Aktuální vydání

celé číslo

05

2019

komunikace a software pro snímače a akční členy

tlakoměry

celé číslo

Nové regulátory UDC

číslo 1/2005

Nové regulátory UDC

Ve dnech 3. a 4. listodadu 2004 se již tradičně v Litomyšli konalo setkání uživatelů řídicích systémů Honeywell. Účastníci zde byli seznámeni s mnoha novinkami, kterými firma obohatila světový trh. Mezi produkty divize měření a řízení v průmyslu to byly např. nové regulátory UDC2500, UDC3200 a UDC3500, které jsou postupně uváděny na trh a nahradí regu­látory řad UDC2300, UDC3300, UDC5000 a UDC6300.

Co tyto regulátory poskytují nového? Především více funkcí za nižší cenu. Regulátory nových řad mají nejen více digitálních vstupů a výstupů, ale také krytí IP66 (Nema 4X), které umožní použít je i v prašném a vlhkém prostředí, dále možnost bezdrátové komunikace prostřednictvím infračerveného paprsku a připojení na Ethernet.

Obr. 1.

Infračervený port a software Instrument Explorer jsou určeny k rychlé a bezpečné konfiguraci regulátoru pomocí kapesního počítače nebo notebooku. V přenosném počítači je možné archivovat, prohlížet a modifikovat množství variant nastavení a vhodné parametry potom bezdrátově přenést do regulátoru. Infračervený přenos sice funguje jen na přímou viditelnost, ale není citlivý na elektromagnetické rušení, které bývá v průmyslových podmínkách velmi silné.

Ethernetové rozhraní umožňuje připojit regulátor do podnikové počítačové sítě a vyměňovat data mezi regulátory, řídicími počítači a dalšími zařízeními. S využitím tohoto rozhraní lze zařízení ovládat a rovněž nad ním vykonávat dozor z kteréhokoliv místa počítačové sítě.

Z dalších novinek je možné jmenovat diagnostiku termočlánkových senzorů teploty, která pomocí alarmových signálů hlásí degradaci senzoru.

Dvousmyčkový regulátor UDC3500 má také hodiny reálného času a možnost ukládat různé varianty nastavení přímo v regulátoru.

Uživatelé jistě ocení i nový, moderní vzhled a vylepšený displej nových regulátorů od firmy Honeywell.

Honeywell, s. r. o., tel. 242 442 234, http://www.honeywell.com, e-mail: antonin.pospisil@honeywell.com