Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Obráběcí stroje a průmysl 4.0

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologie Fakulty strojní ČVUT ve spolupráci se Společností pro obráběcí stroje a firmou Siemens zorganizovalo v červnu na půdě ČVUT v Praze odborný seminář Koncept Industry 4.0 v oboru Machine Tools. O akci projevilo nebývalý zájem množství posluchačů – kapacita devadesátimístné posluchárny byla zcela vyčerpána.

Program nebyl zaměřen pouze na představování průmyslu 4.0 v oboru výroby obráběcích strojů, ale byly prezentovány i metody a postupy při přípravě a realizaci v konkrétní firmě. Samostatná přednáška byla věnována projektu Testbed Industry 4.0 na pracovišti CIIRK ČVUT. Jeho možnosti zaujaly přítomné manažery strojírenských podniků. K dispozici byly i prezentace technických prostředků, které mohou pomoci v uvádění konceptu průmyslu 4.0 v jednotlivých podnicích do života.

V diskusi byla otevřena témata jak obecná, tak detailní, týkající se konkrétních situací v podnicích. K zajímavým patřila informace, že jen asi 15 % projektů, které se ucházejí o podporu z Technologické agentury České republiky, má v sobě zakomponované cíle vycházející z iniciativy Průmysl 4.0. Ty ostatní, které nejsou zcela připravené na využití dotačních programů, tak přicházejí o cenné body při vyhodnocování jednotlivých žádostí.

Celá akce byla přínosná a pro mnohé techniky představovala jedno z prvních systematických seznámení s iniciativou Průmysl 4.0 v oboru.                         

Radim Adam