Aktuální vydání

celé číslo

06

2019

Počítačová podpora vývoje a výroby, software pro řízení údržby 

celé číslo

Nová řešení pohonů

Automa 6/2001

Bk

Nová řešení pohonů

Decentralizované systémy pohonů
Firma Lenze na letošním veletrhu Hannover Messe představila kompletní sortiment produktů pro vytvoření decentralizovaných systémů pohonů. Specialisté firmy očekávají, že se koncept decentralizovaných pohonů v budoucnosti stane standardem. Menší skříně rozváděčů, kratší řídicí a napájecí kabely, propojení napájení a datové sběrnice, nezávislé uvedení pohonu do zkušebního provozu před dodávkou celého zařízení, to jsou jen některé výhody tohoto konceptu. Po loňském úspěšném uvedení měniče 8200 Motec letos představila firma Lenze další přístroje z této řady.

Obr. 1.

Promyšlená nabídka produktů pro řešení decentralizovaných systémů pohonů se skládá ze spouštěčů motorů Starttec pro rozsah výkonů 0,25 až 4 kW (3 × 400 V) a z měničů frekvence Motec, které jsou k dispozici pro výkony od 0,25 do 7,5 kW. Trojici uzavírá INSATronic, systém pro propojení pohonů, původně určený pro automobilový průmysl.

Spouštěče Starttec jsou jednoduchou a cenově efektivní alternativou k dříve používaným motorovým stykačům. Jejich zásadní výhodou je to, že značně omezují záběrný proud motoru. Stejně jako měniče 8200 Motec mohou být i tyto spouštěče ovládány pomocí digitálních vstupů a výstupů nebo prostřednictvím průmyslové komunikační sběrnice.

INSATronic zřetelně mění způsob, jak pohony uvádět do provozu a zajišťovat jejich údržbu tak, aby se podstatně zredukovaly celkové náklady vynaložené během doby jejich života. Jak tohoto snížení nákladů dosáhnout? Systém INSATronic zahrnuje stavebnicové díly pro instalování kabelových rozvodů, zásuvné terminály a software pro automatické nahrávání konfiguračních dat. Jeho využití výrazně zkracuje dobu potřebnou k montáži a uvedení pohonu do provozu. Výrazných úspor lze dosáhnout především v případech, kdy je třeba jedním měničem frekvence ovládat dva motory, které nepracují ve stejnou dobu (příkladem takové aplikace mohou být tabulové nůžky).

DriveServer přesvědčil
Údržba na dálku, sběr dat z výroby, uvádění do provozu a vizualizace procesů, to jsou čtyři z mnoha oblastí, v nichž DriveServer, otevřený komunikační systém, přesvědčil o tom, že je to efektivní nástroj. Protože se odborníci firmy Lenze shodli na tom, že jde o systém, který má před sebou velkou budoucnost, pokračují ve vývoji jeho softwarových součástí tak, aby jej bylo možné použít v dalších druzích aplikací. V poslední době např. implementovali modul pro přenos dat z automatu Simatic S7. Zařízení, jako např. měniče frekvence nebo měniče pro servopohony, připojené k odděleným datovým sběrnicím, tak mohou navzájem komunikovat prostřednictvím tohoto automatu. To mj. umožňuje zabezpečit jednotnou diagnostiku celého systému.

Údržba na dálku – to je další z aplikací otevřeného komunikačního systému DriveServer v praxi. V kombinaci s odpovídajícím softwarem pro nastavení parametrů pohonů DriveServer umožňuje údržbářům pomocí PC a modemu na dálku číst a kontrolovat aktuální údaje z pohonů.

DriveServer se ukázal být výhodným rozhraním mezi různými subsystémy. Jednotnou a bezproblémovou komunikaci zaručuje implementace standardu OPC, který je vytvořen s využitím produktů a postupů firmy Microsoft (OLE, COM, DCOM) a udržován sdružením firem OPC Foundation. Využití OPC na všech úrovních řízení, od sběru dat, přes vizualizaci po MES, redukuje dobu i náklady potřebné na inženýrink.

Obr. 2.

Koncept DriveServer je završen rozhraním pro webové servery, jehož implementace dovoluje využít obvyklý webový prohlížeč k operacím s daty (čtení, vizualizace, parametrizace pohonů).

Rychlé brzdění servopohonů
Poslední zajímavostí ze stánku Lenze na letošním Hannover Messe, kterou v tomto článku představíme, je pružinová brzda pro servopohony.

Dosud byla v oblasti servopohonů standardním konstrukčním řešením brzda s permanentními magnety, neboť základním požadavkem obvykle je, aby brzda nevykazovala žádné nežádoucí vůle. V mnoha aplikacích však tento požadavek není tak striktní – a to jsou právě aplikace, pro něž firma Lenze vyvinula pružinovou brzdu s výrazně redukovanými (ne však nulovými) vůlemi.

První výhodou brzdy BFK418 s brzdným momentem 5 až 80 N·m, s níž se zájemce setká, je její nižší cena ve srovnání s brzdami s permanentními magnety. Neméně důležitou předností však je i snadná montáž a malý moment setrvačnosti, významný především v dynamicky náročných aplikacích.

Řídicím blokem pro pružinovou brzdu je usměrňovač s širokým rozsahem vstupních napětí (potřebné napětí pro cívku brzdy lze vytvořit z různých vstupních napětí). Nový usměrňovač Lenze zmenšuje pomocí monitorování a řízení napětí vratný proud a tím i zkracuje dobu potřebnou k uvedení brzdy v činnost. Automatická detekce vypnutí nevyžaduje instalovat zvláštní kabel mezi rozváděčem a pohonem. Redukce vratného proudu nejen zlepšuje dynamické vlastnosti brzdy, ale také její spotřebu a zmenšuje oteplení cívek brzdy. Přebuzení vinutí zabezpečuje rychlé a spolehlivé uvolnění brzdy v momentu rozběhu motoru. Usměrňovač je dodáván jako kompaktní modul, přizpůsobený typu motoru.

[Tiskové zprávy Lenze.]

Lenze
Antriebstechnik G.m.b.H.
ul. 17. listopadu 510
CZ - 549 41 Červený Kostelec
Tel.: 0441 - 467 111
Fax: 0441 - 467 166
E-mail: lenze@lenze.cz