Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Přečetli jsme za vás

číslo 10/2004

Přečetli jsme za vás

Pájení a bezolovnaté pájky

Podle legislativy Evropské unie vstoupí k 1. červenci 2007 ve všeobecnou platnost nařízení týkající se stažení všech produktů obsahujících větší než povolené množství některé nebezpečné látky z vnitřního trhu. Protože za nebezpečné látky jsou považovány především těžké kovy a mezi nimi olovo, dotkne se toto nařízení i dosud masově používaných olovnatých pájek. Přechod na bezolovnaté pájky s sebou ovšem nese mnoho změn a nových faktorů a bezpochyby i zásahů do technologického procesu pájení. K nalezení odpovědi na otázku po hlavních aktuálních problémech v této oblasti je třeba pochopit širokou škálu navzájem souvisejících skutečností, o nichž článek zasvěceně pojednává.
[SZENDIUCH, I.: Pájení a bezolovnaté pájky. Sdělovací technika, 2004, č. 6, s. 3–6.]

(ed)

Inzerce zpět