Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

Osmá konference EMVA: úspěch navzdory krizi i sopečnému popelu

Ve dnech 16. a 17. dubna 2010 se v tureckém Istanbulu konala osmá konference Evropské asociace strojového vidění EMVA. Zúčastnilo se jí 150 zájemců z dvaceti zemí. Tím byla překonána loňská čísla, navzdory hospodářské krizi a navzdory sopečnému popelu, který hrozil omezením letecké dopravy.
 
Na programu byly především prezentace analýz vývoje trhu a nástin výhledů do budoucna, a to jak v hostitelském Turecku, tak v celé Evropě, ale i v Severní Americe a v Japonsku. Panelové diskuse naznačily mnoho o tom, kam se bude ubírat technický vývoj v oboru.
 
Konference EMVA jsou určeny především pro vyšší management firem, které se zabývají strojovým viděním. Pro účastníky jsou výbornou příležitostí nejen k seznámení s trendy v oboru, ale také k setkáním a prohloubení osobních vztahů. Příští konference EMVA se bude konat 13. a 14. května 2011 v Amsterodamu (Nizozemí). Bližší informace budou včas zveřejněny na www.emva.org.

(Bk)