Aktuální vydání

celé číslo

04

2019

Plnicí a balicí stroje, výrobní logistika a správa skladových zásob

Průmyslové počítače, PLC

celé číslo

Panely pro chemickou analýzu vzorků

Firma ZPA Nová Paka a. s. uvedla před časem na trh systém panelů pro chemickou analýzu vody, vodní páry a chladicího média včetně úpravy vzorků pro analýzu. Realizací daného systému společnost rozšířila nabídku přístrojů a zařízení pro chemické rozbory prováděné zejména v energetice. Vývoj systému byl iniciován poptávkou po zařízení umožňujícím uspořádat kompaktním a přitom variabilním způsobem přístrojové zařízení potřebné k realizaci složitých a odborně náročných analýz včetně veškerého příslušenství potřebného ke zpracování měřených vzorků. Při vývoji byl kladen velký důraz zejména na bezpečnost obsluhy a ochranu často velmi drahých snímačů a analyzátorů před poškozením teplotou anebo tlakem měřeného média a na vysoký stupeň uživatelského komfortu při získávání potřebných údajů.
 
Měřicí přístroje a další zařízení se montují na panely přizpůsobené k připevnění na stěnu nebo na samostatně stojící rámy, což velmi usnadňuje montáž zařízení na místě použití. Panely jsou vybaveny rovněž rozvodem chladicích médií a odvodem zpracovaného vzorku podle požadavků zákazníka. Výběr materiálu pro výrobu panelů a rámů se řídí požadavky zákazníka a potřebnou odolností proti působení vlivu měřeného vzorku a okolního prostředí. Nejčastěji se používá korozivzdorná ocel.
 
Sestavy komponent pro panely u výrobce procházejí výstupní tlakovou zkouškou, která je dokladována zkušebním protokolem. Veškeré použité prvky svými technickými parametry odpovídají parametrům měřeného média. Při výrobě jednotlivých prvků i panelových sestav jsou uplatňovány normy ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, podle nichž je společnost ZPA Nová Paka certifikována a které zaručují odpovídající kvalitu výrobků a jejich šetrný vliv na životní prostředí. Vedle přístrojového vybavení vlastní produkce je možné na základě požadavku zákazníka panely osadit i přístroji od jiných renomovaných firem, jako např. Emerson Process Management, Yokogawa, Endress+Hauser, Jumo, Siemens, Polymetron, Honeywell atd. Při výrobě se vychází z typizovaných provedení jednotlivých technologických skupin zařízení pro úpravy vzorku, avšak konkrétní řešení je vždy výsledkem jednání se zákazníkem, neboť provedení naprosté většiny panelů se řídí požadavky zákazníka, charakterem měření a technickými parametry požadovaných čidel a převodníků. Jednotlivé konkrétní sestavy na panelech je možné kombinovat, a optimalizovat tak proces analýzy vzorků podle konkrétních požadavků zákazníka a podle prostorových dispozic na místě použití. Podrobné informace lze nalézt na www.zpanp.cz.
Ivan Tůma, ZPA Nová Paka a. s.
 
Obr. 1. Příklad sestavy systému panelů pro chemickou analýzu vody a vodní páry ZPA Nová Paka