplotou média a velkými zemními proudy v okolí nebo v médiu.
 
Referenční elektroda senzoru SC24 je hermeticky uzavřená, bez porézního přechodu. Protože elektrolyt není v kontaktu s médiem, odpadají problémy spjaté s difuzními potenciály. Výsledkem je velmi stabilní lineární napěťový výstup v rozsahu 2 až 14 pH při provozních teplotě od –10 do +120 °C a tlaku do 1 MPa. Smáčenými materiály jsou sklo a platina, takže senzor je chemicky odolný a sanitovatelný.
 
Rozdílový senzor SC24 reaguje především na změny pH/ORP, než aby měřil absolutní pH. Je tudíž ideální volbou při provozním řízení pH, kde důležitější než přesná znalost pH je stabilita, a tudíž konzistence procesu a výsledného produktu. Přesnou hodnotu pH lze určit přenosným kontrolním přístrojem, kterým se SC24 kalibruje.
 
V senzoru SC24 jsou integrovány čtyři funkce – měření pH, reference, teplotní kompenzace (Pt 1000) a kapalná zem – zprostředkované uživateli po jednom kabelu. Standardním průměrem 12 mm, délkami 120 a 225 mm a připojením PG13,5 je SC24 kompatibilní s většinou průmyslových armatur. Může být použit i k řízení ORP/redox a rH. Mezi senzory pH na trhu má SC24 nejmenší požadavky na údržbu.
 
Yokogawa GesmbH, Central East Europe, tel.: 222 863 444, fax: 222 863 448, e-mail: tomas.zetek@at.yokogawa.com