Aktuální vydání

celé číslo

01

2019

Automatizace v potravinářství a farmacii

celé číslo

Operátorské panely Weintek – cMT Series

Firma Weintek, založená v říjnu 1995, je předním světovým výrobcem a dodavatelem operátorských panelů – Human Machine Interface. Jejím exkluzivním distributorem na českém území je firma Tecon. 

Produkty firmy Weintek prokázaly v průběhu let svou kvalitu v mnoha různých úlohách ve všech odvětvích průmyslu. Nabízejí kromě základních komunikačních a ovládacích funkcí i mnoho pokročilých vlastností, jako je ukládání a zpracování dat, komunikace s nadřazenými systémy, přehrávání videozáznamů atd.

Firma Weintek uvedla na trh velkou škálu operátorských panelů od nejjednodušší řady iP až po nejnovější řadu cMT (obr. 1). Operátorské panely jsou vyráběny ve velikostech 4,3", 7", 9,7", 10", 12" a 15". Poskytují tak velmi rozmanitý sortiment. Dále jsou v nabídce speciální zařízení, jejichž součástí je rozhraní HDMI pro připojení televizního přístroje nebo v kombinaci se vstupem USB i možnost připojit vlastní dotykový monitor.

Všechny panely Weintek je možné připojit k velkému množství zařízení. Podporováno je více než 300 programovatelných automatů (PLC) různých výrobců a značek, např. Allen-Bradley (Rockwell Automation), Siemens, Omron, Mitsubishi, Koyo, Modicon, Telemecanique (Schneider Electric), GE Fanuc, Idec, Vipa atd. Operátorské panely mohou komunikovat i několika různými protokoly současně. Pro některá PLC (Siemens: S7-1200, Omron: NJ – Series a Rock­well: Allen-Bradley) panely podporují tabulku proměnných, tzv. tag database. Mezi méně obvyklá řešení v oblasti HMI patří implementace komunikační brány Modbus Gateway přímo do panelu. To umožňuje data z libovolného PLC, na něž mají panely ovladač, převést na standardní protokol Modbus TCP/IP a tímto protokolem komunikovat s nadřazenými systémy (např. se systémem SCADA). Dále je možné u panelů, vyjma řady iP, použít správu na dálku EasyAccess 2.0. Kromě možnosti připojit velký počet zařízení nabízejí operátorské panely také bohatou nabídku vlastností.

Mezi základní patří vizualizace dat z připojených zařízení, možnost zpracovávat a ukládat tato data, použít receptury, nastavit několik úrovní přístupů pro různé uživatele a možnost zobrazit historické trendy, události nebo poruchová hlášení. Logovaná data je možné ukládat do interní paměti nebo na USB Flash či kartu SD. Tato data lze v případě potřeby předávat prostřednictvím sítě Ethernet do nadřazeného systému.

Jaké jsou specifické vlastnosti panelů řady cMT? Nejprve zmiňme hlavní rozdíl, kterým je samotná vizualizace. Tu je možné zobrazit nejen na panelu, ale i prostřednictvím aplikace cMT Viewer. Tato aplikace je dostupná pro PC, iPady i tablety s operačním systémem Android. Vizualizace je obnovována přenosem dat na pozadí. Panely řady cMT umožňují oproti standardním panelům logování dat do databáze MySQL. Novinkou je nyní i možnost data z databáze MySQL načítat. Bude tak možné pomocí příkazů SQL rea­lizovat zpětné načtení a kontrolu uložených dat. Dále je zde možnost ukládat a načítat receptury právě z databáze MySQL, díky čemuž lze docílit sdílení daných receptur mezi několika panely řady cMT. Při výpadku spojení s databází MySQL si panel ponechá poslední načtená data, a tak může pokračovat bez problému dále. Řada cMT dále umožňuje – stejně jako ostatní řady – používat zprávy v protokolu MQTT s rozšířenou možností zprávy také přijímat. Pomocí těchto zpráv je možné propojit panely mezi sebou a předávat si data touto formou.

Dané vlastnosti se konfigurují ve vývojovém softwaru EasyBuilder Pro (obr. 2). Ten je určen nejen pro řadu cMT, ale také pro řady iP, iE, XE a eMT. Vývojový software EasyBuilder Pro prošel velkou změnou, a to především vizuální. Dostal nové uživatelské rozhraní postavené na Ribbon UI, rovněž známé pod pojmem pás karet. Uvedené rozhraní se používá ve všech nových programech vyvíjených firmou Microsoft. Jednotlivé prvky jsou sdruženy do skupin a umístěny do vlastních karet. Nový vzhled vývojového prostředí je tak přehlednější a uživatelsky přívětivý. Samotná konfigurace operátorských panelů v tomto nástroji je velmi jednoduchá. Software je modulární. Pro vytváření obrazovek je k dispozici velké množství předem připravených grafických objektů z průmyslu či z oblasti domovní automatizace. V případě potřeby je možné vytvořit si knihovnu vlastních symbolů. Pro složitější úlohy je ve vývojovém prostředí k dispozici výkonný makrojazyk podobný VBscriptu, v němž lze naprogramovat požadované vyšší funkce. Vývojové prostředí EasyBuilder Pro má možnost simulovat vytvořený projekt přímo na PC, a to ve dvou režimech: online a off-line. V režimu online projekt využívá hardware PC, a lze tak otestovat i komunikaci s připojeným zařízením. 

