Aktuální vydání

celé číslo

10

2017

Systémy pro řízení výroby, PLM, SCADA

celé číslo

Nová inovační vlna na hladině

Firma Dinel, s. r. o., přední český výrobce elektronických systémů pro měření polohy hladiny a průtoku, přišla letos pro sérii jarních veletrhů s několika novinkami.

Kalorimetrický snímač průtoku TFS-35

V technické praxi je častým úkolem kontrolovat, zda kapalina v potrubí proudí podle zadání. Potřebuje-li si být uživatel jist, zda čerpadlo běží, či zda neběží nasucho, popř. zda plnicí, chladicí, mazací či jiný proces není přerušen, je velmi výhodné instalovat do potrubí senzor detekující proudění média. K tomuto účelu byl vyvinut kalorimetrický snímač průtoku TFS-35 (obr. 1). Je možné jej použít pro média elektricky vodivá i nevodivá a může být instalován v kovových i plastových potrubích. Snímač je celý vyroben z korozivzdorné oceli, na jednom konci je opatřen senzorem umístěným ve stonku, na opačném konci je závěr s indikátory stavu, ovládacími prvky a elektrickým připojením. Snímač je určen k montáži do stěny potrubí pomocí návarku. Kromě samotného hlídání průtoku dokáže také měřit teplotu média. Parametry snímače se nastavují dotykem magnetického pera na označené citlivé plošky. Indikační LED jsou multifunkční – zajišťují indikaci stavu snímače i procesu nastavování jeho parametrů. Elektrické připojení je kabelovou vývodkou, vývodkou s chráničkou („husím krkem“) nebo pomocí konektoru. Při překročení uživatelem nastaveného mezního průtoku směrem dolů nebo nahoru se změní stav příslušného výstupu pro průtok (rozsah měření rychlosti proudění je 1 až 150 cm/s pro vodu). V případě překročení nastavené meze teploty se změní stav výstupu pro teplotu (rozsah monitorovaných teplot je +15 až +75 °C). Průtok je v rozsahu měření zobrazován pěti LED a ve stejném dělení je možné volit hranici pro sepnutí nebo rozepnutí kontaktu a nastavení teploty. Procesní připojení je závitem G1/2".

Hydrostatický hladinoměr HLM-35

Měření hladiny pomocí hydrostatického tlaku je všeobecně rozšířené. Ke své dosavadní nabídce ponorných hladinoměrů HLM-25 firma Dinel nyní přidává i verzi pro montáž do závitu. Inovovaný design s polozapuštěným převodníkem nabízí dobrou ochranu proti mechanickému poškození a zároveň velmi dobrou čistitelnost převodníku. Atmosférický tlak pro porovnání je přiváděn buď kapilárou integrovanou do kabelu, nebo prostřednictvím ventilu s porézní membránou.

Příložný hladinový snímač GPLS-25 na radiofrekvenčním principu

Snímání hladiny kapacitními snímači GPLS-25 (obr. 2) přes stěnu nádoby nebo stavoznaku bylo dosud v některých případech omezeno fyzikálními vlastnostmi snímaného média. Jestliže byla kapalina elektricky vodivá a současně ulpívala na vnitřní stěně nádoby (trubky), nebylo možné tuto metodu po­užít. Nově byl pro tento druh snímače použit vysokofrekvenční systém měření kapacity. Nové snímače GPLS-25N jsou proto schopné eliminovat jakýkoliv film či usazeninu na vnitřní stěně nádoby a spolehlivě je odlišit od skutečné hladiny. Vnější podoba a ostatní elektrické parametry snímače přitom zůstaly zachovány.

Kam pro další informace

Firmu Dinel mohou zájemci navštívit na mezinárodním veletrhu Amper v Brně ve dnech 21. až 24. března 2017, hala V, stánek č. 4.08, popř. na veletrhu Hannover Messe v Německu ve dnech 24. až 28. dubna 2017, hala 11, stánek č. E47.

(Dinel, s. r. o.)

Obr. 1. Kalorimetrický snímač průtoku TFS-35

Obr. 2. Příložný hladinový snímač GPLS-25 s technikou RF