Aktuální vydání

celé číslo

07

2019

Řízení dopravy a budov

celé číslo

Novinky firmy Sick

Dne 26. září 1946 založil Erwin Sick stejnojmennou společnost, která se během několika desetiletí stala jedním z předních světových dodavatelů průmyslové senzoriky od jednoduchých optoelektronických snímačů přes bezpečnostní prvky až po komplexní kamerové systémy. V roce 2002, ve kterém se spojila s firmou Stegmann, společnost SICK pronikla i na trh rotačních a lineárních enkodérů, kde se stala hlavně díky převratnému digitálnímu rozhraní HIPERFACE DSL® technologickým lídrem. Nejmladší oblastí působnosti je tzv. fluidní senzorika. Sick během několika let uvedl na trh množství rozmanitých produktů, které dnes tvoří kompletní sortiment schopný pokrýt velkou část průmyslových aplikací v různých odvětvích od strojního průmyslu až po farmaceutický nebo potravinářský průmysl, samozřejmě s odpovídající certifikací. Vývoj nových produktů neustává, naopak. Převládá tendence stavět na vlastních patentech, což někdy umožňuje být o krok před konkurencí, nabízí větší flexibilitu výroby i příznivější cenovou politiku. Kromě toho si Sick stále zakládá na precizním a robustním zpracování produktů; zpětné vazby od zákazníků tomu nasvědčují.

 

Radarové hladinoměry s vedenou vlnou

Zmínit je určitě třeba rodinu řízených radarů LFP (obr. 1), která se rozrostla o varianty s flexibilním vodivým lanem a také o varianty s hlavou oddělenou od procesu koaxiálním kabelem. Již čtvrtá verze firmwaru nabízí mnoho možností nastavení hladinoměrů „na míru“ dané úloze. Patentované algoritmy umožňují vypořádat se s pěnou, falešnými echy a spolehlivě měřit i hladinu kapalin s nízkou dielektrickou konstantou. Důležitou přidanou hodnotou je skutečnost, že se zákazníkovi před koupí radaru LFP i po ní dostává okamžité technické podpory.
 

Měření tlaku

To platí i pro ostatní produkty, včetně např. tlakových snímačů. Aplikace jsou posuzovány individuálně z hlediska požadované přesnosti měření, s ohledem na fyzikální a chemické vlastnosti měřeného média a dalších parametrů konkrétní aplikace. Na základě toho je navrženo optimální řešení, tedy např. běžný tlakový převodník se standardním 3,5mm tlakovým portem, varianta s oddělenou ocelovou membránou, pasivním chladičem, tlumičem tlakových špiček, ponorná hydrostatická sonda apod. Novinkou v sortimentu je pneumatický tlakový spínač/převodník PAC50 (obr. 2), který nabízí robustní design, polykarbonátové pouzdro s vlisovanými tlačítky, membránu vyztuženou skleněnými vlákny, intuitivní možnosti nastavení, velký dvoubarevný displej a zároveň velmi atraktivní cenu.
 

Měření objemového toku na dopravníkovém pásu

Zajímavým produktem je rovněž Bulkscan® LMS511. Jde o 2D skener s integrovanou výpočetní kapacitou, primárně určenou k měření objemu a objemového toku materiálu na dopravníkovém pásu, nejčastěji hnědého i černého uhlí, písku, dřevní štěpky apod. Vysokou odolnost proti rozmarům počasí zaručuje tzv. technika . 5 echo-pulse a integrované vyhřívání. Systém komunikuje prostřednictvím Ethernetu TCP/IP, CANopen a USB 2.0, dále jsou k dispozici digitální i analogové vstupy a výstupy.
 
Sortiment fluidní senzoriky doplňují konfigurovatelné ultrazvukové měřiče do tlakových nádob v korozivzdorném i celoteflonovém provedení, vibrační snímače pro limitní detekci kapalin nebo sypkých materiálů, teplotní spínače, převodníky, rezistorová čidla v různém provedení a ultrazvukový průtokoměr FFU.
 
Více informací lze získat na adrese www.expert-level.com.
 
Obr. 1. Radarové hladinoměry LFP
Obr. 2. Pneumatický tlakový spínač PAC50
Obr. 3. 2D-skener Bulkscan® LMS511