Novinky v řadě panelů cMT

V poslední době uvedl výrobce na trh nové panely v řadě cMT.

Mezi ně patří 7" panel cMT-3072 (obr. 1) a 10" panel cMT-3103. Nabízejí množství vlastností vycházejících z architektury CloudHMI cMT. Rozměry panelů jsou stejné jako u existujících 7" a 10" panelů. Ovšem hlavní inovací prošel displej. Tyto panely mají displej s rozlišením 1 024 × 600 místo nynějších 800 × 480 obrazových bodů. Displej panelu cMT-3072 využívá techniku IPS (In-Plane Switching) místo současné TFT, a má proto vynikající přehlednost a širší pozorovací úhly. Panel cMT--3072 je dále vybaven dvěma ethernetovými porty, které mohou fungovat jako oddělovač dvou sítí. Oproti tomu je u panelu cMT-3103 použit klasický displej TFT a pouze jeden ethernetový port, místo druhého je zde možnost připojení pomocí WiFi. Oba panely využívají dálkovou správu EasyAccess 2.0, díky které je možné panel spravovat odkudkoliv na světě. Široký rozsah vstupních napětí 10,5 až 28 V DC poskytuje u těchto panelů větší flexibilitu pro použití v průmyslu. Aplikace se programují v prostředí EasyBuilder Pro 6 nebo novějším.

Dalším novým přírůstkem je cMT-HDMI (obr. 3). Jde o zařízení postavené na architektuře cMT, které nemá vlastní fyzický displej. Jeho součástí je výstup HDMI. Pro vizualizaci lze použít např. televizní přijímač nebo průmyslový monitor. Podobně jako zařízení mTV-100 podporuje škálu rozlišení i některé dotykové monitory. Tak jako ostatní panely řady cMT disponuje bohatým seznamem vlastností. Programuje se stejně jako jiné panely v prostředí EasyBuilder Pro 6 nebo novějším.

Další novinkou v řadě cMT budou panely, které skloubí to nejlepší z operátorských panelů a řídicích systémů. Budou to operátorské panely postavené na dvoujádrovém procesoru, kde bude jedno jádro pracovat s vizualizací a druhé s řídicí logikou (obr. 4). Druhé jádro tak bude využívat integrované PLC. Programování na straně vizualizace bude stejné jako doposud, tedy pomocí vývojového prostředí EasyBuilder Pro 6. Na straně integrovaného PLC to bude vývojový software Codesys. Tento software je navržen specificky pro využití v moderních průmyslových projektech automatizace. Jde o globálně rozšířený software, v němž může programátor využít všech pět programovacích jazyků IEC 61131-3 (IL, LD, FBD, ST, SFC), stejně jako pokročilé funkce diagramu CFC.

Kompaktní řešení umožní PLC a HMI komunikovat interně, díky čemuž bude možné dosáhnout velmi rychlé odezvy, a data tak budou vizualizována v okamžiku jejich změny. Samotný panel s integrovaným PLC se bude od standardních PLC lišit především neimplementovanými vstupy/výstupy. Panel, a hlavně tedy integrované PLC, tak bude nutné vždy rozšířit o vzdálené vstupy/výstupy. Tyto vzdálené vstupy/výstupy lze připojit pomocí protokolu CANopen nebo Modbus TCP/IP. Díky zmíněnému rozšíření uživatel vytvoří plnohodnotné PLC s možností vizualizace přímo na panelu. Jde o jednoduché a kompaktní řešení průmyslového řízení. Zmínit je třeba i stálé členy řady cMT, komunikační server cMT-SVR-100 a panely cMT--3090 a cMT-3151.

V případě nutnosti spravovat panel na dálku je možné využít funkci EasyAccess 2.0. Ta je k dispozici na všech operátorských panelech vyjma řady iP. EasyAccess 2.0 poskytuje nový způsob pro přístup k HMI z libovolného místa na světě, a to prostřednictvím vyhrazeného kanálu VPN. S EasyAccess 2.0 tak lze snadno monitorovat a řešit problémy jak na straně HMI, tak na straně PLC (pomocí funkce Pass-Through) odkudkoliv na světě. Uživatel je tudíž schopen jednoduše zjistit, jaký problém je na panelu, popř. PLC.

Sortiment firmy Weintek si zájemci mohou prohlédnout na veletrhu Amper. K vidění bude ve stánku firmy Tecon: V 6.07. 

Ing. Michal Martin, Tecon s. r. o.

Obr. 1. Operátorský panel cMT 3072

Obr. 2. Ukázka vývojového prostředí EasyBuilder Pro

Obr. 3. cMT-HDMI je vizualizační modul bez vlastního displeje

Obr. 4. Operátorské panely cMT-3090 mají vestavěné PLC s programovacím prostředím Codesys