Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

ODVA přepracovává specifikaci DeviceNet

číslo 10/2004

ODVA přepracovává specifikaci DeviceNet

Sdružení ODVA (Open DeviceNet Vendor Association) přepracovává specifikaci své průmyslové komunikační sítě DeviceNet a pracuje na doplňcích specifikací DeviceNet a EtherNet/IP (Industrial Protocol). Nová verze, která má být publikována během čtvrtého čtvrtletí 2004, bude dvoudílná, a tudíž přehlednější. V samostatných dílech v ní budou popsány základní Common Industrial Protocol (CIP), společný oběma sítím, a zvláštní úpravy CIP nutné pro jednotlivé sítě. Pro snazší orientaci výrobců i uživatelů automatizační techniky tak bude na jedné straně zdůrazněn univerzální charakter protokolu CIP, který umožňuje dokonale a rozšiřitelným způsobem propojit řídicí strukturu (vstupy a výstupy, řídicí stanice, konfigurování zařízení, sběr dat atp.) s informační strukturou v podniku a internetem nezávisle na použitých výpočetních i komunikačních platformách, a na druhé straně přehledně uvedeny specifické vlastnosti sítí na bázi CIP.

Spolu s prvním vydáním přepracované specifikace sítě DeviceNet budou dána k dispozici také nová vylepšení specifikací CIP, DeviceNet a EtherNet/IP, mezi nimi např.:

  • možnost začlenit do CIP standardní profily různých snímačů polohy (jednotáčkových, několikaotáčkových i lineárních) spolu s funkcemi určování rychlosti a zrychlení,

  • okamžitý a transparentní přístup k identifikačním a jiným údajům uloženým v každém zařízení (Electronic Data Sheet – EDS), umožňující uživatelům zkrátit prostoje a zdokonalit metody diagnostiky zařízení,

  • režim QuickConnect v síti DeviceNet, umožňující vyměňovat uzly i skupiny uzlů bez vypínání napájení celé sítě.

[InTech News, 1. července 2004.]

(kp)

Inzerce zpět