Aktuální vydání

celé číslo

10

2017

Systémy pro řízení výroby, PLM, SCADA

celé číslo

Nová pracovní skupina pro Industry 4.0 ve sdružení PLCopen

Na výroční valné hromadě sdružení PLCopen dne 9. června v Amsterodamu byli zvoleni členové představenstva sdružení. Předsedou byl na další dva roky opětovně zvolen René Simon z německého ústavu ifak (Institut für Automation und Kommunikation). Za člena představenstva byl také opět zvolen Dirk Vielsäcker ze společnosti Siemens.

Speciálním tématem letošní valné hromady byla role PLCopen v průmyslu 4.0 v souvislosti s tzv. správní skořápkou (Administration Shell), která zajišťuje propojení s fyzickými objekty, stará se o komunikaci, ukládání dat apod. O tomto tématu hovořil Michael Hoffmeister ze společnosti Festo, který se podílí na tvorbě modelu Industry 4.0 RAMI. Na valné hromadě bylo rozhodnuto, že v rámci PLCopen začne pracovat nová pracovní skupina pro zapojení PLCopen do aktivit spojených s konceptem Industry 4.0.

PLCopen je nezávislé sdružení dodavatelů a uživatelů průmyslové automatizace, které se zaměřuje na řešení otázek programování řídicích systémů v průmyslu. V současnosti se odborníci z Německa, Francie, Japonska, Číny, Nizozemska a USA snaží položit základy pro standardizaci v oblasti chytré výroby.

(ev)