Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

PLCopen otevírá novou iniciativu Coding Guidelines a vyzývá k aktivní účasti

Pro mnohé programovací jazyky jsou k dispozici různé návody a doporučení pro psaní programů, ovšem pro oblast programovacích jazyků pro průmyslovou automatizaci podle IEC 61131-3 a jejich rozšíření PLCopen není k dispozici téměř nic.

Software je v průmyslové automatizaci stále důležitější, softwarové projekty jsou stále složitější a náklady na tvorbu softwaru rostou. V současné době tvoří náklady na vývoj softwaru přibližně polovinu nákladů na tvorbu typického projektu v průmyslové automatizaci; během provozu se software podílí na nákladech na údržbu 40 až 80 %.

Programování složitých a velkých projektů vyžaduje strukturovaný přístup. Ten umožňuje zvyšovat účinnost programování opakovaným používáním standardizovaných podprogramů a zlepšuje srozumitelnost programu a jeho pochopitelnost během celé doby života zařízení i pro jiné osoby než samotné tvůrce programu.

Pro optimalizaci výrobních linek a systémy OEE (Overall Equipment Efficiency) nebo MES (Manufacturing Execution System) je třeba z PLC získat stavové a diagnostické informace. K tomu, aby tyto informace byly dostupné i zvnějšku, přispívá harmonizace pojmenování proměnných.

Výukou programování se zabývají technické školy všech stupňů a kurzy programování nabízejí i mnozí výrobci PLC. Ovšem ne vždy je věnována dostatečná pozornost efektivitě programování a nástrojům a metodám, které pomáhají snižovat náklady na provoz a údržbu softwaru.

Nezbytnou podmínkou tvorby moderního softwaru pro automatizaci, a to nejen v oblasti bezpečnostních úloh, je automatické testování a validace softwaru, jež pomáhají zajistit jeho kvalitu. Správně napsaný program pomáhá zlepšit efektivitu i v této fázi vývoje softwaru.

Ze všech těchto důvodů se organizace PLC­open rozhodla spojit síly a vytvořit všeobecně použitelnou metodiku pro tvorbu softwaru pro automatizaci. Existují rozdíly mezi konvencemi pro programování PLC v jednotlivých programovacích jazycích a konvencemi uplatňovanými v různých projektech. Mimo oblast programování PLC mohou být příkladem projekty GNU, Mozilla nebo GNAT a jejich programování v jazycích Java, C++ a Ada nebo novější standardy jako ISO 26262, Autosar, DO-178C a Misra C. PLCopen se snaží vy­užít co nejvíce dostupných specifikací a inicia­tiv pro obě fáze – návrh oborově specifického projektu i programování PLC.

Úvodní setkání pracovní skupiny je plánováno na 5. června 2013 do Frankfurtu nad Mohanem. Zájemci o aktivní účast se mohou hlásit u Eelco van der Wala (evdwal@plcopen.org).

(Bk)