Aktuální vydání

celé číslo

04

2019

Plnicí a balicí stroje, výrobní logistika a správa skladových zásob

Průmyslové počítače, PLC

celé číslo

Ovládej svůj dům s pomocí PLC a webu – výsledky soutěže studentů

Letos v únoru vyhlásila společnost Teco a. s. soutěž pro studenty s názvem Ovládej svůj dům prostřednictvím webových stránek PLC Foxtrot (www.tecomat.cz). Informace byla otištěna v časopise Automa č. 2 na str. 11 (www.automa.cz). Vítězové byli vyhlášeni a ceny předány 20. března v Brně na veletrhu Amper ve stánku Eletrika.tv. Mediálními partnery bylo i vydavatelství FCC Public a jeho časopis Automa, nakladatelství Sdělovací technika a časopis Technik z vydavatelství Economia.

Předmětem soutěže byly studentské projekty ovládání chytrého domu programovatelným automatem Tecomat Foxtrot s využitím jeho interních webových stránek. Požadováno bylo vytvoření originální struktury a grafiky ovládacích stránek domu s využitím nástroje Web Maker vývojového systému Mosaic. Současně bylo požadováno sestavit funkční demonstrační verzi programu spustitelnou v simulačním režimu systému Mosaic (v programu virtuálního PLC). Soutěž měla čtyři základní kritéria: logika a intui­tivnost ovládání, komplexnost a rozsah funkcí, originalita grafiky, design stránek a využití modulů CFox/RFox ze sortimentu Tecomat.

Soutěž byla původně vyhlášena pro dvě kategorie: pro studenty denního studia VŠ nebo VOŠ a pro žáky denního studia SŠ nebo SOU. Protože svůj projekt přihlásil pouze jeden vysokoškolský student, byly obě kategorie sloučeny do jedné. Čtyřčlenná odborná porota vybrala tři vítězné projekty studentů v pořadí:

  • Jan Giebel ze SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara v Plzni měl nejvyrovnanější výkon ve všech čtyřech kritériích,
  • Vít Miškařík ze SPŠ Zlín měl nejlepší hodnocení v komplexnosti a rozsahu funkcí,
  • Patrik Mlčoch se SPŠ Zlín byl nejlepší v kritériu logiky a intuitivnosti ovládání, a především v rozsahu využití modulů CFox/RFox.

Pořadatelé soutěže gratulují vítězným studentům. Poděkování patří i učitelům Ing. Hlávkovi ze SPŠ Plzeň a Ing. Kovářovi ze SPŠ Zlín za vedení studentů, kteří odvedli dobrou programátorskou práci.

[Tisková zpráva Teco a. s., www.tecomat.cz.]

(šm)

Obr. 1. Vítěz Jan Giebel si mohl vybrat ze všech tří cen a výběr padl na nejnovější tablet Google Nexus 7; cenu předává Ing. Emil Širůček, ředitel vydavatelství FCC Public