Aktuální vydání

celé číslo

10

2017

Systémy pro řízení výroby, PLM, SCADA

celé číslo

Robot YuMi na filmovém festivalu ve Zlíně

Na letošním Zlín Film Festivalu (26. 5. až 3. 6. 2017) byl pro malé účastníky vyhrazen zvláštní prostor s názvem Vesničky tvůrčích dílniček. Právě zde představila společnost ABB svou techniku a „hvězdou“ jejího programu byl kolaborativní robot YuMi® s rozměry podobnými lidskému tělu. Pohyby člověka napodobují jeho dvě paže, které jsou schopny montovat drobné součástky společně s lidským operátorem. Na filmovém festivalu si děti mohly naprogramovat robot YuMi úplně samy. Použily programovací systém, který je tak jednoduchý, aby s ním mohl pracovat kdokoliv. Je velmi podobný vyučování. Paže a ruce robotu YuMi lze vést po požadovaných trajektoriích, jež si robot zapamatuje (obr. 1). Na připojeném tabletu se zaznamenají souřadnice pohybu i úkony chapadel. Návštěvníci mohli sledovat, jak software okamžitě mění tyto pohyby do základního kódu, kterým se YuMi ovládá. Programováním pomocí učení je program hotov v několika minutách, a tak odpadá zdlouhavý vývoj. Jestliže jsou operace složitější a nemohou být naprogramovány v režimu učení, jednoduše se přejde k tradičnímu programování jazykem RAPID. S robotem YuMi si mladí návštěvníci užili i jiné radovánky: posílali pozdravy z filmového festivalu, vytvářeli omalovánky a animace.

V doprovodném programu zlínského filmového festivalu byl také prostor rozšířené reality. V něm se návštěvníci ocitli, když si nasadili náhlavní soupravu (headset) Microsoft HoloLens pro rozšířenou realitu. Do prostředí rozšířené reality byl umístěn i spolupracující robot YuMi a jiná robotická zařízení. 

(ed)

Obr. 1. Mladí návštěvníci Zlín Film Festivalu si mohli vyzkoušet programování robotu YuMi vedením jeho paží po požadovaných trajektoriích